Latvijas (LT) un Grinvičas (GMT) laika starpība

LT — …..h = GMT (Pasaules laiks)

GMT + .....h = Latvijas laiks

Lielākoties dažnedažādie astro kalkulatori prasa ievadīt GMT, ko iegūst no dzimšanas brīža jeb Latvijas laika ATŅEMOT noteiktā gadā uzrādīto stundu skaitu.

Piemēram, ja indivīds dzimis 01.06.1977 plkst. 13
LT jeb Latvijas laiks būs - plkst. 13.
GMT jeb pasaule slaiks būs - plkst. 10.
To iegūst 13 (LT) - 3h = 10 (GMT)

No

Līdz

No LT atņemtās stundas,
lai iegūtu GMT

1917.

1940. 08.08.

LT - 2 = GMT

1940. 09.08.

1941. 02.07.

- 3

1941. 02.07.

1943. 28.03.

- 1

1943. 29.03.

1943. 03.10.

- 2

1944. 03.04. (Kurzemē)

1944. 01.10.

- 2

1944. 02.10. (Kurzemē)

1945. 01.04.

- 1

1945. 02.04. (Kurzemē)

1945. 09.05.

- 2

Rīga, Latgale,Vidzeme, Zemgale

1944. 14.10.?

- 3

1944. 14.10.

1989. 24.09.
plkst. 3.00

- 3

 

 

 

Izņēmumi:

 

 

1981. 01.04. plkst. 00

1981. 01.10. plkst. 00

- 4

1982. 01.04. plkst. 00

1982. 01.10. plkst. 00

- 4

1983. 01.04. plkst. 00

1983. 01.10. plkst. 00

- 4

1984. 01.04. plkst. 00

1984. 30.09. plkst. 03

- 4

1985. 31.03. plkst. 02

1985. 29.09. plkst. 03

- 4

1986. 30.03. plkst. 02

1986. 28.09. plkst. 03

- 4

1987. 29.03. plkst. 02

1987. 27.09. plkst. 03

- 4

1988. 27.03. plkst. 03

1988. 25.09. plkst. 03

- 4

 

1989. 24.09. plkst. 03

 

- līdz šodienai

 

- 2

 

 

 

Izņēmumi vasaras laikā:

 

 

1990. 25. 03.

30. 09.

- 3

1991. 31. 03.

29. 09.

- 3

1992. 29. 03.

27. 09.

- 3

1993. 28. 03.

26. 09.

- 3

1994. 27. 03.

25. 09.

- 3

1995. 26. 03.

24. 09.

- 3

1996. 31. 03.

29. 09.

- 3

1997. 30. 03.

26. 10.

- 3

1998. 29. 03.

25. 10.

- 3

1999. 28. 03.

31. 10.

- 3

2000. gada vasara

 

- 2

2001. 25. 03.

28. 10.

- 3

2002. 31. 03.

27. 10.

- 3

2003. 30. 03.

26. 10.

- 3

2004. 28. 03.

31. 10.

- 3

2005. 27. 03.

30. 10.

- 3

2006. 26. 03.

29. 10.

- 3

2007. 25. 03.

28. 10

- 3

2008. 30. 03. 

26. 10

- 3