Seksuālās saderības noteikšana

«Ātrā metode» - kad nezinām dzimšanas laiku

Rūta Mežavilka, speciāli «Praktiskajai Astroloģijai»

Lai nopietni runātu par saderību ir jāzina abu partneru dati, taču reizumis cilvēki nezina savu piedzimšanas pulksteņa laiku.

Šajā publikācijā pastāstīsim par seksuālās saderības noteikšanu, balstoties tikai uz partneru kosmogrammām – vispārējo planētu izvietojumu dzimšanas dienā.

Aplūkojot saderību pēc kosmogrammām, tomēr vēlams vismaz aptuveni zināt, vai cilvēks dzimis no rīta vai vakarā, jo viena no sinastrijā (astroloģiskās saderības noteikšanā) būtiskākajām planētām ir Mēness, kurš zodiakā nomaina grādu reizi divās stundās. Tātad vienas diennakts laikā tas var veikt 12 zodiaka grādus. Veidojot kosmogrammas, par atskaites punktu astrologi ņem attiecīgā datuma plkst. 12 – tātad «vidējo aritmētisko». Tāpēc, ja plkst. 12 Mēness atrodas zodiaka zīmes sākumam vai beigām tuvāk par 6 grādiem, jāizskata arī iespēja, ka tas cilvēka precīzajā piedzimšanas brīdī atradies blakus zīmē.

Mīlestības planētas

Klasiskā Rietumu astroloģijā pieņemts uzskatīt, ka par attiecībām ar sievietēm gan vīrieša, gan arī sievietes natālajā kartē atbild t.s. sievišķās planētas – Mēness un Venera. Kopš senseniem laikiem un arī līdz šim šīs abas planētas atbild par laulību vīrieša kartē. Savukārt Saule un Marss jebkurā – gan vīrieša, gan sievietes – natālajā kartē atbild par attiecībām ar vīriešiem. Sievietes kartē tas tātad nozīmē arī – par laulību. Tāpēc, pētot vīrieša un sievietes seksuālo saderību, uzmanību pirmām kārtām pievērš šo planētu savstarpējiem aspektiem.

Kā savos darbos norāda Sanktpēterburgas Astroloģijas akadēmijas dibinātājs Sergejs Šestopalovs, vislabāk ir, ja starp šīm planētām, proti, sievietes Marsu un Sauli un vīrieša Veneru un Mēnesi, partneru kartēs ir mažorie harmoniskie aspekti. Tieši tie garantē ilgstošas un laimīgas seksuālās attiecības (protams, ar nosacījumu, ka starp partneriem nav smago konfliktu aspektu). Tie ir – sekstils, trins un šajā gadījumā arī savienojums. Savukārt mažorie konfliktu jeb spriedzes aspekti (kvadrāts, opozīcija) rada kaislīgas, tomēr nelīdzsvarotas un bieži vien nepastāvīgas seksuālās attiecības. Tātad – ja vīrieša Mēness un/vai Venera ir savienojumā, sekstilā vai trinā ar sievietes Sauli un/vai Marsu, starp partneriem iespējama pastāvīgas un abpusēji apmierinošas seksuālas attiecības. Savukārt ja starp vīrieša Mēnesi un/vai Veneru un sievietes Sauli un/vai Marsu ir kvadrāta vai opozīcijas aspekts, viņi izjutīs tieksmi, taču tā var nebūt ilgstoša – ja vien sinastrijā nav vēl arī citu, harmonisku aspektu. Šestopalovs uzskata, ka vislabāk ir, ja partneru sinastrijā ir gan harmoniskie seksuālie aspekti, gan arī spriedzes aspekti – tas attiecības dara krāsainākas, ar «rozīnīti». Harmoniskie aspekti nesniedz tādus spējus un galvu reibinošus kaisles uzvirmojumus, kādus spēj radīt spriedzes aspekti, taču, ja sinastrijā ir tikai spriedzes aspekti, attiecības būs ļoti nevienmērīgas – kaisles uzliesmojumus nomainīs vienaldzība un pat atgrūšanās.

Šestopalovs norāda, ka sastopamas arī tādas seksuālas attiecības un laulības, kurās nav šo seksuālo aspektu. Šajā gadījumā attiecībām ir cits pamats – vienkārši draudzība vai kaut kāda veida aprēķins, arī – neapzināts. Šādās attiecībās sekss, protams, ir, bet – reti. Un bieži vien partnerus tas arī nemaz neuztrauc. Kāpēc tā notiek? Šestopalovs uzskata, ka, vērtējot partneru seksuālo saderību, vispirms jāņem vērā tas, cik lielas ir katra partnera seksuālās vajadzības. Attiecības ir harmoniskas tad, ja vēlme pēc seksa abiem partneriem ir līdzīga.

Kas natālajā kartē liecina par personas seksuālo vajadzību līmeni? Vislielākā vēlme pēc seksa mēdz būt, ja dzimšanas kartē cilvēka seksuālās planētas – vīrietim tātad Mēness un Venera, bet sievietei Saule un Marss – atrodas Zemes un Ūdens stihiju zīmēs, tātad – Vērša, Jaunavas, Mežāža un Vēža, Skorpiona un Zivju zīmēs. Uguns un Gaisa stihijas savukārt sniedz zemu seksualitātes līmeni. Pastāv uzskats, ka Uguns ir ļoti seksuāla stihija. Taču Šestopalovs uzskata, ka Uguns stihijas klātbūtne natālajā kartē veido viegli uzliesmojošu temperamentu, un šāds cilvēks var arī sevi demonstrēt kā ļoti kaislīgu mīlnieku, taču… reizi gadā. Uguns stihijas piederīgajiem var būt ļoti intensīvas jūtas un emocijas seksuāla kontakta gadījumā, kuras viņi arī spilgti prot izrādīt, taču sekss kā tāds viņiem vajadzīgs reti. Savukārt Gaisa stihija vispār ir diezgan aseksuāla, jo īpaši Dvīņi un Ūdensvīrs.

Tāpēc svarīgi ir arī, lai, ja vīrietim seksuālās planētas atrodas Zemes un Ūdens zīmēs, tad lai arī sievietei šīs planētas būtu attiecīgajās stihijās. Laimīgs jutīsies arī pāris, kur abiem seksuālās planētas atrodas tikai Uguns un/vai Gaisa stihijas zīmēs. Bet ja vienam šīs planētas būs Zemes un Ūdens zīmēs, bet otram – Uguns un Gaisa zīmēs, partneru seksuālo vajadzību līmenis būtiski atšķirsies un tas var traucēt attiecībām.

Tāpēc, ja runājam par spriedzes aspektiem, opozīcija noteikti ir labāka nekā kvadrāts, jo opozīcijas gadījumā partneru planētas atrodas seksuāli saderīgu stihiju zīmēs, piemēram, Ūdens – Zeme vai arī Gaiss – Uguns. Savukārt kvadratūra ir stipri nepatīkamāka, jo seksuālās planētas atrodas nesaderīgajās stihijās, veidojot tādus pārus kā Gaiss – Zeme, Uguns – Ūdens, Uguns – Zeme un Gaiss – Ūdens. Tad var notikt tā, ka attiecību sākumā valda seksuāla kaisle, taču viens no partneriem ātri zaudē interesi. Šādas attiecības vai nu ātri beidzas, vai arī – ja tā ir laulība – viens no partneriem, tas, kuram seksuālās planētas ir Zemes un/vai Ūdens stihijās, regulāri laidīs pa kreisi.

Starp citu, kas attiecas uz laulību šķiršanu, Šestopalovs uzskata, ka seksuālo planētu disharmoniskie aspekti, lai cik problemātiski tie būtu, paši par sevi nekad pie šķiršanās nenoved. Lai tas notiktu, sinastrijā vajadzīgi smagie konfliktu aspekti. Protams, seksuālā nesaderība var būt iegansts.

Ne viss ir tā, kā izskatās

Pēc Šestopalova domām, atsevišķi ir vērts runāt arī par seksuālo attiecību ārējo jeb «uzvedības» pusi. Ko tas nozīmē? Saule un Marss vīrieša natālajā kartē iezīmē šā cilvēka ārējo, «uzvedības» raksturojumu, respektīvi, to, kā persona savu vīrišķību pauž sociumā, kā izskatās no malas, citu cilvēku vērtējumā. Tas pats sakāms par Veneru un Mēnesi sieviešu kartēs – šīs planētas iezīmē sievietes ārējo uzvedības stilu, viņas «sociālo» sievišķību – prasmi ģērbties, balss tembru, sievišķību kustībās u.tml. Tādējādi, ja ir runa par pāri, tad vīrieša Saules un Marsa un sievietes Mēness un Veneras savstarpējie aspekti noteic veidu, kā šo pāri uztver apkārtējie, vai viņi kopā «labi izskatās». Ja starp vīrieša Sauli un Marsu un sievietes Mēnesi un Veneru ir harmoniski mažorie aspekti, izlūkojot šādu pāri, rodas iespaids, ka viņi piestāv viens otram – tērpi saskaņoti, kustības sinhronizētas. Taču tas ir tikai ārējs iespaids! Starp vīrieša Sauli un Marsu un sievietes Mēnesi un Veneru var būt arī spriedzes aspekti vai vispār var nebūt mažoro aspektu – tad vērotājam var rasties iespaids, ka nav saprotams, kas šos atšķirīgos cilvēkus saista kopā. Viņi neizskatās saskanīgi, taču, kā uzsver astrologs – šādai ārējai nesaderībai attiecībās nav izšķirošas nozīmes. Jā, apkārtējiem var šķist dīvaini, ka šie cilvēki ir kopā, taču viņi paši jutīsies ļoti labi, ja vien starp viņiem ir iepriekš aprakstītie seksuālo planētu harmoniskie aspekti.

Neseksuālā psiholoģiskā saderība

Lai attiecības būtu laimīgas un ilgstošas, bez tīri seksuālās vēlama arī emocionāli psiholoģiskā un garīgā saderība jeb, vienkārši izsakoties – cilvēciska draudzība partneru starpā. Partneru abu natālo Sauļu savstarpējie aspekti nosaka partneru spēju saprasties apzinātā, prāta un intelekta līmenī, savukārt Mēnešu aspekti – emocionāli psiholoģisko saderību. Ja starp partneru Mēnešiem ir harmoniski mažorie – tajā skaitā arī savienojuma – aspekti, šie cilvēki dzīvo savstarpējā dvēseliskā sapratnē, spēj izjust viens otra noskaņojumu bez vārdiem. Mēnešu harmoniskie savstarpējie aspekti turklāt dod arī līdzīgu gaumi attiecībā uz ēdienu, miega režīmu un atpūtas veidu, kas ilgstošu harmonisku attiecību uzturēšanā nav mazsvarīgi.

Savukārt aspekti starp partneru Venerām sinastrijā nosaka simpātijas vai antipātijas rašanos starp šiem cilvēkiem. Harmoniskie aspekti (arī savienojums) dod simpātijas starp cilvēkiem – šajā gadījumā tās ir neseksuāla rakstura, drīzāk draudzīga rakstura simpātijas. Kā raksta Šestopalovs – interesanti, ka noturīgās laulībās, kurās tomēr nav aspektu starp partneru seksuālajām planētām, noteikti ir vismaz viens no šiem «neseksuālajiem» saderības aspektiem. Seksuālo apmierinājumu šeit aizstāj emocionāls komforts, kas, iespējams, gados vecākiem pāriem ir pat daudz svarīgāks par attiecību fizisko pusi.

Savukārt spriedzes aspekti starp partneru Saulēm, Mēnešiem un Venerām paši par sevi nemēdz būt šķiršanās iemesls. Tie, protams, ienes attiecībās savu tiesu disharmoniskuma, taču nemēdz būt «nāvējoši».

***

Piemērs. Vladimirs Putins un Alina Kabajeva

Pasaules medijos daudz tika apspriests Krievijas prezidenta Vladimira Putina un bijušās sportistes, vēlāk arī Krievijas domes deputātes Alinas Kabajevas iespējamais mīlas sakars. Kā tur īsti ir bijis un ir, to, protams, neviens nezina. Tomēr ielūkosimies šo abu cilvēku kosmogrammās – vai baumām, ka Kabajeva ir slepena Putina mīļākā, vispār ir astroloģisks pamatojums?

Putina Mēness (Dvīņos) mažoros aspektus ar Kabajevas Sauli neveido. Mazliet pietrūkst, lai tas būtu bijis savienojumā ar Kabajevas Marsu, kas ir viens no harmoniskajiem seksuālajiem aspektiem. Taču te ir kāda nianse – īsti nav zināms, tieši cikos Putins dzimis. Drošu datu nav, taču vairums astrologu izmanto natālo karti, kurā ascendents atrodas 3 grādos Skorpionā. Ja šis laiks ir precīzs, tad Putina Mēness atrodas 2 grādos un 54 minūtēs Dvīņos. Gluži savienojums ar Kabajevas Marsu, kurš atrodas 26 grādos Vērsī, neiznāk – starp planētām atrodas gandrīz 8 grādi, kas, pēc vairuma astrologu domām, ir galēji pieļaujamais orbs jeb nobīde. Turklāt starp Kabajevas Marsu un Putina Mēnesi atrodas vēl cita planēta – Kabajevas Hīrons (pundurplanēta, kas astroloģijā simbolizē cilvēka ievainojamību un arī spēju dziedināt gan savus, gan citu ievainojumus – kā fiziskos, tā dvēseliskos). Interesanti arī, ka Putina Mēness atrodas opozīcijā Kabajevas Jupiteram un Urānam (Kabajevai tie abi veido savienojumu Strēlnieka zīmē), taču šis aspekts, lai gan liecina par Kabajevas spējām emocionāli stipri ietekmēt Krievijas prezidentu, tomēr par seksuālu tieksmi neliecina.

Arī Putina Venera (Skorpionā) aspektus ar Kabajevas Sauli un Marsu neveido. Taču tā veido aspektu ar Kabajevas Veneru – planētu, kura, pēc Šestopalova mācītā, noteic sievietes «ārējo tēlu». Un tas patiešām var radīt iespaidu, ka «tur kaut kas ir». Tiesa gan, opozīcija nav harmonisks aspekts. Opozīcija vienmēr saistīta ar spriedzi. No malas abu attiecības šķiet lai gan nevienlīdzīgas, tomēr – intriģējošas.

Izskatās tomēr, ka Krievijas prezidentu un glīto bijušo sportisti saista kaut kas cits, nevis tīri seksuāla interese. Pat ja sekss starp viņiem ir bijis, tad reti un tāpēc, ka mačo un «alfa tēviņam», kādu tēlo Putins, «tā pienākas». Un sabiedrībai patiešām ir iemesls tā domāt – tā gluži vienkārši izskatās. Taču šiem cilvēkiem ir daudz kopīga. Iespējams, Kabajeva Putinu kaut kādā ziņā fascinē – kā «sportsmenka, komsomolka i prosto krasavica», šī sieviete viņu sajūsmina kā pareizas krievu jaunietes paraugs, un, iespējams, viņš saskata Kabajevas personā uzlecošu politikas ja ne gluži zvaigzni, tad vismaz noderīgu satelītu.

*

!!! Autortiesības pieder SIA "Mediju Nams". Pārpublicēšana vai citāda izmantošana komerciāliem mērķiem - tikai ar izdevniecības rakstisku atļauju. Citējot - obligāta atsauce uz žurnālu "Praktiskā Astroloģija".

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot