PROFESIONĀĻIEM

Mundānā astroloģija

Rūta Mežavilka, speciāli "Praktiskajai Astroloģijai"

Viena no astroloģijas vissenākajām un svarīgākajām nozarēm ir mundānā jeb “pasaules” astroloģija. Atšķirībā no “parastās” astroloģijas tā nodarbojas nevis ar atsevišķu cilvēku, bet gan visas pasaules un paaudžu likteņu analīzi.

Mundānā astroloģija pēta galvenokārt divas lietas – dažādu valstu vai pārnacionālu organizāciju (tādu, kā, piemēram ANO vai NATO) astroloģiskās kartes, kā arī planētu tranzītu ietekmi uz vispasaules, globālajiem procesiem.

Natālā karte valstij

Līdzīgi kā konkrētam cilvēkam, arī valstij var izveidot piedzimšanas karti. Tajā par dzimšanas laiku pieņemts uzskatīt valsts dibināšanas brīdi. Tā, piemēram, Latvijas Republika ir “dzimusi” 1918. gada 18. novembrī, visticamāk, īsi pēc plkst. 19.30 (šo laiku, pētot Tautas padomes sēžu protokolus Nacionālajā bibliotēkā, noskaidrojusi PA redaktore Guna Kārkliņa. Cita versija ir, ka valsts proklamēšana notikusi 16.35 – šāds laiks minēts interneta lapā www.historia.lv.).

(Personīgi man labāk “lasās” pirmais variants.)

Līdzīgi, kā cilvēka natālo karti, arī valsts karti “lasa”, analizējot planētu atrašanos zīmēs, to savstarpējos aspektus un atrašanos kādā no kartes namiem. Latvijas gadījumā jau ar “neapbruņotu aci” redzam, ka valsts astroloģiskā karte ir ļoti dinamiska un saspringta – tās galvenā figūra ir kvadrāts, kuru veido Saule/Venēra, Saturs, Mēness un Urāns. Otrs nozīmīgs aspektu veidojums ir opozīcija, kuru veido Marss ar Plūtonu/Jupiteru. Visi šie ir ārkārtīgi spēcīgi, konfliktus raisoši aspekti, jo īpaši Marsa – Plūtona/Jupitera pretstāve, kas skaitās viens no galvenajiem vardarbīguma indikatoriem astroloģiskajās kartēs. Latvijas valsts būtībā ir dzimusi kara rezultātā, un 18. novembra karte uzrāda arī ļoti lielu iespēju iet bojā vardarbīgi – kā tas arī notika 1940. gadā. Turklāt bīstamā Plūtona/Jupitera un Marsa ass šajā kartē iet caur XII-VI namiem, kas nozīmē, ka Latvijas valsti apdraud ļoti spēcīgi slēpti ienaidnieki un sazvērestības (Plūtons un Jupiters XII namā).

Šajā kartē ASC novietots Vēzī – manuprāt, ar to izskaidrojums fenomens, ka, būdama izteikti multinacionāla zeme, kur līdzās etnisko latviešu vairākumam gadsimtiem ilgi dominējusi skaitliski daudz mazākā, bet ekonomiski nesalīdzināmi spēcīgākā vācbaltu kopiena, kā arī vēsturiski pastāvējušas stipras gan vecticībnieku, gan ebreju kopienas; – Latvija tomēr izveidojās par izteikti latvisku valsti ar spēcīgiem nacionālajiem senvēstures mītiem. 18. novembra Latvija burtiski aizslaucīja vācbaltu kopienu – vēl XIX gadsimta beigās šāds pavērsiens šķita teju neiespējams.

Taču tajā pašā laikā ASC novietojums Vēzī nozīmē arī DSC Mežāzī – proti, VII nams, kas valsts, tāpat kā cilvēka natālajā kartē atbild par partneriem un ienaidniekiem, ir “saturnisks”, tas ir – skarbs. Šādai valstij ienaidnieki ir nežēlīgi, un, ja tie tiek pie postīšanas, tad nolīdzina visu līdz pamatiem.

Starp citu, šāda karte arī labi izskaidro Latvijas mūžīgo norūpētību un problēmas demogrāfijā – Saule un Venēra atrodas V namā smagos aspektos ar Saturnu un Urānu, kā arī Mēnesi. Lai gan pieņemts uzskatīt, ka zemā dzimstība ir tikai kaut kāda specifiska mūsdienu problēma, šis jautājums ir satraucis latviešus jau gandrīz kopš valsts dibināšanas brīža XX gadsimta 20.-30. gados. Arī padomju laika beigu posmā, 80. gados ļoti daudz tika runāts, ka nepieciešams palielināt dzimstību un tika veikti arī reāli pasākumi valsts atbalstā.

Savukārt Mēness atrašanās XI namā un tā kvadrāti ar Saturnu un Urānu lieliski atbilst latviešu savstarpējā ķildīguma garam un nespējai apvienoties kaut cik ilgstoši eksistējošās politiskās partijās un organizācijās.

Nami valstu kartēs

Līdzīgi kā indivīdu kartēs, arī valstu kartēs katram namam ir sava “atbildības sfēra”:

I nams

Simbolizē valsti un tās tautu, masas, nāciju kā vienotu organismu, tās spēku un vitalitāti. Zīme, kas atrodas uz ASC raksturo to, kā nācija “izskatās”, tās vispārējos apstākļus, priekšstatu par sevi un masu psiholoģiju.

II nams

Valsts ekonomika, labklājība, ienākumi, komercija, tirdzniecība, tirgotāju slānis. Šis nams reprezentē arī nacionālās vērtības plašākā nozīmē, tajā skaitā arī nacionālā līmeņa muzejus, rezervātus un cita veida uzkrājumus.

III nams

Transports un komunikācijas. Dzelzceļi, tilti, šosejas, publiskā iekšzemes satiksme, nacionālās transporta kompānijas – gan jūras, gan gaisa, gan zemes transporta veidi. Valsts iekšējās komunikācijas departamenti, pasts, prese, radio, televīzija, telefona sakari, nacionālais interneta sektors, valstij piederošie sakaru satelīti. Pamatizglītības sistēma. Šis nams reprezentē arī valsts attiecības ar tuvo kaimiņu valstīm.

IV nams

Nācijas dzīves apstākļi, dzīvokļu saimniecība, nekustamie īpašumi, arī zeme un viss, kas nāk no zemes un tās dzīlēm – derīgie izrakteņi, lauksaimniecības produkcija. Tēvzeme, Dzimtene, valsts karogs, patriotisms, nacionālie izcelsmes mīti, piederības sajūta. Genocīds, holokausts pret nāciju arī būs saistībā ar šo namu. Tādas katastrofas kā zemestrīces, zemes nogruvumi, negadījumi raktuvēs, vispārīgie laika apstākļi un ar tiem saistītie negadījumi.

V nams

Bērni, dzimstība,līdz ar III namu arī izglītības sistēma, jaunā paaudze, bērnu statuss valstī. Izklaides parki, filmu industrija, nacionālie teātri, valsts nozīmes loterijas, azartspēļu bizness, sports. Konkrēti Latvijas kontekstā – Dziesmu svētki. Arī fondu biržas. Tautas vispārējais “laimes indekss” arī būs saistīts ar V namu, un cita starpā V atbild arī par valsts vēstniekiem un citiem pārstāvjiem.

VI nams

Nācijas strādnieku šķira, sabiedrības slānis, kas strādā par darba algu, kā arī valsts kārtības uzturēšanas un vispārējie dienesti – armija, policija, ugunsdzēsēji, utt. Nodarbinātība, bezdarbs, algu līmenis. Arodbiedrības, visa veida profesionālas organizācijas. Sabiedrības veselība, veselības aprūpes dienesti, Sarkanais Krusts un citas praktiskas labdarības organizācijas, sociālā aprūpe. Pārtika, dzeramais ūdens, ciktāl tiem sakars ar sabiedrības veselību. Valsts veterinārie dienesti, veterinārmedicīna.

VII nams

Ārlietas, karš un miers, savienības, atklāti ienaidnieki. Biznesa sadarbība ar ārvalstīm, starpvalstu līgumi. Valsts attieksme pret laulības institūciju, šķiršanos un attiecīgo likumdošanu, sieviešu statuss valstī.

VIII nams

Mirstība valstī, morgi, apbedīšanas pakalpojumi. Valsts ārējie aizņēmumi, nodokļi, nacionālais parāds, noguldījumi citu valstu bankās, investīcijas, finansiālās attiecības ar citām valstīm. Apdrošināšanas kompānijas, pensiju sistēma, baņķieri. Apstākļi, kādos iespējama valsts bojāeja vai būtiska transformācija.

IX nams

Satiksme ar citām valstīm – aviokompānijas, tālsatiksmes autobusu maršruti, imports un eksports, tāljūras satiksme. Ārzemnieki, apmaiņas studenti, imigrācija. Baznīcas, formālā reliģija, tiesas, juristi, t.s. brīvās profesijas. Universitātes, augstākās izglītības sistēma kā tāda, zinātne, izdevniecību bizness, grāmatas, nācijas izglītotais slānis – profesori, rakstnieki, žurnālisti, mediju producenti.

X nams

Valdība, premjerministrs, prezidents. Valsts galva. Nācijas līderi. Nācijas statuss starp citām nācijām, tās gods, ietekme pasaulē. Vara. Nācijas ietekmīgās personas. Tiek uzskatīts, ka ļoti labi ir, ja šajā namā atrodas Saule un/vai Jupiters – šādai valstij lemts būt ietekmīgai un varenai.

XI nams

Sabiedrotie un draugi, tādas valsts struktūras kā Senāts, parlaments, pārstāvju palāta, dažādas padomes, arī reģionu pārvalde. Sabiedrības grupējumi, nevalstiskās organizācijas, sabiedriski projekti un pasākumi.

XII nams

Apstākļi, kas darbojas pretim tautas labklājībai. Labošanas iestādes – cietumi, labošanas darbu kolonijas. Slimnīcas, pansionāti, visa veida slēgtās iestādes. Viss, kas ir slepens – spiegi, slepenie dienesti, slēpti ienaidnieki, sazvērestības, slepenas organizācijas, aizkulišu darbība. Noziedzība, teroristu aktivitātes, verdzība. Izsūtījums, trimda.

*

Taču, atšķirībā no indivīda, reti kurai valstij ir viens un galīgs “dzimšanas horoskops”. Senām un tradīcijām bagātām valstīm mēdz būt vairāki “dzimšanas horoskopi”. Latvijas kontekstā skatāmies ar valsts atjaunošanas horoskopus – un šeit ir divi nozīmīgi datumi – 1990. gada 4. maijs, kurā tika pieņemta deklarācija par neatkarības atjaunošanu un 1991. gada 21. augusts, kurā de facto tika atjaunota valsts neatkarība. Šīs, jaunākās, kartes, kas ir “vieglākas”, itin kā uzslāņojas virsū sākotnējam visai smagajam dibināšanas horoskopam un piešķir tam jaunas nianses un iespējas.

_

@Mediju Nams. Autortiesības pieder izdevniecībai "Mediju Nams". Jebkāda izmantošana vai pārpublicēšana tikai ar izdevniecības rakstisku atļauju.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot