Šis ir aptumsumu laiks, vakar pieredzējām Saules, bet 4. aprīlī būs Mēness aptumsums.  Valda uzskats, ka aptumsumi atstāj spēcīgu ietekmi uz notikumiem, tostarp ģeopolitiskiem. Vai Latvijas vēstures pagriezienu krustpunktos bijis aptumsumu tuvums? Atskaites periods - apmēram 2 nedēļas pirms un pēc aptumsumiem.

*

Latvijas vēstures svarīgākie notikumi, sākot no pirmās brīvvalsts veidošanas, un aptumsumu ietekme:

(Ņemot vērā, ka aptumsumu ietekme jūtama apmēram divas nedēļas pirms un divas pēc notikuma. Ja tuvāk aptumsums, jo spēcīgāka tā ietekme.)

 

1917. gada 3. septembrī Vācijas karaspēks ieņēma Rīgu./Aptumsumu ietekmes nav.

 

1917. gada 16. novembrī izveidotā Latviešu Nacionālā Padome (LNP)./Aptumsumu ietekmes nav.

 

1917. gada 30. novembrī pasludināta Latvijas autonomija./Saules aptumsums 14.12.1917.

 

1918. gada 30. janvārī LNP deklarēja, ka Latvijai jābūt neatkarīgai, demokrātiskai republikai, kura apvienotu Kurzemi, Vidzemi un Latgali./Aptumsumu ietekmes nav.

 1918. gada 3. martā noslēgts Brestļitovskas miera līgums, ar kuru Padomju Krievija atteicās no Latvijas teritorijas (izņemot Latgali). Vācijas okupētajā Latvijas un Igaunijas teritorijā tika nodibināta Apvienotā Baltijas hercogiste./Aptumsumu ietekmes nav.

 

1918. gada 11. novembrī Vācija noslēdza mieru ar Antantes valstīm, oficiāli beidzas Pirmais pasaules karš; Padomju Krievija lauž Brestļitovskas līgumu un dodas uzbrukumā Vācijas spēkiem. Lielbritānija atzīst Latvijas valstisko neatkarību „de facto”./Aptumsumu ietekmes nav.

1918. gada 18. novembrī tiek proklamēta Latvijas Republika./Saules aptumsums 3.12.1918.

1918. gada 1. decembrī Sarkanā armija ienāk Latvijas teritorijā un 4. decembrī Krievijā tiek izveidota Latvijas padomju valdība ar Pēteri Stučku priekšgalā./Saules aptumsums 3.12.1918.

1919. gada 3. martā sākas Vācijas karaspēka un Latvijas Republikas valdībai uzticamā karaspēka pretuzbrukums Latvijas SPR spēkiem./Aptumsumu ietekmes nav.

1919. gada 22. maijā Vācijas spēki ieņem Rīgu./Mēness aptumsums 15.05.1919. un Saules aptumsums 29.05.1919.

1919. gada 22. jūnijā Igaunijas armija kopā ar Ziemeļlatvijas brigādi Cēsu kaujās sakauj vācu spēkus./Aptumsumu ietekmes nav.

1919. gada 8. oktobrī bermontieši sāk uzbrukumu Rīgai un drīz vien ieņem Pārdaugavu./Aptumsumu ietekmes nav.

1919. gada 11. novembrī LR armija pabeidz atbrīvot Rīgu no bermontiešiem./Mēness aptumsums 7.11.1919. un Saules aptumsums 22.11.1919.

1919. gada 1. decembrī Latvija ir pilnībā atbrīvota no bermontiešu karaspēka./Saules aptumsums 22.11.1919.

1920. gada 13. janvārī par savas darbības izbeigšanu paziņo Pētera Stučkas vadītā valdība./Aptumsumu ietekmes nav.

1920. gada 1. februārī Latvija noslēdz pamieru ar Padomju Krieviju./Aptumsumu ietekmes nav.

1920. gada 17. - 18. aprīlī Satversmes sapulces vēlēšanas./Mēness aptumsums 3.05.1920

1920. gada 15. jūlijā tiek noslēgts pagaidu miera līgums starp Latvijas Republiku un Vāciju./Aptumsumu ietekmes nav.

1920. gada 11. augustā noslēgts Latvijas-Krievijas miera līgums./Aptumsumu ietekmes nav.

1934. gada 15. maijā Kārlis Ulmanis veica valsts apvērsumu un nodibināja autoritāru režīmu./Aptumsumu ietekmes nav.

1939. gada 23. augustā parakstīts Molotova-Ribentropa pakts, ar ko PSRS un Vācija sadalīja ietekmes sfēras Austrumeiropā./Aptumsumu ietekmes nav.

1940. gada 17. jūnijā PSRS karaspēks iebrūk Latvijas teritorijā un okupē valsti./Aptumsumu ietekmes nav.

1940. gada 6. augustā Latvijā tika inkorporēta PSRS sastāvā kā Latvijas PSR./Aptumsumu ietekmes nav.

1941. gada 14. jūnijā deportācijas. Lielākoties uz Krievijas austrumu apgabaliem tika izvesti vairāk nekā 15 000 Latvijas pilsoņu./Aptumsumu ietekmes nav.

1941. gada 22. jūnijā Latvijā sākas Otrā pasaules kara darbība./Aptumsumu ietekmes nav.

1941. gada 8. jūlijā Vācijas armija pabeidza Latvijas teritorijas okupāciju./Aptumsumu ietekmes nav.

1944. gada 17. martā 189 prominenti Latvijas pilsoņi parakstīja Latvijas Centrālās Padomes memorandu, prasot atjaunot Latvijas Republikas suverenitāti./ Aptumsumu ietekmes nav.

1945. gada 9. maijā visa Latvijas teritorija nokļuva PSRS kontrolē, kas ilga līdz valsts neatkarības atjaunošanai 1990. gada 4. maijā./Aptumsumu ietekmes nav.

1949. gada 25. martā Padomju Savienības okupācijas iestādes sāk masveidīgu iedzīvotāju izsūtīšanu uz attāliem PSRS reģioniem. Tiek izsūtīti apmēram 90 000 Baltijas valstu iedzīvotāju, gandrīz puse no viņiem no Latvijas./Aptumsumu ietekmes nav.

1987. gada 14. jūnijā cilvēktiesību aizsardzības grupa „Helsinki-86” organizēja ziedu nolikšanas ceremoniju komunistiskā terora upuru piemiņai pie Brīvības pieminekļa Rīgā./ Aptumsumu ietekmes nav.

1988. gada 1.2. jūnijā notika Latvijas Rakstnieku savienības valdes paplašinātais plēnums ar citu radošo savienību vadītāju un ekspertu piedalīšanos. Mavriks Vulfsons paziņoja, ka 1940. gadā Latvijā nav notikusi sociālistiskā revolūcija./Aptumsumu ietekmes nav.

1988. gada 8.—9. oktobrī tika nodibināta Latvijas Tautas fronte, kas kļuva par noteicošo politisko spēku Latvijā, kurš saliedēja lielāko sabiedrības daļu neatkarības atgūšanai./Aptumsumu ietekmes nav.

1989. gada 7. janvārī tika nodibināta Internacionālā Darbaļaužu fronte (Interfronte), kas iestājās par Latvijas atrašanos PSRS sastāvā./Aptumsumu ietekmes nav.

1989. gada 23. augustā Baltijas ceļš, kurā apmēram divi miljoni cilvēku sadevušies rokās vismaz 15 minūtes veidoja apmēram 600 km garu dzīvo ķēdi, kas savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas. Demonstrācija tika sarīkota, lai pievērstu Pasaules uzmanību vēsturiskajiem faktiem, no kuriem cietušas Baltijas valstis. Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus pēc Molotova-Rībentropa pakta parakstīšanas./Mēness aptumsums 17.08.1998. un Saules aptumsums 31.08.1998.

1990. gada 4. maijā Augstākā padome pieņem Neatkarības deklarāciju./Aptumsumu ietekmes nav.

1991. gada 13. janvārī naktī tanki ielenc Lietuvas Augstāko padomi, ieņem TV, radio, telegrāfu. Nogalināti 14 un ievainoti 110 cilvēki. Latvijā Augstākā Padome (AP) izveidoja AP Aizsardzības štābu, tauta pulcējas uz barikādēm./Saules aptumsums 15.01.1991.

1991. gada 19. augustā sākās augusta pučs./Aptumsumu ietekmes nav.

1991. gada 21. augustā Augstākā padome pieņēma konstitucionālu aktu par Latvijas kā neatkarīgas valsts statusu./Aptumsumu ietekmes nav.

1995. gada 27. oktobrī Latvija izteica vēlēšanos iestāties Eiropas Savienībā, iesniedzot pieteikumu Spānijai — tajā laikā ES prezidējošajai valstij./Saules aptumsums 24.10.1995.

2003. gada 20. septembrī Latvijā notika referendums par iestāšanos ES./Aptumsumu ietekmes nav.

2004. gada 2. aprīlī Latvija oficiāli kļuva par NATO dalībvalsti./Aptumsumu ietekmes nav.

2004. gada 1. maijā Latvija kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti./Saules aptumsums 19.04. 2004. un Mēness aptumsums 4.05.2004.

Sagatavojusi Guna Kārkliņa

Bloga sadaļas

Guna Kārkliņa

Profila attēls

Kontakti

Nobalso par blogu

541 iesaka šo blogu

Balsot