Maza retrospekcija. Šo uzraxtīju gadumijā, bija publicēts Praktiskās Astroloģijas specizlaidumā.

PROGNOZES. 2016

Marsa gads. Dodamies uz priekšu, bet apdomīgi

Lielā labvēļa Jupitera aizgādības gads beidzas, un klāt ir 2016. ar enerģiskā Marsa ietekmi. Pasaule pieder strādīgajiem, drošajiem un rīcības cilvēkiem, taču jāuzmanās no pārsteidzības, strīdiem un agresijas, šī planēta pārstāv arī militārismu un revolūcijas.

Katram gadam ir sava aizgādnības planēta, un tās ietekme sākas ar Saules nonākšanu tā dēvētajā pavasara punktā, Auna zīmē jeb līdz ar astronomiskā pavasara iestāšanos, kas 2016. gadā notiks 20. martā plkst. 6.30. Tad pie valdīšanas nāks Marss, nomainot aizejošā gada valdnieku Jupiteru. Šim stāvoklim gan ir tāda vispārēja un simboliska nozīme, tomēr tendences iezīmējas. Piemēram, pērnais bija Jupitera gads, un astroloģijā šī planēta «atbild» par ārzemju tēmu, ceļošanu pasaulē, migrāciju un reliģiju. Un vai gan šīs lietas pasaulē nebija aktuālas?

Kaujas ratos

Romiešu mitoloģijā Marss bija kara dievs, visu karotāju aizbildnis un sargs. Viņš traucās savos kaujas ratos vīrišķīgs un bezbailīgs.

Marss bija iemīlējies sava brāļa sievā, skaistuma un mīlestības dievietē Venerā, un viņu mīlestībā radās vairāki bērni. Marss antīkajā pasaulē tiek arī uzskatīts par Romas dibinātāju Rema un Romula tēvu.

Kā zināms, daudzi debesu spīdekļi, planētas un zvaigznāji nosaukti antīko dievību vārdos. Astroloģijā planētu daba, īpašības un aizbildniecības jomas līdzinās šo antīko varoņu raksturam un nodarbēm.

Vīrišķība, dinamika, sekss

Astroloģijā Marss tiek uzskatīts par aktīvas darbības, vīrišķības, seksualitātes un enerģijas planētu. Tā atslēgas vārdi ir: drošsirdība, spēks, uzņēmība, griba, arī tieksme valdīt, pārdrošība un neapdomība, ātras dusmas un agresija. Marss pārvalda divas zodiaka zīmes – Aunu un Skorpionu (pēdējām ir arī otrs aizgādnis – Plūtons).

Sevišķi svarīgs Marss ir vīriešu kartēs – atkarībā no tā, kādā zodiaka zīmē piedzimšanas brīdī planēta atradusies, tā tiek pausta vīrišķā būtība un arī attieksme pret mīlestību. Sieviešu astroloģiskajās kartēs savukārt zodiaka zīme, kurā atrodas Marss, daļēji norāda, ar kāda tipa vīrieti sekmīgāk veidosies attiecības.

Dienas fonā zodiaka zīme nosaka kādas vispārējās tendences. Saistībā ar Marsa izpausmēm pasaules kontekstā nelabvēlīgs periods paredzams laika posmā no 16. aprīļa līdz 29. jūnijam, kad Marss būs negatīvajā retrogrādajā («atpakaļejošajā») pozīcijā. Tas ies cauri Strēlniekam un Skorpionam. Tas nozīmē, ka tiks skartas konkrēto zīmju tēmas – likumība, reliģija, likumība u.tml. Ja kaut kas tiks darīts nepareizi, sekos atmaksa.

Pasaules kārtība mainās

Astroloģiskās prognozes tuvākai un tālākai nākotnei nav visai iepriecinošas, jo patlaban «darbojas» tā dēvēto lielo planētu kombinācijas, kas pasaulē nes globālas pārmaiņas.

Piemēram, Plū­tons at­ro­das Me­žā­ža zī­mē (līdz 2024. ga­dam), kas no­rā­da uz ie­spē­ja­mām pār­mai­ņām pa­sau­les kār­tī­bā. As­tro­lo­ģis­ki Me­žā­ža zī­me sais­tās ar vi­su sta­bi­lo, fun­da­men­tā­lo, li­ku­mu un lie­tu kār­tī­bu.

Kad ša­jā zī­mē ie­iet trans­for­ma­tors Plū­tons, ve­cā kār­tī­ba tiek dru­pi­nā­ta. Mūsu iepriekš veiktais pētījums atklājis interesantus faktus saistībā ar Plūtona kombinācijām. Piemēram, kad Plūtons atradās Mežāzī, 16. gadsimtā Eiropā sākās reformācijas kustība. Ap šo pašu laiku spāņu kolonizatori iznīcināja acteku, maju un inku kultūras. 18. gadsimtā Plūtons Mežāzī atradās no 1762. līdz 1777. gadam. Šajā periodā veidojās jaunas politiskās un ekonomiskās struktūras. Katrīnas II valdīšanas sākumā notika pirmais krievu-turku karš, kuru izraisīja abu valstu ekonomisko interešu sadursme pie Melnās jūras. Pasaules vēsturē būtiski notikumi norisinājās Amerikā. Starp Apvienoto Karalisti un tās kolonijām pieauga nesaskaņas, un masu nemieri pārvērtās Neatkarības karā (1775–1783). 1776. gada 4. jūlijā ASV pieņēma Neatkarības deklarāciju. Šābrīža periodā Plūtons Mežāzī iegāja 2008. gada 28. janvārī. Šā paša gada rudenī par ASV prezidentu tika ievēlēts Baraks Obama.

Interesanti, ka pirms septiņiem gadiem sertificēts astrologs un numerologs Kristaps Baņķis šai pārejai veltītā publikācijā stāstīja: «Plūtonam Mežāzī patiks irdināt ilgstoši valdošo stabilitāti. Kā kāršu namiņi sabruks viena otra mākslīgi veidota savienība un apvienība. ES, NATO, NVS u.c. valstiskas apvienības piedzīvos globālas pārmaiņas. Arī valsts mērogā var tikt mainīti likumdošanas pamati – konstitūcija, ieviešot laikmetam atbilstošus jauninājumus. Plūtons Mežāža zīmē iezīmēs nepieciešamību pēc stingriem darbības likumiem, kurus iekustinās slepenas struktūras.» («Latvijas Avīze», 2008.2.02.) Savukārt sertificēts astrologs Simons Bizuns savā portālā «astropolis.lv» rakstījis: «Ikvienai neredzamai planētai atrodoties Mežāzī – notiek iedarbība uz visu, kas saistās ar stabilitāti, pamatīgumu un konstrukciju drošību, jo tas viss tiek pakļauts spēcīgiem pārveidojumiem (piemēram, Urānam un Neptūnam ejot pa Mežāzi, sabruka PSRS. Urāns Mežāzī: 1988–1996; Neptūns Mežāzī:1984–1998). 

Revolūcijas un tehnoloģiju attīstība

Vēl viens būtisks stāvoklis šobrīd ir Urāna atrašanās Auna zodiaka zīmē, kur tas nonāca jau 2011. gadā un uzturēsies tur līdz 2019. gadam. Pati planēta astroloģiskā izpratnē ir neprognozējama, novatoriska, tās pārziņā ir nākotnes tehnoloģijas un kolektīvā zemapziņa. Tā ir revolūciju planēta, kas šobrīd atrodas revolucionārā zodiaka zīmē.

Urāns Aunā iezīmē jaunus ceļus zinātnē un sociālajās reformās. Taču sliktās kombinācijās – impulsivitāti, agresiju, politisko fanātismu. No vienas puses, šis stāvoklis rada priekšnosacījumus straujai un dinamiskai tehnoloģiju attīstībai, no otras – šīs tehnoloģijas var tikt izmantotas militāriem mērķiem, agresijai pret cilvēkiem.

Diemžēl pašreizējās planētu kombinācijas vēsta – pasaulē miera nebūs.

Kas gaidāms Latvijā

Latviju, protams, nevar «atraut» no globālajām tendencēm un «lielās» politikas, tomēr valstij, tāpat kā cilvēkam, ir sava astroloģiskā karte. «Praktiskā Astroloģija» savos skaidrojumos parasti par pamatu izmanto proklamēšanas laiku 1918. gada 18. novembrī.

Latvijai līdz 2016. gada maija beigām rit cikls, kurā valstiskā līmenī daudzas tēmas bremzējas, ir grūti atrast finanses dažādām vitāli nepieciešamām lietām, tādām kā, piemēram, izglītība, kultūra, sports. Taču ir sekmīgs periods, lai risinātu ārlietu jautājumus. Maija beigās sāksies jauns cikls, kurš ilgs līdz 2017. gada maija beigām. Tad par sevi var likt manīt nesakārtotie jautājumi ārlietās.

No valsts puses varam sagaidīt kādas tautai un uzņēmējiem ne visai patīkamas izmaiņas nodokļu politikā. Kultūras jomā valdīs radošums, bet ne finansiālais izdevīgums. Ir ļoti liela iespējamība, ka šai jomai atkal mēģinās ko neiedot vai atņemt nodokļu veidā. Tajā pašā laikā kultūras cilvēkiem ir labas iespējas nest Latvijas vārdu pasaulē, un mums būs ar ko lepoties.

Ja runājam par visiem aktuālo imigrācijas krīzi Eiropā, tad Latvijai šajā ziņā var nākties pieņemt nepopulārus lēmumus vai saskarties ar starptautisko (piemēram, ES) spiedienu, kā arī piedzīvot protestus. Šai tēmai un norisēm sarežģītākās ir marta-aprīļa beigas, periods no jūnija vidus līdz jūlija vidum.

Politiskās peripetijas Saeimā un valdībā augstu vilni sitīs martā un periodā no maija pēdējās nedēļas līdz jūnija pēdējai nedēļai. Bet nākamgad novembrī paredzams finanšu jautājumiem ļoti sarežģīts laiks, un diemžēl diezgan bieži tieši šajā mēnesī tiek pieņemts valsts budžets nākamajam gadam.

UZZIŅAI:

Marss kosmosā

* Marss ir Saules sistēmas planēta, ceturtā planēta no Saules.

* Marss nosaukts romiešu kara dieva vārdā. Marsu bieži dēvē arī par Sarkano planētu tā rūsganās krāsas dēļ.

* Marsam ir divi pavadoņi – Foboss un Deimoss.

* Marsa diametrs ir apmēram 6804,9 km, tas ir aptuveni divreiz mazāks nekā Zemei. Minimālais attālums starp Marsu un Zemi ir 55,76 miljoni kilometru (Zemei atrodoties tieši starp Sauli un Marsu), maksimālais — ap 401 miljonu kilometru (Saulei atrodoties starp Zemi un Marsu).

* Marsa gads ilgst 687 Zemes diennaktis. Marsa diennakts garums ir aptuveni 24,6 stundas.

* Temperatūra uz ekvatora svārstās no +30 °C pusdienlaikā līdz -80 °C pusnaktī. Polu tuvumā temperatūra var kristies līdz -143 °C.

* Marsa atmosfēra, kura sastāv galvenokārt no ogļskābās gāzes, ir ļoti retināta. Atmosfēras spiediens uz Marsa virsmas ir 160 reizes mazāks nekā uz Zemes virsmas.

* Marsam ir gadalaiki, bet atšķirībā no Zemes Marsa atmosfēras masa mainās gada laikā sakarā ar polāro «cepuru» ikgadējo iztvaikošanu un izveidošanos.

* Marsa astronomiskais simbols ir , aplis ar no tā ziemeļaustrumu virzienā izejošu bultu. Šis simbols attēlo dieva Marsa vairogu un šķēpu, bet bioloģijā tas apzīmē vīrišķo dzimumu.

(Avots: Vikipedia)

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

555 iesaka šo blogu

Balsot