Kad planēta ir retrogrāda. II daļa

Rūta Mežavilka, speciāli «Praktiskajai Astroloģijai»

(Sākums iepriekšējā bloga ierakstā šajā pat sadaļā.) 

Iepriekš stāstījām par Saulei tuvāko planētu – Merkura, Veneras, Marsa un Jupitera – retrogrādās kustības periodiem. Jo tālāk no Saules atrodas planēta, jo lēnāk tā ceļo cauri zodiaka ciklam, un attiecīgi – arī retrogrādie periodi tālajām planētām ir ilgāki. Tādas planētas kā Neptūns un Plūtons «pretsaules» gaitā var pavadīt līdz pat pusgadam, burtiski virzoties cauri zodiakam «trīs soļus uz priekšu, divus atpakaļ». Šā iemesla dēļ nav sevišķas jēgas atsevišķi izdalīt lielo planētu «ēnas periodus» (skat. iepriekšējo publikāciju). Runāsim tikai par konkrētajiem retrogrādajiem periodiem.

SATURNS

Saturns tiek uzskatīts par «slikto» – proti, ierobežojumu, šķēršļu, vecuma un robežu planētu. Taču «slikts» Saturns ir tikai tik ilgi, kamēr cilvēks neakceptē pašdisciplīnas nepieciešamību. Tad Saturns kļūst par garīga brieduma un dziļas gudrības planētu, iemiesojot mēra izjūtu. Tas ir savā ziņā pretstats vienmēr optimistiskajam un «dodošajam» Jupiteram – Saturns «aptur» un ierobežo jupiterisko ekspansīvo augsmi.

Ja Saturns ir retrogrāds natālajā kartē, cilvēkam var būt pazemināta pašvērtības apziņa, viņu bieži māc šaubas, bailes, nedrošība. Piemīt sakāpināta paškritika, kas bieži vien ir bez pamata un var kļūt pārmērīga. Savukārt bērnībā šie cilvēki var būt nedisciplinēti un nekārtīgi, pārmērīga ierobežošana var likt sadumpoties. Šinī ziņā retrogrāds Saturns natālajā kartē izpaužas līdzīgi kā spēcīga Urāna ietekme. Arī vēlākā dzīvē nepieciešamība iekļauties kādos striktos rāmjos (stingri noteikts darbalaiks, termiņi utt.) var radīt problēmas.

Astrologi, kuri specializējas karmiskajā astroloģijā, norāda, ka retrogrāds Saturns natālajā kartē liecina par to, ka šajā inkarnācijā cilvēks spiests kaut ko pārveidot, pārtaisīt, pārvērtēt, labot iepriekšējās dzīvēs pieļautās kļūdas. Cilvēki ar retrogrādo Saturnu piedzimšanas kartē esot senas dvēseles, kas piedzīvojušas daudzas iemiesošanās.

Tranzītā Saturna retrogrādajos periodos vērojam bremzēšanos visā, kas attiecas uz jaunu struktūru veidošanu – celtniecību, lielo biznesu, organizāciju un valstu pārvaldību, banku sistēmām. Tradicionāli šajā laikā tiek ieteikts nogaidīt ar lielu celtniecības projektu uzsākšanu. Ēku, kuras pamatakmens likts retrogrādā Saturna periodā, var nākties pārtaisīt un bieži remontēt, tāpat arī var izrādīties, ka nav pareizi veikti kādi aprēķini un celtniecība var izmaksāt dārgāk un vilkties ilgāk nekā plānots. Savukārt nelieliem «piemājas» uzlabojumiem retrogrādais Saturns nekaitēs, gluži pretēji, remonts (iepriekš atklājušos kļūdu novēršana) šajā laikā var sekmēties pat labāk nekā parasti.

Saturna retorgrāds 2016. gadā

25. marts (16 grādi Strēlniekā) – 12. augusts (9 grādi Strēlniekā).

Šogad Saturna «pretsaules» cilpa pilnībā atrodas Strēlnieka zīmē, kas nozīmē bremzēšanos un nepieciešamību pārveidot esošās struktūras Strēlnieka «lauciņā» – attiecībās ar ārzemēm, robežu kontrolē (bēgļu kontroles un robežu jautājumi tiks nopietni pārskatīti, iespējams, tiks rasti kādi risinājumi). Iespējams arī, ka ceļošana šajā laikā ir apgrūtināta. Var iezīmēties problēmas izglītības, jo īpaši augstākās izglītības, sfērā.

URĀNS

Urāns pretstatā Saturnam ir atbrīvošanās, spontanitātes, apgaismības un brīvas izpausmes planēta. Urāns ir arī augsto tehnoloģiju, jo īpaši elektrotehnikas un elektronikas, aizgādnis, tam «patīk» visu veidu inovācijas un personīgā brīvība. Urāna kustība cauri zodiakam, līdzīgi kā citu lielo planētu – Neptūna un Plūtona – kustība, vairāk ietekmē globālos procesus, ne katra indivīda dzīvi, tāpēc visā, kas attiecas uz «mazajiem» mājsaimniecības pasākumiem, lielo planētu tranzītos retrogrādus var arī īpaši vērā neņemt – tiem ir citi mērogi.

Ja Urāns ir retrogrāds natālajā kartē, cilvēks var baidīties no izmaiņām dzīvē, jauninājumi un jauni «gadžeti» viņam var šķist apšaubāmi vai pat bīstami. Retrogrāds natālais Urāns izpaužas mazliet līdzīgi kā spēcīgs natālais Saturns – cilvēks var būt konservatīvs, vislabāk jūtas strikti formālās struktūrās, ir kārtīgs, disciplinēts. Taču natālā Urāna īpašniekam šās saturniskās īpašības var piemist tikai «līdz laikam» – kādā dzīves punktā, kad neviens to no viņa negaida, šis cilvēks var pēkšņi sadumpoties pret ierasto kārtību, un sekas var būt revolucionāras. Kad tieši šāds «sprādziens» var notikt – jāskatās saistībā ar tranzīto planētu aspektiem pret natālās kartes Urānu, kā arī progresīvā Mēness aspektiem pret progresīvo/natālo Urānu. Īpaši «sprādzienbīstami» ir konfliktu aspekti, jo īpaši kvadrāts. Taču jāatzīmē, ka šāds Urāna «izvirdums» nav noteikti jāuztver kā kaut kas slikts vai postošs, lai gan no malas tas var tā izskatīties. Bieži vien tas ir ļoti radošs stāvoklis, kurā tiek attīrīta skatuve jaunam dzīves cēlienam.

Tranzītā Urāna retrogrāds iezīmē pastiprinātu dumpīgumu un jaunu revolucionāru ideju briešanu sabiedrībā – valsts, globālajos līmeņos. Urāniskā enerģija šajā laikā it kā tiek aizturēta, kas vēlāk – sasniedzot retrogrādās «cilpas» galējo punktu – rezultējas ar «sprādzienu», kas var aizslaucīt kādas savu laiku nokalpojušas struktūras. Cik spēcīgs (un vai vispār) būs šis urāniskās enerģijas izvirdums, atkal jāskatās Urāna aspektos ar citām, jo īpaši lielajām planētām. Piemēram, šobrīd joprojām aktuāls ir Urāna/Plūtona kvadrāts, kurš pirmo reizi precīzu aspektu sasniedza 2012. gada jūnijā, iezīmējot revolucionāru pārmaiņu periodu pasaulē. Tā kā abas planētas ir ļoti lēnas, šis kvadrāts «darbojās» vairākus gadus, pēdējo no precīzajiem aspektiem sasniedzot 2015. gada martā. Jo īpaši jāatzīmē, ka šis aspekts veidojas kardinālajās zīmēs – Urāns Aunā, bet Plūtons Mežāzī, kas nozīmē, ka tā provocētās pārmaiņas būs patiesi grandiozas, vietām burtiski izārdot sabiedrības struktūru pašus pamatus. Pilnībā šā kvadrāta iedarbe zudīs tikai 2017. gadā.

 

Urāna retrogrāds 2016. gadā

29. jūlijs (24 grādi Aunā) – 28. decembris (20 grādi Aunā).

Kopumā Urāns atrodas Auna zīmē no 2011. līdz 2018. gadam, iezīmējot revolūciju un arī tehnoloģisku jaunievedumu periodu. Tā dēvētais arābu pavasaris, kurš sākās 2010. gada decembrī, ir Urāna Aunā «bērns». Savukārt tehnoloģiju jomā redzam strauju elektroauto ieviešanu ražošanā, kā arī inovācijas jaunu degvielas tehnoloģiju («fuel cells», ūdeņraža dzinēji, elektrodzinēji) un kosmosa apguvē. Ap 2010. gadu tika prezentēti dažādu valstu projekti lidojumam uz Marsu.

NEPTŪNS

Neptūns tradicionāli tiek uzskatīts tikpat labi par maldu un ilūziju, kā par līdzcietības un visaptverošās mīlestības planētu. Tas ir mākslinieku, mūziķu, intuīcijas un meditācijas planēta, bet arī – narkomānu un alkoholiķu «draugs». Globālos mērogos Neptūns asociējams ar lielajām reliģiskajām kustībām, jo īpaši – kristietību, sabiedrības ideāliem un arī maldiem, tādiem kā, piemēram, vispārīgās brālības un vienlīdzības ideja, dažādi utopiskā sociālisma strāvojumi.

Ja Neptūns ir retrogrāds natālajā kartē, cilvēks tendēts uz savas ievainojamības, iejušanās spējas slēpšanu no citiem un arī pašam no sevis. Šāds cilvēks var justies neveikli, izrādot līdzcietību, arī apkārtējiem viņš var šķist neiejūtīgs. Cilvēki ar retrogrādo Neptūnu natālajā kartē spēj būt dziļi reliģiozi, taču šīs jūtas bieži vien slēps no apkārtējo acīm, uzskatīs to par kaut ko ļoti privātu. Tāpat arī – atkarībā no Neptūna aspektiem ar citām natālajām planētām – viņiem var piemist pastiprināta nosliece uz dažādiem maldiem un atkarībām, nespēja skaidri saskatīt realitāti. Ja izdodas tikt cauri šai neptūniskajai «miglai», šie cilvēki tomēr spējīgi attīstīt pastiprinātu sensitivitāti un intuīciju.

Tranzītā Neptūna retrogrāds sabiedrībā pastiprina prasības pēc līdzcietības, taisnīgiem sociālajiem risinājumiem. Tas aktualizē labdarības un reliģiskās tēmas. Diemžēl arī dažādu atkarību jautājumi var saasināties – vismaz veids, kā sabiedrība uz šīm problēmām reaģē un tās apzinās. Arī dažādu infekciju izplatība var palielināties Neptūna retrogrāda laikā – infekcijas, jo īpaši tādas, kas saistītas ar ķermeņa šķidrumu cirkulāciju, arī ir Neptūna sfēra. Šajā laikā valda paaugstināts risks saindēties, var notikt arī ar ūdeņiem saistītas nelaimes un plūdi. Tomēr retrogrāda laikā piedāvātie risinājumi bieži vien var izrādīties arī iluzori. Bieži vien, Neptūna retrogrādam beidzoties, cilvēkiem ir sajūta, ka «migla nokrīt no acīm» vai «tiek noņemtas greizās brilles», un atgriežas spēja ieraudzīt īsto realitāti. Neptūna retrogrāda laikā vairāk nekā citkārt svarīgi ieklausīties iekšējā balsī, intuīcijā, kas var būt arī pretrunā ar it kā skaidri redzamo.

Neptūna retrogrāds 2016. gadā

13. jūnijs (12 grādi Zivīs) – 19. novembris (9 grādi Zivīs).

Neptūns savā «mājvietā» Zivju zīmē atrodas no 2011. līdz 2025. gadam. Zivīs Neptūns jūtas stiprs un var izpausties vislabāk. Ko no šā laika gaidīt? No vienas puses – tas ir lielisks periods visam, kas saistīts ar mākslām un garīgo dzīvi. No otras puses – tas iniciē arī tādus ne visai jaukus procesus kā infekciju izplatība, piemēram, pašreizējais globālais satraukums par Ebolas un Zikas vīrusiem ir neptūnisks process. Neptūns Zivīs ierosina arī jaunus ilūziju un apreibināšanās veidu meklējumus un atradumus. Nesenā «spaisu» epopeja un diskusijas par marihuānas legalizāciju arī ir no Neptūna «operas». Savā ziņā Neptūns darbojas pretēji Saturnam Strēlniekā – tas šķīdina, izpludina robežas, iniciējot cilvēku plūsmas pāri jūrām, robežām. Starp citu, Neptūns tradicionāli skaitās Āfrikas kontinenta aizgādnis – un tas nozīmē, ka laikā līdz 2025. gadam šo kontinentu pārējā pasaule vairs nevarēs ignorēt, kā tas bieži vien bijis līdz šim. Iepriekšējo reizi Neptūns Zivīs atradās 1847.–1862. gadā – tas bija laiks, kad Eiropu pārpludināja dažādas sociāli utopiskas idejas, bet krievu ķirurgs Pirogovs, operējot turku-krievu karā ievainotos, pirmo reizi izmantoja praksē jaunizgudrojumu, kurš uz visiem laikiem pārvērta medicīnu – proti, ētera narkozi.

PLŪTONS

Plūtons astroloģijā ir zemapziņas dzīļu un slēpto rezervju planēta. Tās aizgādībā ir kodolenerģija, pazeme, transformācijas procesi, vara, spēks, «lielā nauda» kā varas instruments, valdnieki un citi pasaules varenie.

Ja Plūtons ir retrogrāds natālajā kartē, cilvēks baidās tikt kontrolēts, iespaidots. Tas var pat izvērsties par zināmu aizdomīguma un vajāšanas māniju – atkarībā no Plūtona aspektiem ar citām natālajām planētām. Retrogrādā Plūtona īpašnieki var būt noslēgti un drīzāk ieņems pelēkā kardināla posteni, nevis kādus procesus vadīs un kontrolēs tieši.

Tranzītā Plūtona retrogrāds iezīmē globālu varas struktūru «apmulsumu» un pārbīdi. No vienas puses, varas žņaugi var tikt atslābināti, no otras – dažādi kontroles procesi var kļūt paradoksālāki un iracionālāki. Tiek uzskatīts, ka šajā laikā nav vēlami lieli naudas darījumi, jo īpaši lielu kredītu ņemšana, lielu līgumu slēgšana utt. Tas gan vairāk attiecināms uz cilvēkiem, kas pieņem lēmumus lielajā biznesā, citus Plūtona retrogrāds tieši neiespaido. Var bremzēties naftas bizness, kodolenerģētikas projekti.

Plūtona retrogrāds 2016. gadā

18. aprīlis (17 grādi Mežāzī) – 26. septembris (14 grādi Mežāzī).

Ceļodams cauri Mežāža zīmei, Plūtons transformē Mežāža aizgādības jomas – sabiedriskās un varas struktūras, pašus sabiedrības pamatus. Mežāža zīmē Plūtons iegāja 2008. gadā, iezīmējot pirmo lielo banku krīzi un pirmā melnādainā ASV prezidenta nākšanu pie varas. Mežāža zīmi Plūtons atstās 2024. gadā – gandrīz sinhroni ar Neptūnu, kurš zīmi mainīs 2025. gadā. Šķiet, ap šo laiku ieraudzīsim gluži citādu pasaules spēku sadalījumu.

*

@ Izdevniecība "Mediju nams", žurnāls "Praktiskā Astroloģija".

Pārpublicēšana vai cita veida tiražēšana tikai ar izdevēju atļauju.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot