PROFESIONĀĻIEM

Fiksētās jeb zvaigznes

II daļa

Rūta Mežavilka, speciāli „Praktiskajai Astroloģijai”

Iepriekš iesākām aprakstīt fiksēto zvaigžņu jeb stāvzvaigžņu izmantojumu astroloģijā. Atgādinām, ka par fiksētajām jeb nekustīgajām zvaigznēm astroloģijā tiek dēvēti debesu ķermeņi – zvaigznes – kas atrodas ārpus Saules sistēmas robežām daudzu gaismas gadu attālumā un tāpēc, raugoties no mūsu novērošanas punkta, šķiet nekustīgi atrodamies vienā un tajā pašā Zodiaka grādā, kamēr planētas un Saule katra savā ritmā riņķo cauri tam.

Procions jeb Mazā Suņa Alfa. Atrodas 25°53' Vēzī. Zvaigznes nosaukums tulkojumā no grieķu valodas nozīmē „pirms suņa”, jo Procions parasti aust ātrāk par Lielā Suņa spožāko zvaigzni Sīriusu. Pēc Ptolemaja Procionam piemīt Merkura un Marsa iedaba, pēc citu astrologu domām – arī Jupitera un Veneras īpašības. Robsons uzskatīja, ka Procions rada aktivitāti, kas mēdz būt arī vardarbīga, jo saistīta ar medībām un ieroču lietošanu. Negatīvi aspektēts Procions cilvēku dara lepnu un nekaunīgu, bet labvēlīgos aspektos tas cilvēku apveltī ar spēju būt labam draugam.

Reguls jeb Lauvas Alfa.25°53' Lauvas zvaigznājā. Saukts arī par Lauvas Sirdi (Cor Leonis) no tā arābu nosaukuma El-Maliki, Karalisko, Mazo Karali, Karalisko zvaigzni (Regia Stella). Pēc Ptolemaja – Marsa un Jupitera iedaba, arī vairāki citi astrologi pievienojas šim uzskatam. Reguls saistīts ar vardarbību, destrukciju un īslaicīgiem panākumiem kaujas laukā, cietumu, kā arī vardarbīgu nāvi – ja tas slikti aspektēts. Labos aspektos – drosme, ambīcijas, spēks, vara, uzņēmība, spēja uzņemties līdera lomu. Reguls senatnē uzskatīts par ļoti aktīvu zvaigzni, kurš var būtiski ietekmēt planētu, ar kuru atrodas savienojumā – gan uz labu vai ļaunu – atkarībā no planētas. Senie šumeri Regulu pazina kā "ķēniņa zvaigzni". Gar Eifratu to sauca par „Liesmu” jeb „Sārto uguni”. Aptuveni 2300 g.p.m.ē. Saule un Reguls atradās tuvu viens otram vasaras sākumā. Tika uzskatīts, ka Saule kopā ar Regulu rada vasaras svelmi. Reguls ir viena no četrām seno persiešu karaliskajām zvaigznēm, kur bez Regula pieskaitāms arī Aldebarāns, Antaress un Fomahaults.

Spica jeb Jaunavas Alfa. Atrodas 25°53' Svaros, saukta arī par Kviešu Vārpu. Ptolemajs uzskatīja, ka Kviešu Vārpai piemīt Merkura un Marsa iedaba, savukārt 16.-17. gs. britu astrologs Roberts Fluds – ka Marsa un Veneras daba, citos avotos minēta arī Merkura un Veneras iedaba. Spica ir viena no „vislabdabīgākajām” zvaigzne, kas savu „saimnieku” apveltī ar tieksmi pēc laucinieciska dzīvesveida, talantu zemkopībā un kulinārijā, sekmes visā, kas saistīts ar zemkopības produktiem. Cita starpā tā piešķir arī skulptora talantu – jo tēlnieks savus darbus veido no akmens vai māla. Spicas ietekme saistās ar bagātību, uzplaukumu, mīlestību uz mākslu un zinātni, erudīciju un perfekcionismu.

Arkturs jeb Vēršu Dzinēja Alfa. 24°22' Svaros. Arābi to sauca par Al-Simak jeb Ziemeļu Sargu, arī – Lielo Šāvēju. Viena no spožākajām zvaigznēm nakts debesīs. Pēc Ptolemaja un arī Roberta – Marsa un Jupitera daba. Arkturs rada bagātību -krājējus, finansistus, baņķierus. Tā aizgādnība sniedz godu, augstu sociālu statusu un sekmes navigācijā un ceļojumos. Taču sliktos aspektos tas var radīt arī nabadzību un postu.

Akrukss jeb Krusta Alfa.12°00' Skorpionā. Spožākā Dienvidu Krusta zvaigznāja zvaigzne, pēc Ptolemaja – apveltīts ar Jupitera iedabu. Rada interesi par mistērijām, okultismu, astroloģiju, reliģijām, sekmē jurista karjeru.

Agena jeb Centaura Beta. 23°55' Skorpionā. Pēc Ptolemaja – Veneras un Jupitera iedaba. Apvelta ar godu, draudzību, izcilām morālām īpašībām, personības pievilcību.

Bungala jeb Centaura Alfa.29°35' Skorpionā. Pēc Ptolemaja – Veneras un Jupitera iedaba, pēc Fluda – Veneras un Saturna iedaba. Labdabīga zvaigzne, kas sniedz plašu draugu loku, godu un labsirdību tās „saimniekam”.

Antaress jeb Skorpiona Alfa.9°53' Strēlniekā. Arābi šo sarkanas krāsas zvaigzni dēvēja par KalbAkrab jeb Skrpiona sirdi. Ptolemajs: Marsa un Jupitera iedaba, Fluds: Saturna un Marsa daba. Daži citi viduslaiku astrologi Antaresam piedēvē arī Merkura un Marsa dabu. Pēc Fluda – Antaresa ietekme ir vardarbīga, tas piešķir cilvēka raksturam ambiciozitāti un nevaldāmas kaislības. Savukārt Robsons uzskata, ka Antaresa ietekme nes tieksmi uz pašdestrukciju un stūrgalvību, kas cilvēku noved pie sagrāves un bēdīga, pat vardarbīga gala. Līdz ar Algolu (skat. iepriekšējā numurā) Antaress tiek uzskatīts par vienu no visļaunākajām zvaigznēm. Tā ir bīstama savienojumā ar Sauli, Mēnesi, Ascendentu vai Ascendentu pārvaldošo planētu, kā arī VIII nama pārvaldnieku. Vēl jo ļaunāka tā ir savienojumā ar Saturnu un Marsu, it īpaši, ja šīs planētas atrodas sliktos aspektos.

Spikula jeb Strēlnieka M21. Atrodas 0°47' Mežāzī. Pēc Ptolemaja, šai zvaigznei piemīt Marsa un Mēness iedaba un arī tā ir viena no ļaunākajām zvaigznēm, kas var radīt aklumu vai citas problēmas ar acīm.

Vega jeb Liras Alfa.15°27' Mežāzī. Piektā spožākā zvaigzne mūsu nakts debesīs. Relatīvi tuva zvaigzne, kas atrodas tikai 25,3 gaismas gadu attālumā no Zemes. Starp citu, precesijas kustības dēļ 12 000 gadus pirms mūsu ēras Vega atradās ziemeļos Polārzvaigznes vietā un ap 14 000. gadu mūsu ērā tā atkal atgriezīsies šajā pozīcijā. Tā ir arī viena no pirmajām zvaigznēm, kurai tika aprēķināts attālums no Saules. Vega atrodas Liras zvaigznāja apakšējā daļā, un senatnē tikusi dēvēta par Liras Pamatni jeb Grifu (Senajā Grieķijā radies mūzikas instruments lira sastāvēja no pamatnes un divām lokveida daļām, kas balstīja stīgas). Senie grieķi Vegu dēvēja arī par Orfeja Liru jeb Fidikulu, saskaņā ar Ptolemaja mācīto, tai piemīt Veneras un Merkura iedaba. Vegas ietekmē esošajiem ļaudīm piemītot izteikta muzikalitāte, tieksme uz intelektuālām baudām un nodošanos labdarībai. Bez tam tā arī apveltījot ar komunikabilitāti, kas tomēr varot izpausties arī negatīvi kā tieksme baumot un takta trūkums. Labi aspektēta, Vega nes turību, tai skaitā arī negaidītu ieguvumu loterijā. Kopumā labdabīga zvaigzne, ja vien nav sliktos aspektos, kā, piemēram, savienojumā ar Marsu, kad tā var sagādāt nāvi saistībā ar dzīvnieku izcelsmes indi (čūskas kodiens, piemēram). Savukārt konjunkcijā ar Saturnu Vega nes sagrāvi un neizdošanos.

Altairs jeb Ērgļa Alfa.1°54' Ūdensvīrā. Arābi šo zvaigzni sauca par „Lidojošo” – AlNers-Al-Tair jeb Lidojošo Ērgli. Pēc Ptolemaja, zvaigzne apveltīta ar Marsa un Jupitera iedabu. Altairs rada karavīrus. Ja tas atrodas savienojumā ar MC, tas cilvēkam dod drosmi, uzticību izvēlētajiem mērķiem, nelokāmību, pat stūrgalvību, kā arī panākumus kaujas laukā. Slikti aspektēts, Altairs sniedz slepkavnieciskas tieksmes, noslieci uz vardarbību, paškontroles zudumu, un bez tam – pie slikti aspektēta Altaira cilvēkam draud arī briesmas no rāpuļiem.

Fomalhauts jeb Dienvidu Zivs Alfa. Atrodas 3°59' Zivīs. Fomalhauts, tāpat kā Vega, arī ir viena no Zemei tuvējām zvaigznēm, un atrodas aptuveni 25,1 gaismas gadu attālumā. Arābu valodā: Fom-Al-Haut, jeb Zivs Mute. Pēc Ptolemaja Fomalhautam piemīt Saturna un Merkura daba, savukārt Fluds tam piedēvē tikai Saturna dabu. Citos avotos minēta arī Saturna un Jupitera iedaba. Fomalhauts var sagādāt bagātību, godu, slavu, arī interesi par garīgām lietām – ja tas ir labi aspektēts. Sliktos aspektos šī zvaigzne ne ļaunprātīgu raksturu, tieksmi uz maldināšanu.

DenebsAdige jeb Gulbja Alfa.5°27' Zivīs. Arābiski - Dheneb-Al-Dajajeh, kas tulkojumā nozīmē Vistas Aste. Cits arābu nosaukums šai zvaigznei ir Al-Ridph jeb Arideds – tāds, kurš smaržo kā lilija. Denebu senatnē saukuši arī par Rozi jeb Krustu. Ptolemajs tam piedēvē Veneras un Merkura iedabu. Tas sniedzot gudrību, spēju ātri apgūt zinības, atbalstot studijas un nodarbošanos ar mākslu.

Ahernārs jeb Eridāna Alfa. Atrodas 15°27' Zivīs. Patiesībā šī koši zilas krāsas zvaigzne ir dubultzvaigznes sistēma, kas sastāv no divām zvaigznēm – Eridāna Alfas A un Eridāna Alfas B.Ahernārs ir desmitā spožākā zvaigzne pie nakts debesīm. Tās arābu nosaukums Al-Ahir-Nahr nozīmē „Upes izteka”. Pēc Ptolemaja Ahernāram piemīt Jupitera iedaba un tas veicina sekmes publiskās profesijās. Ahernārs sniedz indivīdam iejūtību, slieksmi nodarboties ar labdarību, izcilas prāta spējas un plašu redzesloku, kā arī noslieci uz reliģiju un garīgām lietām.

_

! @ Lai nerastos problēmas ar autortiesībām, pārpublicēšana vai komerciāla izmantošana tikai ar izdevniecības SIA "Mediju Nams" atļauju.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot