ASTRO LATVIETIS

Dzīvojam grāvjos

1. Latvietis ir strādīgs, sīkstas dabas, ar milzīgu spēju izdzīvot. Darbs ir ļoti svarīgs un dzīves pamats. Darba ražīgums, kā rāda aptaujas ir mazs, bet galvenais ir rosīties.

2. Latvietis ir ar apbrīnojumu dzīvesziņu, ultra garīgu skatījumu - Rainis, Zenta Mauriņa, Imants Ziedonis.

Rezultātā latvietis dzīvo 2 „grāvjos”: darbs līdz spēku pagurumam vai tāda naiva dancošana par spīti visam. Piemērs - „kaut pastalās, bet brīvi!” Beigās - pastalās esam, bet ne brīvi. Mērķus jāuzstāda pozitīvākus, latvieti!

Paradokss, vislabākie Dziesmu un deju svētki ir tieši tad, kad latvietim ir pilnīga pārlaimība (Atmoda) vai galīgā dimbā (šobrīd). Noturēties pa vidu - ir latvju tautas šķietami nesasniedzamā gudrība.

Jaunavas arhetips un Zivju zīmes pretmets

Latvietis ir labsirdīgs pesimists.

Latvietim trūkst stratēģiskas domāšanas, latvietis allaž apmaldās 3 priedēs. Bet toties tās pašas priedes pazīst kā neviens cits.

Jaunavas karma ir KALPOT praktiskā līmenī. No savs ādas neizleksi, jāiemācās ar to vienkārši sadzīvot.

Latvieša Jaunavas iezīmēm pretējā zīme ir Zivis - ticības, pieļāvības un mīlestības zīme. Latvietis cenšas, bet nekas nesanāk. Simboliski latvju likteņupe ir Daugava (ūdens-upe, liktenis-Zivis), kuru tā arī neprot praktiski (Jaunava) izmantot. Tā tek ierasto ritējumu cauri galvaspilsētai, apdzīvota, bet nekādi citādi neizmantota (palūkojieties kā tas notiek citviet), turklāt „liktens” dienvidu utt. tilti nāk ar tādām grūtībām...

Latvietim patīk iet pirtī, jo tur mazgājas (Jaunava) un gars (Zivis) lidinās. Praktisks labums gan miesai, gan garam.

Latvietis Praktiskais

Latvietis pat grūtos laikos nemirst badā, jo vismaz katram otrajam ir lauku radi ar pašu audzētiem kartupeļiem, āboliem utt.

Pēc smagas darba nedēļas latvietis dodas rušināt puķu dobes, talkā vai sakopt tēva mājas. Darbs taisa darbu.

Latvietim patīk Normunda Rutuļa dziedājums: darbs un darbarīks...

Latvju zemnieks katru gadu sēj un vienmēr netic, ka kādam tas viss būs vajadzīgs. Bet citādi jau nevar.

Latvietis ir kā jaunsaimnieks, kas līdumu taisa meža vietā - no sākta gala...

Latvietis liek ielāpu uz ielāpa (redzams uz ceļiem), jo veco jau nevar izmest, tas jāliek lietā. Latvietis tālāk par savu caurumu kabatā redz vienīgi skabargu svešā acī.

Latvietim nevajag ņemt kredītu - viņš nekad to līdz galam nav atdevis - ne pirmskara LV, ne tagad. Tās ir tikai mocības un „nervu bendēšana”...

Latviešu zīmols - dabiskais + čaklums + sīkumi. Latvietis ir amatnieks, kam visam ar roku jānoglauda. No latvieša rūpnieks tāds pats kā no lāča baletdejotājs.

Latvietim vajag vīziju, jo bez vīzijas latvietis ir tikai prasmīgs atražotājs.

Jaunavas zīmei atbilst mediķu un skolotāju profesijas. Kad sāk ķerties pie šīm pacietīgajiem - visgrūtākie laiki ir klāt!

Latvietis ir sabiedriski savrups, tomēr vienmēr taisa lielu saimes galdu. Latvietis droši jūtas starp savējiem. Citas tautības - izsmej.

Latvietim patīk ēst. Latvju viens no lielākajiem saimniekiem Ķirsons ir radījis „ēšanas templi” - Lido. Kas tās par viesībām bez ēšanas, teic latvietis. Nacionāla īpatnība - priekšrocība.

Jaunavas zīmes sfēras: ēdināšana (Lido), dabiskie uzturlīdzekļi (Tereško tējas, balzams - zālīšu uzlējums), kosmētika (Madara), pirtis, lauksaimniecība un PAKALPOJUMI.

Nosauciet man, lūdzu, kādu ļoti sekmīgu latvieti (vismaz trešajā paaudzē) uzņēmēju? Bez Ķirsona...

Glītā rindiņā saliktas šprotes - vienīgais, ko jēdzīgu (atpazīstamu preci) no jūras izzvejojis čaklais latvietis, pie dabas bagātības dzīvojot.. Bāli...

Māņticīgais Sapņotājs

Latvietis tic pasaciņām - Laimes mātei, Antiņam, Zelta Zirgam, putras kalniem.

Latvieša māņticība atšifrējama ar tautisko atrašanos tuvu dabai, vēlmi iemācīt bērnam, kas labs, kas slikts (velns). Latviešiem ir spējas stāstīt pasakas ar praktisku nozīmi. Latvietis netic māņiem, latvietis tic dabas spēkam un tā ietekmei. Par māniem tos nosaukuši tie, kas tālu no dabas...

Latvietis ir laika vērotājs. Globālas kataklizmas nojaukušas latvieša dabisko ritmu.

Latviešu nelaime ir tā, ka „atrauti” no dabas, izzudušas gadskārtas.

Latvietis izsenis ir vadījies pēc Mēness. Latvietis ir Mēness cilvēks - pasīvs, pakļāvīgs, bet ar savu ritmu. Laicīgajā ekonomiskajā pasaulē latvietis nav modē, jo dabiskums izzūd.

Latviešiem ir zintnieki un dziednieki, nevis gaišreģi. Latvietis tic spēju praktiskam pielietojumam - zāļu tējiņām, zālītēm, āderēm, slimības ārstēšanai un Mēness ietekmei. Ar to arī garīgums beidzas.

Brigaderes Sprīdītis vai Edžus Dullais Dauka

Kad mums reiz pienāks tie laiki, ko citas tautas zin...

Latvietis sapņo (ZIVIS) par eksportu, bet vienīgais, ko izdomā eksportēt - ir sevi.

Kādēļ latvietis brauc prom?
Izveidojusies vēsturiski pirmā situācija, kad labprātīgi masas izbrauc nevis tiek izsūtītas. Pasaku teicēji valsts līmenī pēc patriotiskās atmodas iestāstīja, ka jādomā ekonomiski. Latvietis brauc, kur siltāk un labāks saimnieks. Pēc mentalitātes esam un bijām kalpi, labākajā gadījumā vagari citās zemēs, pateicoties savam čaklumam un uzticībai saimniekam.

Sākumā latvietis bija kā Sprīdītis, kas saprata, ka „nekur nav tik labi kā mājās”, izmantojot Dullā Daukas vēlmi, palūkoties, kas aiz horizonta. Šobrīd - uzvedam vienkārši kā Antiņi. No tautas karmas viedokļa, visu smagumu iznes pašu teritorijā dzīvojošie. Piedodiet tautieši svešumā, bet latviskuma ceļā esat vieglākā ceļa gājēji.

Laimes Lāci - Saimnieku - vajag!

Vēsturiskās patiesības ietekmējuša mentalitāti un latvietis turas savrupi no varas - ar distanci - viņi tur augšā, citi... Vainīgajam ir jābūt! Latvietis nemeklē ienaidnieku, latvietim vajag vainīgo dēļ šūpulī ieliktās vēlmes kritizēt un distancēties no izkalpinātājiem kungiem.

Latvietim vislabākie bijuši Zviedru laiki - nodibināja pirmo universitāti, sadeva pirmos lielos kredītus...

Latvietim vajag saimnieku.

Vēsturiski sakritis, ka noteiktos laika posmos pie valsts stūres vai tuvu tai stāvējuši divas Jaunavas - Kārlis Ulmanis un par prezidentu ļoti vēlējies tikt arī Rainis. Abi Jaunavas. Runā un darbojas tautai ļoti saprotamā valodā, mentalitātei atbilstoši. Laikam jau laba zīme!

Esam burvīga latvju tauta, bet ir štruntīga nācija. Latvietim var nemanot atņemt valsti, bet pamēģini noraidīt viņa pārņemtību ar kādu ideju vai atņemt miesīgo kreklu... vellu redzēsi!

RISINĀJUMS

„Jostas savilkšanas laiks” palīdz izvilkt latvisko esenci, atklāj stiprās un parāda vājās vietas. Šis ir viens no grūtākajiem periodiem latvietim, kurš vēlas savu valsti un kļūt par nāciju, bet ne grūtākais tautai. Šobrīd tiek testēta mūsu spēja „uzsliet” valsti. Pagaidām izskatās pēc vārgas stutes.

Lai Jaunava latvietis sevi „aiz matiem” izceltu no paša mēsliem, vajadzīgs padoms no pretējās - Zivju - zīmes:

 • lielāka ticība;

 • garīgums un mīlestība sākot ar tuvāko un beidzot ar prezidentu

 • nestādīšana naudu un mantu (nu nav latvietis nekad apaudzis ar mantu - vēsture neļauj) augstāk par pārējo

 • liekties, ja lauž (atmetam Raiņa: lūzti, ja lauž, bet nebūs Tev liekties)

 • sadraudzēties ar likteņupi Daugavu, lai tai nebūtu jāpludina pa sevi tikai latvieti ar uzpūstu vēderu uz augšu

 • dziedāt un dejot arī ikdienā, ne tikai reizi 4 gados Dziesmu un Deju svētkos

 • jāattīsta zinātne (reāli neizmantots trumpis, ko rāda arī cita griezuma Jaunavas - japāņi) un medicīna

 • jābrauc nevis prom no valsts, lai rukātu un kalpotu, bet lai paņemtu spēcīgas, citu apkopotas zināšanas un atgrieztos Tēvijā. Kā teiktu Rainis: ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek

 • jādodas tuvāk dabai un dabiskajam

 • jāintegrējas pašiem kopējā Eiropas saimē, saglabājot savu ES, nevis jāčikst par krievu nevēlēšanos integrēties, tā teikt, vainīgais atrasts, vairāk ar nekas nav jādara.

 • Vajadzīgs īsts SAPNIS PAR LATVIJU. Daži jau bija un nostrādāja - Neatkarība, ES.

VĒLU LAIMI LATVIJAI!

Bloga sadaļas

Kristaps Baņķis

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

3619 iesaka šo blogu

Balsot