PROFESIONĀĻIEM

Elektīvā astroloģija

Rūta Mežavilka, speciāli «Praktiskajai Astroloģijai»

Viens no galvenajiem jautājumiem, ko klients uzdod astrologam, ir – kā izvēlēties labāko dienu kāzām, kad sākt meklēt jaunu darbu, kurā dienā sūtīt (vai nesūtīt) CV, kad pirkt jaunu auto utt. Uz šiem un tamlīdzīgiem jautājumiem atbildes sniedz astroloģijas nozare, ko sauc par elektīvo jeb notikumu izvēles astroloģiju. Tā ir viena no senākajām un svarīgākajām astroloģijas nozarēm – tā māca, kā izvēlēties vispiemērotāko laiku kādam pasākumam.

No horārās astroloģijas tā atšķiras ar to, ka horārais astrologs uzdod jautājumu un meklē atbildi, bet elektīvais astrologs meklē laika periodu, kurš plānotajam notikumam atbilstu vislabāk. Notikumi, kurus var plānot ar elektīvās astroloģijas metožu palīdzību, ir: ceļojumi, jaunu uzņēmumu dibināšana, īpašuma iegāde vai pārdošana, finanšu līdzekļu ieguldīšana (akciju pirkšana), veselības uzlabošana – operācijas vai ārstniecības kursa sākšana, bērna ieņemšana utt.

Pirmās ziņas par elektīvās astroloģijas praktizēšanu parādās jau senajā Babilonā aptuveni 16. gs. pirms mūsu ēras. Savukārt mūsdienu Rietumu astroloģijā izplatītā elektīvās astroloģijas forma pamatā balstās uz Aleksandrijā dzīvojušā hellēņu astrologa Sidonas Dorotija grāmatu «Pentateuch» (Piecas grāmatas), kas tapusi mūsu ēras 1. gadsimtā. Šis apjomīgais sacerējums no sengrieķu oriģināla tika tulkots gan arābu, gan persiešu valodā un kļuva par vienu no tā laika astroloģijas zinātnes stūrakmeņiem.

Mēness loma

Viena no svarīgākajām lomām elektīvajā astroloģijā ir Mēness ciklam. Mēness ir viens no galvenajiem faktoriem, kas jāņem vērā, izvēloties pareizo brīdi kādam pasākumam. Ne velti tik ļoti populāri ir dažādie Mēness kalendāri – tie ir elektīvās astroloģijas pati vienkāršākā forma. Galvenie noteikumi attiecībā uz Mēnesi ir šādi:

1. Mēnesi nedrīkst novietot uz ASC;

2. jāizvairās no Mēness kvadratūrām;

3. nav vēlama arī opozīcija, resp., pilnmēness (ja skatām Mēnesi attiecībā pret Sauli). Šāds Mēness stāvoklis var nozīmēt spriedzi, pretestību jautājuma risināšanā;

4. nav vēlams arī kvinkonss (150 grādu aspekts starp debesu ķermeņiem);

5. jaunas lietas jāiesāk augošā Mēnesī, savukārt dilstošs Mēness labs parādu atdošanai;

6. zīmei, kurā atrodas Mēness, jāsader ar plānotā notikuma raksturu;

7. jāizvairās no t.s. čika laika, resp., brīža, kurā Mēness veido izejošus aspektus ar planētām līdz zodiaka zīmes atstāšanai;

8. Mēness, atrodoties perigejā, kustas ātrāk nekā apogejā. Tāpēc lietām, kam jānotiek ātri, labāk izvēlēties laiku, kad Mēness atrodas perigejā (un otrādi);

9. jāizvairās no ieejošiem Mēness mažorajiem aspektiem (konjunkcija, sekstils, trigons, kvadrāts, opozīcija) ar retrogrādām planētām. Tas var kavēt notikuma īstenošanos.

Vispārīgie noteikumi elektīvās kartes pagatavošanai

Elektīvo karti astrologs aprēķina tieši tāpat kā natālo (dzimšanas) karti, bet šeit par izejas punktu tiek ņemts vēlamā notikuma brīdis. Elektīvā karte pēc būtības ir natālā karte notikumam, kuru jūs uzsākat, tāpēc tai ir jābūt par pamatu tālākā procesa attīstības analīzei. Pēc elektīvās kartes noteikumu izpildes var sākt pētīt tās savstarpējo iedarbību ar natālo karti. Jāņem vērā, ka reti izdosies atrast ideālu laiku uzsākšanai, vienmēr būs jāmeklē kompromiss – labākais variants no iespējamajiem scenārijiem. Līdztekus elektīvajai kartei astrologs noteikti skatīsies arī jautātāja natālo karti un tranzītus attiecībā pret natālo karti.

1. Elektīvajā kartē (atšķirībā no natālās) ņem vērā tikai ieejošos aspektus. Ja tiek izmantoti izejošie aspekti, iesāktā lieta var nerisināties, palikt bez attīstības un rezultāta. Arī uz orbisiem šeit neskatās, jo pastāv uzskats, ka planēta sāk «darboties» brīdī, kad tā sāk veidot aspektu (ja vien tā nemaina zīmi). Vēlams izmantot klasiskos mažoros aspektus – konjunkciju, sekstilu, trigonu, kvadrātu, opozīciju. Dažkārt var izvēlēties arī kvinkonsu, taču jāpatur prātā, ka šis ir neviennozīmīgs aspekts.

2. Priekš ASC jāizvēlas zīme, kas sader ar plānotā notikuma raksturu. Piemēram, ja runa ir par būvniecību, ļoti labi derēs Mežāža, Vērša un Jaunavas zīmes. Jaunu lietu uzsākšanai vislabāk ASC novietot kādā no kardinālajām zīmēm. Savukārt fiksētās zīmes der tādiem pasākumiem, kas prasīs ilgstošu darbu un pacietību.

3.Vēlams, lai planēta, kas «atbild» par notikumu (piemēram, ja jautājums skar celtniecību, tad tas ir Saturns), būtu direkta – neatrastos atpakaļgaitā (retrogrādā kustībā).

4. Tradicionāli par «labām» uzskatītās planētas – Sauli, Mēnesi, Jupiteru un Veneru – vēlams «novietot» virs horizonta, lai gan šeit ir daži izņēmumi, kad tām labāk atrasties I namā. Stipra Venera (tāda, kas nav retrogrāda, atrodas savā valdījuma vai eksaltācijas zīmē, kā arī labos aspektos ar citām planētām, kā arī namā, kas tradicionāli skaitās tās aizbildnībā) laba ar mākslu un skaistumkopšanu saistītos jautājumos, sekmē arī finansiālu pasākumu izdošanos. Spēcīgs Jupiters būs labs ceļojumu plānošanai u.tml.

5. Ja vien jautājums neskar kādu no Saturna sfērām (tādu kā celtniecība, namu projektēšana, administratīvi jautājumi, tiesu lietas), tad vēlams izvairīties no Saturna nonākšanas kādā no t.s. stūra namiem (I, IV, VII, X). Ir jāuzmanās arī no Saturna XII namā, jo tad pasākumā var atklāties kādi zemūdens akmeņi, trūkumi vai slēpti defekti. Šis noteikums attiecas arī uz Marsu un Urānu. Stiprs Saturns ienesīs procesā disciplīnu un organizētību. Stiprs Urāns arī derēs juridisko jautājumu risināšanai, kā arī tehniskām lietām, jaunizgudrojumiem.

6. Stiprs Merkurs nepieciešams tirdzniecisku jautājumu risināšanai. Ja pasākumam ir saistība ar tirdzniecību, transportu, IT un/vai cita veida komunikāciju, novietojiet Merkuru kādā no stūra teltīm vai citā labā pozīcijā (piemēram, ieejošā trigonā ar Mēnesi). Jebkurā gadījumā jāizvairās no retrogrāda Merkura, it īpaši, ja lieta skar komunikāciju, IT, līgumu parakstīšanu, tehnikas iegādi. Ja tomēr nevar izvairīties no lietas uzsākšanas retrogrādā Merkura periodā, tad jācenšas tas iebīdīt pēc iespējas tālu no ASC (I nama), kā arī tiem namiem un planētām, kas saistīti ar plānotā notikuma raksturu.

7. Jebkuras planētas nelabvēlīgs stāvoklis (tāds kā, piemēram, retrogrāda planētas kustība) var tikt uzlabots, noliekot to labā aspektā ar t.s. Fortūnas punktu, kā arī ar telti, kas atbild par vēlamo notikumu. Ja planēta atrodas nelabvēlīgā zīmē vai retrogrādā, tā var tikt «neitralizēta», novietojot to labā aspektā ar kādu no stūra namiem.

8. Pēc iespējas jāizvairās no plānotajam notikumam būtisko planētu atrašanās jebkuras zīmes 0 vai 29 grādos, resp., uz zodiaka zīmju robežas. Tas var radīt vilcināšanos, dezorientāciju, izņemot gadījumu, kad planēta dodas iekšā savā valdījuma zīmē (piemēram, Urāns atstāj Mežāzi un dodas iekšā Ūdensvīrā).

Tālāk sīkāk aplūkosim dažus svarīgākos notikumus, kam izvēlēties īsto brīdi var palīdzēt elektīvā astroloģija.

Jauna auto iegāde

Par izejas brīdi auto iegādei astrologi uzskata to brīdi, kad tiek veikts maksājums. Brīdis, kad auto tiek reģistrēts CSDD, arī, protams, ir svarīgs, taču tas nav izšķirošais. Ja ir nodoms šo auto lietot ilgāku laiku, Mēnesim jāatrodas kādā no fiksētajām zīmēm. Ascendents (I nams) reprezentē pircēju, bet descendents (VII nams) – pārdevēju. II un III nama pārvaldnieki sekstilā vai trigonā ar ascendentu norāda uz izdevīgu darījumu. Venera sekstilā vai trigonā ar ASC derēs grezna luksusa auto iegādei (ja vien Venera nav retrogrāda). Merkura un Marsa retrogrādos periodus izvēlēties automašīnas pirkšanai nav vēlams – var izrādīties, ka mašīnu vajā tehniskas problēmas.

Bērna ieņemšana

Vispirms, protams, topošajiem vecākiem ir jārēķinās ar sievietes auglīgo dienu ciklu, taču arī astrologa padoms var veicināt pozitīvu iznākumu. Tiek uzskatīts, ka vislabāk bērns rodas brīdī, kad tranzītais Mēness veido ar Sauli tādu pašu aspektu kā sievietes natālajā kartē. (Nav vēlami Mēness kvadrāti ar ASC, Marsu, Saturnu un Urānu.) Mēness kādā no sievišķajām zīmēm palielina iespēju, ka dzims meitene. Mēness kādā no vīrišķajām zīmēm palielina iespēju piedzimt zēnam. Nav vēlams, lai kartē būtu Mēness un Saturna opozīcija.

Darba intervija

Vairumā gadījumu darba intervijas laiku nosaka potenciālais darba devējs, un manevra iespējas nav lielas, taču dažus nosacījumus varam mēģināt ievērot: nav vēlami jebkādi Mēness kvadrāti, bet Veneru un Jupiteru vēlams «novietot» I namā. Tas darba kandidātam liks izskatīties pievilcīgākam intervētāja acīs. Vēlams, lai ASC atrodas sekstilā vai trigonā ar VI nama slieksni un/vai MC vai MC (X nama) pārvaldnieku. Ascendenta zīmi pārvaldošajai planētai jābūt labi aspektētai un direktai.

Dzīvesvietas maiņa

Par izšķirošo brīdi dzīvesvietas maiņas gadījumā uzskata brīdi, kad īpašnieks vai īrnieks pirmo reizi ieiet jaunajā mājoklī vai arī kad pirmais viņam piederošais objekts tiek novietots jaunajā vietā.

Vispirms skatās Mēnesi, izvērtējot visus augstākminētos vispārīgos apsvērumus. Ascendenta pārvaldniekam ir jābūt konjunkcijā, sekstilā vai trigonā ar IV nama pārvaldnieku. Ja jaunais mājoklis ir īpašumā (nevis īrēts) un jautātājs vēlēsies tur dzīvot ilgstoši, tad vēlams, lai ascendents atrastos kādā no fiksētajām zīmēm. Nav ieteicams pārvākties uz jaunu dzīvesvietu Merkura un/vai Veneras retrogrādās kustības periodā. Nav vēlams Marss IV namā – tas var sagādāt konfliktus un negadījumus saistībā ar jauno mājokli. Saturns IV namā arī nav labi – tas norāda uz potenciālu vientulību, ierobežojumiem, trūkumu un nabadzību. Urāns IV namā var sagādāt negaidītus pārsteigumus sakarā ar jauno mītni, jo īpaši saistībā ar elektroiekārtām. Savukārt Plūtons I namā var sagādāt stresu un intensīvus emocionālus piedzīvojumus jaunajā dzīvesvietā.

Laulības noslēgšana

Lai gan daži astrologi uzskata, ka laulības noslēgšanas elektīvā karte jāveido uz brīdi, kad tiek sākta laulību ceremonija, vairums tomēr sliecas domāt, ka izšķirošais moments ir tas, kurā tiek teikts jāvārds. Tāpēc, izvēloties laulību laiku, rūpīgi jāpārdomā, cik ilga būs ceremonija līdz šim izšķirošajam brīdim – parasti vidusmēra Latvijas dzimtsarakstu nodaļā no ceremonijas sākuma līdz jāvārdam paiet aptuveni 15 minūtes.

Laulību kartes ascendentu vēlams novietot kādā no fiksētajām zīmēm – tas veicina laulības stabilitāti. ASC (I nama) un DSC (VII nama) pārvaldniekiem jāatrodas sekstilā vai trigonā, tie nedrīkst būt retrogrādi.

Elektīvajā kartē Venera un Mēness reprezentē līgavu, bet Marss un Saule – līgavaini. Ja runa ir par viendzimuma laulību, tad «vīrišķās planētas» reprezentēs to no partneriem, kurš ir vairāk dominējošais, aktīvākais. Tāpēc, neatkarīgi no tā, kas ir VII nama pārvaldnieks, laulību kartē svarīgas ir šo planētu pozīcijas. Vēlams, lai Venera un Marss vai Mēness un Saule veidotu sekstilu vai trinu. Venera un Marss nedrīkst būt retrogrādi. Venerai vēlams būt sekstilā vai trinā ar ASC vai DSC. Bez augstāk minētajiem vispārīgajiem noteikumiem attiecībā uz Mēnesi laulību kartēs ir jāizvairās arī no Mēness atrašanās Skorpiona zīmē, jo tas var veicināt greizsirdību un noslēpumus laulības dzīvē. Mēnesim noteikti jābūt augošam. Marss II namā var veicināt laulāto strīdus par naudu. Saturns laulību kartē jānovieto pēc iespējas kādā no «nekaitīgākajiem» namiem, proti, III vai IX. Nav vēlami Saturna aspekti ar ASC vai DSC. Tas pats attiecas arī uz Urānu – nav vēlama Urāna atrašanās I vai VII namā (jo tas var izraisīt pēkšņus starpgadījumus).

Lai izdodas atrast īsto laiku īstajām lietām!

__

(Autortiesības SIA "Mediju nams". Pārpublicēšana tikai ar izdevēju rakstisku atļauju.)

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot