ASTROLOGI VIESOS ANCĒ

"Tad, kad laukā asi vēj',
Ausmiš sauc pie sev' uz tēj'.
Šodien dikti lepni laiž -
"Mājas Vies'" nu ciemos gaid'."
No Ančiņu folkloras

"Mājas Viesis" turpina apciemot savus lasītājus Latvijas malu malās. Līdz ar spalgo salu "Mājas Viesa" komanda sestdien devās ceļā pie saviem lasītājiem Ventspils rajona Ancē.

Ances puses ļaudis izrādījās makten rūpīgi gatavojušies viesu uzņemšanai, un radošās kafejnīcas "Ausmiš" kultūras programma bija gana plaša.

Līdzi paņemtā izdevniecības "Lauku Avīze" jaunāko izdevumu prāvā kaudzīte asprātības un zinību konkursos kusa kā lāstekas saulītes karsētajā Ances kultūras nama pažobelē.

Senioru kolektīvam griežoties deju virpulī un klātesošajiem sitot tautas dziesmu takti, laiks skrēja vēja spārniem. Uz mirkli tas kosmiskajā telpā apstājās, sarunājoties ar galveno viesi - astrologu Ivo Puriņu. "Mājas Viesa" lappušu "Gribi tici, gribi netici" un "Latvijas zinātne" piepildītājam Kristapam Baņķim ancēnieši laikus bija piekodinājuši paņemt līdzi kādu spēcīgu tautiskās astroloģijas lauciņa kopēju. Astrologa ezoterikas un okultisma piesātinātā lekcija par sadzīves maģiju jeb kosmosa likumiem ikdienas dzīvē izpelnījās daudzus jautājumus.

- Senajā Grieķijā virs ieejas Delfu svētnīcā bija rakstīts: "Iepazīsti pats sevi". Arī mums ir jāizprot, kas mēs patiesībā esam. Ja manas sarunas noslēgumā klātesošie nebaidīsies no vārda "liktenis", uzskatīšu, ka savu uzdevumu esmu godam veicis, - atzina astrologs.

Lūk, dažas astrologa Ivo Puriņa sadzīves maģijas atklāsmes.

- Ja mēs zinām, kas mēs esam, mēs varam atrisināt jebkuru savu problēmu.

- Cilvēks ir komiska būtne, kas uz Zemes ieradusies "komandējumā". Cilvēkus varētu salīdzināt ar šaha figūrām uz galdiņa: viņi var doties, kur vien vēlas, bet tikai ar sev paredzētiem gājieniem. Laidņi kā laidņi, tornis kā tornis, bet bandinieks tikai soli uz priekšu...

- Dzīves fokuss: pagriezt laika ratu atpakaļ var, raugoties uz pasauli ar bērna acīm.

- Sievietei, iepazīstoties ar vīrieti, viņš pēc iespējas ilgāk jātur tālāk no sevis, līdz vīrietis sasniedz augstāko mīlestības punktu. Tikai tad, ieguvis tuvību ar sievieti, viņš to nēsās uz rokām visu mūžu. Vīrietis neciena to, kas nāk viegli.

- Vissaldākais miegs būs guļot ar galvu uz Austrumiem. Slimnieks ātrāk atveseļosies, ja gulēs ar galvu uz Dienvidiem. Pirms eksāmeniem un svarīgām pārrunām skaidrāku galvu var iegūt, pārbīdot gultas galu uz Ziemeļiem.
- Niknuma "konfektes" cilvēkam nevajadzētu "sūkāt" ilgāk par pāris stundām. Lai nokautu kaitīgās jūtas, ieteicams vairākas reizes pagriezties pulksteņa rādītāja virzienā.

Ancē tovakar gāja lustīgi. Rokdarbu kopas "Paukers" (ančiņu izloksnē - "pavakare") sievas pat iesaistījās "lielību karā" ar deju senioriem - kura trupa vairāk pasauli apceļojusi.
Ventspils puses ļaudīm par prieku astrologs solījās vasaru pavadīt Vīdāles apkaimē.

AUTORS: Kristaps Baņķis
FOTO: Dainis Bušmanis, "Latvijas Avīze"
PUBLICĒTS: "Mājas Viesis", 16.02.2007