PROFESIONĀĻIEM

Fortūna antīkajā astroloģijā un mūsdienās. I daļa

Rūta Mežavilka, speciāli «Praktiskajai Astroloģijai»

Viens no antīkās un viduslaiku astroloģijas svarīgākajiem punktiem bija Fortūna (latīniski Pars Fortunae, angliski – Part of Fortune jeb burtiski tulkojot – daļa veiksmes, savukārt senie grieķi šo astroloģisko punktu dēvēja par Likteņa lozi). Arī mūsdienās daudzi kartes interpretācijā turpina lietot šo punktu, taču tajā pašā laikā ir diezgan maz saprašanas, ko tieši tas nozīmē un ko ar to iesākt. Vai tā ir vieta, kur gaida veiksme? Iespēju brīdis? Kaut kas saistībā ar karmu? Turklāt bieži vien Fortūna tiek arī aprēķināta aplami – jo, pēc senās astroloģijas priekšstatiem, naktī dzimušajiem šis punkts rēķināms citādi nekā dienas gaišajā laikā dzimušajiem.

Dienas un nakts dzimšana un Fortūnas aprēķins

Fortūnas punktu aprēķina šādi:

Dienā dzimušajiem: Fortūna = Asc + Mēness – Saule

Naktī dzimušajiem: Fortūna = Asc + Saule – Mēness

Piemēram, ja kādam Asc ir 20° Jaunavā, Mēness 4° Aunā, bet Saule 17° Ūdensvīrā, Fortūnu izskaitļo šādi: vispirms ņem vērā, ka dzimšanas brīdis iekrīt naktī, jo Saule atrodas zem horizonta, – tātad lietojam nakts formulu.

!!! Jāatceras, ka zodiaks sastāv no 360 loka grādiem, no kuriem katra zīme aizņem 30. Tā katru zīmes grādu var izteikt absolūtajās loka grādu vērtībās, skaitot no 0 punkta, kas atbilst 0° Aunā. Tā 0° Vērsī būs absolūtie 30°, 0° Dvīņos – absolūtie 60° utt. pa apli, līdz 0° Zivīs, kas atbildīs 330°.

Aprēķins izskatīsies šādi:

Asc 20° Jaunavā +150° = 170°

Saule 17° Ūdensvīrā + 300° = 317°

Mēness 4° Aunā + 0° = 4°

Fortūna = 170° + 317° – 4° = 483°

483° ir vairāk nekā 360°, tāpēc no 483 atņemam 360 un iznākumā iegūstam 123, kas atbilst 3° Lauvā.

Iemesls, kāpēc naktī dzimušajiem Fortūnu bieži vien aprēķina nepareizi – pēc dienas formulas, ir tāds, ka savā laikā viens no antīkās pasaules astroloģijas un astronomijas autoritātēm Ptolemajs it kā esot sācis veidot visas kartes pēc dienas formulas. Tas tomēr neatbilst patiesībai – šādu uzskatu popularizējuši pavirši mūsdienu tulkotāji. Lai nu kā, gan astroloģijas pašos pirmsākumos, gan arī viduslaikos dienas un nakts dzimšana tika krasi nošķirtas.

Fortūnas punkts kartē vienmēr atrodas tādā pašā attālumā no ascendenta, kādā atrodas Mēness no Saules. Piemēram, ja Saule atrodas konjunkcijā ar Mēnesi, tad Fortūnas punkts atradīsies ļoti tuvu Asc; ja Saule un Mēness kartē būs opozīcijā, Fortūnas punkts atradīsies tuvu descendentam.

Kas īsti ir Fortūna

Amerikāņu astrologs un astroloģijas vēsturnieks Roberts Hands uzskata, ka jēdziens Fortūna astroloģijā tiek lietots, lai aprakstītu pamatveidu, kādā indivīds fiziski piesaistīts apkārtējai pasaulei. Fortūna ir viens no ķermeņa un veselības signifikatoriem, kā arī galvenais labklājības un karjeras, ciktāl tā attiecas uz labklājību, indikators. Mūsdienās bieži vien vienkāršoti uzskata, ka Fortūna iezīmē to dzīves sfēru, kurā indivīds visdrīzāk var sasniegt pilnīgu laimi. Daļēji tā ir taisnība, tomēr Fortūna nozīmē arī ko vairāk. Tā kā šis astroloģiskais punkts tiek aprēķināts, balstoties uz Asc, Saules un Mēness atrašanās vietām, tas savā ziņā ir tāds kā šo triju vissvarīgāko astroloģiskās kartes parametru «kompozīts». Modernajā astroloģijā ir tendence aplūkot Fortūnu kā otršķirīgu vai pat treššķirīgu kartes elementu, taču antīkajā astroloģijā Fortūna svarīguma ziņā atradās līdzās Asc, Saulei un Mēnesim.

Antīkajā astroloģijā primārais fiziskā ķermeņa izskata un veselības indikators ir Asc. Arī Mēness ir ļoti svarīgs kā sekundārais ķermeņa stāvokļa indikators. Taču starp šiem abiem ir zināma atšķirība – Asc vairāk norāda uz cilvēka ķermeņa materiālajām, redzamajām un «taustāmajām» īpašībām, savukārt Mēness vairāk runā par cilvēka emocionālo iedabu, izsakoties ezotēriski – fiziskajā ķermenī iemiesoto dvēseli. Fortūna tātad, veidota no šiem parametriem, turklāt pievienojot arī Sauli, ir rādītājs, kas norāda uz personas fiziskā un emocionāli psiholoģiskā veseluma stāvokli, veidu, kā tas mijiedarbojas ar apkārtējo pasauli un vidi, kurā persona dzīvo. No kā, loģiski, izriet gan personas materiālā, gan emocionālā labklājība. Ja Fortūna atrodas labā stāvoklī, attiecības starp indivīdu un sociumu arī būs labā stāvoklī, līdz ar to persona dzīvos labklājīgu, veiksmīgu dzīvi. Ja Fortūna ir slikti novietota, tās «saimnieks» sociumā  jutīsies slikti – attiecības ar apkārtējo vidi neveidosies gludi.

Protams, ir jāpatur prātā, ka neviens no šiem indikatoriem, pat ne Fortūna, nevar tikt uzlūkots kā vienīgais un absolūtais kādas dzīves jomas indikators. Runājot konkrēti par indivīda veselību, ir jāaplūko gan Asc, gan tā pārvaldnieks, gan arī Mēness, gan arī VI (slimības) un VIII (nāve) nami ar to pārvaldniekiem un tajos esošajām planētām. Savukārt attiecībā uz indivīda materiālo labklājību ir jāaplūko arī II nams (ienākumi) un X nams (karjera) un to pārvaldnieki.

Labi vai slikti novietota Fortūna

Ko nozīmē labi un ko nozīmē slikti attiecībā uz Fortūnas novietojumu kartē? Antīkie astrologi uzskatīja, ka Fortūna novietota labi, ja tajā pašā zodiaka zīmē, kur Fortūna, atrodas kāda no t.s. labvēlīgajām planētām (angl. – benefics) vai planētām, kas atrodas sev labvēlīgā zīmē (savā pārvaldījuma vai eksaltācijas zīmē, angl. – dignified). Savukārt slikti novietota Fortūna ir tad, ja tā atrodas vienā zīmē ar t.s. nelabvēlīgajām planētām (angl. – malefics) vai planētām, kas atrodas sev nelabvēlīgā zīmē, proti – izraidījumā vai kritumā (angl. – debiliated). Jo īpaši nelabvēlīgs Fortūnas novietojums skaitās tad, ja tā atrodas vienā zīmē ar nelabvēlīgu planētu, kas turklāt atrodas sev nelabvēlīgā zīmē.

Par dabiski labvēlīgām planētām senie astrologi uzskatīja Veneru, Jupiteru un Sauli, ja tā atrodas trina vai sekstila aspektā ar citām planētām. Labvēlīgas ir arī tās planētas, kas ir savā valdījumā vai eksaltācijā.

Savukārt dabiski nelabvēlīgas planētas antīkajā un viduslaiku astroloģijā skaitījās Marss un Saturns, kā arī Saule, ja tā atrodas konjunkcijā ar Marsu vai Saturnu.

Pārējās no septiņām senajiem astrologiem zināmajām planētām – Mēness un Merkurs – tika uzlūkotas kā neitrālas un «labvēlīgumu» vai «nelabvēlīgumu» ieguva, balstoties uz novietojumu zīmēs un aspektiem ar citām planētām.

Tomēr attiecībā uz planētas «labvēlīgumu» vai «nelabvēlīgumu» tika ņemti vērā vēl daudzi dažādi nosacījumi, kurus šeit sīkāk neaplūkosim.

Starp citu, antīkie astrologi bieži vien kā astroloģiskās kartes atskaites punktu namu izvietojumam lietoja nevis Asc, bet gan Fortūnu, jo, kā jau minējām, tā ir sava veida «kompozīts», apvienojot sevī Asc, Saules un Mēness īpašības. Mūsdienās šī tehnika ir gandrīz aizmirsta, taču, iespējams, ir vērts to atcerēties. Jāpieblst, ka antīkie astrologi lietoja vienādmāju tehniku (proti, astroloģiskā karte sadalīta vienādos, 30 grādu plašos namos), kurā kā kartes 1. nams figurēja visa tā zīme, kurā atradās Fortūna, resp., ja Fortūna atradās, piemēram, 20° Vēzī, tad kā kartes 1. nams tika skatīta Vēža zīme, kā 2. nams – Lauvas zīme utt. Tātad, ja izvēlamies kā alternatīvo Asc lietot Fortūnu, vislabāk pieturēties pie šīs gadsimtu pārbaudi izturējušās namu iedalījuma metodes.

Prakse

«..un Fortūna iezīmē visu, kas attiecināms uz ķermeni un ko kāds dara savā dzīvē. Tā norāda uz īpašumiem, reputāciju un priekšrocībām,» – tā par Fortūnu raksta kāds 4. gadsimta grieķu autors Aleksandrijas Pauls.

Un patiešām tā arī ir. Kā raksta Roberts Hands, «esmu atradis, ka tā zīme, kurā atrodas Fortūna, un šīs zīmes pārvaldnieks sniedz ļoti labu informāciju par profesiju un to, kā indivīds pelna naudu – līdzās, protams, X mājai. Savukārt 10. zīme pēc Fortūnas (t.i., ja namus skaita, par atskaites punktu izvēloties Fortūnas punktu) arī ļoti labi apraksta indivīda stāvokli sabiedrībā un nodarbošanos. 11. zīmei no Fortūnas punkta savukārt ir īpaša nozīme tajā, cik labi un kādiem līdzekļiem indivīds pelna naudu. Astrologiem, kuri patiešām pelna naudu, nodarbojoties ar astroloģiju, bieži vien Merkurs atrodas vai nu zīmē, kurā atrodas Fortūna, vai arī 11. zīmē, skaitot no Fortūnas punkta, vai arī ir pārvaldnieks kādai no šīm zīmēm. Tieši Merkurs bija astroloģijas un astrologu aizgādnis, pirms tika atklāts Urāns. Un man jāteic – tas joprojām strādā!»

Gribas punkts (angl. – Lot of Spirit)

Runājot par Fortūnas punktu antīkajā astroloģijā, noteikti ir jāpiemin arī kāds cits punkts – Gara jeb Gribas punkts. Vispirms jāatzīmē, ka termins «Gribas punkts» ir tieši mans, nevis kāda cita izdomāts latviskojums šim astroloģiskajam punktam. Šādu apzīmējumu lietoju tāpēc, ka vispārpieņemta apzīmējuma šim mūsdienās piemirstajam punktam latviešu astrologu terminoloģijā nemaz nav, un «Gribas punkts», manuprāt, vislabāk izteic šā punkta būtību. Burtiski tulkojot no angļu valodas, būtu «Gara punkts», taču tas, iespējams, skan maldinoši ezotēriski, jo patiesībā – vismaz antīko astrologu interpretācijā – šā punkta būtība ir visai praktiska.

Līdzīgi kā Fortūna, šis ir viens no seno astrologu lietotajiem kartes punktiem, ziņas par to sastopamas jau ēģiptiešu avotos, no kuriem savukārt iespaidojušies hellēnisma laikmeta grieķu autori un nedaudz vēlāk – arābu astrologi.

Mūsdienās tas bieži tiek jaukts ar Fortūnu, jo līdzīga – taču pretēja! – ir formula, pēc kuras to aprēķina:

Dienā dzimušajiem: Gara punkts = Asc + Saule – Mēness

Naktī dzimušajiem: Gara punkts = Asc + Mēness – Saule

Tātad, ja naktī dzimušam cilvēkam Fortūnu rēķina pēc dienas dzimšanas formulas, patiesībā sanāk iegūt viņa Gara jeb Gribas punktu!

Atšķirībā no Fortūnas, Garam ir vairāk psiholoģiska un garīga «nokrāsa». Fortūna vēsta par to, kas «ir dots», bet Gars – par to, ko cilvēks pats izvēlas, kā realizē savu gribu. Gara punkta novietojums kartē sniedz informāciju par to, ko jūs izvēlaties darīt paši, nevis kas vienkārši notiek ar jums. Arī šis punkts ir viens no indivīda karjeras indikatoriem, taču vairāk vēsta par to, ko cilvēks vēlas īstenot, nevis kas no tā visa izdodas un savā ziņā ir «reverss» tam, par ko vēsta Fortūna. Savā ziņā var teikt, ka Fortūna un Gars funkcionē gluži kā ķīniešu iņ un jan – viens papildina otru, un viens bez otra nav iespējami.

Tomēr, atšķirībā no Fortūnas, senie astrologi Gara punktu parasti nav izmantojuši kā astroloģiskās kartes atskaites punktu.

Starp citu, šie abi – Fortūna un Gara punkts – ir tikai divi vispopulārākie no veselas rindas t.s. arābu punktu, kas tika izskaitļoti pēc līdzīgām formulām kā Fortūna un Gara punkts – saskaitot kopā kādu divu planētu vai punktu koordinātas un atņemot no šīs summas kāda trešā punkta vai planētas koordinātas. Sarežģīti? Jā, bet varbūt ir vērts iedziļināties.

(Turpinājums sekos.)

_

!!!! Autortiesības pieder izdevniecībai "Mediju Nams". Izmantošana komerciāliem mērķiem vai pārpublicēšana tikai ar izdevniecības atļauju. Fragmentāri citējot, jānorāja atsauce.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot