KĀ UZZINĀT SAVU DZIMŠANAS LAIKU?

Vairums, kas dzimuši sākot ar 1994, gada, savu dzimšanas laiku var meklēt savā dzimšanas apliecībā. Ja kaut kādu iemeslu dēļ tas nav datēts vai nav atrodams var vērsties dzemdību namā. Ja dzimšanas dati nav saglabāti dzemdību nama arhīvā vai iestāde vairs neeksistē, tad, ir tiesības lūgt pēc ieraksta dzemdību zāles žurnālā. Tiem nav datu glabāšanas noilgums. Pastāv iespēja, ka dažādu iemeslu dēļ tie nav saglabājušies vai ir saglabājušies nepilnīgi.

Daudzos gadījumos datus var meklēt Personāla dokumentu valsts arhīvā (Rīga, Jūrmala) vai attiecīgajā zonālajā valsts arhīvā http://www.arhivi.gov.lv/index.php?&443, lai uzzinātu, kur glabājas pacientu kartiņas un kādā kārtībā ziņas iespējams pieprasīt.

Zemāk apkopota informācija par Latvijas slimnīcām un kārtību kādā meklējama informācija par savu (pēc fizisko personu datu aizsardzības likuma - savu, jo svešai personai šie dati netiek izpausti) dzimšanas laiku.

Raksts tapis 2019.gadā, tādēļ izcenojumi var būt mainījušies un aktualizējami. Ja ir izmaiņas pēc pieredzes, lūdzu rakstīt info@astrologi.lv 

Aizkraukles rajona slimnīca

Bērzu iela 5, Aizkraukle, LV-5101

T.: 65133873

http://www.amc.lv/

Dati pieejami no 1975. gada.

Jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis.Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Iesniegumu var nodot klātienē vai pa e-pastu info@amc.lv (kā pielikumu).

Atbildi iespējams saņemt 5 darba dienu laikā

Maksa par izziņu 7,00 Eur

Aizputes slimnīca

(reorganizēta, skat. Kuldīgas slimnīcu, arhīvs atrodas Kuldīgas slimnīcā)

Alūksnes rajona slimnīca

Pils iela 1, Alūksne, LV-4301

T.: 64307150

http://www.aluksnesslimnica.lv/

Dati Alūksnes rajona slimnīcā pieejami no 1992. gada.

Jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis.Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt 10 dienu laikā

Maksa par izziņu 10,00 Eur

Senāki dati pieejami Alūksnes zonālā valsts arhīvā, Rūpniecības ielā 1, Alūksnē, LV-4301; Izziņas un konsultācijas iespējams saņemt darba dienās plkst. 8:30 – 16:30; Tālrunis informācijai: 64322667 (izziņa maksās līdz 10,00 Eur, sagatavošana apmēram 2 nedēļas)

Balvu slimnīca

(skat. Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība) 

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība

  (agrāk Balvu slimnīca un Gulbenes slimnīca)

Vidzemes 2, Balvi, Balvu n., LV-4501

T.: 64473145

http://slimnicuapvieniba.lv/?page_id=14

Jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Iesniegumu var nodot klātienē vai pa birojs@slimnicuapvieniba.lv (kā pielikumu).

Atbildi iespējams saņemt 5 darba dienu laikā

Maksa par izziņu  8,00 Eur

 

Bauskas slimnīca

Dārza iela 7/1, Bauska

T.: 63924696

http://www.bauskasslimnica.lv/index.php/kontakti

Bauskas slimnīcas arhīvā pieejami dati par 1979.g un no 1982.g.

Jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Iesniegumu var nodot klātienē vai pa b_res@apollo.lv (kā pielikumu).

Atbildi iespējams saņemt 5 darba dienu laikā

Maksa par izziņu 5,00 Eur

 

Jelgavas arhīvā, Pulkveža Brieža ielā 24, Jelgavā, LV-3007 var meklēt datus par 1955. – 1981. gadu (ar dažiem iztrūkstošiem gadu

datiem, kuri ir iznīcināti), E-pasts: jelgava@arhivi.gov.lv

Izziņas un konsultācijas sniedz darba dienās plkst. 8:30 – 16:30

Tālrunis: 63020733, maksa par īsziņu 14,23 Eur, izziņa tiek sagatavota mēneša laikā)

 

Cēsu klīnika

(bijusī Cēsu rajona centrālā slimnīca)

Slimnīcas iela 9, Cēsis

T.: 64125730

http://www.cesuklinika.lv/lv/kontakti

Cēsu klīnikā dati pieejami no 1975. gada

Jāiesniedz iesniegums slimnīcas valdes priekšsēdētājam, kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Iesniegumu var nodot klātienē vai pa info@cesuklinika.lv (kā pielikumu).

Atbildi iespējams saņemt 1 mēneša laikā

Maksa par izziņu 17,55 Eur

 

Daugavpils reģionālā slimnīca

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils

T.: 65405201

http://www.slimnica.daugavpils.lv/

Dati Daugavpils reģionālās slimnīcas arhīvā pieejami no 1998. gada.

Jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt 1 nedēļas laikā

Maksa par izziņu 9,00 Eur

 

Dati par 1979-1997 g. pieejami Daugavpils zonālajā arhīvā, Komandanta iela 9, Daugavpils, LV-5491

Tālrunis/Fakss: 65421978

E-pasts: daugavpils@arhivi.gov.lv

maksa par izziņu 12,53 Eur, atbilde mēneša laikā

 

Dobeles un apkārtnes slimnīca

Ādama iela 2, Dobele, LV-3701

T.: 63722156

https://www.dobelesslimnica.lv/lv/kontakti.html

Dati pieejami no 1989. gada, ir arī senāki, bet var nebūt atsevišķu gadu, par ko jājautā konkrēti sazinoties ar slimnīcu.

Jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt 2 nedēļu laikā

Maksa par izziņu 8,00 Eur

 

Gulbenes slimnīca

(skat. Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība)

 

Jelgavas pilsētas slimnīca

Brīvības bulvāris 6, Jelgava

T.: 63030102

http://www.jpslimnica.lv/index.php/kontakti.html

Dati pieejami sākot no 1970.g

Jāraksta iesnieguma veidlapa vai brīvā formā jāpieprasa nepieciešamie dati. Iesniegums jānes uz slimnīcu vai jāsūta pa pastu vai uz e-pastu ieskenētu vai nofotografētu jāsūta uz e-pasta adresi jelgslim@apollo.lv.

Kad izziņa ir sagatavota, slimnīca sazvanās uz iesniegumā minēto tālr.nr. Pieprasītājam šo ziņu saistībā vismaz vienu reizi jāierodas Slimnīcā (iesniedzot iesniegumu, vai saņemot izziņu):

-        jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

-        dzimšanas apliecība;

-        uzvārda maiņas dokuments, ja uzvārds ticis mainīts pēc dzimšanas apliecības saņemšanas.

Atbildi iespējams saņemt 5 darba dienu laikā

Maksa par izziņu 3,40 Eur

 

Jēkabpils rajona centrālā slimnīca

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils

T.: 65237810

http://www.jekabpilsrs.lv/?id=145

Dati, sākot ar 1975.g.

Jāiesniedz iesniegums Jēkabpils rajona centrālās slimnīcas vadītājam, kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis.Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt 2 nedēļu laikā

Maksa par izziņu 14,25 Eur

 

Krāslavas rajona centrālā slimnīca

Rīgas iela 159, Krāslava

T.: 65681655

Dati pieejami no 1973. gada. (Vecāki dati iznīcināti ugunsgrēkā)

Jāiesniedz iesniegums klātienē, Krāslavas rajona centrālajā slimnīcā. Iesniegumā jānorāda norādīts mātes vārdu, uzvārdu, gadu un datumu, kad bērns piedzimis. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt 10 darba dienu laikā

Maksa par izziņu 7,50 Eur

 

Kuldīgas slimnīca

(apvienojusies ar Aizputes slimnīcu)

Aizputes iela 22, Kuldīga, LV-3301

T.: 63374007

http://www.kuldigasslimnica.lv/

Dati pieejami no 1971. gada, par Aizputes slimīcu - arī senāki gadi, ko jāmeklē pēc uzvārda konkrēti

Jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Iesniegumu var nodot klātienē vai pa e-pastu slimnica@kuldiga.lv (kā pielikumu).

Atbildi iespējams saņemt 5 darba dienu laikā

Maksa par izziņu 7,00 Eur

 

Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca

Slimnīcas iela 25, Liepāja

T.: 63403289

http://www.liepajasslimnica.lv/index.php/kontakti

Dati pieejami no 1986. gada

Jāzvana vai klātienē jāierodas Liepājas pilsētas centrālajā slimnīcā, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un informāciju par mātes vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu.

Atbildi iespējams saņemt uzreiz, ja iespējams

Tas nemaksā neko

 

Limbažu slimnīca

Klosteru iela 3, Limbaži

T.: 64070104

http://www.limbazuslimnica.lv/

Jāraksta iesniegums Valmieras arhīvam, norādot mātes vārdu, uzvārdu, gadu un datumu, kad bērns piedzimis. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

 

Dati pieejami 1982-2005. Valmieras zonālajā valsts arhīvā un slimnīcas depozitārajā glabāšanā: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4200

Tālrunis/fakss: 64221883

E-pasts: valmiera@arhivi.gov.lv

Izziņas un konsultācijas sniedz:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturdienās  8:30 – 16:30

Arhīva sagatavotā izziņa: 12,51 Eur, no depozitārā arhīva - bez maksas (konkrēti gadi jāprecizē, rakstot iesniegumu)

 

Līvānu slimnīca

Zaļā iela 44, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316

T.: 65307602

Dati pieejami no 1954. gada

Jāraksta pieprasījums uz e-pastu, norādot mātes vārdu, uzvārdu, bērna dzimšanas gadu un datumu. Pēc apmaksas veikšanas iespējams saņemt informāciju.

Atbildi iespējams saņemt nedēļas laikā

Maksa par izziņu 5,00 Eur

 

Ludzas rajona slimnīca

Raiņa iela 43, Ludza

T.: 65707090

http://www.ludzahospital.lv/

Dati pieejami sakot ar 1973 gadu.

Jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts mātes vārds, uzvārds, gads un datums, kad bērns piedzimis. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Iesniegumu var nodot klātienē vai pa e-pastu

info@ludzahospital.lv, rs.ludza@inbox.lv  (kā pielikumu).

Atbildi iespējams saņemt uzreiz un tas maksā 7,00 Eur

 

Madonas slimnīca

Rūpniecības 38 iela, Madona

T.: 64807046; 64807081

http://www.madonasslimnica.lv/

Dati sākot ar 1970. gadu, vecāki dati jājautā arhīvā, lai precizētu pieejamību (pēc ugunsgrēka arhīvs nav pilnīgs).

Jāiesniedz rakstisks iesniegums slimnīcas valdes priekšsēdētājam – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Iesniegumu var sūtīt pa pastu, e-pastu vai iesniegt klātienē. Izziņa tiek izsūtīta pa pastu pēc apmaksas saņemšanas.

Atbildi iespējams saņemt 2 nedēļu laikā

Maksa par izziņu 5,00 Eur

 

Ogres rajona slimnīca

Slimnīcas iela 2, Ogre

T.: 65046161

http://ogresslimnica.lv/

Dati saglabājušies no 1975. gada

Jāiesniedz rakstisks iesniegums (vislabāk klātienē) slimnīcas valdes priekšsēdētājam – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt 1 nedēļas laikā

Maksa par izziņu 26,00 Eur

 

Preiļu slimnīca

Raiņa bulvāris 13, Preiļi

T.: 65321716

http://www.preiluslimnica.lv/node/1

Dati pieejami no 1973. gada

Jāiesniedz rakstisks iesniegums slimnīcas valdes priekšsēdētājai, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt 2 nedēļas laikā

Maksa par izziņu 5,00 Eur

 

Rēzeknes slimnīca

18. Novembra iela 41, Rēzekne, LV-4600

T.: 64603371

Dati pieejami no 1976. gada

Jāiesniedz rakstisks iesniegums, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt 2 nedēļu laikā

Maksa par izziņu 15,00 Eur

 

Saldus medicīnas centrs

Slimnīcas iela 3 Saldus, Saldus novads, LV-3801

T.: 63881053

http://slimnica.saldus.lv/

Dati sākot no 1979.g.

Jāiesniedz rakstisks iesniegums klātienē (pie sekretāres, 5 stāvā), norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt 2 nedēļu laikā

Maksa par izziņu 5,00 Eur

 

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (Talsu filiāle)

Stendes iela 1, Talsi, Talsu pilsēta, LV-3201

T.: 63291600

Dati par Talsu slimnīcu nav saglabājušie pilnībā, pieejami no 2005. gada. Konkrētu gadu datus var precizēt, sazinoties ar slimnīcas arhīvu. Maksa par izziņu 7,00 Eur

Dzimšanas dati no 1973. atrodas Ventspils arhīvā. Pils ielā 86-88, Ventspilī, LV - 3601

Informāciju par izziņām var saņemt pa tālruni/faksu: 63622816, kā arī e-pastu: ventspils.izzinas@arhivi.gov.lv; Dzimšanas dok. 1. lpp. kopija, kura norādīts dzimšanas laiks, maksā 7,63 Eur

Jāiesniedz iesniegums, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

 

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

(Ventspils slimnīca )

Inženieru iela 60, Ventspils, LV – 3601

T.: 63622658

http://www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/kontakti/administracija/ventspili.html

Slimnīcas arhīvā glabājas dati sākot no 1994.g.

Jāiesniedz rakstisks iesniegums norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē vai sūtīt pa e-pastu kā pielikumu.

Atbildi iespējams saņemt 2 nedēļu laikā

Maksa par izziņu 6,00 Eur

Dzimšanas dati no 1974.-1993.g. atrodas Ventspils arhīvā. Pils ielā 86-88, Ventspilī, LV - 3601

Informāciju par izziņām var saņemt pa tālruni/faksu: 63622816, kā arī e-pastu: ventspils.izzinas@arhivi.gov.lv; Dzimšanas dok. 1. lpp kopija, kura norādīts dzimšanas laiks, maksā 7,63 Eur

 

Tukuma slimnīca

Raudas iela 8, Tukums

T.: 63107264

http://www.tukslim.lv/lv/

Dati ar dažiem iztrūkstošiem gadiem no 1963. gada

Informāciju iespējams saņemt izziņas veidā, samaksājot uz vietas kasē. Vai elektroniski vai pa telefonu pēc apmaksas veikšanas. Ir jāsazinās ar Tukuma slimnīcu, nosaucot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus: dzemdību datumu, mēnesi, gadu un jāatstāj savi kontakti. Saņemot informāciju elektroniski vai pa tel, jāveic priekšapmaksa.

Maksa par izziņu 5,00 Eur

 

Valkas slimnīca

(skat. Vidzemes slimnīca)

Rūjienas iela 3, Valka, Valkas pilsēta, LV-4701

 

Valmieras slimnīca

(skat. Vidzemes slimnīca)

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201

 

Vidzemes slimnīca

(kādr.Valmieras slimnīca; 2008.g apvienotas: Vidzemes slimnīca Valmierā, Vidzemes slimnīca Rūjienā un Vidzemes slimnīca Valkā)

Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201

T.: 64202600

https://vidzemesslimnica.lv/

Dati sākot no 1992. gada

Jāiesniedz rakstisks iesniegums klātienē, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt 2 nedēļu laikā

Maksa par izziņu 5,00 Eur

 

Ventspils pilsētas slimnīca

(skat. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca)

 

Viļānu slimnīca

Rīgas iela 57, Viļāni, Viļānu n., LV-4650

T.: 64662620

Dati nav saglabājušies (ir iznīcināti)

 

Jūrmalas slimnīca Bulduros

Vienības pr. 19/21, Jūrmala, LV - 2010

T.: 67754076

http://jurmalasslimnica.lv/lv/kontakti

Slimnīcā glabājas dati no 1998. gada.

Jāiesniedz rakstisks iesniegums – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Iesniegumu var sūtīt pa e-pastu kā pielikumu.

Atbildi iespējams saņemt 2 nedēļu laikā (vai ātrāk), pakalpojums ir bez maksas

Senāki dati (no 1978. g.) glabājas Personāla dokumentu valsts arhīvā (Ata ielā 1, Rīgā), T.: 67272176; https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=346, dzimšanas vēstures 1.lpp kopija maksā aptuveni 8,00 Eur (precizēt uz vietas). Iesniegumu par datu iegūšanu, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, datumu) var iesniegt klātienē, sūtot pa pastu vai e-pastu pdva@arhivi.gov.lv.

 

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002

T.: 67069626

http://www.stradini.lv/page.php?id=1938

Jāiesniedz rakstisks iesniegums (paraugu iespējams saņemt arhīvā), kurā norādīts mātes vārds, uzvārds un gads un datums, kad bērns piedzimis. Datus iespējams saņemt personīgi vai elektroniski, ja iesniegumā norādīta e-pasta adrese. Elektroniski iesniegumu var sūtīt uz stradini@stradini.lv

Datus iespējams saņemt atkarībā no interesējošā gada, pēc iespējas ātrāk, bet var ilgt 2 nedēļas līdz mēnesim

 

Rīgas 1. Slimnīca

Bruņinieku 5, Rīga LV-1001

T.: 67366385

http://www.1slimnica.lv/lv/kontakti/kontaktinformacija

Dati pieejami no 1975. gada

Jāiesniedz rakstisks iesniegums – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai.

Atbildi iespējams saņemt viena mēneša laikā (vai ātrāk, ja iespējams)

Maksa par izziņu 17,00 Eur

 

Rīgas 3. slimnīca (likvidēta)

Maskavas iela 122/128, Rīga

Pēc Latvijas Valsts arhīva informācijas ne Rīgas slimnīcā „Bikur Holim”, ne Latvijas Valsts arhīvā nav atrodama likvidētās slimnīcas medicīniskā dokumentācija.

 

Rīgas 6. slimnīca

(likvidēta 1997. gada 25. oktobrī)

Dati 1978-1997. gadam glabājas Personāla dokumentu valsts arhīvā (Ata ielā 1, Rīgā), T.: 67272176; https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=346, dzimšanas vēstures 1.lpp kopija maksā aptuveni 8,00 Eur (precizēt uz vietas). Iesniegumu par datu iegūšanu, norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, datumu) var iesniegt klātienē, sūtot pa pastu vai e-pastu pdva@arhivi.gov.lv.

 

Siguldas slimnīca

Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

T.: 67973973

http://www.siguldasslimnica.lv/lv/kontakti

Dati pieejami no 1983. gada

Jāiesniedz rakstisks iesniegums slimnīcas direktoram – norādot mātes vārdu, uzvārdu, dzemdību datumu, mēnesi, gadu. Jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, ja uzvārds mainīts, tad laulības apliecībai. Iesniegumu iespējams iesniegt gan klātienē, gan sūtot pa pastu vai e-pastu.

Atbildi iespējams saņemt 2 nedēļu laikā

Maksa par izziņu 6,05 Eur

 

Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis: http://likumi.lv/doc.php?id=259999)

** Informācija par atbildes sniegšanu ir informatīva, vadoties pēc iestādes sniegtās informācijas. Bet saskaņā ar "Iesniegumu likuma" 5.3. punktu, "iestāde atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas"