Džonsa figūras

Pētot jebkuru astroloģisko karti – natālo, tranzīto vai horāro – vienmēr pirmais, kas iekrīt acīs, ir planētu vispārīgais izvietojums zodiaka aplī. Planētas var būt vienmērīgi izkaisītas pa loku, tās var būt arī koncentrētas kādā atsevišķā loka daļā.

*

Rūta Mežavilka, speciāli «Praktiskajai Astroloģijai»

Pirmais, kurš pētīja šo jomu, nosakot vairākas figūras, bija amerikāņu astrologs Marks Edmunds Džonss (1888–1980) – tas pats, par kura atklātajiem sabiāņu simboliem jau rakstīts manā blogā iepriekš. Marks Edmunds Džonss bija viens no XX gadsimta ievērojamākajiem astrologiem, cilvēks ar daudzpusīgu zināšanu loku – savas garās dzīves laikā viņš paguva izmēģināt arī prezbiteriāņu mācītāja un kinoscenārista karjeru (starp citu, būdams viens no ASV Scenāristu ģildes dibinātājiem». Figūras līdz ar sabiāņu simboliem ir viens no būtiskākajiem Džonsa ieguldījumiem astroloģisko teoriju formulēšanā.

Džonss astroloģiskajās kartēs noteica un raksturoja pavisam septiņus planētu izvietojuma tipus. (Džonss ņēma vērā tikai lielās planētas. Asteroīdi un mazās planētās (Hīrons), kā arī fiktīvie punkti (Mēness mezgli, Lilita u.c.) vērā ņemti netiek.) Laika gaitā Džonsa izveidotā sistēma ieguvusi dažādus papildinājumus un variantus, bet mēs turpinājumā aplūkosim Sanktpēterburgas astroloģijas skolas koncepciju.

Šļakatas

Visas planētas zodiaka aplī izvietotas vienmērīgi – tās neveido lielus sakopojumus (konjunkcijas un steliumus), bet nav arī lielu tukšo zonu; planētas ir itin kā izšļakstītas pa loku. Līdz ar to neviena no natālās kartes zonām netiek īpaši akcentēta, planētu izvietojums zīmēs un namos ir vienmērīgs. Attiecīgi – šādam cilvēkam visas dzīves sfēras ir vienādi nozīmīgas. Viņam mēdz būt plašs interešu loks, viņš nemēdz ieciklēties uz kaut ko vienu. Šāda cilvēka dzīve parasti ir līdzsvarota, bez krasi izteiktām krīzēm un katastrofām. Ja neveicas vienā sfērā, viņš samērā viegli pārslēdzas uz kaut ko citu. Neveiksme, piemēram, karjerā, šļakatu īpašniekam nenozīmē visas dzīves totālu sabrukumu. Tomēr šādai konfigurācijai ir arī savi trūkumi – cilvēks nevienā no dzīves sfērām neieguldīs visus savus spēkus, līdz ar to draud iespēja izniekot resursus sīkumos. Viņš var izmēģināt daudz ko, taču nevienā no sfērām tā arī nesasniegt pilnību. Tāpēc arī ievērojamu cilvēku natālajās kartēs šāda konfigurācija nav sastopama.

Sabiezējums

Līdzīgi kā šļakatu gadījumā, arī šeit planētas izvietotas vienmērīgi, taču vienā vai divās kartes vietās ir planētu savienojums vai steliums, kur tuvu līdzās atrodas divas vai trīs planētas. Līdz ar to parādās vairāk aktīvas natālās kartes zonas – attiecīgi cilvēkam ir viena vai divas dzīves sfēras, kas ir svarīgākas par citām. Šādam cilvēkam ir vairāk iespēju koncentrēties uz kaut ko vienu un sasniegt ievērojamu rezultātu. Taču, tāpat kā šļakatu gadījumā, neveiksme kādā no dzīves sfērām šim cilvēkam nenozīmē dzīves krahu, vairumā gadījumu viņš spēs pārslēgties, lai gan ne vienmēr.

(Piemērs – Jurijs Gagarins

Šajā kartē steliumu veido Merkurs, Saule un Marss VIII namā (transformācija, nāve). Gagarins, būtībā vienkāršs «puisis no tautas», kurš daudzu citu kara lidotāju vidū izcēlās ar nevainojamo fizisko un militāro sagatavotību, kā arī, protams, atbilstību padomju ideoloģiskajiem standartiem, tika izraudzīts kļūt par pirmo cilvēku, kurš nokļuvis kosmosā un atgriezies no tā (te varam saskatīt nāves un atdzimšanas arhetipu – VIII). Viņš savu misiju arī godam paveica, līdz ar to transformējot (VIII) cilvēces priekšstatus par iespējamo. Un gāja bojā traģiskā nāvē (VIII)…)

Lokomotīve

Tā ir karte, kurā planētas izvietojušās tikai vienā no loka pusēm, un tukšā zona ir vismaz 120 grādus plata. No planētām brīvais sektors šādas kartes īpašniekam rada zināmu nepilnības izjūtu. Ir nelīdzsvarotība, taču vēl ne kritiska, joprojām ir pietiekami daudzas «darbīgās» dzīves sfēras. Tukši parasti ir divi vai trīs kartes nami – tās dzīves sfēras, kuras tie ietver, cilvēku vienkārši neinteresē, šķiet nebūtiskas. Tomēr zemapziņā šī nepilnīguma sajūta saglabājas, un tas liek cilvēkam darboties. Interesanti, ka tukšumiem kartē arī piemīt sava enerģija – spēks rodas ne tikai tur, kur ir planētu sakopojumi, bet arī tur, kur veidojas vislielākie tukšumi. Tukšums nebūs enerģijas koncentrācijas zona, taču izraisa vēlmi kaut kā kompensēt šo tukšo vietu. Cilvēks neapzināti tiecas pēc līdzsvara. Lokomotīves gadījumā bieži rodas paaugstināts prakticisms, darbīgums.

Tipisks lokomotīves paraugs ir krievu revolūcijas vadonis Vladimirs Iļjičs Ļeņins. Ne velti šo konfigurāciju Džonss nodēvējis par lokomotīvi – šā tipa personība spēj kļūt par līderi, iedvesmot. Vladimira Iļjiča natālajā kartē tukši ir IV, V un VI nams. Un patiesi, Ļeņina dzīvē šo namu jautājumi nebija aktuāli. Savas mājas, ģimenes ligzdas (IV) viņam tā arī nekad nav bijis – visu dzīvi pavadījis cietumos, konspiratīvos vai dienesta dzīvokļos un citās pagaidu mītnēs. Bērnu (V) arī nebija; «kārtīgu darbu» (VI) revolūcijas vadonis tā arī netika strādājis. Toties šis cilvēks guva atzinību partijās un sabiedriskajās kustībās (XI), brīnišķīgi pieprata slepenā un nelegālā pagrīdes darba metodes (XII), daudz laika pavadījis emigrācijā, cietumos un izsūtījumos (XII).

Kauss

Par kausu Džonss nosaucis tādu natālās kartes tipu, kurā viena puse loka ir aizņemta ar planētām, bet otra puse – brīva. Atšķirībā no lokomotīves kausam raksturīgs, ka starp abām kausa malas iezīmējošajām planētām ir opozīcija, resp., brīvā zona ir vismaz 180 loka grādu. Šādas kartes jau var saukt par vienpusīgām un nelīdzsvarotām. Tomēr cilvēka psihei raksturīgs jebkurā gadījumā tiekties uz līdzsvaru, tāpēc šādas kartes īpašnieks cenšas atrast dažādus kompensācijas mehānismus, dažkārt – iluzorus, un realitātē tādu īstu līdzsvaru dzīvē sasniegt neizdodas. Vērotājam no malas kausa īpašnieks šķitīs vienpusīgs, daudzas dzīves sfēras viņam būs atstātas novārtā. Ja planētas aizņem kartes t.s. austrumu daļu (X,XI, XII, I, II, III namu), cilvēks būs ļoti egocentrisks, līdzcilvēkus viņš vienkārši neredzēs. Turklāt viņš pats var arī iedomāties (iluzorā kompensācija!), ka viņam ir uzticami partneri, veiksmīga laulība, ka viņš brīnišķīgi saprotas ar bērniem utt. Ieskaidrot, ka tas tā nav – ka laulātais un bērni patiesībā uzskata viņu par sevī ieciklējušos egomaniaku – vienkārši nav iespējams.

Savukārt, ja planētas aizņem kartes rietumu daļu (IV, V, VI, VII, VIII, IX namu), situācija būs pretēja. Cilvēks būs nepārliecināts par sevi, orientēts pielāgoties apkārtējiem. Ģimenes, laulātā, vecāku viedoklis šim cilvēkam būs svarīgāks par viņa personīgo – ja viņam vispār tāds ir.

Ja kauss atrodas virs kartes horizonta (VII, VIII, IX, X, XI, XII nams), cilvēks ir ekstraverts, tendēts uz sevis pierādīšanu sabiedrībā. Viņam svarīga ir karjera, panākumi sabiedrībā un atzinība, viņš mīl kompānijas, ceļojumus. Savukārt ģimene, bērni un mājas dzīve viņu neinteresē – ja viņam tādi vispār ir. Šādi cilvēki mēdz agri aiziet no vecāku mājām un sākt patstāvīgu dzīvi.

Ja planētas kartē izvietotas zem horizonta (resp., I, II, III, IV, V, VI nams), aina būs gluži pretēja. Šādu cilvēku ārpasaule maz interesē, viņam dzīvē galvenais ir māja, ģimene, bērni, vecāki un radinieki. Karjeru taisīt viņš necenšas, taču naudas pelnīšana tomēr ir svarīga – mājas un ģimenes nodrošināšanai.

Ja kausa malējās planētas neatrodas opozīcijā (180 grādu), bet mazāk (bet ne mazāk kā 120 grādu, resp., veido trina aspektu) tad arī tas vēl ir kauss. Abām malējām planētām, arī ja tās veido trinu (vai kādu citu no aspektiem starp 120 un 180 grādiem, piemēram, kvinkonsu, kas ir 150 grādu aspekts), tik un tā būs pastiprināta slodze un tās var uzskatīt par opozīcijā esošām. Šāda karte ir, piemēram, ASV eksprezidentam Bilam Klintonam. Aplūkojot karti, kļūst skaidrs, ka tā ir aktīva, ekstraverta un sabiedriski nozīmīga persona (akcentēti I un XI nams, bet VIII namā novietotais Mēness, kam ir konflikta aspekti ar Sauli un Plūtonu, «sarūpējis» slaveno seksa skandālu ar Baltā nama praktikanti).

Grozs (dēvēts arī par spaini)

Grozs būtībā ir tas pats kauss, bet ar svarīgu atšķirību – iepretim galvenajam planētu sakopojumam atrodas viena atsevišķa planēta vai divu planētu tuva konjunkcija, kas veido itin kā groza «rokturi». Šajā gadījumā kausa situācija radikāli izmainās. Tukšās zonas vidū atrodas reāla planēta (vai divas), kas var veikt reālu tukšuma kompensāciju. Ir uz kurieni virzīt kartes nelīdzsvarotības izraisīto enerģiju. Nams, kurā atrodas «rokturis», iegūst īpašu nozīmi – atbilstošā dzīves sfēra cilvēkam būs ārkārtīgi svarīga, ja pat ne pati svarīgākā no visām. Pārējās planētas visu savu enerģiju pārsviedīs «rokturim», it īpaši, ja tas ar tām saistīts ar mažorajiem aspektiem (piemēram, trinu vai kvinkonsu). Šādas kartes īpašnieks būs spēcīga personība, spilgta individualitāte.

Taču jāņem vērā, ka grozs var izpausties divējādi: 1) destruktīvais variants. Spējas un talanti nevar parādīties, jo «roktura» planēta ir vāja pēc zīmes vai «ievainota». Šāds cilvēks bieži ir neapmierināts; tas ir mūžīgais neveiksminieks, kurš bieži vien pie savām nelaimēm vaino citus. Viņš bieži vien konfliktē, kritizē apkārtējos. 2) pozitīvais variants. «Roktura» planēta ir spēcīga pēc zīmes un veido harmoniskus aspektus – šāds cilvēks gūst panākumus savā jomā, bieži ir līderis, skolotājs, vadonis. Šāda karte ir, piemēram, žurnāla «Praktiskā Astroloģija» redaktorei Gunai Kārkliņai.

Groza «rokturis» šeit ir VII namā novietotais Saturns – cilvēks sliecas sevi realizēt «viens pret vienu» situācijās un attiecībās ar partneriem. Tomēr, tā kā tas ir Saturns, šī joma prasa cītīgu darbu, un «rezultāts» bieži vien tiek panākts brieduma gados.

Ķekars (dēvēts arī par mezglu)

Tā ir samērā reti sastopama konfigurācija, kur planētas aizņem ne vairāk kā 120 grādu no natālās kartes loka. Paradoksāli, bet tieksme pēc kompensācijas šādā konfigurācijā ir vājāka nekā kausa gadījumā, kaut arī ķekars šķiet vēl nelīdzsvarotāka formācija nekā kauss. Taču ķekara nelīdzsvarotība nav «puse uz pusi» kā kausa gadījumā, bet gan drīzāk līdzinās lielam mezglam – vienam lielam visu planētu steliumam. Pārāk plaša ir tukšā zona. Šāda cilvēka dzīve ir noslēgta burtiski divos trijos natālās kartes namos. Ārpus ierastās sfēras šādi cilvēki parasti jūtas bezpalīdzīgi, taču «savā dīķī» ir spējīgi un zinoši. Lielā mērā viņi ir atkarīgi no ārpasaules, jo visās tajās sfērās, kas tukšas, vienkārši «peld pa straumi». Šis ir «izklaidīgā profesora» tips, kurš spējīgs lekcijās ierasties caurās biksēs un mājas čībās – jo viņu interesē tikai un vienīgi viņa šaurā specializācija. Šādi cilvēki spējīgi izstrādāt unikālas zinātniskas teorijas, taču to realizācija bieži vien atkarīga no citiem – skolniekiem, līdzstrādniekiem – ja tādi ir. Ķekara īpašniece var būt arī mājsaimniece (ja planētas aizņem IV, V namu), kam ārpus mājas un bērniem citu interešu nav; tas var būt arī ar sevi apsēsts karjerists (IX, X nams).

Piemērs: krievu XX gadsimta mākslinieks Konstantīns Vasiļjevs. Cilvēks, kurš aizņemts ar māju, ģimeni, sievām un bērniem, un mākslu, bet viss pārējais viņu neinteresē.

Linga (dēvēta arī par izpletni)

Ļoti spēcīga konfigurācija. Tas ir ķekars, kuram iepretim tukšās zonas centrā atrodas viena vai divu triju planētu tuva konjunkcija. Linga atgādina grozu, taču ir daudz jaudīgāka, radikālāka. Līdzīgi grozam, arī lingai ir divi izpausmes tipi – pozitīvais un destruktīvais. Ekstrēmistu vadoņiem mēdz būt šādas kartes. Šie cilvēki spēj atklāt pasaulei kaut ko principiāli jaunu, turklāt tiem piemīt liels caursišanas spēks. Spilgts šīs konfigurācijas paraugs ir Zīgmunds Freids. Psihoanalīzes pamatlicēja kartē lingas rokturis ir Marss (XI namā) – apņēmība sevi īstenot sabiedrībā, gūt ievērību. Freids ne tikai atklāja jaunu veidu, kā traktēt cilvēka seksualitāti (VIII), un izveidoja pilnīgi jaunu psihoterapeitiskās ārstēšanas veidu (VI), bet arī realizēja savu atklājumu par spīti ārkārtīgi lielai sabiedrības (XI) neizpratnei un pretdarbībai. Šādi cilvēki bieži vien mēdz būt arī ļoti neiecietīgi pret visu, kas atšķiras no viņu pieejas – piemēram, Karlu Gustavu Jungu, kurš uzdrošinājās novirzīties no Freida iezīmētās takas un iedibināt pats savu psihoanalīzes skolu, Freids līdz mūža beigām uzskatīja par nekrietnu nodevēju.

Šūpoles

Tā ir konfigurācija, kurā planētas sadalītas itin kā divās atsevišķās grupās un katra no tām aizņem ne vairāk kā 120 loka grādu, un starp šīm grupām ir ievērojami tukšie apgabali (abi planētu grupējumi var arī veidot opozīciju viens pret otru). Šajā gadījumā nozīmīgas ir divas dzīves sfēras, bet visas pārējās ir tukšas. Šāds planētu sadalījums bieži vien rada iekšēju konfliktu, cilvēkam raujoties pušu starp divām nozīmīgām dzīves sfērām. Šūpoļu cilvēki bieži vien mēdz būt ļoti pretrunīgas personības – itin kā divdabīgi, viņu dzīve mēdz būt sastāvoša no divām slikti salāgotām daļām, smagākos gadījumos var būt pat psihes šķelšanās divās atšķirīgās personībās. Jebkurā gadījumā šūpoļu cilvēkam daudz enerģijas aizies, lai noturētu līdzsvaru starp šīm divām savas dzīves pusēm. Tipisks piemērs: krievu rakstnieks Nikolajs Gogolis, kura dzīvi plosīja divi pretēji spēki – vēlme pilnībā nodoties daiļradei (V) un vēlme noslēgties no pasaules misticismā (XII). Rezultāts bija garīga slimība (XII).

*

Izmantotie materiāli: Sergejs Šestopalovs , «Предсказательная астрология».

*

!!! Autortiesības pieder izdevniecībai "Mediju Nams". Pārpublicēšana vai jebkāda izmantošana komercionāliem mērķiem aizliegta. Fragmentus drīkst izmantot, norādot atsauci uz žurnālu "Praktiskā Astroloģija", publikāciju un autoru.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot