PROFESIONĀĻIEM

Likteņa dāvanas un pārbaudījumi

Karaliskie un kritiskie zodiaka grādi

Sarmīte Karlšteina, speciāli "Praktiskajai Astroloģijai"

Zodiaka aplis ir sadalīts 360 daļās jeb grādos – kā jau ikviens aplis. Bet zodiaka apļa grādiem piemīt arī dziļāka un plašāka nozīme un būtība. Daļa astrologu piekrīt viedoklim, ka ir arī pavisam īpaši grādi, tā dēvētie kritiskie un karaliskie grādi.Te apkopota informācija par tēmu no dažādiem avotiem

Grādu var salīdzināt ar astroloģiskā alfabēta burtu. Tam piemīt sava transcendentālā daba, kuras izzināšana dod atslēgu uz dziļāku astroloģiskā simbolisma izpratni, palīdz apziņai iekļūt pašos svētākajos cilvēka dvēseles un tās evolūcijas noslēpumos. Grāds apvienos sevī divus Zemes kustības veidus – ap savu asi un ap Sauli. Otrais pārstāv kolektīvo faktoru – gada cikls attiecas uz visu cilvēci kā vienotu veselumu. Zemes apgriešanās ap savu asi, kas saistīta ar dienas un nakts maiņu, pārstāv individuālo faktoru, kar piešķir cilvēkam individuālas īpatnības.

Ja padomājam dziļāk, diennakts (kas aptuveni līdzinās vienam grādam) ir fundamentāls esības cikls. Te notiek simboliska dzimšana (rīts), dzīve (diena), nomiršana (vakars), nebūtība (nakts). Attiecīgi grāds ir mikrokosms makrokosmā, tāds savā ziņā pašpietiekams Visums ar savām īpašībām un iespējām.

Zodiaka grādu tēma mūsdienu astroloģijā nav ļoti plaši pārstāvēta. Pārsvarā runā par grādu simboliku. Interesenti var palasīt D. Radjāra grāmatu «Astroloģiskā mandala» par grādu simbolu aprakstiem un interpretācijām (šie simboli tiek dēvēti par «sabiāņu simboliem»). Ir arī Avestas grādu simbolikas interpretācijas tradīcija, ko izklāstījis astrologs Pāvels Globa, vēl arī J. Kēfera interpretācija, saukta par «klasisko», kā arī Vronska gradusoloģija, ēģiptiešu, indiešu u.c. seno kalendāru modernas interpretācijas u.c.

Enerģijas pastiprinātāji

Visās versijās ir daudz kopīga, taču ir arī atšķirības gan interpretācijā, gan arī domās un argumentos par to, kuri tad būtu izdalāmi kā tā dēvētie karaliskie grādi un postošie jeb kritiskie grādi. Viena no populārākajām versijām, kuru atbalsta vairākums astrologu, ir šī:

Kritiskie grādi:

Auna 23. grāds

Dvīņu 13. grāds

Lauvas 10. grāds

Svaru 1. grāds

Skorpiona 19. grāds

Mežāža 19. grāds

Zivju 4. grāds

Karaliskie grādi:

Auna 18. grāds

Dvīņu 9. grāds

Lauvas 7. grāds

Jaunavas 25. grāds

Skorpiona 13. grāds

Mežāža 11. grāds

Ūdensvīra 30. grāds

Atbilstoši vispārējam traktējumam karaliskie grādi daudzkārt pastiprina pozitīvās, labvēlīgās izpausmes, bet kritiskie jeb postošie – daudzkārt pastiprina visa negatīvā un nelabvēlīgā izpausmes. Pēc dažu astrologu domām, pareizāk lietot vārdu «kritiskie», nevis postošie grādi, jo astroloģijā nav nekā viennozīmīgi laba vai slikta, un šie grādi liek cilvēkam iziet noteikta veida pārbaudījumus. Astroloģe T. Šarova tos dēvē par «karmas punktiem», dievišķās enerģijas pastiprinātājiem, sava veida šķīstītavu. Karaliskie grādi toties ir tādas kā dievišķās mīlestības koncentrācijas vietas. Ne velti, ja raugās pulksteņa rādītāju virzienā no Auna, no sākuma parādās karaliskie grādi un aiz katra no tiem – kritiskais. Tas ir, cilvēkam it kā no sākuma tiek parādīts, kā jābūt, un tad piedāvā izturēt pārbaudi, sak, vai tad pats, bez palīdzības «no augšas», arī pratīsi tikt galā?

Planētas ceļš cauri zīmei

Bez iepriekš minētajiem kritiskajiem grādiem par tādiem astroloģijā pieņemts arī dēvēt vēl trīs pirmos un trīs pēdējos zodiaka zīmju grādus, īpaši pirmo un trīsdesmito.

Arī planētas gājumu cauri zīmei var skatīt kā miniciklu pilnajā zodiakālajā ciklā. Šeit darbojas sistēma «planēta-zīme». Pirmajā cikla pusē dominē aktīvā, kinētiskā enerģija, tēlaini runājot, planēta mācās īstenot savu principu caur zīmes īpašībām. Tā kā apmācībai nepieciešama prakse, ceļa sākumā tā arī balstās uz praksi, darbojoties pārsvarā ārējā plānā.

Tomēr pirmajos trīs grādos, īpaši pirmajā, ārējā planētas aktivitāte ir tik intensīva, ka apziņa nespēj kontrolēt darbības. Turklāt, ieejot zīmē, planēta sastopas ar jaunām, neapgūtām, nepierastām kvalitātēm. Bez sava principa izpaušanas pieredzes ar jauno enerģiju palīdzību planēta jūt lielu diskomfortu. Tāpēc zīmes sākumā planēta (tās izpausmes) līdzinās mazulim, kuru ļoti interesē ārpasaule, kurš ir ļoti aktīvs, bet vēl nedaudz nezinošs un neveikls, tāpēc bieži klūp pat uz līdzenas vietas. Virzoties tālāk, planētas aktivitāte krītas, parādās izpausmes apzinātība.

Īpaši vērts atzīmēt arī zīmes piecpadsmito grādu, ko var salīdzināt ar pilnmēnesi, kad Mēness instinktīvo dabu pilnībā izgaismo Saules apziņa. Kad planēta ir šādā stāvoklī, cilvēks spēj pilnībā izprast pirmās cikla puses kļūdas. Vidus – tas ir tālākā dzīves ceļa izvēles punkts. Šī izvēle noteiks, kāds rezultāts būs visam attīstības ciklam – evolucionārs vai involucionārs.

Tālākajā virzībā planēta sāk nostiprināt iegūto pieredzi, nomainot aktīvo enerģiju ar pasīvo potenciālo. Planētas iedarbība plūdeni pāriet no ārējā plāna uz iekšējo, iegūtā pieredze tiek nostiprināta bezapziņā kā prasme, ieradums, zināšana. Apziņa arvien mazāk piedalās planētas izpausmēs, pieaug automātisms, instinktīvas reakcijas, raksturīgas apgūtai pieredzei.

Trīs pēdējie grādi, īpaši trīsdesmitais grāds, saistīti ar cikla noslēgumu. Ārējām aktivitātēm trūkst enerģijas, planētas ārējā aktivitāte ir minimāla. Senatnē pēdējo grādu dēvēja par Anaretas grādu, kā arī par Likteņa grādu, Postītāja grādu un kopsavilkuma grādu. Tas arī loģiski, jo, pirms pāriet jaunā zīmē un apgūt jaunu pieredzi, «no jauna piedzimt», planētai ir it kā «jāattīra ceļš», jāatbrīvojas no nevajadzīgiem ārējiem apstākļiem, ņemot līdzi tikai noietā ceļa pašu būtību un jēgu.

Ne velti cilvēks, kuram kāda planēta ir pēdējos zīmes grādos, attiecībā uz dotās planētas funkcijām tiek uzskatīts par nobriedušu, noformējušos, noturīgu. Šī cilvēka karmiskais uzdevums būs saistīts ar planētas un atbilstošās zīmes īpašību kopsavilkumu. Dzīves laikā tāds cilvēks bieži nokļūs situācijās, kas prasa kaut ko pabeigt, izdarīt secinājumus, izprast un atrast esības iekšējo jēgu. Tāpēc Anaretas grāds ir arī Pārdzimšanas grāds; pārejas grāds no viena garīgā līmeņa uz citu. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad attiecīgā planēta ir Saturns, Hīrons, Urāns, Neptūns, Plūtons vai arī kāda no minētajām planētām viņu aktivizē.

Pēdējā grādā planēta vienmēr saistīta ar noteikta dzīves cikla noslēgumu.

Īpaši jāpiemin Auna pirmie grādi un Zivju zīmes pēdējie grādi. Tos mēdz dēvēt arī par horoskopa «pelēko zonu». Tie nav tikai kārtējā mazā cikla pirmie un pēdējie grādi, bet arī sāk un beidz pilnu zodiaka cikla pieredzi.

Auna pirmie grādi ir pirmā izpausme, ko pavada izteiktas dzīves alkas un optimisms. Pirmais grāds te izpaužas ar divkāršu spēku. Ja šajos grādos atrodas planēta, tas nozīmē, ka cilvēks dzīvē pastāvīgi sastapsies ar pilnīgi jaunu pieredzi, kas attiecas uz šo planētu, un tai «jāiemācās» translēt to dzīvē.

Planēta, kas atrodas Zivju pēdējā grādā, ir ne tikai izgājusi pilnu zodiaka ciklu, bet arī noslēdz iegūtās pieredzes apguves procesu. Planēta šādā stāvoklī ir guvusi maksimālu pieredzi ne tikai vienas zīmes īpašību ietvaros, bet arī visa zodiaka mērogos, kas nozīmē gatavību sākt jaunu globālo ciklu.

Īpašie likteņi

Planētas, namu virsotnes, jebkas, kas nokļūst vai ir karaliskajos un kritiskajos grādos, iegūst neparastas un izteiktas īpašības. Dzimšanas kartēs gan karaliskie, gan kritiskie grādi, respektīvi, planētas vai namu virsotnes tajos, sastopamas salīdzinoši reti. Ja kas ir karaliskajā grādā, tā ir liela veiksme, īpaša likteņa dāvana, atbalsts, talanti, aizsardzība, iespējas visa mūža garumā. Par kritiskajiem grādiem pastāv arī viedoklis, ka tie ir kā «mirusī zona», vieta, kur nekas nenotiek, respektīvi, te nekas nevar izpausties, vismaz parastajā veidā. Pierastā izpausme un realizācija kļūst neiespējama.

Ja cilvēka kartē ir karaliskais grāds, zvaigznes viņam var vēstīt dižu nākotni. Lūk, daži piemēri: Katrīna II piedzima brīdī, kad Merkurs gāja pār 18. grādu Aunā. Tāds pats karaliskais grāds tika arī Viljamam Šekspīram un Čārlijam Čaplinam. Saulei esot Lauvas 7. grādā, pasaulē nāca Arnolds Švarcenegers. Arī Ticiānam un Maķedonijas Aleksandram kartē ir šis grāds. Ļevam Tolstojam šajā grādā dzimšanas brīdī bija Venera. Mēdz būt arī tā, ka ir gan kāds karaliskais, gan kritiskais grāds, kas padara dzīvi krāšņu, bet kalnu serpentīnu pilnu. Abu veidu grādi iezīmēti, piemēram, slavenās kurtizānes un spiedzes Matas Hari dzimšanas kartē – viņa nodzīvoja krāšņu dzīvi, izbaudīja to, taču viņas mūžu aprāva nāvessods nošaujot.

Viens no uzskatiem – karaliskie grādi saistīti ar septenera debesu ķermeņiem (Saule, Mēness, Merkurs, Venera, Marss, Jupiters, Saturns), bet kritiskie – ar augstākajām planētām, kas ļauj izpausties augstākām vērtībām, bet tikai tad, kad cilvēks spēj pacelties pāri ikdienas jezgai un šīs pasaules rāmjiem. Piemēram, komponisti Johans Sebastiāns Bahs un Volfgangs Amadejs Mocarts – abiem Neptūns, planēta, kas saistīta ar mūziku un augstāko harmoniju, atradās kritiskajā grādā. Tomēr viņi spēja pārvarēt dzīves grūtības, pacelties pāri ikdienībai, nenogremdēt radošo dzirksti un talantu un sasniedza neaptveramus muzikālos augstumus. Bet, piemēram, krievu rakstniekam Fjodoram Dostojevskim astrokartē bija pat trīs kritiskie grādi. Savos darbos viņš aprakstīja apgaismību caur ciešanām – viņa paša dzīve bija sarežģīta un smaga. Toties viņa darbi pazīstami un novērtēti visā pasaulē.

Burkāns un pātaga

Karaliskos un kritiskos grādus var salīdzināt ar burkāna un pātagas metodi, turklāt sadalījums nemaz nav tik viennozīmīgs!

Ja kosmogrammā ir iezīmēti kritiskie grādi, šim cilvēkam jāprot kas upurēt savā dzīvē. Un, tikai izejot pārbaudījumus, viņš saņems palīdzību un atalgojumu par savu izturību. Šādam cilvēkam nav jēgas cerēt uz aklu veiksmi, bet visi pārbaudījumi jāpieņem mierīgu prātu, pateicoties, ka spējis to pārvarēt. Jābūt gatavam iziet pārbaudījumus atbilstoši tās planētas funkcijām, kas atrodas kritiskajā grādā. Kad cilvēks nevis kratīs dūri pret debesīm vai nocietināsies naidā pret pasauli, bet caur savām ciešanām iemācīsies ieraudzīt citu sāpes un palīdzēt, tad taps palīdzēts arī viņam, viņš saņems tieši to, ko viņam vajag, un, iespējams, pat kļūs apgaismots.

Savukārt cilvēkam, kura kosmogrammā ir iezīmēti karaliskie grādi, svarīgi atcerēties, ka tas nav viņa nopelns, bet gan likteņa dāvana, un par kaut ko būt iedomīgam te nav nekāda pamata. Laime tiek piešķirta ar noteikumu, ka viņš būs optimists, ticēs savai laimes zvaigznei, cerēs uz veiksmi, tā teikt, radīs «laimes lauku» savā apziņā. Viņam jānoskaņo sevi, ka viss būs labi, pat ja no sākuma tā nešķiet. Tāds cilvēks spēj maksimāli izmantot pat nelielu veiksmi, no minimālām iespējām viņš izvēlēsies pašu veiksmīgāko variantu. Viņam vienmēr palīdzēs, neļaus nokrist, ļaus izkārpīties un kāpt uz augšu. Parasti šādi cilvēki ir ar dzīvi apmierināti, prot justies laimīgi. Taču var notikt citādi, ja cilvēks, kam dota šī dāvana, sāk uzskatīt, ka tas ir tikai viņa paša personīgais nopelns. Tad nu gan var būt kā pasakā par zelta zivtiņu, kad atkal nākas sēdēt pie sasistas siles kā soda par savu lepnību. Veiksme tiek sūtīta kā personīgo īpašību pārbaude. Ar šo velti ir jādalās ar citiem. Tāpēc arī tie, kas prot priecāties par dzīvi, par to, kas viņiem ir, arī pret citiem attiecas labvēlīgi. Viņi prot dalīties ar savu izdošanos un ir vēl laimīgāki tad, ja ar arī ap viņiem esošie top laimīgi.

Ir astrologi, kas karaliskos un kritiskos grādus kopā ar septiņiem «sadedzinātā ceļa» grādiem Skorpiona zīmes beigās un septiņiem «gaišā ceļa» grādiem Strēlnieka zīmes sākumā attiecina uz mītisko Čūskneša zīmi, kas oficiāli nav iekļauta zodiakā. Simboliski šie pa zodiaka apli izmētātie grādi tiek saistīti ar hipotētiskās planētas Faetona atlūzām. Izejot pārbaudījumu ceļu, Faetons tiek «atkalapvienots» vienā veselumā.

Bet, kam tīk, var pievienoties uzskatam, ka kritiskie un karaliskie grādi saistīti ar sargeņģeļiem, kas pārbauda cilvēku. Viņš jau sākotnēji ir «iezīmēts», uz viņu, var teikt, noraugās providence un vēro, kā nu viņam sekmēsies ar pārbaudījumiem – vai nu ar laimi, vai ar ciešanām.

__

Rakstā izmantoti materiāli no: G. Volžinas un N. Perestoroņinas publikācijām; no astrohoroscope.info, ezoastra.com, s-horoscope.ru, astropro.ru, magictheory.ru.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot