Latvijas iedzīvotāji joprojām tic pārdabiskām parādībām

Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju tic ļaunai acij, burvestībām, horoskopiem un nākotnes pareģošanai, bet vairāk kā trešdaļa sliktu un labu zīmju piepildīšanās, telepātijai un ekstrasensorikai.

Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 2003.gada oktobrī veiktās aptaujas dati liecina, ka 46% iedzīvotāju tic ļaunai acij un burvestībām, 46% - astroloģiskām prognozēm, 42% - nākotnes pareģošanai, 40% - tam, ka piepildās sliktas un labas zīmes, 38% - telepātijai, 37% - ekstrasensorikai, 18% - citplanētiešu darbībai uz zemes, bet 17% - spiritismam (garu izsaukšanai). Jāatzīmē, ka piecu gadu laikā Latvijas iedzīvotāju ticība pārdabiskām parādībām nav īpaši mainījusies.

Sekojošā grafikā apkopoti 2003.gada oktobrī veiktās aptaujas rezultāti.

------------------

Tā kā pētījumu centrs SKDS šādu jautājumu Latvijas iedzīvotājiem uzdeva arī nedaudz vairāk kā 5 gadus atpakaļ - 1998.gada augustā, var secināt, ka pēdējo 5 gadu laikā Latvijas iedzīvotāju ticība pārdabiskām parādībām nav īpaši mainījusies.

5 gadu laikā nedaudz ir pieaugusi iedzīvotāju ticība astroloģiskajām prognozēm (1998.gadā: 38%, 2003: 46% aptaujāto apgalvo, ka tām tic), bet samazinājusies ticība ekstrasensorikai (1998.gadā: 45%, 2003: 37% aptaujāto apgalvo, ka tai tic). Sabiedrības attieksme pret ļaunu aci un burvestībām, nākotnes pareģošanu, zīmju piepildīšanos, telepātiju, NLO un spiritismu nav īpaši manījusies.

Sekojošā grafikā redzams 1998. un 2003.gadā veikto aptauju datu salīdzinājums.

2003.gada oktobra aptaujas dati par atsevišķu sociāli demogrāfisko grupu ticību ļaunai acij un burvestībām.

Saskaņā ar aptaujas datiem sievietes, respondenti vecumā no 35 līdz 54 gadiem un Zemgalē dzīvojošie biežāk kā caurmērā atzinuši, ka tic ļaunai acij un burvestībām. Interesanti, ka nav izteiktas atšķirības dažāda izglītības līmeņa respondentu atbildēs: gandrīz vienlīdz bieži ļaunai acij un burvestībām tic gan aptaujātie ar pamata, gan augstāko izglītību.

2003.gada oktobra aptaujas dati par atsevišķu sociāli demogrāfisko grupu ticību citplanētiešu darbībai uz zemes (NLO).

Saskaņā ar aptaujas datiem, nedaudz biežāk kā caurmērā citplanētiešu darbībai uz zemes tic gados jaunākie respondenti (15-24 gadi), personas vecumā no 45 līdz 55 gadiem, respondenti ar vidējo izglītību, latvieši un Vidzemē dzīvojošie.

 

2003.gada oktobra aptaujas tehniskā informācija

Atbildes uz jautājumu: ‘Vai Jūs ticat sekojošu parādību iespējamībai?’

Dati iegūti SKDS Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās. Aptaujas veikšanas laiks: 23.10.2003. - 30.10.2003. Ar stratificētās nejaušās izlases metodi kopumā tika aptaujāti 1066 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem visā Latvijā. Izlase ir reprezentatīva attiecībā pret ģenerālo kopumu. Pētījuma statistiskā kļūda ir + / - 3% robežās.

Aptaujas veicējs
Sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS
Baznīcas iela 32-2, Rīga, Latvija, LV-1010
Tālr.: 7 312 876, fakss: 7 312 874
E-mail: skds@skds.lv
ww.skds.lv