Kad planēta ir retrogrāda. I daļa.

Rūta Mežavilka, speciāli «Praktiskajai Astroloģijai»

Pēdējā laikā populārās astroloģijas portālos daudz tiek runāts par tranzīto planētu – jo īpaši Merkura – retrogrādajiem periodiem. Kas tas ir un ko nozīmē?

Astrologi tradicionāli par atskaites punktu ir izraudzījušies Zemi. Savukārt tieši ap Zemi, kā zinām, riņķo tikai viena planēta – Mēness. Savukārt pati Zeme riņķo ar Sauli – taču, ja kā atskaites punktu pieņemam Zemi, tikpat labi var teikt, ka Saule riņķo ap Zemi. Savukārt pārējās Saules sistēmas planētas – Merkurs, Venera, Marss, Jupiters, Saturns, Urāns, Neptūns un Plūtons (kuru astrologi joprojām uzskata par planētu, lai gan oficiālā astronomija šo debesu ķermeni ir pasludinājusi par planetoīdu) – riņķo nevis ap Zemi, bet Sauli. Šā iemesla dēļ, raugoties no Zemes, planētas reizi vai divas gadā veic tā saucamās retrogrādās jeb atpakaļgaitas kustības cilpas. Tās it kā apstājas savā gaitā cauri zodiakam, tad brīdi virzās atpakaļ, «pret Sauli», atkal uzņemot ātrumu, bet pēc kāda laika atkal piebremzē, lai pēc tam pagrieztos atkal «pareizā» virzienā. Tām planētām, kas atrodas tuvāk Saulei, retrogrādie periodi ir īsāki – Merkuram aptuveni divarpus trīs nedēļas divreiz, dažkārt trīsreiz gadā, bet no Saules tālākajām, lielajām planētām atpakaļgaitas periods var sasniegt pat vairākus mēnešus.

Saule un Mēness šādas «cilpas» nekad neveido.

Par tranzīto planētu atpakaļgaitas periodiem bieži runā kā par laiku, kad dažādu planētas aizbildnības sfērā esošu lietu virzība uz priekšu piebremzējas, kļūst mazāk intensīva, notiek it kā jau padarītā pārskatīšana, iedziļināšanās, retrospekcija, iepriekš pieļauto kļūdu labošana.

Ja planēta ir retrogrāda natālajā kartē – respektīvi, ja cilvēks nācis pasaulē laikā, kad planēta virzās atpakaļgaitā – tās enerģija ir vairāk iekšupvērsta un izpausmes – subjektīvākas. Enerģija ārpasaulē manifestējas lēnāk. Cilvēks, kura dzimšanas kartē ir retrogrādās planētas, tendēts vairāk iedziļināties. Dažkārt tiek uzskatīts arī, ka retrogrāda planēta natālajā kartē iezīmē karmisku uzdevumu, kas cilvēkam dots līdzi no iepriekšējās dzīves. Daudziem ģēnijiem, līderiem un izcilām personībām kartē sastopamas trīs un vairākas retrogrādās planētas.

Merkura retrogrāds

Šajā laikā nevajadzētu pirkt jaunu sadzīves tehniku (jo īpaši elektroniku) un automašīnas, jo tā plīsīs un bojāsies. Nav vēlams slēgt līgumus, iesākt jaunus nopietnus darbus. Paaugstināta iespēja pieļaut pārrakstīšanās kļūdas, arī risks iekulties sīkos satiksmes negadījumos ir lielāks nekā parasti. Merkurs nav «ļauns», šās kļūmes un bremzēšanās pašas par sevi reti kad ir liktenīgas un ar smagām sekām (taču tā var notikt tad, ja lielās planētas veido attiecīgu fonu, tādā gadījumā retrogrādais Merkurs pie attiecīgiem aspektiem var «nostrādāt» kā palaidējmehānisms). Tomēr, ja gribas izvairīties no nepatīkamiem pārpratumiem, vērts ievērot šos retrogrādus jeb, kā tos nodēvējis astrologs Kristaps Baņķis – dižčika periodus. Šā laika plusi – var pārskatīt iepriekš padarītos rakstu darbus, saremontēt tehniku, kas sabojājusies. Šajā laikā bieži vien uzpeld dažādi seni paziņas, senu notikumu atskaņas, it kā aizmirsta informācija.

Ja Merkurs ir retrogrāds natālajā kartē – cilvēka prāts ir iekšupvērsts, ar noslieci uz retrospekciju. Jaunu informāciju, jaunas prasmes, piemēram, autovadīšanu, apgūst lēnāk nekā citi, toties – pamatīgāk. Domāšanas procesos bieži vien liela nozīme zemapziņai, intuīcijai. Šāds cilvēks labāk nekā detaļas uztver lietas būtību, kopainu. Savukārt tie periodi, kad tranzītais Merkurs atrodas atpakaļgaitā, cilvēkiem ar retrogrādo Merkuru dzimšanas kartē paver jaunas iespējas un laimīgus gadījumus.

Merkura retrogrāda periodi 2016. gadā:

Parasti gadā ir divi vai trīs Merkura retrogrādie periodi, bet šis gads mūs «lutina» ar veseliem četriem.

Viens no tiem jau bija janvārī, bet trīs vēl priekšā.

* 15. aprīlī Merkurs ieiet retrogrāda «ēnas zonā», proti, šķērso to zodiaka grādu, kurā vēlāk apstāsies, lai pagrieztos atpakaļ. Sākot ar šo brīdi, varam sākt identificēt tās kļūmes un iepriekš kārtīgi nepadarītos darbus, ar kuriem būs jāstrādā planētas retrogrāda periodā. 28. aprīlī Merkurs, sasniedzot 23 grādus Vērsī, apstājas un sāk virzīties atpakaļ. 21. maijā Merkurs, atkāpies atpakaļ līdz 14 grādiem Vērsī, pagriežas atpakaļ «pa Saulei» un «ēnas zonu», kad varam sagaidīt pēdējās atskaņas no retrogrāda perioda problēmām, atstāj 8. jūnijā. Ir astrologi, kas «ēnas zonas» īpaši neuzsver, tomēr, ja gribam būt rūpīgi, ir vērts atzīmēt, ar kādām problēmām sastopamies šajā laikā, lai tās laikus novērstu.

* Nākamais Merkura retrogrāda periods: 14. jūlijā tas ieiet «ēnas zonā», proti, šķērso to zodiaka grādu, kurā vēlāk apstāsies, lai pagrieztos atpakaļ. Sākot ar šo brīdi, varam sākt identificēt tās kļūmes un iepriekš kārtīgi nepadarītos darbus, ar kuriem būs jāstrādā planētas retrogrāda periodā. 30. augustā Merkurs, sasniedzot 29 grādus Jaunavā, apstājas un sāk virzīties atpakaļ. 22. septembrī Merkurs, sasniedzis 14 grādus Jaunavā, pagriežas atpakaļ «pa Saulei» un «ēnas zonu», kad varam sagaidīt pēdējās atskaņas no retrogrāda perioda problēmām, atstāj 7. oktobrī.

* Ceturtajā periodā retrogrāda «ēnas zonā» Merkurs ieiet 2. decembrī.

19. decembrī 15 grādos Mežāzī Merkurs pagriežas pret Sauli.

2017. gada 7. janvārī  28 grādos Strēlniekā Merkurs pagriežas pa Saulei un ēnas zonu atstāj 2017. gada 28. janvārī.

Veneras retrogrāds

Veneras retrogrāda periodi iezīmīgi ar to, ka pastiprinās attiecību skaidrošana un mīlas intrigas. Problemātiskās savienībās var iezīmēties konflikti, tās, kam lemts izjukt, izjūk. Šajā laikposmā cilvēki mēdz iedziļināties savās jūtās, uzdot jautājumus – vai man tas patīk? Vai jūtos apmierināts? Sievietes šajos periodos kļūst kaprīzākas, grūtāk aprēķināmas, emocionālākas nekā parasti. Bieži vien Veneras atpakaļgaitas laikā uzrodas seni mīļākie/mīļākās, uzpeld šķietami aizmirstas jūtas. Tā kā Venera ir ne tikai skaistuma, mīlas un jūtu, bet arī bagātības un naudas planēta, naudas plūsmās var iezīmēties bremzējoši faktori. Šajā laikā nevajadzētu pieņemt lēmumus attiecībā uz lielām naudas summām.

Natālajā kartē šāda planētas pozīcija iezīmē grūtības paust savas izjūtas un patiku vai nepatiku citiem. Cilvēks var izjust emocionāla piepildījuma trūkumu, justies nemīlēts. Var būt grūti veidot attiecības ar pretējo dzimumu, cilvēks var baidīties no spēcīgām jūtām, var noslēgties sevī. Veneras retrogrādā pozīcija natālajā kartē var būt viens no materiālu un finansiālu grūtību indikatoriem.

Veneras retrogrāda periodi 2016. gadā

2016. gadā Venerai nav retrogrādo periodu, nākamais šāds laiks gaidāms 2017. gada martā.

Marsa retrogrāds

Marsa atpakaļgaitas periods parasti ilgst aptuveni divarpus mēnešus. Šis laiks iezīmīgs ar to, ka visa darbības aktivitāte un enerģija kļūst itin kā slāpēta, kavēta. Nav enerģijas jaunu darbu iesākšanai – tāpēc labāk pat nemēģināt, tik un tā sanāks mīņāšanās uz vietas. Viduslaiku astrologi uzskatīja, ka nekādā gadījumā nedrīkst sākt karu, ja Marss – karavīru un karadarbības aizbildnis – atrodas atpakaļgaitā, jo tādā gadījumā karš izvēršas ilgs, asiņains, «lēni gruzdošs» un galu galā – nesekmīgs. Spilgts piemērs šai tēzei ir Krievijas un Ukrainas konflikts. Kad Krievija 2014. gada martā-aprīlī sāka agresiju pret Ukrainu, Marss bija retrogrāds. Iecerētā «blickrīga» vietā nu tā ir dabūjusi smagu un ieilgušu konfliktu, kam joprojām neredz gala.

Tāpat tiek uzskatīts, ka Marsa retrogrāda laikā nevajadzētu veikt plānveida ķirurģiskās operācijas – tās var būt asiņainas, ar komplikācijām. Arī jaunu uzņēmumu dibināšana nav vēlama, tāpat arī jebkura cita jauna aktivitāte. Ieteicams vairāk nekā citkārt uzmanīties darbā ar uguni un sprādzienbīstamām vielām. Ja iespējams, šos darbus labāk atlikt.

Šajā laikā, līdzīgi kā Merkura un Veneras atpakaļgaitas periodos, ieteicams pārvērtēt iepriekš sadarīto, labot kļūdas, ja tādas atklājas.

Cilvēki, kuru natālajās kartēs Marss ir retrogrāds, tendēti savu aktivitāti vērst uz iekšu. Daudzos gadījumos tas var izpausties kā nevērība pret savu apkārtni, materiālajām lietām, fizisko ķermeni, ko citi var uztvert vienkārši kā nevīžību un slinkumu. Šiem cilvēkiem nepieciešama garīga izaugsme, pretējā gadījumā šā iekšupvērstā enerģija var kļūt destruktīva, jo viņi vairāk nekā citi savas frustrācijas – vilšanos un dusmas – vērš uz iekšpusi.

Marsa retrogrādi 2016 gadā:

19. februārī – «ēnas zonā»

17. aprīlī – 8 grādi Strēlniekā

28. jūnijā – 23 grādi Skorpionā

21. jūlijā – atstāj «ēnas zonu»

Jupitera retrogrāds

Kad Jupiters – izaugsmes, veiksmes un ekspansijas planēta – pavēršas «pret Sauli», jūtama bremzēšanās un apsīkums visos procesos, kas saistīti ar paplašināšanos. Var bremzēties uzņēmējdarbība, naudas plūsmas. Šis nav labvēlīgs laiks lieliem pasākumiem. Tā vietā, lai uzsāktu ko jaunu, līdzīgi kā tas ir Marsa atpakaļgaitas periodā, laiks pārvērtēt padarīto, iedziļināties, tomēr atšķirībā no Marsa retrogrāda Jupiters vairāk bremzē plānošanas līmenī. Marsa retrogrāda laikā jūtams spēku izsīkums, nav enerģijas jaunai darbībai, bet Jupitera atpakaļgaitas periodā – nav apstākļu, lai varētu sākt jaunās lietas. Jupitera atpakaļgaitas laikā varētu uzpeldēt arī kādas vecas biznesa lietas, kas jāsakārto, jāpārplāno. Tomēr Jupiters ir «labdabīga» planēta, ne velti to tradicionālie astrologi dēvē arī par Lielo Labdari, tāpēc pat retrogrādā stāvoklī tas lielu kaitējumu nodarīt nevar.

Retrogrāds Jupiters natālajā kartē nozīmē, ka cilvēka ekspansijas enerģija vērsta iekšup. Šādam cilvēkam būtiskāki būs iekšējie procesi, garīgā izaugsme, nevis ārēji panākumi dzīvē. Negatīvā puse – nosliece uz prokrastināciju (svarīgu darbu novilcināšanu un atlikšanu). Retrogrādā Jupitera saimnieki mēdz daudz plānot un pārplānot savus pasākumus, tie nepaļaujas uz veiksmi, viņi arī nemēdz mācīties no gataviem padomiem un citu kļūdām, bet gan tiecas visu pārbaudīt uz savas ādas, kas dažkārt sagādā neveiksmes, no kurām būtu varēts izvairīties.

Tipisks Jupitera retrogrāda efekts ir patlaban notiekošās nekārtības un apjukums veselības aprūpes sistēmā. Ir skaidrs, ka tā ir jāpilnveido, jāreformē, bet šobrīd nevienam nav skaidrs, kā tieši. Šī Jupitera atpakaļgaita notiek Jaunavas zīmē, kuras aizgādnībā ir veselības aprūpes tēma, mājdzīvnieki, kā arī visas tās lietas, kas prasa rutīnas darbu un uzcītību. Arī mildronāta skandālā varam saskatīt Jupitera retrogrāda iespaidu. Arī suņu barības skandālu (nenoskaidrotu iemeslu dēļ ar smagu slimību saslimst suņi, kas ēduši viena konkrēta ražotāja barību) varam attiecināt uz Jupitera cilpu Jaunavā.

Jupitera retrogrādi 2016. gadā

2015. gada 12. oktobrī – «ēnas zonā»

8. janvārī – 23 grādi Jaunavā

8. maijā – 13 grādi Jaunavā

6. augustā atstāj «ēnas zonu»

*

@ Izdevniecība "Mediju nams", žurnāls "Praktiskā Astroloģija".

Pārpublicēšana vai cita veida tiražēšana tikai ar izdevēju atļauju.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot