9.LATVIJAS PREZIDENTS R.VĒJONIS

Astroloģisks un Numeroloģisks jaunā prezidenta vērtējums. Prognozes.

Numeroloģiskā VP skice – svarīgākie akcenti

15. datumā dzimušais ir komunikabls, patīk čupoties unatrasties saimes centrā. Piesaista citus un padara no sevis atkarīgus, jo grib rūpēties. Mīl baudīt dzīvi!

Sīkāk - http://www.numerologi.lv/blogi/numo-abc/Dzimsanas-datumi/973/DZIMIS-6-DATUMA/

Dzīves ceļš 34/7

3 - paredz komunikāciju, informācijas apmaiņu; 

4 – sakārtošanu, nopietnu attieksmi. 

Kopsumma 7 paredz, ka tas viss būs sarežģītāk nekā sākotnēji liekas. Turklāt procesā var  atklātie svisa’di šķēršļi, īpaši jā sākotnēji mērķi bijuši merkantila rakstura. Personas klātbūtnē citi var atklāt savu nešpetno dabu, lai arī pats Vejonis sava 15/6 rakstura dēļ izstaro miermīlībgu rosību un jaukumu.

Atslēgas vārdi: filozofija, mistika, individualitāte, vientulība, noslēgtība, intuīcija, pētniecība, garīgums.

Uzticams, ieturēts, maigs un mīlošs, apveltīts ar analītiskām prāta spējām. Spēcīgi attīstīta intuīcija. Bieži kļūst par mīklu apkārtējiem, bet reizēm arī pats sev. Spīdošais analītiskais prāts nemitīgi aizņemts ar apsvēršanu, faktu un parādību salīdzināšanu, cenšoties piekļūt ne tikai apziņas, bet arī zemapziņas dzīlēm. Pēc dabas ir intraverts, filozofs, skolotājs, dziednieks. Pievelk okultās zinātnes un metafizika, interesējas par reliģiju un pētniecisko darbu. Bagāta garīgā pasaule, lai gan ir nevis reliģiozs, bet drīzāk meklētājs garīgā satura novirzienos, jo uzskata, ka svētāka par visu ir pati dzīve.

Mīl vientulību un labprāt pavada laiku lauku apvidū. Tieksme uz nerunīgumu, noslēgtību un gremdēšanos sevī. Septītniekam jāļauj pabūt vienam, jo tādā veidā viņš uzkrāj enerģiju. Talanti reizēm snauž šajā cilvēkā gandrīz pusi dzīves, pakāpeniski atklājoties. Maz rūpējas par dzīves materiālo pusi, bet tajā pašā laikā, pateicoties nestandarta idejām un savdabīgām darbošanās metodēm, bieži kļūst par bagātu cilvēku. Ja bagātību sasniedz, tad ar lielāko prieku to ziedo labdarībai.

Sirsnīgs, saprotošs un gudrs, taču iekšēji kautrīgs un noslēgts, savu dvēseli neatklāj visiem. Pašam septītniekam atrast sev pāri nav viegli, jo kautrīgums un piesardzība, kā arī bailes palikt nesaprastam liedz viegli uzsākt pazīšanos ar pretējo dzimumu. Kā sapņotājs un romantiķis ir spējīgs uz dziļām jūtām.

Galvenais uzdevums: nebūt pārāk prasīgam pret tiem cilvēkiem, kuri neuztver dzīvi tik garīgi dziļi. Nepieciešams atrast mīlestību, pieķeršanos un maigumu saskarsmē ar pasauli. Iemācīties sadzīvot ar savu vienreizīgumu, neļaujot tieksmei uz noslēgtību pāraugt vientulībā un izolācijā.

Numeroloģiskā koda analīzes zīmīgākie akcenti

Skaitļu skaritība Numeroloģiskajā kodā ir laba zīme, kas liecina par personas iekšējo un ārējo vienotību ceļā uz nosprausto Dzīves uzdevumu. 

Dvēseles Skaitļa (galvā) sakritība ar Spēka skaitli (gulbītis), ko veido vārda un uzvārda summa liecina, ka iekšējie resursi vienmēr nāk talkā motivējošajai apziņai. 

Savukārt Personības Skaitļa (uz krūtīm) jeb kā citi uztver sakritība ar Liktens skaitli palīdz smelt iedvesmu kontaktā ar sabiedrību 11 un atsevišķiem indivīdiem 11/2. Var teikt ka 9 un 11 kopā patieis ļauj ķert kaifu personai no politikas. 

Intuitīvas zināšanas caur pieredzi. Sajūtas un zināšanas izmanto vienādi. 

Internets ir svarīgs līdzeklis neatkarīgi no personas vecuma. 

Interesē sabiedrība kā ģimene – vienota. 

Patiesi zaļi domājošs. Interesē humānisms - cilvēkmīlestība un lai visiem būtu labi un miers pasaulē…

Jāmācās un jāapgūst zināšanas ne tikai no dzīves skolas. Bet reāli mācoties.  

Praktisku darbību veikšanai var trūkt zināšanas, lai arī tās maskē ar spēju saorganziēt citus. 

Brīžam tver lietas nopietnāk nekā tas vajadzīgs un ne vienmēr trāpa uz apkārtējās vides/sabiedrības viļņa, apkārt notiekošā.

Tāpat kā rūpējas par savu ģimeni, uzņēmies rūpes (iekšēji) izjutīs atbildību un rūpēsies arī par savu valsti un cilvēkiem, kas palīdzējuši (kuriem?)

Pasīvi baudīšanas hobiji – pirts , atpūta, relakēšanās pie dabas.

Mājas runcis, kas izskrienas pa darbu un atnāk mājās pēc miera.

Sistēmas cilvēks, sistēma virza. Vajadzība pēc savējiem un drošas aizmugures.

Vēlesies apvienot, savienot, būt par vidutāju.

Silti ieteicams bez prasīšanas un taujāšanas ne privāti, ne sabiedriski nedot padomus.  

Matricas analīze

Dzimšanas datu skaitlisks izvietojums, kas rāda potenciālu realizāciju, atbilstoši Numerologiskajā Kodā (Sprīdītis) ietvertajiem izaicinājumiem un vēlmēm. 

11 – jūtīgs uz komplimentiem, vēlas saņemt uzmanību, intuitīvs un emocionāls lemumu pieņemšanas veids; nav viedokļu līderis; viedokli izsaka, lai tas varētu patikt un pats nebūtu “vainīgais”.

Vājš 4 – stratēģijas izpratne nav ilgtermiņā, problēmas ar kārtību, tādeļ turas pie normam, pie ierastā, ko pastiprina 666. Spilgts apstiprinājums – es no savas Ogres prom neieišu ☺

Darāmo noved līdz galam, ja vien tas nepaliek par smagu un grūtu. Labāk jūtas vidē, kur viss ir procesā nevis tiek prasīts galarezultāts. 

(88)  - problēmas būt nekaunīgākam, ja apstākļi to ļoti neprasa. 

Prāta Skaitlis - 6.

Cilvēks lielāku uzmanību pievērš informācijas estētiskajai pusei. Vizuāla uztvere, tādēļ zināšanas apgūst vieglāk, ja tās noformētas harmoniski un asociējas ar pozitīvām emocijām. Pastiprinātu interesi izraisa viss, kas saistīts ar mākslu, sabiedrību un ģimeni. 

Sīkāka analīze: http://www.numerologi.lv/sakums/slavenibu-numerologija/ievads/

 

Numeroloģiskās ciklu prognozes

Līdz pat mūža nogalei iespēju skaitlis - 1. 

Šā perioda laikā jācenšas iegūt neatkarību, drosmi, uzņēmību, pašpārliecinātību un individualitāti. Šajā dzīves etapā tas ir galvenais mērķis, jo visas situācijas un ceļā sastaptie cilvēki kļūst par skolotājiem, kas palīdz virzīties uz neatkarību. 

Savu iespēju intensīvs izzināšanas periods.

Iespējams, pēkšņi var nolemt nodarboties ar pavisam ko jaunu, tādu, kas patiešām raisa interesi. Kā jau nobrieduša personība, balstoties uz savu pieredzi, var atļauties palikt sev un savām idejām uzticīgs.

Līdz pat mūža nogalei Pārbaudījuma skaitlis – 2

Viens no sabiedriskajiem skaitļiem. Saasināts jūtīgums pret jebkādām savstarpējām attiecībām. Negatīvais: bailes, biklums, pārliecības trūkums. Prasme no ”mušas uzpūst ziloni”. Pārlieku liela uzmanība, “ko citi padomās”, nospiežot savu “es”. 

Jāiemācās balanss: pašam neuzsēsties un citu neuzsēdināt sev uz kakla. Ļoti stipri izpaužas greizsirdība. Jāsaprot, kad tam ir pamats un kad tas ir tikai izdomājums. 

Jābūt harmonijā pašam ar sevi. Cenšanās žonglēt starp diviem pretrunīgiem spēkiem. Vajadzētu atrast zelta vidusceļu un pamēģināt noturēties līdzsvarā. 

Smalka intuīcija, izsmalcināta uztvere. Iemācoties līdzjūtību, sapratni, ar to var palīdzēt apkārtējiem, nezaudējot sevi.

2015. gada tema

2. individuālais gads.

Pacietīgas, nesteidzīgas virzības un attīstības gads. Svarīgi būtu pelnīta apstāšanās un iekšēja pārgrupēšanās, atpūta un klusums. 

Jāpalūkojas no malas uz saviem plāniem, darbu, jāuzklausa citi, iespējams, pat vajadzēs kādam piekāpties. Gadam visvairāk piemērots kopīgs darbs komandā.

Necensties agresīvi rauties uz priekšu – daudzo kavēkļu dēļ var gūt tikai vilšanos. Iespējams, dažus plānus nāksies pārskatīt, taču tas ir normāli, jo ne jau katram augsnē iemestam graudam būs lemts sadīgt. Tiek uzkrāti resursi, ar kuriem varēs baroties nākamajā periodā, – informācija, zināšanas. Nepieciešams pietaupīt finanses, praktizēt diplomātiju un taktiskumu. 

Gads ir labvēlīgs mīlestībai, attiecībām un partnerībai. Pastāv iespēja pārcelties uz dzīvi citur. Jācenšas nesteigties un tikt vaļā no nevajadzīga nemiera.

 

2016. gada tēma

3. individuālais gads.

Projektu gads, kas ietver rakstniecību, artistismu, teatralitāti, publiskas uzstāšanās. Vēlama aktīva darbošanās sabiedriskajā dzīvē, lai saviem talantiem un spējām ļautu maksimāli izpausties. Iespējams, šajā gadā varēs ievērot kādus pirmā gada projektu rezultātus, tos palabot un piešķirt tiem kādu oriģinalitātes devu. 

Jāreklamē sevi un tas, ko dara.

Nevajag kautrēties izskatīties jaunākam – tas piesaista apkārtējo simpātijas un dod enerģiju. 

Var parādīties jauni draugi. Jācenšas kārtīgi uzlādēties ar enerģiju un entuziasmu.

Jāmācās izteikt to, kas uz sirds, atrast vārdus savu jūtu paušanai, iziet pasaulē, lai pateiktu savu taisnību. Tieši tas bieži vien ir 3. individuālā gada pats vājākais punkts. 

Tāpat pārāk bieži nevajadzētu virināt maku. Jācenšas regulēt savu tieksmi iemīlēties, jo pastāv risks iestigt mīlas trijstūrī. 

 

Energopotenciāls rāda 48 – 60 gados visas karjeras maksimumu

Pēc VP karjeras tik ātri viss nenoies malā no politiskas skatuves.

 

Astroloģiskā VP skice – svarīgākie akcenti

 

Vējoņa horoskopā planētas piefiksētas ļoti ātrā kustībā - īpaši par komunikāciju atbildīgasi Merkurs (136% jeb 36% virs vidējās kustības), Jupitera veiksmes labvēlība (167%), aktivitātes atbildīgā Marsa (123%), vērtējumu, izvēles un simpātiju pārvaldnieces Veneras (112%). tas nozīmē, ka planētu simbolsiki pārstāvētajos jautājumos Vējonsi ir priekšgalā vairumam. Ne tik rožaina situačija ir ar visa pamatu, ierobežojumu noteicēju un ilgtermiņa plānotāju, lietu novedēju līdz galam planētu Saturnu, kas Vējoņa dzimšanas brīdī kustējusies ar 61% no sava vidējā ātruma…

Iesaistoties arī revolucionāri pēkšņo lietu kūrētājam Urānam, spriedzes sasaistē ar Sauli un Marsu (pret to arī problemātiska sasaiste tam pašam Saturnam) veidojas situācijas, kurās Vējonis var rīkoties pēkšņi, negaidīti vai arī pašu “ aizvest nezināmā virzienā”…

Ugunīgais Zirgs


Kvalitāte: godīgs cilvēks.

Zirgam ir cienīgs izskats, labs augums, un prasme labi ģērbties. Patīk dažādas izrādes, teātris, koncerti, sapulces un sporta sacensības, vārdu sakot, viss, kas saistīts ar pūli.

Bieži vien Zirgs diezgan sekmīgi nodarbojas ar kādu sporta veidu. Prot teikt komplimentus, ir jautrs, pļāpīgs, simpātisks un populārs.

Zirgs var gūt panākumus politikā, un tas viņam sagādā lielu apmierinājumu. Izceļas ar to, ka patīk un prot vadīt pūli. Prāts aši uztver citu cilvēku domas – vēl pirms tās ir izteiktas. Zirgs spēj darīt ne tikai garīgu, bet arī fizisku darbu. Vairāk veikls nekā inteliģents. Patiesībā (un to pats labi zina) - trūkst ticība sev. Par spīti tam, Zirgs allaž izturas droši.

Zirgam ir karstas asinis, viegli satraucas un tāpēc bieži zaudē to, ko ir guvis, pateicoties savai izmanībai. Kas kaut reizi ir redzējis Zirgu dusmojamies, viņam nekad vairs neuzticēsies, jo viņa dusmām ir kaut kas neapvaldīts. Lai Zirgs varētu gūt panākumus, niknums viņam ir jāpārvar.

Zirgs ir egoists. Savā ceļā viņš samīs visus, turklāt viņu nemocīs sirdsapziņa, jo ir pārāk godkārīgs.

Zirgs ir egocentrisks, un visbiežāk viņu nodarbina tikai paša problēmas, arī tad, ja nākas jaukties citu darīšanās. Pēc dabas Zirgs ir neatkarīgs, neklausa padomiem un rīkojas kā vien iešaujas prātā.

Ieteicams jau agrā jaunībā pamest ģimeni, lai dzīvotu patstāvīgi. Vispār to arī labprāt darīs, jo ģimenes pavards stipri nogurdina.

Kad Zirgs būs nodibinājis savu ģimeni, viņa klātbūtne tajā būs ļoti svētīga. Mājās būs galvenā persona, un tas glaimos. Visus nodarbinās viņa stāvoklis, viņa problēmas, kreklu gludināšana un bikšu vīles. Jāteic, ka šādu attieksmi attaisno tas, ka Zirgs ir ģimenes sargātājs. Kad viņš pazūd, ģimenes labklājība sāktu brukt kā kāršu namiņš.

Lai gan Zirgs – šis egoists – strādā tikai sev, sava prieka un panākumu dēļ, viņa darba augļus bauda visi. Zirgs ir individuālists un darbarūķis, prot veikli rīkoties ar naudu un pat ir labs finansists. Par nelaimi, sava nepastāvīgā rakstura dēļ ātri nogurst no visa, ko ir uzsācis, - vai tas ir darbs, kāds darījums vai mīlestība. Pēc kāda laika atkal ķeras tam klāt, turklāt ar agrāko dedzību un tādām pašām sekmēm. Zirgs var strādāt jebkurā specialitātē, kur nav jābūt vienam un nav jānododas pašapcerei.

Allaž grib būt sabiedrībā, grib, lai ciena un slavē.

Attiecībās ar pretējo dzimumu Zirgam ir vājš raksturs. Mīlestības dēļ spējīgs pamest visu. Iemīlējies Zirgs ir tik ļoti kaislīgs, ka var kļūt vienaldzīgs pret visu pārējo. Tāpēc dzīvē bieži neveicas. Jo šo trūkumu izdosies pārvarēt un prāts valdīs pār kaisli, kļūs laimīgs un gūs panākumus.

Pirmie divi posmi Zirga mūžā būs nemierīgi. Jaunībā var pamest ģimeni, un tas viņam, protams, sagādās nepatikšanas. Arī jūtu dzīve Zirgam būs vētraina. Trešais mūža posms būs mierīgs.

Runājot par Zirgu, noteikti ir jāmin Ugunīgā Zirga gadi. Tie atkārtojas ik pēc 60 gadiem (1906, 1966, 2026). Katru cildenu ietekmi šie cilvēki padara postīgu. Ugunīgā Zirga gadi ir nelabvēlīgi visiem Zirgiem, kā arī viņu ģimenes locekļiem. Šajos gados Zirgu ģimenes skars nelaimes, slimības un katastrofas.

Vīriešiem un sievietēm, kas dzimuši Ugunīgā Zirga gadā, ir tāds pats raksturs kā parastajiem Zirgiem. Tomēr tas būtiski pastiprinās gan uz labo, gan slikto pusi.

Strādīgāks, veiklāks un spējīgāks Ugunīgais Zirgs diemžēl būs arī lielāks egoists, un, kad viņš iemīlēsies, kaislīgais temperaments viņu mudinās uz jebkuru galējību. Daži uzskata, ka ģimenes dzīvei Ugunīgais Zirgs esot vairāk piemērots nekā parastais, tomēr tautas ticējums vēstī, ka Ugunīgais Zirgs radot sarežģījumus mājās, kur ir dzimis, kā arī ģimenē, ko viņš nodibinās.

Ugunīgā Zirga mūžā būs arī daudz vairāk pārsteigumu nekā parastajam Zirgam. Viņam piemīt spēja kļūt slavenam, un nav svarīgi, vai tas izpaudīsies ar labā vai ļaunā palīdzību.

 

Inaugurācijas datums - 8. jūlijs 9:00 - 9:20. 

 

No twitter 7. jūlijā: 

@Vejonis inaugurācija notiks Mēness fāžu maiņas dienā, Mēnesim esot spriedzē ar Marsu, Plūtonu, Sauli. 

Sarežģītas prezidentūras vēstneši.

 

@Vejonis Prezidentūras startā komunikāciju planēta pēdējā 29gr Dvīņu zīmē. Daudz runu,bet cik jēgas,inovatīvā?! 

Labi-interešu apvienošanai.

@vejonis zvērestu astro labāk nodot maksimāli ātri līdz pl. 9:05. kamēr Venera Tuvu lēkšanas punktam ASC, proti, lielākas sab. simpātijas.

 

@Vejonis No plkst. 9:15 lec Jaunavas zīme, kas nav tik labvēlīga publiskai spozmei, bet garantē daudz vairāk likumdošanas darba un raizes.

 

@Vejonis prezidenturās startā Mēness aktīvajā Auna zīmē, "iemaisīts" ar Skorpiona ietekmi. Krīžu laika prezidents?! Pārmaiņas valstī būs!

 

@Vejonis Prezidentūrai būs raksturīgas plašas sabeidriskās diskusijas un organizāciju iesaistes, komisijas. 

Zinātnes (-nieku) iesaiste.

 

@Vejonis prezidenturas startā Mēness aktīvajā Auna zīmē, "iemaisīts" ar Skorpiona ietekmi. Krīžu laika prezidents?! Pārmaiņas valstī būs!

 

@Vejonis maz devuma ekonomikai un esot aktīvām astro slēptajām  4., 8., 12. sfērām, pieļauju sab. daudz nezināmu norišu, ietekmju.

Astro prognozes

Inaugurācijas sākuma periodā (sakritība?!) 15. jūlijā Vējonim sākas jauns 2,5 gadu periods, kas iezīmē spēcīgus Zivju zīmes akcentus - duālismu, “ peldēšanu pa straumi”, nenoteiktību, ne visi prezidenta lēmumi būs saprotami, tajā pat laikā spēcīgā intuīcija ļaus daudzus jautājumsu atrisināt pašus par sevi. Pavisam citu prezidentu mēs iepazīsim, sākot no 02.2018., kad toni noteiks kareivīgākā, uzņēmīgākā Auna zīme. 

Laiks līdz septembra beigām Vējonim ir ļoti labvēlīgs. Pirmie sarežģījumi var rasties oktobra sākumā. 

Ļoti svarīga kā valstsvīram būs tieši Ziemassvētku/Jaunā gada runa. 

2016. gada maijs un jūnijs ir ļoti svarīgi prezidentūras mēneši, lai izbēgtu no sekojošos mēnešos iekodēto problemātiku. 

Prezidentūras pirmā gada atkaiti un otrā gadu sākumu (08.2016.) var skart būtiskas problēmas un kritika. 

Iespējamā saķeršanās ar likumdevējiem iespējama 10.2016.

Personīgi sarežģīts periods, sava veida personības krīze gaidāma 01.2017., 06.2017., 10.2017., kas atsauksies arī uz prezidenta aktivitātēm. Var būt reitinga kritums vai mazs atbalsts, kā arī veselības sarežģījumi (labu veselību!).

Vecuma krīze 12.2017., ko sabiedrībā populāri cilvēki parasti izlādē/novirza ap sevi saistītos notikumos, projektos (A.Bērziņam nodega pils, Z.Liepiņš “reanimē” operu  utml).

Prezidentūras pēdējā gadā Vējoni skars būtiskākās pārmaiņas, jo būtiski mainās 30 gadu enerģētika un sākas jauns periods. 

Bloga sadaļas

Kristaps Baņķis

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

3720 iesaka šo blogu

Balsot