Veselības astroloģija

Astroloģija ir zinātne par debesu ķermeņu savstarpējo mijiedarbību un to ietekmi uz cilvēku. Cilvēks tiek uztverts kā visuma (kosmosa) sastāvdaļa un tā darbības, emocijas, dzīve un fiziskais ķermenis atrodas kosmosa ietekmē. Literatūrā par astroloģiju daudzviet lasāms, ka cilvēks ir (sevī iemieso) mikrokosmos un plašais debesu jums ir makrokosmos, kas tieši atainojās mikrokosmosā – tātad cilvēkā.

Pēc antīko filozofu domām Cilvēks un viņa ķermenis ir daudz vairāk par mikrokosmosu, jo tas apveltīts ar ko īpašu, kas ietverts ķermeņa formā, orgānu, izvadorgānu struktūrā, kas rodas dzīvā organisma darbības rezultātā. Apkopojot dažādus aspektus un vērtējumus, var teikt, ka planētas Zeme iedzīvotāja - Cilvēka eksistence balstās uz fizisko ķermeni, garu, dvēseli un astrālo ķermeni. Makrokosmosa, vai planētu sistēmas ietekme uz cilvēka fizisko ķermeni un veselību bija aktuāla jau astroloģijas pirmsākumos, kad par Karaļu un valdnieku padomdevējiem tika izvēlēti astrologi, kas prognozēja ne tikai politiski stratēģiskus jautājumus, bet arī deva padomus veselības jautājumos.

Astroloģijas un medicīnas saistība ilgst jau gadu simtus un tūkstošus. Medicīnas pasaulē plaši pazīstamais Grieķu filozofs un ārsts (dzīvojis apm. 460 g.p.m.ē.), kas tiek uzskatīts pat medicīnas Tēvu, teicis: „Ja ārsts nepārzina astroloģiju, tad viņš nevar būt ārsts.” Lai gan šodien medicīnas studijas to neņem vērā, taču līdz 18. Gadsimtam profesionālās medicīnas apguve gāja kopsolī ar astroloģijas principu un mijiedarbību apguvi. Senāk rīkojās pēc sekojoša principa: tiklīdz sākās slimība, tika apskatīta dzimšanas karte, kas palīdzēja ārstam saprast iespējamos slimības cēloņus, prognozēt slimības gaitu – iespējamos paasinājumus, kā arī saprast kāda veida ārstēšana attiecīgā gadījumā iedarbosies vislabāk.

Šodien šīs metodes tik plaši vairs netiek piemērotas, taču nemainīgi no tā, astroloģijas zināšanas spēj sniegt daudz atbildes un palīdz sekot līdzi procesiem, kas tieši saistīti ar veselību.

Mūsdienās liela daļa cilvēku emocionālo noskaņojumu un fizisko pašsajūtu „mēra” pēc Mēness cikla un jūt tā ietekmi. Lielais, jeb makrokosmos ir daudz plašāks. Mūsdienu astroloģija vadās pēc 10 planētu ietekmes, kur katra no tām atbild par kādu noteiktu ķermeņa daļu, orgānu un ietekmē atšķirīgus procesus.

Par planētu „atbildības zonām” un ietekmi un organisma procesiem nākamajās sadaļās.