PROFESIONĀĻIEM

Horārā astroloģija: kas tā ir un ko var sniegt - I daļa

Rūta Kalniņa

speciāli «Praktiskajai Astroloģijai»

Viena no noslēpumainākajām un, iespējams, maģiskākajām astroloģijas nozarēm ir horārā jeb laika astroloģija. Tā zināmā mērā līdzinās zīlēšanai, taču atšķirībā no kārtīm vai kafijas biezumiem tai ir stingri definēti likumi – kā uzdodams jautājums – un ļoti konkrēti algoritmi atbildes atrašanai. Labs horārās astroloģijas praktiķis, lietojot šīs metodes, spēj atrast atbildes uz tādiem jautājumiem kā «Vai viņš mani precēs?», «Vai es dabūšu šo darbu?», «Vai pazudušais suns atradīsies?» un tamlīdzīgi.

Horārās astroloģijas izcelsme sakņojas viduslaikos, kad cilvēki visbiežāk nezināja ne tikai savu precīzo dzimšanas laiku, bet arī bieži vien pat dienu un gadu. Natālo karti izveidot nebija iespējams, tāpēc astrologi izdomāja metodi, kā atbildēt uz klienta jautājumiem, izmantojot jautājuma uzdošanas laiku. Horārā astroloģija visbiežāk tiek lietota, lai atbildētu uz konkrētiem jautājumiem «jā/nē» kategorijās, taču ar tās palīdzību prasmīgs astrologs spēj noskaidrot arī dažādus jautājuma blakus apstākļus, piemēram, pazuduša priekšmeta aptuveno atrašanās vietu, iespējamo zagli u.tml.

Sāls tirgotāja astroloģiskā karjera

Par horārās astroloģijas pamatlicēju un vienu no lielākajām autoritātēm Eiropā tiek uzskatīts angļu astrologs Viljams Lillijs (1602–1681). Dzimis zemnieku ģimenē, viņš tomēr bija ieguvis labu izglītību tā dēvētajā vietējā Gramatikas skolā, kur galvenie mācību priekšmeti bija latīņu un sengrieķu valoda, kā arī matemātika. Lai gan jaunieša sapnis iestāties Kembridžas universitātē nepiepildījās – tēva saimniecība bija nonākusi parādos un pats tēvs parādu cietumā –, tomēr skolā apgūtā klasiskā izglītība bija labs pamats Lillija vēlākajām astroloģijas studijām. Astoņpadsmit gadu vecumā Viljams ar dažiem šiliņiem un kāda tēva drauga ieteikuma vēstuli kabatā kājām devās uz Londonu, kur viņš sāka strādāt pie Sāls tirgotāju ģildes meistara Džilberta Raita par privātsekretāru un palīgu. 1625. gada lielā mēra laikā Lillija darbadevējs un labvēlis nomira, neatstājis pēcnācējus, un Lillijs, kā tolaik bieži vien bija ierasts, apprecēja Raita atraitni, līdz ar to pārņemot uzņēmuma vadību. Neraugoties uz gadu starpību – sieva bijusi krietni vecāka –, laulība izdevusies saskanīga. Tā Lillijs bija nodrošinājis savu materiālo labklājību un nu varēja nodoties savam aicinājumam – astroloģijas studijām. Jāatgādina, ka 17. gadsimtā dabaszinātnes vēl nebija diferencējušās un astroloģija tika uzskatīta par nopietnu zinību disciplīnu līdzās medicīnai, matemātikai, alķīmijai. Tā laika zinātniekiem astroloģijas apguve bija pašsaprotama. Viljama Lillija lielākais darbs astroloģijā – «Kristīgā astroloģija» – nāca klajā 1647. gadā. Šis milzīgais triju sējumu izdevums tiek uzskatīts par vienu no Rietumu klasiskās astroloģijas stūrakmeņiem un joprojām ir apritē, piedzīvojot neskaitāmas pārpublikācijas. Šajā darbā Lillijs ir definējis horārās astroloģijas galvenos interpretācijas noteikumus līdz ar daudziem praktiskiem piemēriem, kā analizēt horārās kartes.

Galvenais – pareizi formulēt jautājumu

Horārajā astroloģijā galvenais noteikums ir, lai cilvēks, kurš uzdod jautājumu, ir tajā patiesi ieinteresēts, turklāt uzdotajam jautājumam ir jābūt skaidram, precīzi formulētam un tādam, lai uz to būtu iespējams atbildēt ar «jā» vai «nē».

Ar horārās astroloģijas palīdzību var atrast atbildi uz jebkuru konkrētu jautājumu, tajā skaitā arī tādiem, kas skar trešās un ceturtās personas, piemēram: «Vai mana dēla mīļākā izšķirsies no sava vīra un aprecēs manu dēlu?» Horārā astroloģija nespēj atbildēt uz neprecīziem, izplūdušiem un relatīviem jautājumiem, piemēram: «Vai es būšu laimīgs?»

Planētas un to pārvaldījumi horārajā astroloģijā

Viljama Lillija laikā «modernās planētas» Urāns, Neptūns un Plūtons vēl nebija atklātas un astrologi strādāja ar t.s. septenera planētām. Tāpēc daudzi mūsdienu horārie astrologi joprojām strādā ar tradicionālajām tehnikām un modernās planētas neizmanto vispār. Tomēr citi izmanto tās kā līdzvaldniekus – piemēram, ja uz nama kuspisa jeb sliekšņa atrodas Zivis, tad kā galveno nama pārvaldnieku skata tradicionālo Jupiteru, bet Neptūnu – kā līdzvaldnieku. Personīgi es sākotnēji lietoju moderno zīmju pārvaldījuma sistēmu, taču, kad sāku apgūt tradicionālo horāro astroloģiju, pārgāju tikai uz septeneru. Tomēr ar laiku tradicionālā sistēma sāka šķist nedaudz ierobežojoša, un patlaban atrodos kaut kur pa vidu – vispirms skatos tradicionālās planētas un tradicionālos valdījumus un tad, ja tie nedod atbildi, aplūkoju arī modernās planētas un moderno valdījumu sistēmu.

Turpinājums sekos.

Nākamajā publikācijā: Horārās kartes izveidošana

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

540 iesaka šo blogu

Balsot