PROFESIONĀĻIEM

Vai saderam kopā?

Ātrā metode konfliktu prognozēšanai

Rūta Mežavilka, speciāli „Praktiskajai Astroloģijai”

Viens no galvenajiem jautājumiem, kas interesē astrologu klientus, ir saderība ar citiem cilvēkiem - mīļoto, darba kolēģiem, potenciālajiem biznesa partneriem. Ar šiem jautājumiem nodarbojas atsevišķa astroloģijas nozare - sinastriskā astroloģija.

Ir daudz un dažādas sinastriju (no latīņu valodas - zvaigžņu saderība) pētīšanas metodes un veidi, taču tos visus vieno tas, ka vispirms tiek veidota t.s. sinastriskā karte, proti, salīdzinātas divu vai vairāku personu natālās kartes - kādus savstarpējus aspektus veido abu pušu planētas un būtiskie kartes punkti - Ascendents, MC un citi. Taču bieži vien svarīgāk ir noteikt nevis, vai iespējama mīlestība un kā tieši saderam, bet - vai topošajās attiecībās sagaidāmi nerisināmi konflikti. Jāatzīmē, ka ar jēdzienu "nerisināms konflikts" saprotam tādu, kas noved pie attiecību pilnīgas pārtraukšanas. Krievu astrologs Sergejs Šestopalovs, Pēterburgas astroloģijas akadēmijas rektors (starp citu, viens no slavenā Vronska skolniekiem) piedāvā viegli lietojamu un universālu metodi iespējamo konfliktu "izķeršanai". Šestopalovs norāda, ka ir veidi, kā pamanīt šādu konfliktu rašanās iespēju arī tad, ja nezinām mūs interesējošo personu precīzu dzimšanas laiku un vietu.

Konfliktplanētas un pārējās

Savu metodi Šestopalovs veidojis 20. gs. 80 gados - būdams t.s. zinātniskās skolas pārstāvis, viņš nolēma nepaļauties uz gadsimtiem seniem astroloģijas mītiem, bet gan stingri izpētīt reālo statistiku. Pētījumi sākās 1986. gadā, kad pie astrologa vērsās PSRS kosmonautu sagatavošanas programmas pārstāvji un lūdza atrast efektīvu metodi, kā noteikt psiholoģisko saderību potenciālo lidojuma partneru starpā. Parastie psihologu testi dažos gadījumos bija izrādījušies nespējīgi paredzēt iespējamās konfliktsituācijas, kādas neizbēgami rodas, ja šaurā noslēgtā telpā bieži vien pat vairākus mēnešus spiesti sadzīvot divi vai vairāk cilvēku.

Vispirms Šestopalovs izpētīja kāda liela uzņēmuma kadru daļas datus, atlasot pārus – priekšnieks un padotais, kurš ticis atlaists no darba. Padomju sistēmā, kur uzņēmumi piederēja valstij, atlaišana notika tikai par nopietniem pārkāpumiem vai smaga priekšnieka un padotā konflikta gadījumā. Tika izpētīti apmēram trīsdesmit konfliktējuši priekšnieku-padoto pāru un astrologs ievēroja, ka daži aspekti šiem pāriem atkārtojas biežāk nekā tie sastopami vidēji statistiski. Tie visi bija aspekti, kuros iesaistīti Marss, Jupiters, Saturns un Plūtons. Šestopalovs šīs planētas nodēvēja par konfliktplanētām. Lai iegūtu apstiprinājumu savai hipotēzei, Šestopalovs nolēma izanalizēt arī kādas Pēterburgas dzimtsarakstu nodaļas datus laika posmā no 1965. līdz 1985. gadam, kur viņa rīcībā bija gan laulāto dzimšanas datumi, gan arī dati par to, vai laulība ir saglabājusies vai tikusi šķirta. Aptuveni 25% šo laulību bija izirušas. Un tiešām – konfliktplanētu hipotēze apstiprinājās.

Tā astrologs nāca pie secinājuma, ka attiecību noturība ir ne tik daudz atkarīga no partneru Sauļu savstarpējiem aspektiem, bet gan no tā, vai starp iesaistīto personu konfliktplanētām ir disharmoniskie aspekti - kvadrāts, opozīcija, kā arī konjunkcija. Sinastriski nozīmīgās konfliktplanētas ir četras - Marss, Jupiters, Saturns un Plūtons. Savukārt Saules, Mēness, Veneras un Merkura savstarpējie aspekti, lai gan to varā ir darīt attiecības patīkamas vai mazāk patīkamas, tomēr izšķirošu iespaidu uz savienības pastāvēšanu neatstāj, arī Urāna un Neptūna aspektiem sinastrijā izšķirošas nozīmes nav.

Triju norādījumu likums

Analizējot minētās dzimtsarakstu nodaļas datus, Šestopalovs ieraudzīja arī šādu likumsakarību - viens vai divi smago konfliktu aspekti ir diezgan daudzās no laulāto sinastrijām. Jāatzīmē, ka gadījumā, ja laulāto natālajās kartēs Marss, Jupiters, Saturns un Plūtons nav “ievainoti”, respektīvi neveido konflikta aspektus cits ar citu, tad konfliktu aspektos ar partnera planētām tā būs neaktīva, mierīga, tāpēc Šestopalovs ņem vērā tikai tos sinastriskos konflikta aspektus, kuros iesaistītas partneru “ievainotās” konfliktplanētas.

Laulības vai cita veida partnerattiecību izjukšanu nenovēršamu dara skaitlis 3 - ja smago konfliktu aspektu skaits ir trīs un vairāk. Astroloģijā svarīgs ir "triju norādījumu likums" - proti, kādu notikumu par nenovēršamu var uzskatīt tikai tad, ja natālajā vai citu veidu kartēs uz to norāda vismaz trīs indikatori. Sinastrijas nav izņēmums. Tāpat arī ir ļoti būtiski, vai laulātie paši ir vai nav tā dēvētās konfliktpersonas. Par konfliktpersonu - tādu cilvēku, kam piemīt slieksme izraisīt vai iekulties smagos, nerisināmos konfliktos - Šestopalovs uzskata tādu, kura natālajā kartē ir trīs un vairāk disharmoniskie aspekti starp jau minētajām četrām planētām - Marsu, Jupiteru, Saturnu un Plūtonu.

Var likties savādi, ka konfliktplanētu skaitā iekļuvis Jupiters, kurš tradicionāli tiek uzskatīts par "lielo labdari". Taču ir jāatceras, ka Jupiters visas parādības un īpašības "palielina" - gan pozitīvās, gan arī negatīvās.

Konfliktu tipi

Marss/Marss. Marss ir rīcības planēta un konjunkcija, kvadrāts vai opozīcija starp partneru Marsiem var veidot fiziski vardarbīgu konfliktu, it īpaši ja iesaistīto personu natālajās kartēs Marsam ir disharmoniski aspekti.

Marss/Jupiters. Skaļš, kareivīgs konflikts, bieži vien ar kliegšanu un durvju ciet ciršanu. Marss astroloģijā iemieso cilvēka aktīvo enerģiju, savukārt Jupiters konfliktus mēdz uzpūst līdz patiesi gigantiskiem apmēriem, jo īpaši, ja starp partneru Marsu/Jupiteru ir opozīcija. Kā novērojis Šestopalovs, Jupiters konfliktos rada sašutumu. Tipisks Marsa/Jupitera konflikts: sieva pirmā iesāk konfliktu, skaļā balsī pārmetot vīram nepadarītos darbus (Marss), bet vīrs "uzsprāgst" un aizskrien, skaļi aizcērtot durvis (Jupiters). Risinājums netiek panākts.

Marss/Saturns. Smags konflikts, kas bieži pāraug fiziskā vardarbībā un var atstāt paliekošu sakropļojumu - tādus kā lauzti kauli vai bojāts īpašums. Viens no bīstamākajiem konfliktu aspektiem.

Marss/Plūtons. Smags, fiziski vardarbīgs konflikts, cīņa uz dzīvību un nāvi, nereti burtiskā nozīmē. Arī viens no bīstamākajiem konfliktu aspektiem.

Protams, nekas labs nav arī, ja Marss „ievaino” (resp., veido disharmonisku aspektu) arī citas partnera planētas, jo īpaši Mēnesi – tas, kuram „ievainotais” Mēness, var pastāvīgi justies sāpināts un apvainots līdz sirds dziļumiem. Attiecības būs hroniski nelaimīgas, taču pie šķiršanās tas pats par sevi vien nenovedīs.

Jupiters/Jupiters. Jupiteriskie konflikti, atšķirībā no tiem, kuros iesaistīts Marss, nemēdz būt fiziski agresīvi, taču tajos ir ļoti daudz pārmetumu, skaļas bļaušanas un sašutuma, kurš nereti tiek demonstratīvi izrādīts gan partnerim, gan apkārtējiem. Cilvēki nespēj sarunāties mierīgi, bez balss pacelšanas, kas noved pie tā, ka, problēmu neatrisinājuši, viņi dodas katrs uz savu pusi. Taču Jupitera savienojums ar partnera Sauli, Mēnesi un citām „nekonfliktainajām” planētām dod ļoti labu saprašanos, arī abu partneru Jupiteru savienojums - atšķirībā no citu konfliktplanētu savstarpējiem savienojumiem - nemēdz būt "ļauns".

Jupiters/Saturns. Viena partnera optimisms, vēlme "iet uz āru", attīstīties (Jupiters) saduras ar otra pesimismu, skepsi, vēlmi ierobežot, taupīt, kontrolēt. Klasisks piemērs - sieva, kam patīk vieglu roku tērēt naudu un viņas "skopais" vīrs. Rezultātā rodas abpusēja neapmierinātība, sašutums, atsvešinātība.

Jupiters/Plūtons. Viena partnera (Jupiters) sašutums par otra (Plūtons) uzvedību, pasaules uzskatu un sevis apliecināšanas veidiem.

Saturns/Saturns. Saturns konfliktos iemieso atsvešinātību, vēlmi otru ierobežot un kontrolēt. Ja abu pušu Saturni atrodas savienojumā, kā tas mēdz būt vienaudžiem, tie it kā "grūstās" savā starpā. Savukārt kvadrāta un opozīcijas gadījumā problēmas mēdz sagādāt atšķirīgais veids, kā partneri strukturē savu dzīvi. Viņiem var šķist, ka otrs kaut kādā veidā ierobežo, neļauj dzīvot. Šāda veida konflikts izpaudīsies kā atsvešinātība, ieilgusi neapmierinātība, kuras rezultātā partneri izvēlēsies doties katrs uz savu pusi. Saturniskajiem konfliktiem raksturīgs tas, ka tie parasti ir ilgstoši un attīstās lēnu, pamazām novedot pie šķiršanās.

Saturns/Plūtons. Viena partnera kārtība, rutīna un iecienītās dzīves struktūras (Saturns) nonāk pretrunā ar otra destruktivitāti un zemapziņas enerģiju (Plūtons). Smags, nopietns, sagraujošs konflikts, bieži vien - iracionāls. Lai gan fiziskas vardarbības var arī nebūt, arī šis ir viens no bīstamākajiem konfliktu aspektiem.

Plūtons/Plūtons. Plūtonam kā konfliktu planētai sinastrijā ir ļoti liela nozīme. Plūtoniskajiem konfliktiem raksturīga ārkārtīga nepiekāpība - "ne soli atpakaļ", "uzvara vai nāve". Partneris, kura Plūtons ievaino kādu no otra partnera konfliktplanētām, būs nepiekāpīgs, cīnīsies par savu līdz uzvarai - vai nāvei, dažkārt pat fiziskā nozīmē.

@ Izdevniecība "Mediju nams", žurnāls "Praktiskā Astroloģija".

Pārpublicēšana vai cita veida tiražēšana tikai ar izdevēju atļauju.

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot