PROFESIONĀĻIEM

Rektifikācij. II DAĻA.

Precīza dzimšanas laika noskaidrošana

Rūta Mežvilka

Iepriekšējā publikācijā stāstījām par to, kā var mēģināt ascendenta (Asc) zīmi noteikt pēc personas ārējā izskata un pirmā iespaida, ko tā rada, ienākot telpā vai iepazīstoties.

Tomēr šādam rektifikācijas veidam ir savi trūkumi – pirmkārt, tas ir visai subjektīvs, jo atkarīgs no vērotāja paša uztveres, otrkārt – ārējo izskatu ietekmē ne tikai zīme, kurā atrodas ascendents, bet arī planētas, kas atrodas astroloģiskās kartes I namā. Ja gadījumā Asc atrodas zīmes beigās, tad I namā ietilpst arī nākamā zīme, un līdz ar to arī tā ietekmēs personas izskatu. Līdz ar to «tīru» gadījumu, kur izskatu ietekmē tikai viena vienīga zīme, ir samērā maz – lai tā būtu, I namā jāatrodas tikai vienai – Asc zīmei un tajā nevar būt planētas (izņemot to planētu, kura ir Asc zīmes pārvaldnieks).

Savukārt gadījumā, ja Asc zīmi pārvaldošā planēta ir stipri «ievainota», (sliktos aspektos, vāja pēc atrašanās zīmes), cilvēka ārējo izskatu lielākā mērā var noteikt tā zīme, kurā atrodas Saule.

Planētu atrašanās vietu loma rektifikācijā

Mēness. Ja ir zināma dzimšanas diena, bet ne vismaz aptuvens laiks, var būt grūtības ar Mēness zīmes noskaidrošanu. Mēness ir visātrākā no planētām un vienu zodiaka grādu šķērso aptuveni divās stundās. Ir pieņemts, veidojot kosmogrammu (kosmogramma – planētu vispārīgais novietojums attiecīgajā laika brīdī, bez Asc un sadalījuma namos), par izejas punktu izvēlēties dienas «vidējo aritmētisko», proti, plkst. 12 dienā. Taču tas nozīmē, ka reāli Mēness var atrasties +/- 7 grādu robežās. Piemēram, ja plkst. 12 dienā Mēness atrodas zīmes pašā sākumā vai pašās beigās, ir iespējams, ka reālajā piedzimšanas brīdī tas atradies blakus zīmē. Tomēr, balstoties uz personas psiholoģisko raksturojumu, ir diezgan viegli noteikt, vai cilvēks ir «Mēness Zivis» vai «Mēness Auns». Attiecīgi – sapratīsim, vai persona dzimusi dienas pirmajā vai otrajā pusē.

Līdzīgā veidā var mēģināt noteikt, kurā no natālās kartes namiem atrodas Mēness. Astrologi uzskata, ka tā nama, kurā atrodas Mēness, lietas ir vismazāk racionāli apzinātas, slikti padodas loģikai un saprāta diktētām izvēlēm, vairāk – intuīcijai; turklāt šeit cilvēku visvairāk ietekmē viņa agrās bērnības pieredze un atmiņas. Mēness atrašanās nama tēmās cilvēks parasti ir emocionāls, jūtīgs, meklē komfortu (ja vien Mēness nav ievainots). Mēness novietojuma nama problēmas cilvēks risina, atdarinot sev bērnībā tuvos cilvēkus – vecākus, vecvecākus, aukles u.tml.

Jupiters. Tā nama, kurā atrodas Jupiters, lietas parasti cilvēkam padodas veiksmīgi un ir cilvēka lepnums, tas, ar ko viņš lepojas. Tā ir joma, kur viņš atrod aizbildņus, palīgus, mecenātus un visātrāk sasniedz panākumus. Šeit cilvēks ir arī dāsns pret citiem, izrāda cēlsirdību, tālredzību un ir optimisma pilns.

Saturns. Nams, kurā atrodas Saturns, parasti uzrāda cilvēka dzīves pašu problemātiskāko sfēru. Šī ir joma, kur cilvēks jūtas vientuļš, nonāk sarežģītos, neērtos un ierobežojošos apstākļos, kuru pārvarēšanai nepieciešams ilgs un pacietīgs darbs. Saturna atrašanās kādā no namiem nozīmē to, ka šī nama problēmas ir ilgstošas un, gadījumā ja Saturns ir ievainots – hroniskas, t.i., visu dzīvi nepārejošas. Tomēr «laba» (spēcīgā pēc zīmes un harmoniskos aspektos) esoša Saturna gadījumā dzīves laikā cilvēks šīs problēmas parasti ar darbu un uzcītību pārvar, un kas īpaši raksturīgi – pārvar pavisam un galīgi – tās vairs neatgriežas. Piemēram, ilgstošas problēmas ar veselību bērnībā un jaunībā – bet kuras vēlāk, nobriedušā vecumā, ar veselīga dzīvesveida, norūdīšanās un gribasspēka palīdzību ir pārvarētas – var liecināt par Saturna atrašanos VI namā.

Steliums. Ja kosmogrammā ir steliums (t.i., tuvu līdzās atrodas trīs un vairāk planētu), tad tas nams, kurā šis steliums atrodas, subjektīvi cilvēkam būs īpaši nozīmīgs. Piemēram, ja cilvēks pilnībā pievēršas tikai ģimenes dzīvei, nemitīgi nodarbojas ar dzīvokļa remontēšanu, visu brīvo laiku pavada mājās, tur kaut ko pārveidojot vai darbojoties savā garāžā utt., gandrīz 100% var apgalvot, ka steliums atrodas IV namā.

Šādā veidā var visai droši noskaidrot aptuveno dzimšanas laiku līdz aptuveni stundai – ir zināma zīme, kurā atrodas Asc, un aptuveni nami, kuros atrodas planētas. Daudzos gadījumos ar to arī pietiek, taču, ja ir vēlēšanās nodarboties ar precīzu iespējamo notikumu prognozēšanu, tad tomēr nepieciešams zināt precīzu ascendenta atrašanās grādu, jo tikai tad (vismaz, strādājot Placidus vai Koha namu sistēmā) iespējams noskaidrot precīzās namu kuspisu (sliekšņu) atrašanās vietas.

Atkāpe. Ko uzskatīt par piedzimšanas brīdi?

Mēs nekad nevaram būt absolūti pārliecināti par horoskopa – natālās kartes – precizitāti, jo vienmēr ir iespējama kļūda izejas datos. Savu dzimšanas laiku un vietu astrologa klients vairumā gadījumā uzzina no mātes, taču bieži vien atmiņa mēdz maldināt. Arī dzemdību nama dati var nebūt precīzi – sabojājies pulkstenis dzemdību zālē utt., u.t.jpr. Astroloģijā par cilvēka piedzimšanas brīdi mēdz uzskatīt to momentu, kurā viņš pirmo reizi pats ievelk elpu un iekliedzas – tā piesakot sevi pasaulei un sākot eksistēt kā neatkarīga, patstāvīga būtne. Tas var nesakrist ar medicīniski reģistrēto nabassaites pārgriešanas un jaundzimušā atdalīšanas no mātes brīdi, kuru reģistrē medicīnas personāls. Turklāt, kā likums, pierakstu veikšana medicīnas dokumentos notiek pēc tam – kad jaundzimušais jau ir apskatīts, nosvērts un kopā ar māti atrodas drošībā. Līdz ar to pret šiem pierakstiem jāattiecas ar zināmu skepsi.

Zinu arī interesantu gadījumu, kur cilvēks nāca pasaulē smagās dzemdībās. Jaundzimušais piedzima šķietami nedzīvs un pats neelpoja. Tikai pēc stundas izmisīgu pūļu bērns atdzīvojās un iekliedzās. Šo savas piedzimšanas stāstu cilvēks uzzināja tikai 42 gadu vecumā – jo attiecības ar māti bija sarežģītas. Pirmo reizi, vēršoties pie astrologa, cilvēks uzdeva savas «pirmās», «nedzīvās» dzimšanas laiku, kuru bija uzzinājis dzemdību nama arhīvā. Attiecīgi tika sastādīta natālā karte, kas tomēr ne astrologam, ne arī pašam klientam nešķita līdz galam pārliecinoša. Tomēr kaut kādā mērā tā «strādāja», un cilvēks pat sāka risināt dažas savas dzīves problēmas, balstoties uz astrologa ieteikumiem. Vēlāk, uzzinot šo savas piedzimšanas stāstu, cilvēks atkal vērsās pie tā paša astrologa, un šoreiz tika izveidota natālā karte, ņemot vērā pirmā kliedziena aptuveno laiku. Šoreiz nebija šaubu – šis laiks konkrētajam cilvēkam atbilst daudz labāk. Dzīve sāka sakārtoties, un pašam cilvēkam radās sajūta, ka nu viņš ir «atradis sevi».

Brīdis, kurā klients vēršas pie astrologa

Krievu astrologs Sergejs Šestopalovs raksta, ka ļoti svarīgs kartes rektifikācijā ir arī brīdis, kurā klients pirmo reizi vēršas pie astrologa. Uz šo laiku sastādīta horārā karte arī var dot norādi uz klienta dzimšanas brīdi. Kopīgais likums, pēc Šestopalova rakstītā, ir šāds: horārās kartes I nama elements (tā zīmes pārvaldošā planēta vai planēta, kas atrodas namā) ir arī klienta natālās kartes I nama elements. T.i. – horārajai un klienta natālajai kartei sakrīt vai nu I nama pārvaldnieks, vai arī dzimšanas valdnieks jeb uzlecošā planēta (ja tāda ir), bet dažkārt pat abi šie elementi. Papildu norādi var sniegt tranzīto planētu aspekti pret klienta natālajām planētām konsultācijas brīdī.

*

Nākamajā turpinājumā – par rektifikāciju pēc dzīves notikumiem.

__

@ Autortiesības pieder izdevniecībai "Mediju Nams". Pārpublicēšana un izmantošna komericiāliem nolūkiem tikai ar izdevniecības rakstisku atļauju. Žurnāls "Praktiskā Astroloģija".

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot