KAS SABIEDRĪBAI UN KLIENTIEM 
JĀZINA PAR ASTROLOGIEM

Pamudinājums

Notikušo traģēdiju iespaidā mediji uzdeva publisku jautājumu: kādēļ astrologi neparedzēja traģēdijas? Tas šķitis svarīgs atskaites mērs tam, lai astrologiem „varētu ticēt”!

Astrologs nav gaišreģis, bet planetāro ciklu pētnieks. Starp Latvijas astrologiem atrastos vien saujiņa, kuri nodarbojas ar pētniecību un ciklu izpratnes demonstrējumu mēģinājumiem sabiedriskās prognozēs. Vairums ir apguvuši astroloģijas pamatzinības, tās izmantojot kā gatavas sagataves, un ikdienā konsultē indivīdus.

Patiesībā, prasīt no ierindas astrologa traģēdiju u.c. veida sabiedrisku prognozi ir tikpat korekti kā prasīt mikroķirurga kompetenci no lauku daktera.    

Katastrofu astroloģija ir specifiska sfēra, kas paredz tamlīdzīgu gadījumu pētniecisku analīzi, saskaņojot ar debesu mehāniku – planētu kustību.

Ne visi ar to nodarbojas. Ne visiem tas ir svarīgi.

Galu galā, reti kurš uz to ir spējīgs. Pat par starptautiski zināmo Pāvelu Globu un viņa prognožu pareizumu var pārliecināties astrologi.lv aprakstā.

Tāpat arī citās astroloģijas nopietnajās specializācijās – veselības, biznesa, laika prognožu – ir ļoti maz attiecīgi izglītotu profesionāļu.

Daudz vairāk ir tādu, kuri sakās, ka ir astrologi, nepaskaidrojot, kādu sfēru pārstāv, kādos jautājumos specializējušies, kultivējot kļūdainu priekšstatu par astroloģiju kopumā, ka „astrologs zina visu”.

Patiesībā, astrologi savos publiskajos pieteikumos mēdz norādīt to, ko patiešām vēlētos pārvaldīt. Kā vēlējumu, kā mērķi! Un tikai retos gadījumos tam ir arī attiecīgs segums!

Tas rada jautājumu: kas ir profesionāls astrologs?

KAS JĀZINA SABIEDRĪBAI PAR ASTROLOGIEM

Par ko pat paši astrologi nerunā!

Astrologa arods salīdzināms ar ārsta darbu.

Abiem ir daudz atšķirīgā, bet arī daudz kopīga.

Vismaz no klienta/slimnieka pozīcijām raugoties, abus bieži apmeklē, lai ārstētu sekas.

Ārsts dakterē miesu, astrologs palīdz atrast iekšēju „kaiti” un „izdziedēšanas” ceļu. Paldies Dievam, arvien vairāk ir ārstu, kuri fiziskas vainas tiecas izskaidrot ar iekšēju/psihisku paškaitējumu.

Medicīnas iespējas mūsdienu cilvēkam ir saprotamas.

Astroloģijas – diemžēl, arī dēļ pašiem astrologiem – ne visai.

Iesaku: sākotnēji uz astrologu raugies kā uz ārstu!

Tiekoties izklāsti savas „slimības” pazīmes, vēlmes un dialogā izrunā, kādēļ esi nācis, jo svarīgs ir dialogs un savstarpējā sapratne. Astrologs nav gaišreģis, kam viss jāuzmin, lai gan profesionālam astrologam tāpat būs skaidrs cilvēka nākšanas iemesls (te palīdz horārā karte u.c. astro tehnikas). Par vienu un to pašu var runāt ļoti dažādos veidos. Piemēram, ārsti savā starpā par kaiti runās citādāk nekā ar pacientu, tāpat arī astrologs ar citu astrologu vai planētu ciklu nepārzinātāju runās atšķirīgi.

Astrologa tāpat kā ārsta uzdevumi sasaucas ar slavenā Hipokrāta skatījumu.

Hipokrāta zvērestā teikts: „Ja man ārstējot vai neārstējot gadītos redzēt vai dzirdēt par cilvēku dzīvi kaut ko, kas nevienam nebūtu jāzina, es par to klusēšu un, glabājot noslēpumu, nekad nevienam to neteikšu.”

Klientam ir jāzina, ka saruna ir konfidenciāla. Diemžēl tas nav pašsaprotami un pat pārāk bieži dzirdēts par astrologiem, kuri to neievēro.

Hipokrāts arī uzsvēris: "Ārsts, kurš nezina astroloģiju, nevar saukties par ārstu. (..) Pirms ķerties pie slimnieka ārstēšanas, ir jāsastāda horoskops.” Laba norāde arī pašiem mediķiem kā normu uztvert slimniekus, kas konsultējušies ar kompetentu (!!!) astrologu.

Un būtiskākais no Hipokrāta zvēresta: „Slimniekiem, cik spēšu un pratīšu, es došu tikai labas pamācības, kas nestu svētību un nedarītu viņiem nedz netaisnību, nedz ļaunumu.”

Arī Kabala saka, ka viens no lielākajiem grēkiem ir tieši „cilvēka rakstura nogalināšana”. Tas ir tiešs mājiens arī astrologiem, kuri uzdodas, ka „zina visu par visu”.

Hipokrāts: „Es nekad neoperēšu akmens slimniekus, bet ļaušu to izdarīt šīs mākslas pratējiem.”

Kopš vien esmu konsultējis, jautājumos, kuros nebiju kompetents, es ieteicu zinošākus kolēģus. Tāpat devu iespējas daudziem astrologiem savā lapā www.astrologi.lv izteikt domas, popularizēt sevi caur rakstu darbiem un pētījumiem. Pat entuziasmā un labvēlībā sarakstīju grāmatu par Latvijas spilgtākajiem astrologiem, atklājot viņu profesionālo pusi. Liels bija mans pārsteigums, redzot, ka solidaritāte un sadarbība nav gluži ierasta prakse to vidū, kuri sevi dēvē par astrologiem.

Te nu nonākam pie astrologa kompetences robežām – ko var un ko nevar konkrēts astrologs? Vājākā punkta, kas rada ačgārnu priekšstatu par astroloģiju kā tādu un pašiem astrologiem.

Kā vēsta informācija no skolām, pavisam astroloģiju tā vai citādi Latvijā ir apguvuši vismaz 3000 interesentu. Sertificētu astrologu skaits tuvojas 150. Pat es kā astrologs, kurš aktīvi interesējas un seko līdzi kolēģu aktivitātēm, nezinu, kāda ir katra specialitāte un kompetence astroloģijā.

Par ārstiem ir skaidrs: no terapeita negaidīsim kompetenci sirds ķirurģijas jautājumos, bet jebkura ģimenes ārsta pienākums ir dot nosūtījumu pie konkrēta speciālista. Ne tikai iedot „saujiņu ripas” un mierināt ar „gan jau pāries!” Un arī pats slimnieks zina, ka terapeits nebūs glābējs, ja vajadzēs gulties zem skalpeļa.

Ārstu kompetenci reglamentē likumi, tiem ir saistošas biedrības utt.

Astrologa minimālo – terapeitisko līmeni nosaka vien astrologa sertifikācijā iegūta sertifikācijas apliecība, kuras nozīmīgums ar katru gadu acīmredzami mazinās. Par iemesliem vari izlasīt šeit.

Astrologa sertifikāts nosacīti būtu pielīdzināms terapeita zināšanām. Nav daudz un tomēr – klientam būtu jāsāk ar to, ka jānoskaidro, vai astrologam ir sertifikāts?

Saraksts.

Ko šis sertifikāts pasaka par astrologa zināšanu specifiku, konkrētu jomu pārzināšanu? NEKO!

Tādēļ katra astrologa pienākums būtu skaidri pamatot savas zināšanas konkrētā sfērā. Piemēram, nav iedomājams astrologs, kurš konsultē veselības jautājumos bez medicīnas diploma! Tā ir ļoti specifiska tēma un nepietiks, kā smejies, ar to, ka pats reiz gūlies zem skalpeļa vai turējis rokās medicīnisko spirtu. Līdzīgi arī uzņēmējdarbībā: nepietiek, ka turējis rokās naudu, un nu sevi dēvē par biznesa astrologu!

Šobrīd daudzi uzrāda, kas gribētu jeb vēl tikai cenšas būt!

Ja astrologs „kautrējas” no zināšanu apliecinājuma uzrādīšanas, bet nekautrējas no konsultēšanas, klientam vajag pieprasīt uzrādīto zināšanu pamatotu segumu.

Kādam jābūt astrologa prakses pamatojumam konkrētā specialitātē:

- pētnieciska darba veikšana;

- akadēmiska izglītība (ārsta, ekonomista, psihologa, jurista, pedagoga u.c.)

- ilggadēja astroprakse + autodidakts

- astrologs strādā(-jis) konkrētajā sfērā.  

Proti, biznesa astrologs ir sertificēts astrologs ar ekonomisko/finanšu izglītību vai atbilstošu ierakstu darba grāmatiņā, kas apliecina viņa profesionālo darbību; vai uzņēmējs ar stāžu, vai veicis pētījumus nozarē un noteikti praktizē astroloģijas un uzņēmējdarbības mijiedarbību.

Pieminot šo visu, arī rodas pārliecība par konkrēta astrologa kompetenci, vai ne?! 

Astrologs nav kurpnieks bez kurpēm.

Izsenis astrologi ir pētījuši to, ko cenšas pārstāvēt. Tāda ir astroloģijas būtība Rietumu izpratnē.

Astroloģija ir tikai zinību instruments,

lielisks palīgs citu nozaru profesionāļiem

Astrologs bez konkrēta aroda ir salīdzināms ar vidusskolnieku, kurš  vairāk vai mazāk sekmīgi apguvis vielu, bet īstais arods vēl tikai apgūstams. Skaidrs, ka daudzas mūsdienu pasaules sfēras astroloģijā ir pilnīgi inovatīvas, piemēram, IT specializācija. Tādēļ ir svarīgi, ka astroloģijas zinības kā universālu „instrumentu” apgūtu tieši citu nozaru profesionāļi.

Astroloģija ir kā instruments, kura noderība ir atkarīga tieši no konkrētas personības rakstura un specifiskām zināšanām.

Astroloģija ir simboliska un izmantojama visās sfērās, atbilstoši astrologa zināšanu plašumam un dziļumam. Ne velti saka: cik astrologu – tik astroloģijas!

Latvijā izveidojies, ka starp astrologiem ir ļoti daudz ezotēriķu, kuriem trūkst saturīgas akadēmiskās izglītības un pieredzes. Tādēļ šobrīd starp astrologiem nav daudz tādu, kuri būtu kompetenti diskutēt ar matemātiķiem, fiziķiem, ķīmiķiem u.c. mūsdienu zinātņu pārstāvjiem. Šādu diskusiju trūkums noved pie tā, ka zinātnes pārstāvji joprojām uzlūko astroloģiju kā astronomijas „noklīdušo māsu”. Un to lielā mērā apstiprina simtiem vidusmēra „astrologu”, kuru vairums, kā novērots, pat nezina, ko ar to visu iesākt. Un arī viņi sabiedriskajā domā pārstāv astroloģiju un izpratni par to! Tieši tādēļ astroloģija vairāk var iegūt, uzrunājot dažādu nozaru profesionāļus. Kuri kļūst nevis par kārtējiem ierindas astrologiem, bet izmanto astroloģijas zināšanas savā nozarē! Mēs esam par citu nozaru profesionāļiem ar astroloģijas zināšanām!

Tāds ir astro izglītības projekta www.e-astrologs.lv pamatuzdevums! Lai būtu kā teica Hipokrāts: "Ārsts, kurš nezina astroloģiju, nevar saukties par ārstu. (..) Pirms ķerties pie slimnieka ārstēšanas, ir jāsastāda horoskops.” Ārsts paliek ārsts, bet arī astroloģijas zinībās svaidīts.

Noskaidro konkrēto – negaidi aptuveno!

Ja klients negaidīs no vidusmēra astrologa, kurš „zina visu par visu”, padziļinātu astroloģijas metožu pārzināšanu, tad arī netiks nodeldēts profesionāla astrologa pārstāvētais arods nekompetentu atbilžu dēļ.

Astrologa pienākums ir zināt savu spēju robežas, atklāti tās paust un vajadzības gadījumā ieteikt citus kolēģus, kuri ir kompetentāki konkrētajā jomā.

Klienta pienākums pašam pret sevi ir zināt, kādu speciālistu apmeklēt. Vai tiešām Tu nopietnu kaiti ārstētu pie kaktu daktera, ieskrienot pa ceļam no darba uz mājām?!

Kabala u.c. ezotēriskās mācības saka, ka miesas kaites rodas no gara un apziņas kaitēm. Apzināties savu personības kodolu, raksturu un darīt to pie kompetenta speciālista (smalkā plāna ķirurģija) ir harmonijas rašanās ceļš un reizē cēlonis, kas secīgi izdziedina arī miesu kaites (sekas). Kas ir to pašu dakteru kompetence.   

Tādēļ cieni sevi, savu laiku un zini, pie kā ej pēc padoma!

Par astrologu pakalpojumiem

Kopš 2006. gada, kad uzsāku publiski parakstīt horoskopus un prognozes, kas tika publicēti lielās tirāžās Latvijas medijos, kā laba prakse ir izveidojies, ka astrologs paraksta savu gara darbu. Ar to apliecinot savu atbildību.

To ir sapratuši arī atbildīgi mediji, publicējot tikai astrologu parakstītas prognozes.

Internetā arvien vairāk parādās produkti zem astroloģijas, numeroloģijas vārda, kas ir acīmredzami maldinoši un kaitnieciski ilggadēju profesionāļu veikumam.

Un viena no pazīmēm, kas ļauj tos atpazīt, ir anonimitāte.

Katram pašam jāizvērtē, ko viņš lasa un kurš par to atbild. Vārdam ir spēks! Raugi pats vai netiec uzskatīts par muļķi, kuram ar „astroloģijas" un „horoskopi” vārdiem tiek pārdoti izdomāti sacerējumi par minēto tēmu.

To kā veidojas horoskopi var izlasīt šeit.  

Ikviens, kuru esmu apmācījis rakstīt tos pašus dienas horoskopus, zina, cik esmu bijis prasīgs un no astrologa tas prasa pamatīgu izpratni un garas darba stundas.

Par to runāju arī ar Latvijas Astrologu asociāciju, kā rezultātu var lasīt šeit.

Ja rodas kādas šaubas par pakalpojumu izcelsmi, prasi nozares profesionāļiem un neļauj uzplaukt krāpnieku rūpalam!

Kristaps Baņķis

Par to, kādēļ vispār Latvijā nav astro guru - lasīt

Kristapa Baņķa prakses pamatojums.

Hipokrāta zvērests

Ja kāds uzdodas par to, kas viņš nav, ziņojiet astrologu ētikas komisijai.

E-astrologs.lv kursi

01.2014.

Bloga sadaļas

Kristaps Baņķis

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

3718 iesaka šo blogu

Balsot