Atbilde uz izskanējušo jautājumu, ko redzam attēlā:
"..kā rīkoties, ja ir Superdiena, bet man individuāli ir pilnīga Nediena".

atb1.jpg

  1. 1. Kāpēc ir 2 astroluksofori – kopīgais un individuālais. Ar ko tie atšķiras? 
  2. Kopīgais dienas astroluksofors attiecas uz kopīgo dienas fonu un uz visiem, bet individuālais ir sagatavots, balstoties uz Taviem individuālajiem dzimšanas datiem un ir saistošs tikai Tev. Lai saplānotu perfektu dienu, sāc ar kopīgo Dienas astroluksoforu, salīdzini tā rādītājus ar savu Individuālo dienas luksoforu, izvēlies zaļos periodus aktīvai darbībai, bet pretrunu gadījumā (katrā astroluksoforā atšķirīgas krāsas), izvērtē citus rādītājus un apdomā, vai rīcībai šis būs labvēlīgs periods. Zinot kopīgo un savu spriedzes vai harmonijas laika periodu, Tu labāk izmantosi dienas iespējas.

  3. 2. Ko darīt, ja ir Superlaiks VISIEM, bet Tev ir sarkans atsroluksofors!? - tas nav nemaz tik reti un tieši tādēļ es pats personīgi sagatavoju astrolusoforus (arī Tu to vari izdarīt Nedēļas luksoforu sadaļā) vismaz 3 mēnešiem un laikus izeju cauri ar atzīmēm visām Superdienām, kā arī atzīmēju kritiskos punlktus (dubultsarkanos un dubultmelnos punktus - kuri, starp citu, dzēš labos laikus vismaz 5dienas iepriekš). Kad esmu izgājis ģenerāli cauri datumiem, redzu kopainu un sāku šķetināt katras dienas potenciālu. Rezultātā man pa visu mēnesi var sanākt 1-5 superlaiki, kuriem tad arī plānoju lielos darbus, bet var arī nebūt neviens - jo tāds periods cikliski gadījies. TOMĒR - otrajā līmenī piefiksēju arī visus kopējos superlaikus un 24h areālā PIRMS tā, skatos vai man negadās kāds labs individuālais brīdis. Atceramies - un tas ir rakstīts daudzviet astro vip, ka astroloģijā vienu dienu neskata atrauti un bieži vien dienas iet enerģētiski un aspektu mijiedarbībā pa pāriem kaut vai tādēļ, ka 1)Mēness dienas bieži pārsniedz diennakts robežu 2) Mēness zīme mainās ik pa 2,5 dienām.
    Ja kopējā Superdienā un superlaikā nekādi neiekļaujos individuāli ar savu astroluksoforu laikiem, tad raugu to izmantot svarīgākiem ierindas darbiem, kā arī cītīgāk vēroju notikumus apkārt un sabiedrībā.
  4. Atceramies, ka astroluksofors ir planētu mijiedarbības ASTROFONS – uzsvars uz fons, tādēļ vienmēr tas preperējams sīkāk un ļoti bieži var atrast veiksmes “saliņas” – neilgus laika periodus, kad paveikt svarīgo. Un tas noteikti darāms (izlasot visu kalendāra lietošanas aprakstus) arī tad kad ir superdiena, izdalot visā laikā vislabāko laika sprīdi. Jo starts jau ir acumirklīgs un gana īss periods, kuram vajag superlaikā vislabāko laiku.

  5. 3. Es teiktu tā, ka Superlaiki ir ļoti svarīgi un labi izmantojami, ja ir rīcības plāns, motivācija un vēlme kaut ko paveikt. Tad aizsākumu jeb visa ieceru projekta startu patiesi veic rūpīgi atlasītā SUPERBRĪDĪ no visiem  Superlaikiem (tie taču arī ir savā būtībā dažādi) un turpina katrā jaunā superlaikā. Un pat ja kārtējais superlaiks ir individuāli švakāks iedzen mazāk nozīmīgu “darba nagliņu”, lai tā kā kopēja virtene ietu uz priekšu. Salīdzinājumam varētu teikt, ka no dienas zelta supernaglu kastes, ar sarkano luksoforu Tev tiktu tā līkākā vai kā citādi brāķētākā, tomēr tā ir zelta supernagla, kamēr citās dienās vien metāliskas… Respektīvi, Superdfienā + Pers. Nelaikā NEVAJAG RAUTIES PAŠAM AR INICIATĪUVU,  bet vajag kolektīvi iet uz savu labumu un kopējo “zupas virtuvi”, kur dalīs jebkurā gadījumā kaut ko labu. Piedalās, bet vairāk kā ņēmējs. U.tml.