DAINAS - NAUDA - KUMELIŅIS

Es nebiju bez naudiņas, 
Bez ražana kumeliņa;
Dieviņš manim naudu deva, 
Nauda labu kumeliņu.

Sieviņ' man naudu deva,
Raida mani rudzu pirkt.

Es nogāju krodziņā,
Sēžu galda galiņā,
Sēžu galda galiņā, 
Alus kanna rociņā.
Tikam dzēru, tikam dzēru,
Līdz kājiņas vairs nenesa;
Kad kājiņas vairs nenesa,
Lai nes mani kumeliņš,
Lai nes mani kumeliņis
No krodziņa sētiņā.
Raud sieviņa, raud bērniņi,
Tukšu maisu vazadami.
Neraud' sieva, neraud',bērni,
Vaj mēs kādi tukšenieki?
Ciemā ceplis, mežā malka,
Rīgā rudzi spīķerî,
Rīgā rudzi spīķerî,
Kungiem nauda kabatā.

Ko ta dara sīka nauda
Rūsedama, peledama?
Sakaļam iemauktôs,
Lai žvadzina kumeliņš.

Dzēris biju, kritis biju
No labaja kumeliņa;
Mana paša nauda bija,
Mans labais kumeliņš.

Nauda mani salamaja
Lupatainu, lampatainu.
Paga, nauda, paga, nauda,
Vediš' tevi krodziņā.

Nauda, nauda, manta, manta,
Kur bij man tevi likt!
Ikam kreklu izveleju,
Kažokā sasatinu.

Laba nauda, laba nauda,-
Vēl būs cita pakaļā;
Vēl vajag sudrabiņa
Pie ta vara gabaliņa.

Kas kaiš man nedzīvot
Ozoliņa muižiņā:
Cauri bira zelta nauda
Caur ozola lapiņàm.

Kas tur dzied? Nabags dzied,
Visi Rigas nami skan.
Bagats raud, meži skan:
Nauda moca dvēseliti.

Pirku zirgu, pirku arklu,
Arajiņu vien nepirku;
Man Dieviņis nevēleja
Arajiņu naudā pirkt.

Bagats lūdza naudas, mantas,
Es no Dieva veselibu.
Bagatam nauda, manta,
Man bij laba veseliba.

Brālits pirka dārgu zirgu,
Laisku ņēma līgaviņu.
Diža nauda, mačs (maģs) zirdziņis,
Mūžam laiska līgaviņa.

Dzēris biju, kritis biju
No labaja kumeliņa;
Mana paša nauda bija,
Mans labais kumeliņš.

Brauc lēnàm, bāleliņ, 
Nauda dota kumeļā;
Ij kundziņš lēnàm brauc, 
Daudz naudiņas turedams.

Lai sadega zelta nauda
Ar zilàm ugunim,
Ne es savu vaiņadziņu
Bezlaikā novalkaju.

Es rakstīt nemāceju,
Man rakstitis mugurā:
Mana nauda norakstija
Pa manam prātiņam.

Arajam karsta saule,
Rudzu guba tīrumā;
Zvejniekam tumša nakts,
Balta nauda maciņā.

Es bij' puika, man bij nauda,
Es vareju lielities:
Es vareju naudas tiltu
Pār Daugavu pārtaisīt.

Teci, teci kumeliņi, 
Nepiemini pavadiņu;
Visa mana tēva nauda
Pavadiņas galiņā.

Trairidi ritam, kaimiņu Miku,
Pirc man zelta gredzentiņu;
Augšu liela, būšu tava,
Tava nauda nezudīs.

No Vāczemes uz Liepaju
Veda naudu par jūriņu.
Nebūt' ostu sasnieguši,
Nebūt' nauda Aizputê.

Atminat, sveši ļaudis,
Kas manā saujiņā?
-Krustim kalta zelta nauda,
Ta manā rociņā.

Es gribeju naudu sēt
Celmaiņā līdumā;
To vien labi nezinaju,
Vaj dīgs nauda, vaj nedīgs.

Jūra šņāca, jūra krāca,
Kas guļ jūras dibinā?
Tur guleja zelta nauda
Sudrabiņa lāditê.

Ko ta dara sīka nauda
Rūsedama, peledama?
Sakaļam iemauktôs, 
Lai žvadzina kumeliņš.

Kas spīdeja, kas mirdzeja
Liela kunga kambarôs?
Liela kunga kambaros
Zelta nauda plēvojàs.

Bloga sadaļas

Kristaps Baņķis

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

3718 iesaka šo blogu

Balsot