...sagatavojām asociācijā preses paziņojumu.Lai cilvēkiem ir skaidrs, ko nosaka likums, kādi ir šo zinātnisko grādu juridiskie skaidrojumi, un, ka ar astroloģijas "bakalaura" vai "maģistra" diplomu nevarēs pretendēt uz kādu ar šo jomu nesaistītu amatu, kā tas mēdz būt citos gadījumos.

Preses paziņojuma tapšanas laikā izglītības un zinātnes ministrija nebija diez ko atsaucīga. Viņu preses pārstāve tikai paskaidroja, ka viss pateikts "Izglītības likumā". Labāka sadarbība izveidojās ar Latvijas Augstākās izglītības padomi. Tās darbinieki izvērtēja preses paziņojumu no likumu atbilstības viedokļa un lūdza uzsvērt, ka jebkāds piedāvājums iegūt zinātniskos grādus astroloģijā ir patērētāju maldināšana.

Tālāk pubilcēju ziņu aģentūras LETA sagatavorto ziņu, kas veidota pēc relīzes. tā ir kompaktāka un lakoniskāka:

Latvijas Astrologu asociācija: Astroloģiskajā izglītībā nav iespējams iegūt bakalaura, maģistra vai doktora grādu

Rīga, 2.apr., LETA. Latvijas Astrologu asociācija (LASTRA) aicina nemaldināt sabiedrību un akcentē, ka astroloģiskā izglītība ir interešu, neformālā izglītība un tajā nav iespējams iegūt ne bakalaura, ne maģistra, ne doktora grādu, kā to piedāvā atsevišķas astroloģijas skolas.

Kā aģentūru LETA informēja Latvijas Astrologu asociācijā, pavasara kopsapulcē tika spriests par nekorektu informāciju un maldināšanu attiecībā uz astroloģiskās izglītības jautājumiem Latvijā.

Viņi norāda, ka Augstākās izglītības informācijas centrā publicētajā Latvijas akreditēto augstskolu un koledžu sarakstā nav nevienas astroloģijas skolas, tāpat arī astroloģijas programmas nav akreditēto studiju programmu sarakstā. Tādējādi mēģinājumi piedāvāt cilvēkiem bakalaura, maģistra vai doktora grāda iegūšanu astroloģijā ir maldinoši, tostarp arī ārvalstu mācību iestāžu filiālēs - ja tās darbojas Latvijā, tās tiek pakļautas Latvijas likumdošanai.

"Arī pasaulē astroloģija nav pieskaitāma pie akadēmiskās izglītības. Ja arī būtu citādāk, tad - jebkurā gadījumā, arī citā valstī iegūts diploms ir Latvijā "jāatzīst" atbilstoši Latvijas likumdošanai," akcentē asociācija.

"Izglītības likums" nosakot, ka jāveic ekspertīze. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīze tiek veikta, pamatojoties uz izglītības dokumentu vai akadēmiskos grādus apliecinošo dokumentu īpašnieka, attiecīgo izglītības iestāžu, valsts institūciju, darba devēju vai profesionālo organizāciju iesniegumu. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.

Latvijas Astrologu asociācija aicina nemaldināt attiecībā uz izglītības grādu iegūšanu, kā arī neizmantot zinātniskos grādus, kas nav atzīti likumā noteiktā kārtībā. Tāpat arī asociācija aicina topošos astroloģijas skolu audzēkņus apzināties, ka astroloģija ietilpst interešu izglītības kategorijā.

  • Publicēta: 02.04.2013 13:51
  • Laura Zaharova, LETA

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

555 iesaka šo blogu

Balsot