(Turpinājums. I daļu skat. iepriekš.)

Horārās kartes izveidošana

Horāro karti veido līdzīgi kā cilvēka dzimšanas karti – tai, tāpat kā natālajai kartei, ir ascendents, descendents, IC, MC un 12 nami. Būtībā tā ir karte, kas izveidota konkrētam jautājumam. Tomēr tieši laiks un vieta, ko ņemt par kartes izejas punktu, ir viens no nebeidzamiem astrologu diskusiju tematiem. Daži astrologi uzskata, ka par izejas punktu jāņem tas pulksteņa laiks un vieta, kurā atrodas jautātājs, kad tam radies jautājums, citi savukārt pieņem, ka par izejas punktu jāņem tas laiks, kad astrologs ir saņēmis šo jautājumu, un tā ģeogrāfiskā vieta, kurā atrodas astrologs. Personīgi es, skatoties citu cilvēku horāros jautājumus, lietoju savu atrašanās vietu un laiku.

Horārajās kartēs tradicionāli pieņemts lietot Regiomontāna namu sistēmu, taču var lietot arī plašāk izplatītās Placidusa un Koha sistēmas. Vienādmāju sistēmas parasti horārajā astroloģijā neizmanto, vismaz ne Eiropas platuma grādos.

Tiek uzskatīts, ka horārā karte «darbojas» aptuveni 2,5–3 mēnešus.

*

Horārās astroloģijas pamatjēdzieni
Jautātājs jeb kverents (no angļu «querent») – persona, kura uzdod jautājumu. Šo personu vienmēr apzīmē I nams, tā pārvaldnieks un tajā esošās planētas.

Jautājuma objekts jeb kvestīts (no angļu «quesited») – persona vai priekšmets, par kuru uzdod jautājumu. Šo personu (priekšmetu) vienmēr apzīmē atbilstošā telts un tās pārvaldnieks. Piemēram, kverenta mājdzīvnieku apzīmē VI telts, laulāto VII telts u.tml. Ja jautājums skar trešo pusi, piemēram, jautātāja dzīvesbiedra vecākus, jāizmanto t.s. iznesto telšu sistēma. Piemēram, jautājums «Vai manas sievas māte brauks ceļojumā?». Šajā gadījumā sievu simbolizē VII telts ar tās pārvaldnieku, bet sievas māte tiek simbolizēta ar X telti, kas ir IV telts no VII.

Mēness tukšgaita jeb darbības trūkums – par Mēness ietekmes trūkumu (jeb tā devēto čika laiku) liecina tā mažoro aspektu neesamība pret planētām līdz brīdim, kad Mēness pamet kādu no zodiaka zīmēm. Šāda situācija horārajās kartēs norāda uz iespējamo darbības pārtraukšanu, stagnāciju un bezizeju. Mēness tukšgaita horārajās kartēs var norādīt arī, ka jautājums tiks risināts ilgākā laika posmā nekā trīs mēneši. Mēness neatkarīgi no kartes nama, kurā atrodas, vienmēr tiek uzskatīts par kverenta līdzpārvaldnieku.

«Via Combusta» (no latīņu valodas – sadedzinātais ceļš). Tas ir zodiaka apļa apgabals, kas atrodas no 15 grādiem Svaru zvaigznājā līdz 15 grādiem Skorpiona zvaigznāja. Horārajā astroloģijā tiek uzskatīts, ka, jebkurai planētai nonākot šajā apgabalā, tiek vājināta tās ietekme, īpašības. Saules un/vai Mēness atrašanās «Via Combusta» norāda uz jautātāja bailēm, nedrošību, nestabilitāti. Izņēmums ir planētu atrašanās 23–24 grādos Svaru zvaigznājā, jo šajā zodiaka punktā atrodas stāvzvaigzne Spika, kas tradicionāli tiek uzskatīta par veiksmīgu un tāpēc neitralizē «Via Combusta». Priekšstats par «Via Combusta» nelabvēlīgo ietekmi nāk no ļoti seniem laikiem, domājams, tas veidojies tāpēc, ka tradicionālais Skorpiona zīmes valdnieks ir Marss, kuru senie astrologi uzskatīja par ļoti ļaunu planētu. Savukārt Svaru zīmē eksaltē Saturns, kuru tradicionālā astroloģija uzskata par «Lielo nelabvēli». «Via Combusta» ir aprakstījis jau ievērojamais X gadsimta persiešu astrologs Al Biruni. Viljama Lillija laikos «Via Combusta» jēdziens tika lietots arī natālo karšu interpretācijā; modernā astroloģija to vairs neizmanto – izņemot horāros astrologus. Tiesa, arī horārās astroloģijas praktiķu vidū notiek diskusija par «Via Combusta» vērā ņemšanu, ir tādi, kas uzskata, ka tas nav nekas cits kā viduslaiku pārpalikumi.

Savstarpējā recepcija. Ja kverentu un kvestītu apzīmējošās planētas atrodas savstarpējā recepcijā, piemēram, Marsa atrodas Vērša zīmē, bet Veneras – Auna zīmē, tās labvēlīgi ietekmē jautājuma iznākumu un apstiprina atbildi «jā».

Gaismas pārnese notiek kā ietekmes pārnese no vienas planētas uz otru, izmantojot trešo planētu. Piemēram, Venera kā salīdzinoši ātra planēta izveido aspektu ar Jupiteru un, atdaloties no tā, izveido nākamo aspektu ar Saturnu, šādi it kā pārnesot Jupitera ietekmi. Horārajā astroloģijā parasti ar šādu trešo planētu tiek simbolizēts cilvēks, kurš palīdz atrast risinājumu uzdotajam jautājumam.

Ielenkta planēta. Labvēlīga planēta, kura atrodas starp divām nelabvēlīgām planētām.

Flustrācija. Kad viena planēta veido aspektus ar divām citām planētām un pirmais, kulminējošais aspekts traucē izpausties tās dabai. Piemēram, Venera veido kvadratūru ar Marsu un sekstilu ar Jupiteru. Pirmais, kulminējošais aspekts ir kvadratūra ar Marsu.
Planēta pārvaldījumā vai eksaltācijā. Jebkura planēta vai spīdeklis savā zīmē vai eksaltācija zīmē iegūst papildu labumu, salīdzinot ar pārējām planētām.

Horārās kartes interpretācija: soli pa solim

Kad horārā karte ir izveidota (ko mūsdienās parasti veic datorprogramma), varam ķerties pie tās tulkošanas jeb interpretācijas. Pamata nosacījumi atbildes «jā» vai «nē» iegūšanai ir šādi: ieejošs trigons un sekstils starp kverenta un kvenstīta pārvaldniekiem norāda uz atbildi «jā», savukārt ieejoša opozīcija un kvadratūra starp kverenta un kvenstīta pārvaldniekiem norāda uz «nē». Konjukcija starp kverenta un kvenstīta pārvaldniekiem norāda uz neviennozīmīgu atbildi.
Horārās kartes analīze ir sarežģīts process, un nav iespējams izveidot universālu kartes analīzes algoritmu pilnīgi visiem gadījumiem. Šeit piedāvājam nelielu ieskatu, kā varētu noritēt kartes interpretācija.
1. Precīzi rakstiski definējiet jautājumu, vietu un laiku, uz kuru tiek gatavota karte.
2. Pārbaudiet, vai horārā karte ir lasāma:

 1. Vai ASC neatrodas 0–3 grādu vai 27–30 grādu robežās. Ja ASC atrodas jebkuras zīmes 1–3 grādu robežās, tad jautājums ir uzdots par agru. Ja ASC atrodas jebkuras zīmes 27–30 grādu robežās, tad jautājums ir uzdots par vēlu jeb atbilde jau ir zināma;
  2. Vai ASC neatrodas «Via Combusta» apgabalā;
  3. Vai Saturns, Mežāzis vai Ūdensvīrs neatrodas uz VII nama virsotnes. Saturns VII namā, kā arī Mežāža vai Ūdensvīra zīmes atrašanās uz VII nama virsotnes nozīmē, ka astrologam ir rūpīgi jāpārbauda visi aprēķini, jāpārliecinās, vai ir izprasts jautājums. Šāds stāvoklis ir novērojams arī gadījumos, kad kverents ir uzdevis jautājumu saistībā ar trešo pusi un nav pats tieši ieinteresēts jautājuma risināšanā, ka risinājums viņam nav būtisks;
  4. Identificējiet kverenta un kvenstīta pārvaldniekus;
  5. Ja aspekti starp pārvaldniekiem ir ieejoši un labvēlīgi (trigons vai sekstils), varat pieņemt, ka atbilde ir «jā»;
  6. Ja aspektācija starp pārvaldniekiem ir ieejoša un nelabvēlīga (opozīcija, kvadratūra), atbilde ir «nē»;
 2. Identificējiet visus Mēness, kā kverenta līdzpārvaldnieka, aspektus līdz brīdim, kad tas maina zīmi;
  8. Ja starp pārvaldniekiem nav aspektācijas, izskatiet Mēness aspektāciju un tā mijiedarību ar kvestīta pārvaldnieku, par pamatu ņemot tos pašus noteikumus.

*

Tipiskākie jautājumi, uz kuriem iespējams atbildēt ar horārās astroloģijas metodēm

Attiecības: Vai es apprecēšos ar norādīto personu? Vai es šķiršos no vīra?

Nekustamais īpašums: Vai man pārdot māju (dzīvokli) norādītajā laikposmā? Vai atradīšu īres dzīvokli? Vai norādītā persona nopirks manu māju/dzīvokli?

Darbs un karjera: Vai mani pieņems šajā darbā? Vai mani atlaidīs no konkrētā uzņēmuma? Vai mani pārcels citā konkrētā amatā?

Bizness: Vai man vērt vaļā jaunu uzņēmumu? Vai man slēgt līgumu ar konkrēto partneri?

Bērni: Vai mans bērns apprecēsies ar konkrēto personu? Vai mans bērns iestāsies augstskolā?

Mājdzīvnieki: Vai pazudušais suns atradīsies?

*

Planētas, to valdījumi un īpašības

Saule. Lauvas zīme. Dzīvības devēja. Zelts. Valdnieki, autoritātes. Nobrieduši vīri, vīriešu dzimums kā tāds. Karstums, sausums.

Mēness. Vēža zīme. Sieviete, māte, karaliene. Aukle, mazi bērni. Emocijas. Sieviešu dzimte kā tāda. Aukstums, mitrums.

Merkurs. Dvīņi, Jaunava. Grāmatas, rakstīšana. Dokumenti, līgumi, mašīnas, transports. Skolotāji, rakstnieki. Aukstums un sausums. Dzimumneitrāls.

Venera. Vērsis, Svari. Nauda, rotaslietas, skaistumlietas, dāvanas. Jaunas sievietes. Māksla, izklaide, svinības. Sadarbība. «Mēreni vēsa un mitra» – pēc Lillija. Nakts, sievišķā dzimte.

Marss. Auns, Skorpions. Uguns, cīņa, drosme, sacensība. Ieroči, asi priekšmeti, naži. Jauni vīrieši, karavīri. Agresija, briesmas, impulsīva rīcība. Karsts un sauss. Vīriešu dzimte, nakts.

Jupiters. Strēlnieks, tradicionāli – arī Zivis. Optimisms, veiksme, ekspansija, gudrība. Nobrieduši vīri, juristi, priesteri, ministri. Ārzemnieki. «Mēreni karsts un mitrs. Cieņa, briedums un taisnīgums» – tā Lillijs. Vīriešu dzimte, nakts.

Saturns. Mežāzis, tradicionāli – arī Ūdensvīrs. Laiks, vecums. Veci cilvēki, tēvi, vectēvi. Disciplīna. Ierobežojumi. Zaudējumi. Vientulība. Nopietnība, praktiskums. Auksts un sauss. Vīriešu dzimte, diena. Taupīgums, pacietība.

Urāns. Modernajā astroloģijā – Ūdensvīrs. Pēkšņi atgadījumi un pārsteigumi. Iepriekš neparedzami notikumi. Izgudrotāji, izgudrojumi. Brīvība. Pēkšņas izmaiņas – gan labas, gan sliktas. Dzimumneitrāls.

Neptūns. Modernajā astroloģijā – Zivis. Ideāls, iedvesma. Mākslas, noslēpumi. Migla. Intuīcija. Vilšanās, depresija, narkotikas, garīgas slimības.

Plūtons. Modernajā astroloģijā – Skorpions. Nāve, sekss. Transformācija. Spēks, vara, lielkapitāls.

*

Pirmais piemērs. Jautājums: Vai es dabūšu šo darbu?

Asc atrodas «Via Combusta» apgabalā, līdz ar to kartes lasāmība ir apšaubāma. Jautājuma kontekstā pastāv arī iespēja, ka jautātājam nav īstas vēlēšanās dabūt konkrēto darbu.

Kverentu (I nams) apzīmē Venera (Svaru zīmes pārvaldniece), bet darbs (VI nams) ir Marss (Auna zīmes pārvaldnieks). Venera un Marss aspektus neveido, Marsam turklāt vispār nav mažoro aspektu ar citām planētām. Atbilde tātad ir «nē».

Mēness savukārt atrodas 3 grādos Aunā. Mēness aspektus ar Marsu neveido. Atbilde: «Nē.»

Iznākums: jautātājs šo darbu nedabūja. Uz darba interviju viņš bija devies jūnijā, jautājums tika uzdots 27. jūnijā, bet atteikuma vēstule pienāca 9. septembrī.

Otrais piemērs. Jautājums: «Vai es dabūšu māju C. ielā?» Jautātāja situācija bija tāda, ka viņš vēlējās noīrēt māju pilsētā, kurā īres tirgus ir visai saspringts un brīvu māju – maz.

Asc atrodas «Via Combusta» apgabalā. Iespējams, jautājuma uzdevējs jau nojauš, ka konkrēto māju tomēr negribēs.

Kverentu (I nams) apzīmē Marss (Skorpiona zīmes pārvaldnieks), bet māja (IV nams) ir Saturns. Tas, ka kvestītu apzīmē Saturns, jau pats par sevi horārajās kartēs parasti norāda uz šķēršļiem un sarežģījumiem, turklāt šeit Saturns ir arī retrogrāds, kas tiek uzskatīts par planētas spēku vājinošu faktoru. Saturns neveido mažoros aspektus ar Marsu. Atbilde: «Nē.»

Mēness šajā kartē atrodas 13 grādos Vērša zīmē un arī neveido aspektus ar Saturnu. Atbilde: «Nē.» Iznākums: izrādījās, ka konkrētā māja ir sliktā stāvoklī un ir nepieciešams ieguldīt lielus līdzekļus remontā. Pēdējā brīdī jautātājs pats atteicās no darījuma.

Rūta Kalniņa, speciāli "Praktiskajai Astroloģijai"

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

551 iesaka šo blogu

Balsot