PROFESIONĀĻIEM

Arābu punkti

Rūta Mežavilka, speciāli „Praktiskajai Astroloģijai”

Iepriekš runājām par Fortūnu jeb Fortūnas punktu (LotofFortune), kā arī Gara punktu (LotofSpirit) un to, kā pareizi aprēķināt tos. Taču šie abi, jo īpaši Fortūna, ir tikai zināmākie no daudzajiem t.s. arābu punktiem, kas bija iecienīti senajā un viduslaiku astroloģijā.

Atšķirībā no planētām un asteroīdiem, kas ir reāli debesu ķermeņi, un Ziemeļu un Dienvidu mezgliem, kas ir punkti, kuros viena otru šķērso Mēness orbīta ap Zemi un Zemes orbīta ap Sauli, Fortūna un pārējie tā saucamie arābu punkti ir tīri matemātiski aprēķināmi natālajā vai cita veida kartē. Visus šos punktus var aprēķināt, saskaitot kopā kādu divu planētu vai punktu koordinātas un atņemot no šīs summas kāda trešā punkta vai planētas koordinātas.

Kāpēc arābu? Kas ir kas

Viduslaiku Eiropas astroloģijā informācija par Fortūnu un pārējiem punktiem nonāca galvenokārt no arābu astrologu rakstiem, tāpēc arī šāds nosaukums.

Pēc islāma rašanās izplatīšanās 7-8. gadsimtā arābu pasaulē strauji attīstījās astronomija un līdz ar to arī astroloģija – tolaik nedalāmās māsas, kamēr Eiropā pēc Romas impērijas sadalīšanās valdīja zinātnes panīkums. Islāma reliģijā ļoti svarīgi bija pareizi noteikt laiku lūgšanām un gavēņiem, un vienīgais veids kā pirms pulksteņa mehānisma izgudrošanas to varēja paveikt – vadīties pēc debesu spīdekļiem. Turklāt tuksneši ar tā skaidrajām, zvaigžņotajām debesīm bija lieliski piemēroti zvaigžņu vērošanai. Pateicoties arābu zinātniekiem, ļoti daudzām zvaigznēm joprojām starptautiski atzīti ir arābu izcelsmes vārdi – Aldebarans, Algols, Ahernārs u.c.

Taču arābu astrologi savā tradīcijā balstās uz vēl senākiem avotiem – sengrieķu un romiešu autoru darbiem, jo īpaši senās astroloģijas galvenās autoritātes Klaudija Ptolemaja „Almagestu” (sengrieķu valodā sarakstīts traktāts par zvaigžņu un planētu stāvokļu aprēķināšanu un citiem astroloģiski astronomiskiem jautājumiem. Pats vārds Almagests – “Lielais, diženais” ir arābu izcelsmes un to šim leģendārajam sacerējumam piešķīra arābi. „Almagests” tulkots daudzās senajās un viduslaiku valodās un tā ietekme uz astroloģijas attīstību ir milzīga. Tāpēc teikt, ka šie arābu punkti ir tikai viduslaiku arābu astrologu izgudrojums, nebūtu pareizi – to sākotne meklējama daudz senākā vēsturē un tikpat labi tos var saukt arī par grieķu punktiem.

Filosofija

Arābu punkti ir īpaši sensitīvi punkti natālajā kartē, kas tiek aprēķināti, ņemot vērā kādu divu planētu un – parasti, bet ne vienmēr – Ascendenta pozīcijas. Fortūnas un Gara punkta gadījumā aprēķinu veic, ņemot vērā Saules, Mēness un Ascendenta pozīciju, un tieši tādēļ Fortūna un Gars tiek uzskatīti par pašiem visbūtiskākajiem punktiem. Taču senie astrologi bija gājuši vēl tālāk, aprēķinot arī ar pārējām tolaik zināmajām planētām saistītos punktus. Teorija īsumā ir tāda, ka planētu atrašanās Zodiakā indivīda piedzimšanas brīdī iezīmē tikai ļoti vispārīgus šā brīža apstākļus, bet tas, kā tieši indivīdu ietekmē attiecīgo planētu izvietojums, konkretizējas caur planētu attiecībām savstarpēji un ar Ascendentu. Tā, piemēram, cilvēka attiecības ar tēvu tradicionāli pēta, balstoties uz Saturna un Saules atrašanās vietu kartē un savstarpējiem aspektiem. Taču senie astrologi uzskatīja, ka šo jomu vislabāk raksturo tā dēvētais Tēva punkts, kurā apvienotas Saules, Saturna un Ascendenta pozīcijas.

Svarīgi atzīmēt, ka arī pārējiem arābu punktiem ir atšķirīgas formulas dienas un nakts dzimšanām. Lūk, galvenie ar septenera planētām saistītie punkti un to aprēķina formulas:

Merkurs, Nepieciešamības punkts (N)

Diena N=Asc+Fortūnas punkts-Merkurs

Nakts N=Asc+Merkurs-Fortūnas punkts

“Nepieciešamība iezīmē ierobežojumus, pakļaušanos, cīņas, karus un rāda ienaidu, nelabvēlību un nosodījumu, un visas citas ierobežojošās lietas, kas atgadās cilvēkam kā kopš viņa dzimšanas,” tā šo punktu raksturo sengrieķu astrologs Aleksandrijas Pauls.

Venera, Erosa punkts (E)

Diena E=Asc+Venera-Gara punkts

Nakts E=Asc + Gara punkts –Venera

“Eross iezīmē cilvēka gaumi un iegribas. Tas veicina draudzības un savstarpējas labvēlības izveidošanos,” tā Aleksandrijas Pauls.

Marss, Drosmes punkts (D)

DienaD=Asc + Fortūnas punkts –Marss

Nakts D=Asc +Marss – Fortūnas punkts

“Drosme kļūst par cēloni lepnībai, nodevībai, varmācībai un ikkatrai nelietībai” – Aleksandrijas Pauls.

Jupiters, Uzvaras punkts (U)

Diena U=Asc+Jupiters-Gara punkts

Nakts U=Asc+Gara punkts – Jupiters

“Uzvara kļūst par cēloni uzticamībai, labām cerībām, sacensībai un ikkatrai sadarbībai; bet dažkārt tā rāda arī apbalvojumus un soda mērus,” – Aleksandrijas Pauls.

Saturns, Atriebes punkts (A)

Diena A=Asc+Fortūnas punkts-Saturns

Nakts A=Asc+Saturns-Fortūnas punkts

“Atriebe ierosina slepenu likteņa darbību un visu, kas ir ledus auksts, kā piemēram, neauglību, izraidījumu, sagrāvi, sēras un nāvi,” – Aleksandrijas Pauls

Citi būtiski punkti:

Tēva punkts (T)

Tēvišķums, tēva arhetips, tēva loma cilvēka dzīvē, attiecības ar tēvu.

Diena T=Asc+Saturns-Saule

Nakts T=Asc+Saule-Saturns

Bet, ja Saturns atrodas 17 grādu attālumā un mazāk no Saules, resp., savienojumā, tad, pēc grieķu avotiem, gan dienas, gan nakts dzimšanai jālieto šāda Tēva punkta formula:

T=Asc+Jupiters-Marss

Savukārt daži arābu avoti norāda, ka Saturna un Saules savienojuma gadījumā jālieto šāda Tēva punkta formula:

Diena T=Asc+Jupiters-Saule

Nakts T=Asc+Saule-Jupiters,

Resp., Saturns Tēva punktaformulā tiek aizstāts ar Jupiteru. Tiesa, nav minēts, kas būtu jādara gadījumā, ja arī Jupiters atrodas 17 un mazāk grādu no Saules.

Mātes punkts (M)

Mātišķums, sievišķība, attiecības ar māti, mātes loma dzīvē

Diena M=Asc+Mēness-Venera

Nakts M=Asc+Venera-Mēness

Brāļu un māsu punkts (B/M)

Attiecības ar brāļiem un māsām.

Diena B/M=Asc+Jupiters-Saturns

Nakts B/m=Asc+Saturns-Jupiters

Ne visi senie avoti šim punktam norāda atsevišķi nakts dzimšanas formulu un iztiek tikai ar dienas formulu gan dienā, gan naktī dzimušajiem.

Bērnu punkts (B)

Attiecības ar bērniem, bērnu skaits, bērnišķība, rotaļība. Šis punkts “atbild” gan par vīriešu, gan sieviešu dzimuma bērniem.

Diena B=Asc+Saturns-Jupiters

Nakts B=Asc+Jupiters-Saturns

Ievērojiet, ka Bērnu punkts ir Brāļu un māsu punkta spoguļattēls. Arī šeit daži avoti iztiek bez nakts dzimšanas formulas. Britu mūsdienu astrologs un astroloģijas vēsturnieks Roberts Hands uzskata, ka viņaprāt, drīzāk taisnība ir tiem, kas abu šo punktu – kā Bŗālu/māsu, tā Bērnu – aprēķinā izmanto tikai vienu formulu gan dienas, gan nakts dzimšanām. Katrā ziņā – jāeksperimentē, jāskatās, jāpēta.

Vēcijs Valenss, 2. gadsimta grieķu astrologs, ir aprēķinājis arī punktus dēliem un meitām atsevišķi, nenošķirot dienas un nakts dzimšanu:

Dēli=Asc+Merkurs-Jupiters

Meitas=Asc+Venera-Jupiters

Par šiem un arī Bērnu punktu Valenss rakstījis šādi: “Ja tos ievaino Saturns un Marss, tad tie sagādā bezbērnību vai ir par cēloni bērnu bojāejai, bet ja tiem palīdz Jupiters, tad tie liecina par auglību un svētību bērniem.”

Laulību punkti (L)

Laulību punktus – proti, punktus, kas uzrāda cilvēka veiksmi vai neveiksmi laulībā kā arī laulības apstākļus  - senie astrologi rēķinājuši atšķirīgi sievietēm un vīriešiem, taču pārsvarā – nenodalot dienas un nakts dzimšanu. Jau pieminētais Vēcijs Valenss minējis šādas formulas:

Vīriešu L=Asc+Venera-Saturns

Sieviešu L=Asc+Marss-Mēness

Savukārt arābu astrologs AlBiruni lietojis citu formulu:

Vīriešu L=Asc+Venera-Saturns

SieviešuL=Asc+Saturns-Venera

Arī šeit, šķiet, vienīgās pareizās patiesības nav, atliek pašam skatīties, pārbaudīt un krāt pieredzi.

__

! Autortiesības pieder izdevniecībai "Mediju nams". Pārpublicēšana vai jebkāda izmantošana komerciāliem mērķiem - tikai ar izdevniecības rakstisku atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz žurnālu "Praktiskā Astroloģija" obligāta.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot