Vissenākā no māju sistēmām – pilnzīmju māju sistēma*

Rūta Kalniņa, speciāli "Praktiskajai Astroloģijai"

Placidus, Kohs, Regiomontāns, Vēlovs, vienādmāju sistēma – šīs ir tikai dažas, vispopulārākās no mūsdienu Rietumu astroloģijā lietotajām māju jeb namu sistēmām. Tās radušās dažādos laikos, un katrai no tām ir savi piekritēji. Taču pati senākā, pirmatnējākā no visām šī sistēmām ir tā dēvētā pilnzīmju sistēma.

Antīkās pasaules mantojums: viss ir ļoti vienkārši

Priekšstats par natālās vai cita veida kartes mājām ir cieši saistīts ar priekšstatu par zodiaka zīmēm. Ir 12 zodiaka zīmes, un ir 12 astroloģiskās kartes mājas. Kartes mājas koncepts tiešā veidā cēlies no zodiaka zīmes koncepta.

Antīkajā pasaulē valdīja uzskats – «kā debesīs, tā arī virs zemes», proti – makrokosms (lielais kosmoss, izplatījums) ir cieši saistīts ar mikrokosmu (mazo kosmosu, cilvēku). Norises «lielajā kosmosā» antīkās pasaules gudro uzskatā bija sinhronas ar norisēm «mazajā kosmosā». Līdz ar to – tāpat kā «lielajam kosmosam» bija savs zodiaks jeb 12 daļās sadalīts Saules ceļš cauri ekliptikai, tā arī «mazajam kosmosam» bija sava 12 māju piedzimšanas karte. Antīkajā pasaulē, proti, ap mūsu ēras sākumu, astrologi kartes māju vienādoja ar zodiaka zīmi. Tā zīme, kurā atrodas ascendents, proti, uzlecošā zīme, tika uzskatīta par kartes pirmo namu, zīme, kas seko uzlecošajai – par otro namu, pēc kārtas trešā zīme – par trešo namu utt. Piemēram, ja, cilvēkam piedzimstot, ascendents atrodas kādā no Skorpiona zīmes grādiem, viņa uzlecošā zīme un līdz ar to pirmais nams ir Skorpions. Otrais nams – Strēlnieks, trešais – Mežāzis, ceturtais – Ūdensvīrs un tā līdz noslēdzošajam, divpadsmitajam namam, kurš tad būtu atbilstošs Svaru zīmei. Jāiebilst arī, ka antīkajā pasaulē nelietoja nosaukumu «nams» vai «māja» – to, ko mēs šobrīd astroloģijā saprotam ar šo terminu, senie grieķi dēvēja par «topos» – proti, «vietu», «novietojumu». «Nami», «mājas» un «teltis» radās vēlāk, viduslaikos – tulkojot no sengrieķu valodas latīņu valodā.

SVARĪGI!

  • Neatkarīgi no tā, vai kartes uzlecošais grāds atrodas zīmes sākumā vai beigās, visa šī zīme atbilst kartes I namam.
  • Tas nozīmē, ka nama kuspisa (sākums) vienmēr atrodas zīmes 0o, bet beigas – zīmes pēdējā grādā.
  • MC jeb debesvidus ne vienmēr sakritīs ar X nama kuspisu, kā tas ir Placidus vai Koha sistēmās. MC var atrasties un var arī neatrasties X namā.
  • Tā kā katrs nams atbilst vienai veselai zīmei, namiem ir tikai viens pārvaldnieks (zīmei atbilstošā planēta).

 

Kā tas strādā?

Vispirms jāteic, ka, salīdzinot ar mūsdienu namu sistēmām, pilnzīmju sistēma ir tāda kā vienkāršāka, vispārinātāka. Zīme IR nams jeb vieta. Piemēram, Raideres gadījumā – pēc Placidus sanāk, ka VI mājas pārvaldnieks ir Venera (māja sākas Vērša zīmē). Taču VI mājas būtisku daļu aizņem arī Dvīņi, līdz ar to tai ir līdzpārvaldnieks – Merkurs. Taču pilnzīmju sistēmā VI nams = Vērsis un tam ir attiecīgi tikai viens vienīgs pārvaldnieks – Venera. Vienkāršāk un pārskatāmāk.

Viena no lietām, pie kurām grūti pierast astrologam, kurš strādājis Placidus vai Koha sistēmās, ir «staigājošie» ASC un MC. Kā jau minējām, pilnzīmju sistēmā ascendents var atrasties gan mājas sākumā, gan beigās, savukārt MC var atrasties tiklab X mājā kā IX vai XI, vai pat VIII vai XII. Jāpiebilst gan, ka tajos platuma grādos, kuros dzīvoja sengrieķu astrologi, gandrīz vienmēr MC tomēr atradās X namā. Lai nu kā, interpretējot natālo karti pilnmāju sistēmā, tiek uzskatīts, ka MC jebkurā gadījumā ir viens no svarīgākajiem kartes punktiem. Piemēram, ja MC atrodas IX namā, tas nozīmē, ka kartes īpašniekam statusam un karjerai būtiskas ir IX nama tēmas – izglītība, ārzemes, ceļojumi.


Pilnzīmju sistēmai radniecīgas māju sistēmas.

Vienādmāju sistēma (angl. Equal House). Arī šī ir viena no senākajām sistēmām, taču vēlāku laiku atvasinājums no senās pilnzīmju sistēmas. Pēc dažādām ziņām, sākta lietot viduslaiku sākumā, ap 5. gs. pēc Kristus. Atšķirībā no pilnzīmju sistēmas vienādmāju sistēmā I nams sākas tajā grādā, kurā atrodas ascendents. Visas kartes mājas ir vienāda izmēra, proti, aizņem 30 loka grādus. Ja ASC atrodas 15o Vērsī, I māja kartē būs no 15o Vērsī līdz 14o Dvīņos, bet II māja sāksies 15o Dvīņos – un tā pa apli. Arī šajā sistēmā MC var «staigāt». Atšķirībā no pilnzīmju sistēmas šeit ir iespējams un pārsvarā gadījumu tā arī ir, ka kartes namā ietilpst divas zodiaka zīmes – tā, kurā atrodas nama kuspisa, un tā, kura seko šai zīmei. Līdz ar to namam bez galvenās pārvaldošās planētas iespējams līdzpārvaldnieks.

Vēlova sistēma. Šī sistēma būtībā ir tā pati vienādmāju sistēma, taču šeit ASC tiek novietots pirmā nama centrā. Respektīvi, ja ASC atrodas 15o Vērsī, tad I māja sāksies 0o Vērsī, savukārt II – 0o Dvīņos utt. pa apli.

Kura sistēma labāka, precīzāka?

Par šo jautājumu astrologi strīdas gadsimtiem ilgi. Atbilde varētu būt diplomātiska – katram astroloģijas māceklim laika gaitā jāizmēģina vairākas sistēmas un jāizvēlas tā, kura visvairāk «uzrunā». Ir astrologi, kas strādā tikai ar kādu vienu sistēmu, ir astrologi, kas strādā līdztekus gan Placidus, gan kādā no senajām sistēmām, skatoties, kura no tām precīzāk atbilst konkrētajam gadījumam. Ir astrologi, kas natālajās kartēs konsekventi lieto vienādmāju sistēmu, taču cita veida kartes, piemēram, horārās kartes, veido Regiomontāna sistēmā. Tā ka – variantu daudz, lauks eksperimentiem – plašs, atliek vienīgi darboties.

__

* Šis ir autores latviskojums astroloģijas terminam, angliski vispārpieņemtais termins ir «whole sign system», krievu valodā: «система полнознаковых домов».

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot