Urāna 84 gadu sabiedrisko notikumu attīstības cikls

Latvijas astrologu 6.konferences referāts

        

Katrai no Saules sistēmas planētām piemīt savas īpašības un sava ietekme uz visu, kas notiek uz Zemes. Planētas ietekmē katra cilvēka dzīvi un uzvedību, ietekmē dažādus notikumus, kā arī ietekmē arī politiku un svarīgu lēmumu pieņemšanu.     

Protams, katrs astrologs pateiks, ka ir ļoti grūti atdalīt kādas vienas planētas ietekmi no pārējām, jo astroloģiskā situācija iedarbojas un izpaužas tikai kompleksā, savstarpējā mijiedarbībā. Bet tomēr, katrai šīs kopējās bildes sastāvdaļai, katrai planētai ir sava krāsa, sava vieta, sava ietekme un sava nozīme.  

Saprotams ir arī tas, ka planētas, kuras atrodas tuvāk Zemei, un kurām ir mazāks orbitālais cikls, vairāk ietekmē ātros notikumus un tos labāk izjūt cilvēki, jo cilvēka dzīvē kaut kas mainās pastāvīgi. Tālās planētas ar lieliem cikliem, tādas kā Urāns, Neptūns un Plutons pēc nosacījuma vairāk ietekmē veselas paaudzes, nozīmīgus pasaules notikumus un Zemi kopumā.     

Urānam ir mazākais no šiem lielajiem cikliem, 84 gadi un 7 dienas. Tas ir tāds skaitlis, kurš vēl var būt aptverams viena cilvēka dzīves laikā, jo līdz šādam vecumam cilvēki mēdz nodzīvot un pat pārdzīvot Urāna ciklu. Tādu cilvēku likteņi bieži ir saistīti ar savas zemes un valsts notikumiem, viņus varētu pat nosaukt par sava laikmeta cilvēkiem. 84 gados nomainās divas, trīs paaudzes, var pilnībā nomainīties sabiedriskā kārtība. Un daudzu sabiedrisko notikumu attīstību var vērot tieši šo 84 gadu posmā.   

Urāns ir ļoti spēcīga un interesanta planēta un Urāna ietekmes pētīšana var dod astrologam papildus iespējas, strādājot gan ar natālo horoskopu, gan arī analizējot un prognozējot sabiedriskos notikumus.

         Urānu atklāja 1781.g.13.martā astronoms un astrologs Geršels.

Runājot par Urāna atšķirību no citām planētām, jāpiemin divas īpatnības. Urāns ir vienīgā no Saules sistēmas planētām, kura riņķo „guļot uz sāna” un pie tam griežas pretējā virzienā, jo Urāna rotācijas ass atrodas gandrīz planētas orbītas plāksnē un Urāna ekvatora leņķis pret orbītu sastāda 98 ̊

Tādēļ nav brīnums, ka Urāna ietekmi raksturo kā neparastu, negaidītu, atšķirīgu no citiem, ekstravagantu - tie ir pieņemtie Urāna apzīmējumi.      

Arī grieķu dieva vārds, kuru saņēma planēta, ir saistīts ar pārmaiņām. Pēc mīta Urāns zaudēja varu, kad dēls, titāns Kronos, sacēlās pret tēva varu. 

Apkopojot vairāku astroloģisko avotu datus es sagrupēju četrās grupās ar Urānu saistītus simboliskos apzīmējumus astroloģijā un sastādīju tabulu: 

sabiedriskos notikumos:

psiholoģijā:

zinību apgūšanā:

citos simbolos:

-         tieksmi pēc sociālās brīvības

-         valstisku neatkarību

-         reformas un revolūcijas

-         pārmaiņas

-         pārkārtošanas

-         pārvērtēšanas

-         jaunus pasaules uzskatus

-         nemierus un nekārtības

-         anarhiju un haosu

-         karus, kas sagrauj veco pasaules kārtību

-         bojājumi elektrotīklos

-         avārijas atomstacijās neparastas dabas parādības

-         dabas katastrofas

-         bankas sistēmu un biržu neparedzētas pārmaiņas

-         saikni ar universālo apziņu

-         garīgumu

-         intuīciju 

-         zemapziņas izpausmes

-         iedvesmu

-         radošās idejas

-         ģenialitāti

-         savdabīgumu

-         oriģinalitāti

-         ekstravaganci

-         ekscentriskumu

-         neparastas spējas

-         atšķirību no pārējiem

-         nespēju pakļauties svešai varai

-         neparastu uzvedību

-         ziņkāri

-         zinātniskos atklājumus

-         zinātnisko paredzēšanu

-         nākotnes paredzēšanu

-         pārsteigumus un pēkšņumu

-         visa neparastā pētniekus

-         pirmatklājumus un pirmatklājējus

-         jaunākās un eksperimentālās tehnoloģijas

-         jaunus aparātus konstruktorus

-         zinātniski tehnisko revolūciju

-         astronomiju

-         astronautiku, kosmonautiku

-         kibernētiku

-         kodolfiziku

-         debesis

-         gaisu

-         enerģiju no gaisa

-         gaisa satiksmi

-         lidaparātus

-         zvaigznes

-         zibeni

-         elektrību

-         elektriskās iekārtas

-         elektrisko apgaismojumu

-         elektroniku

-         radiāciju

-         atomenerģiju

-         radiosakarus

-         televīziju

-         internetu

-         informācijas tehnoloģijas

-         elektrovilcienus

-         mašīnas

-         kolektīvo ekonomiku

Savam pētījumam es izvēlējos tikai dažus sabiedriskos notikumus, kuriem ir spilgti izteikta Urāniskā būtība.          Piemēram, mēs ar pārliecību varētu nosaukt par „Urāniskiem” sekojošus sabiedriskos notikumus:-tautas cīņu par brīvību un neatkarību, gan politisko, gan garīgo, tai skaitā revolūcijas, apvērsumus un sacelšanos;-zinātniskos un ģeogrāfiskos pirmatklājumus;-kosmosa pētīšanas un apgūšanas spilgtākos notikumus.   

Urāns, kā jebkura cita planēta, viss spilgtāk un stiprāk izpaužas savas valdīšanas zodiaka zīmē - Ūdensvīrā. Ūdensvīrā Urāns atrodas parasti no 7 līdz 10 gadiem, biežāk tie ir 7 gadi. 

Man bija interesanti pārbaudīt, kādus sabiedriskos notikumus Urāns ietekmē būdams Ūdensvīrā, dažādos laika posmos. 

Izrādījās, ka tas laiks, kad Urāns bija determinēts Ūdensvīrā ir ļoti bagāts ar „Urāniskiem” sabiedriskajiem notikumiem.  

Es mēģināju no tiem atlasīt tikai visspilgtākos un saliku šos notikumus hronoloģiskajā kārtībā.

No 1. līdz 17. mūsu ēras gadsimtam:

 • 70.g. Romieši izpostīja Lielo Jeruzalemes templi;
 • 325.g.Pirmā vispasaules kristīgo garīdznieku sanāksme;
 • 410.g.Vestgoti ieņem Romu, Rietumu Romas impērijas krišanas sākums;
 • 488.g.Mazdokitu kustība Sasanīdu valstī;
 • 829.g.Izveidota Anglijas karaliste;
 • 911.g.Dibināta Normandijas hercogiste;
 • 990.g.Masveida pareizticības ienākšana Krievijā;
 • 994.g.Dibināta Svētā Romas Impērija;
 • 1328.g.Anglija pirmoreiz atzina Skotijas neatkarību;
 • 1326.g.Krievijā pareizticīgo metropolīts pārcēlās uz valdīšanu no Kijevas uz Maskavu;
 • 1410.g.Notika Grīnvaldes kauja, kurā tika sakauta Teitoņu ordenis;
 • 1499.g.Šveice ieguva neatkarību no Svētās Romas Impērijas;
 • 1492.g.Kolumbs atklāja Amēriku;
 • 1497.g.Vasko Da Gama atklāja jūras ceļu uz Indiju;
 • 1582.g.pāvests Grigorijs XIII ievieš jaunu kalendāru;
 • 1581.g.Jermaks dodas uz Sibīriju, atklāt jaunās zemes;
 • 1662.g.Dibināta Londonas karaliskā zinātniskā biedrība;
 • 1665.g.Izveidota Francijas zinātņu akadēmija;
 • 1665.g.Pareizticības šķelšanās Krievijā;
 • 1660.g.Stepana Razina tautas dumpis pret cara varu Krievijā;

19.gadsimts:

 • 1830.g.buržuāziskā revolūcija Francijā;
 • 1830.g.nacionālās brīvības sacelšanās Polijā;
 • 1830.g.pagrīdes revolucionārā kustība Itālijā;
 • 1830.g.neatkarību ieguva Serbija; 1831.g. - Beļģija;
 • 1830.g.Darvina ekspedīcija ar kuģi “Bigl”;
 • 1830.g.atklāts Zemes ziemeļu magnētiskais pols;
 • 1834.g.revolūcija Spānijā;

20.gadsimts:

 • 1912.g.revolūcija Ķīnā;
 • 1912.-1914.g.Balkānu karš;
 • 1914.-1918.g. Pirmais pasaules karš;
 • 1916.g. atlaista Krievijas Dome;
 • 1917.g.februāra un oktobra revolūcijas Krievijā;
 • 1916.-1919.g. Somija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Ukraina, Baltkrievija pasludina savu neatkarību no Krievijas;
 • 1916.g.izgudrots pirmais reaktīvais dzinējs ar šķidro degvielu;
 • 1916.g.pirmo reizi pasaules vēsturē Vācija pielietoja indīgo gāzi iprītu;
 • 2001.g.notika terora akts ASV, pēc kura pasaule pasludināja vispasaules terorisma apkarošanu;
 • 2003.g. ASV uzsāk karu pret Irāku;
 • Eiropas Savienības valstis aktīvi apspriež jaunu dalībvalstu uzņemšanu un 2004.g. pavasarī uzņem jaunas dalībvalstis;

            Notikumi, kuri sakrita ar Urāna atrašanos Ūdensvīrā, bieži mainīja pasaules kartību, ietekmēja tālāko pasaules un atsevišķu valstu attīstību.Piemēram, kad Urāns bija Ūdensvīrā tika sagrauta Izraelas valsts; sākās Rietumu Romas impērija krišana un pēc 7 Urāna cikliem bija dibināta Svētā Romas Impērija; izveidojas jaunas valstis Eiropā; uzsākās oficiālās kristietības laikmets un pēc 8 Urāna cikliem pareizticība ienāca Krievijā.

17 Urāna ciklus pirms 1917.g.oktobra revolūcijas Krievijā, bija uzsākta Mazdakitu kustība, kurā mācīja par sociālo un materiālo līdztiesību un piesauca atņemt mantu bagātajiem un sadalīt starp nabagiem.  15.gadsimtā bija atklāts jauns kontinents - Amērika;  16.gadsimtā pāvests Grigorijs XIII izmainīja kalendāru Eiropā;   

17.gadsimtā Eiropā strauji attīstās zinātnes un Anglijā un Francijā tiek dibinātas zinātniskās biedrības. 

19.gadsimtā Urāns Ūdensvīrā izprovocēja buržuāzisko un sociālo revolūciju sēriju vairākās Eiropas valstīs; zinātne un materiālisma idejas nostiprināja savas pozīcijas; tika noformulēta Darvina evolūcijas teorija, kura bija ļoti revolucionāra savam laikam.   

20.gadsimtā Urāns viesojās Ūdensvīrā divas reizes. Pirmajā reizē pasaulē sākās 1.pasaules karš. Karš ar tanku, indīgās gāzes un psiholoģiskā uzbrukuma pielietošanu, kā arī notika sociālistiskā revolūcija Krievijā. Šie notikumi sagrāva cara varu Krievijā un Vācijā, un sagrāva visu stabilo pasaules kārtību.  

Otrajā reizē Urāns bija Ūdensvīrā no 1995. līdz 2003.gadam. Visa pasaule bija liecinieki, drausmīgajam teroristiskajam aktam ASV, kad Ņju Jorkas Tirdzniecības centrs bija uzspridzināts ar lidmašīnu pielietošanu. No 11.09.2001. pasaules sabiedrība pasludināja starptautiskā terorisma apkarošanu.   

Katrs no nosauktajiem notikumiem, ienesa būtiskus jauninājumus un pārmaiņas. 

No šā nelielā pasaules notikumu pārskata rodas kopējais iespaids par Urāna ietekmi uz sabiedriskajiem notikumiem.         Tagad es piedāvāju paņemt vienu notikumu piemēram un apskatīt tā attīstības gaitu saistībā ar Urāna tranzītiem.  

Es piedāvāju, kā piemēru izskatīt 1917.g. revolūciju Krievijā, un pārbaudīt, kā šo spilgti „Urānisko” notikumu ietekmē tranzītā Urāna aspekti.  

Ņemsim oficiālo revolūcijas datumu 07.11.1917., laiks mūsu gadījumā lomu nespēlē, jo mēs skatīsim tikai vienas tālās planētas Urāna aspektus ar radiksa Urānu, neņemot vērā horoskopa mājās, bet tikai zīmes.   

Tātad Urāns 20˚ Ūdensvīrā, pretī cara varai, kvadrātā ar Sauli un Merkuru Skorpionā, viss notika strauji, agresīvi un negaidīti. Ne pa velti Ļeņins teica, ka revolūciju jāsāk tagad, „vakar bija par agru, rīt var būt par vēlu”.

 • Sociālistiskā revolūcija Krievijā pilnībā sagrāva esošo valsts kārtību;
 • Uzsākās padomju komunistiskās idejas attīstība un realizācija;
 • Strādnieku un zemnieku valdība bija pasludināta par vispasaules revolūcijas ideju;
 • Izveidota pilnīgi jauna valsts - Padomju Krievija;        

Pēc septiņiem gadiem, tranzītais Urāns izveidoja pirmo aspektu ar radikālo Urānu. Notiek pirmais satricinājums, kurš toties tikai nostiprina Padomju Savienības pozīcijas. Pēc Ļeņina nāves varu pilnībā pārņem savās rokās Staļins.
Tajā pašā 1924.gadā pilnībā bija pabeigta Padomju Savienības veidošana, pieņemta pirmā Padomju Savienības konstitūcija.Urāns 20.grādā Zivīs; 30 grādu aspekts;

1924.gada aprīlis - 1925.gada februāris

 • 21.01.1924. - nomira Ļeņins;
 • 31.01.1924. - pieņemta pirmā PSRS konstitūcija;
 • 1924.g. - pabeigta PSRS veidošana;
 • 05.02.1924. - ieviesta pirmā naudas reforma(1 rublis=50.000);
 • 1924.g. aprīlis - izveidota Ateistu Līga;
 • 1924.g. maijs - CK plēnums ignorē Ļeņina politisko “testamentu”;
 • 23.05.1924. - Staļins tiek atkārtoti ievēlēts par CK ģenerālo sekretāru;

     Vēl pēc 7 gadiem. Tranzītā un radikālā Urānu sekstila laikā PSRS notiek strauja industrializācija un kolektivizācija. PSRS ceļ tūkstošiem jaunu rūpnīcu, kuru celšanai ir nepieciešamas darba rokas. Nepieciešams ir pastiprināt darba disciplīnu un ierobežot cilvēku pārvietošanās iespējas. Galvenā ideja ir nostiprināt varas pamatus, pierādīt pasaulei, ka Padomju Savienībai ir nākotne. Tieši šajā laikā mirst Staļina sieva, kas atstāj nopietnu iespaidu uz visu Staļina tālāko dzīvi un valdīšanu.Urāns 20.grādā Aunā; 60 grādu aspekts;

1931.gada jūnijs -1933.gada februāris

 • 1928.-1932.g. Pirmā padomju piecgade (PSRS realizē valsts industrializāciju - ceļ jaunas rūpnīcas un fabrikas. Pirmās piecgades laikā uzcelti vairāk nekā 3000 rūpniecības objekti);
 • 11.10.1931.g. pilnīgi aizliedz privāto tirdzniecību;
 • 1929.-1931.g. ievieš masveida kolektivizāciju;
 • 20.04.1932. - notika pēdējā Arodbiedrību sanāksme līdz 1959.g.;
 • 08.11.1932. - nomira Staļina sieva (S.Allilujeva);
 • 15.11.1932. - pieņemts lēmums par darba disciplīnas nostiprināšanu;
 • 27.12.1932. - ieviestas iekšējās PSRS pases;
 • 12.01.1933. - pieņemts pirmais lēmums par partijas rindu tīrīšanu;
              Pēc 21 gada no cikla sākuma, 1939/40 gados PSRS sastopas ar pirmo reālo krīzi (Urānu kvadratūra).Vācija gatavojas karam ar PSRS. PSRS arī ir gatava karam. Ir izveidota liela militārā mašīna, mobilizēti papildus cilvēki, sagatavota kara tehnika. Politikā PSRS un Vācija paraksta Molotova-Ribentropa Paktu. 1939.gadā visu Baltijas valstu teritorijās tiek ievests Padomju armijas karaspēks. Tajā pašā laikā par uzsākto karu ar Somiju, PSRS bija izslēgta no Tautas Savienības. Krīze ir neizbēgama un tā izvēršas Vācijas un PSRS kara sakumā 1941.g.Urāns 20.grādā Vērsī; 90 grādu aspekts;1939.gada maijs -1940.gada aprīlis

 • 03.05.1939. - Molotovs iecelts par PSRS Ārlietu narkomu;
 • 23.08.1939. - Molotovs un Ribentrops paraksta “Neuzbrukšanas paktu”;
 • 01.09.1939. - Vācija ieved karaspēku Polijā;
 • 17.09.1939. - PSRS ieved karaspēku rietumu Ukrainā un Baltkrievijā;
 • 30.11.1939.-12.03.1940. - PSRS karo ar Somiju;
 • 14.12.1939. - PSRS par karu Somijā tiek izslēgta no Tautu Savienības;
 • 02.10.1939. - PSRS pieprasa Latvijai nodot savu kara infrastruktūru Padomju armijai;
 • 05.10.1939. - PSRS izvieto Latvijā savas kara bāzes;
 • 15.06.1940. - PSRS armija ieņem Latviju;

         Pēc kara Urāni ir 120˚ aspektā. Padomju vara ne tikai noturējās, bet pat nostiprināja savas pozīcijas. PSRS ieņēma jaunas teritorijas, piemēram pievienoja Baltijas valstis. Izveidoja sociālistisko valstu nometni Eiropā. PSRS bija ļoti stipra ietekme uz jaunām sociālistiskajām Eiropas valstīm. Pieaug spriedze starp Rietumu valstīm un PSRS. 1947.g. PSRS pasludina, ka pasaule ir sašķēlusies divās nometnēs - vienu pārstāv ASV, bet otru PSRS. Sākās aukstais karš.Urāns 20.grādā Dvijņos; 120 grādu aspekts;

1946.gada jūlijs -1947.gada maijs

 
 • 25.12.1946. - PSRS uzbūvē pirmo Eiropā atoma reaktoru;
 • 21.05.1947. - uzsākta kolektivizācija Baltijas valstīs;
 • 1946.-1947.g. - pieaug spriedze attiecībās starp Rietumu valstīm un PSRS;
 • 22.09.1947. - Notiek Bulgārijas, Ungārijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas, PSRS, Francijas, Čehoslovākijas un Dienvidslāvijas komunistisko partiju pārstāvju sanāksme, kurā Ždanovs pasludina, ka pasaule ir sadalījusies divās nometnēs, vienu pārstāv PSRS, bet otru ASV;
 • 1947.g. - sākās aukstais karš;
            150˚ aspekta laikā starp tranzīto un radikālo Urānu, PSRS sagaida Staļina nāve un valdības nomaiņa. Hruščovs nosoda Staļina personības kultu un pasludina par lielo reformu uzsākšanu tautas saimniecībā, lauksaimniecībā, partijas vadībā.Hruščovs apsola PSRS ļaudīm uzcelt komunismu līdz 1980.g. Urāns 20.grādā Vēzī; 150 grādu aspekts;

1953.gada jūlijs -1954.gada maijs

 
 • 05.03.1953. - nomira Staļins;
 • 07.09.1953. - par PSRS CK ģenerālo sekretāru tiek ievēlēts Hruščovs;
 • 20.08.1953. - PSRS izmēģina pirmo ūdeņraža bumbu;
 • 1953.g. septembrī ir pasludināta pirmā Staļinisma represiju upuru rehabilitācija;
 • 1953.g.IX-X - tiek pieņemti vairāki lēmumi par lauksaimniecības attīstību;
 • 27.06.1954. - PSRS uzcelta pirmā atomelektrostacija;
            Puse Urāna cikla ir pagājusi. Urānu opozīcija aktivizē opozīciju PSRS ārējā politikā. PSRS atbalstīja 1959.gada Kubas revolūciju un, līdz ar to, saasināja attiecības ar ASV. Šis nopietnais divu pretim stāvošo politisko sistēmu konflikts gandrīz noveda līdz 3.pasaules karam (visiem zināma 1962.g.Karības krīze). Atgādināšu, ka starp 1941.g. un 1962.g. ir 90˚ Urānu aspekts. Vēl viens Urāna opozīcijas izpausmes rādītājs - bija Kosmosa ēras sākums. Pasaulē un PSRS sākās aktīva kosmosa apgūšana.Urāns 20.grādā Lauvā; 180 grādu aspekts;

1959.gada septembris -1960.gada jūlijs

§         1957.g. PSRS uzsākās kosmiskā ēra;

§         02.01.1959. - PSRS palaiž pirmo kosmisko staciju “Luna 1”;

§         12.09.1959. - PSRS palaiž otro kosmisko staciju “Luna 2”;

§         07.10.1959. - PSRS palaiž trešo kosmisko staciju “Luna 3”;

§         15.05.1960. - palaists pirmais kosmiskais kuģis pavadonis “Vostok”;

§         19.08.1960. - palaists otrais kuģis “Vostok”;

§         26.07.1959. - Kubā notika komunistiskā revolūcija;

§         1960.g. maijā PSRS pilnībā atzīst jauno Kubas valdību;

§         1959.-1960.g. -  konflikts sakarā ar komunisma uzvaru Kubas salā, un PSRS atbalstu tam, gandrīz noveda līdz trešajam pasaules kodolkaram;

           Atkal iestājās 150˚ aspekts. Pagājušajā reizē, šā aspekta laikā, pie varas nāca Hruščovs, šoreiz viņu nomainīja Brežņevs. Starp notikumiem ir 60˚ Urāna aspekts.Šoreiz varas nomaiņa notiek diezgan mierīgi. Ārpolitikā PSRS turpina aktīvi izplatīt komunisma idejas visā pasaule.  PSRS palīdz Vjetnamai karot ar ASV, oficiāli PSRS kara darbībās nepiedalās, bet sniedz palīdzību brālīgajai Vjetnamas tautai.Urāns 20.grādā Jaunavā; 150 grādu aspekts;

1965.gada novembris -1966.gada septembris

§         1964.g. No sava posteņa tika noņemts Hruščovs;

§         14.10.1964. - par PSRS CK ģenerālo sekretāru ievēlēts Brežņevs;

§         1965.g. - tiek atceltas visas Hruščova saimnieciskās un partijas reformas;

§         14.11.1965. - PSRS pieņem lēmumu sniegt palīdzību draudzīgajai Vjetnamas tautai kara darbībās ar ASV;

§         1965.g. - atkal saasinās starptautiskās attiecības ar ASV;

§         08.04.1966. - notiek 23. PSRS komunistiskās partijas sanāksme; tiek nosodīta ASV agresija pret Vjetnamu;

§         1966.g. - tiek pasludināta Ļeņinisma principu atjaunošana partijā;

§         1966.g. - uzsākās palielināšana, apvienojot saimnieciskos objektus;

§         Uzsākās PSRS birokrātijas laikmets;

              Tranzītā un radikālā Urāna otrā trigona laikā sākās tā sauktais Padomju varas politiskās un ekonomiskās stagnācijas periods. Tajā pat laikā pašā valstī uzplaukst disidentu kustības. PSRS mēģina uzlabot diplomātiskās attiecības ar rietumu valstīm, jo pastāvīga militāro vajadzību eskalācija iztukšo valsts resursus. PSRS uzsāk pārrunas ar ASV par stratēģisko kodolieroču ierobežošanu.  Urāns 20.grādā Svaros; 120 grādu aspekts;

1972.gada oktobris -1973.gada augusts

§         1972.g. - noslēgts pamiers Vjetnamas karā;

§         No 1972.g. sākās PSRS stagnācijas laiki;

§         1972.g.maijs - ASV prezidents Niksons ierodas vizītē Maskavā;

§         1972.g. - uzsākās pārrunas starp PSRS un ASV par stratēģisko bruņoto spēku ierobežošanu;

§         1972.-1973.g. - mēģinājumi ar diplomātijas palīdzību izveidot stabilas attiecības ar rietumiem;

§         1973.g. augusts - akadēmiķis Saharovs kritizē padomju varu un uzsāk cilvēktiesību sargājošo kustību PSRS;

§         1973.g. - PSRS piedalās Tuvo Austrumu un Izraelas kara konflikta noregulēšanā;             Pēdējais apļa krīzes punkts. Otrā kvadratūra. Ja šis punkts tiek pārvarēts bez problēmām, var cerēt uz notikuma pozitīvu iznākumu un uz attīstības turpinājumu nākošajā ciklā. Kas tad notiek PSRS? 1979.g. PSRS uzsāk karu Afganistānā. Vēlēšanās izplatīt komunisma idejas un savu ietekmi uz Austrumiem  stipri sašūpoja stabilitāti pašā valstī. Daži eksperti pat uzskata, ka tieši šis karš Afganistana, nospēlēja liktenīgu lomu PSRS sagraušanā.Urāns 20.grādā Skorpionā; 90 grādu aspekts;

1979.gada janvāris -1979.gada oktobris

 

§         12.12.1979.g. - PSRS ieved karaspēku Afganistanā; PSRS uz 10 gadiem iesaistās kara darbībās Afganistanā;

§         1979.g. - Notiek otrās pārrunas starp PSRS un ASV par stratēģisko bruņoto spēku ierobežošanu;

§         1979.g. - Brežņevs un Karters paraksta vienošanos par stratēģisko bruņoto spēku ierobežošanu;

§         1979.g. - 48 gadu vecumā Gorbačevs tiek ievēlēts par PSRS CK Politbiroja locekli;

            Urānu sekstila laikā bija izdarīts pēdējais mēģinājums reformēt PSRS, jo bija skaidrs, ka ar vecajiem paņēmieniem varu noturēt paliek arvien grūtāk. Pie varas atnāk Gorbačovs, viņš mēģina veidot dialogu ar Rietumiem. Gorbačovs pasludina PSRS brīvības, kuras nevarēja iedomāties totalitārā valstī. Sākās „perestrojkas” laiki. Bet saglabāt, jau sabrūkošu valsti neizdevās. 1991.gadā PSRS izbeidza savu eksistenci ( tieši 84 gadi no 1907.gada).Urāns 20.grādā Strelniekā; 60 grādu aspekts;

1986.gada janvāris -1986.gada oktobris

 

§         10.03.1985. - Par PSRS CK ģenerālo sekretāru ievēlēts Gorbačevs;

§         19.11.1985. - Gorbačevs tiekas ar Reiganu;

§         1986.g. - Gorbačevs pasludina PSRS 15 gadu vienpusējas atbruņošanās plānu;

§         1986.g. - sākās “PERESTROJKA” un “GLASTNOSTJ”;

§         1986.g. - tiek atļauta kooperatīvā darbība;

§         26.04.1986. - notiek avārija Černobiļas atomelektrostacijā;

§         1986.g. - par CK politbiroja locekli iecelts Jeļcins;

            Bet 1917.gada cikls vēl nebija beidzies. Un 1993.g., kad izveidojās pēdējais 30˚ aspekts starp Urāniem, pārliecinātie komunisti ar armijas palīdzību mēģināja pagriezt vēsturi atpakaļgaitā. Kara apvērsuma mēģinājums, kā arī Maskavas Baltā nama apšaude nedeva gaidāmo rezultātu. Pie varas jau neatkarīgajā Krievijas Federācijā palika demokrāti.Urāns 20.grādā Mežāzī; 30 grādu aspekts;

1993.gada janvāris -1993.gada decembris

 

§         1993.g. - konstitucionālā krīze Krievijā;

§         1993.g. - kara apvērsuma mēģinājums Krievijā;

§         Mēģinājums atgriezt sabrukušo Padomju Savienību un atgriezt padomju valdību un kārtību Krievijā;

§         04.10.1993. - Maskavas Baltā nama apšaude;

§         12.12.1993. - Jaunās Krievijas Domes ievēlēšana;

           Urāna 84 gadu Oktobra revolūcijas attīstības cikls noslēdzās tikai 2000.gadā.Un kā jau bija paredzams Krievijā notiek varas maiņa. Prezidents Jeļcins pirms termiņa atsakās no amata un par jaunu KF prezidentu tiek ievēlēts V.Putins. Kāda nākotne gaida Krieviju parādīs laiks. Bet 2000.gads Krievijai bija izvēles gads - uzsākt jaunu ciklu vai mēģināt atkārtot tikko izieto.Urāns 20.grādā Ūdensvīrā; 0 grādu aspekts;atgriešanās cikla sākumā

2000.gada marts -2001.gada janvāris

 

§         26.03.2000. - Krievijas Federācijas prezidenta vēlēšanas; par prezidentu ievēlēts V.Putins;

§         07.05.2000. - Krievijas prezidenta Putina inaugurācija;

§         23.08.2000. - Krievijas zemūdens atomlaivas “Kursk” avārija;

§         27.09.2000. - pieņemti grozījumi Krievijas konstitūcijā;

            Tā izskatījās Urāna 84 gadu Krievu revolūcijas attīstības cikls.      

      Bet, kā vēl vienu piemēru, es gribēju piedāvāt ieskatu Urāna 84 gadu neatkarīgās Latvijas attīstības ciklā.           Par atskaites punktu ņemsim 18.11.1918., kad Latvija proklamēja savu neatkarību. Uz to brīdi Urāns ir iesaistīts Lielajā krustā - kvadratūra ar Sauli un Venēru, opozīcija ar Saturnu un kvadratūra ar Mēnesi. Latvijas neatkarības iegūšanu arī var pieskaitīt pie „Urāniskiem” notikumiem, tātad kā iepriekšējā piemērā apskatīsim tranzītā un radikālā Urānu aspektus. Urāna aspekti parādā spilgtākos, izteiktākos notikumus Urāna 84 gadu attīstības ciklā.         

•         Latvijai pirmo reizi izdevās atbrīvoties no impēriju varas un pasludināt sevi, kā neatkarīgu un brīvu valsti; Izveidota pagaidu valdība K.Ulmaņa vadībā;

•         Krievija un Vācija turpina mēģinājumus Latvijas teritoriju izmantot savā labā; Latvijas armija cīnās par neatkarību gan ar Vācu, gan ar Krievu armijām, līdz 1920.g., kad tika parakstīts miera līgums ar Krieviju;

•         Latvijas valsts veidošanu ietekmē kā pirmā pasaules kara notikumi, tā arī   Padomju Krievijas izveidošana;

              Kā bija redzams no iepriekšēja piemēra, un kā tam vajadzētu būt no astroloģijas viedokļa īpaši saspringtiem, kritiskiem gadiem ir jābūt saistītiem ar kvadratūras un opozīcijas aspektiem.   Tabula parāda tranzītā un radikāla Urāna aspektu veidošanas gadus.

Pilns Urāna cikls pagāja no 1918.gada līdz 2002.gadam.

Tranzītā Urāna aspekti pret radiksa Urāna stāvēšanu:

aspekts

zīme

gadi

aspekts

zīme

gadi

30̊ 

Zivs

1925.-1926.

150̊

Jaunava

1966.-1967.

60̊

Auns

1933.-1934.

120̊

Svari

1973.-1974.

90̊

Vērsis

1940.-1941.

90̊

Skorpions

1979.-1980.

120̊

Dvīņi

1947.-1948.

60̊

Strelnieks

1986.-1987.

150̊

Vēzis

1954.-1955.

30̊

Mežāzis

1994.

180̊

Lauva

1960.-1961

Ūdensvīrs

2002.

 

No Latvijas neatkarības proklamēšanas līdz neatkarības zaudēšanai pagāja Urāna cikla ¼ vai 21 gads. Pirmajā Urānu aspekta laikā K.Ulmanis kļuva par Ministru Prezidentu. Urānu sekstila laikā K.Ulmanis pārņēma varu un kļuva par Valsts Prezidentu. Bet Urānu kvadratūras laikā atteicās no varas PSRS labā. Pirmās Urānu kvadratūras laikā Latvija zaudēja savu neatkarību.

 • 1925.g. - Latvijas otrās Saeimas laikā, K.Ulmanis pirmo reizi kandidē prezidenta vēlēšanās;
 • 18.12.1926.g. -  K.Ulmanis ievēlēts par Latvijas Republikas Ministru prezidentu;
 
 • 15.05.1934. - K.Ulmanis valsts apvērsuma rezultātā kļūst par Valsts prezidentu un atlaiž IV Saeimu;
 • 1934g. - Tiek veidota Baltijas valsts militārā apvienība;
 • 1931.-1935. - par tautas ziedojumiem tika uzcelts Brīvības piemineklis;
 
 • 16.06.1940. - K.Ulmanis atkāpjas no Ministru prezidenta amata;
 • 21.07.1940. - K.Ulmanis atkāpjas no Valsts prezidenta amata;
 • 05.08.1940. - Latvija tiek pieņemta PSRS sastāvā, kā Latvijas PSR; Varu Latvijā pārņem komunisti;
 • 13.-14.06.1941. - notiek pirmās masveida deportācijas no Latvijas (deportē gandrīz 15.000 cilvēku);
 • 22.06.1941. - sākās Vācijas - Padomju Savienības karš;
            Otrā kvadranta laikā no 1940. līdz 1961.gadam Latvijā aktīvi tika veidota sociālistiskā realitāte. Viena daļa Latvijas iedzīvotāju mēģināja pretoties PSRS varai, par ko cieta. Bet cita daļa Latvijas iedzīvotāju daļa aktīvi piedalījās sociālistiskās sabiedrības veidošanā Latvijā. Līdz 1960.gadam (Urānu opozīcija) Latvija bija pilnība pakļauta Padomju varai, visas nacionālisma, brīvdomības un citas PSRS nepieņemamas izpausmes bija izkaustas.
 • 21.04.1947. - uzsākta kolektivizācija Baltijas valstīs;
 • 1947.g. - tiek likvidētas zemnieku viensētu saimniecības;
 • 1947.-1948.g. - zemnieki tiek pārcelti no savas zemes uz citām Latvijas vietām;
 • 25.03.1949.g. - otrais masveida deportāciju vilnis (43.000);
 
 • Līdz 1954.-1955.g. - Latvijas ļaudis mēģina cīnītiem ar jauno režīmu (Meža brāļi darbojās līdz 1955.g.);
 
 • 07.-08.1959.g. - LKP CK plēnums nosoda Latvijas “nacionālkomunistus”;
 • 1960.-1961.g. -  vairāki simti vadošo darbinieku, kas atbalsta nacionālās idejas tiek atlaisti no saviem amatiem;
 • 1960.-1961.g. - tiek veicināta masveida darbaspēka ieplūšana Latvijā no citām PSRS republikām;
 • 1960.-1961.g. - mērķtiecīga Latvijas industrializācija un kolektivizācija;
 • 1960.-1961.g. - PSRS pilnībā pārvalda Latviju;
             No 60-tiem līdz 80-tiem gadiem Latvijas attīstību var izskatīt, tikai kā kopējas PSRS sistēmas sastāvdaļu. Notikumi Latvijā bija saistīti ar notikumiem PSRS, tā pati industrializācija un stagnācija. Interesanti ir tas, ka pirmā Brīvības pieminekļa restaurācija sakrīt ar otro Urānu kvadratūru.
 • Latvija 60-to -80-to gadu laika posmā ir tikai PSRS sastāvdaļa;
 • Latvija ekonomika, politika un sabiedrība attīstās PSRS ietekmē un uzraudzībā;
 • Latvijai nav savas ārpolitikas;
 • Notikumus Latvijā veido un ietekmē kopējā situācija PSRS;
 
 • 1966.-1967.g. - tiek ieviesta centralizētas plānošanas sistēma;
 
 • 1973.-1974.g. - ekonomiskās un politiskās stagnācijas sākums;
 
 • 1979.-1980.g. - saimnieciskajā  apritē veidojās ievērojams deficīts visās sfērās;
 • 1980.g. - Maskavā notiek vasaras olimpiskās spēles; visas PSRS republikas piedalās olimpisko spēļu sagatavošanā; uz PSRS atbrauc daudz pārstāvju no dažādām ārvalstīm;
 • 1980.g. -1981. - tiek pirmo reizi restaurēts Brīvības piemineklis - Latvijas brīvības un neatkarības simbols;
             Pēdējā Urāna 84 gadu cikla kvadrantā no 1981. līdz 2002.gadam bija izlemts Latvijas tālākais liktenis. Urānu sekstila laikā Rīgā bija izveidota cilvēktiesību aizstāvošā organizācija „Helsinki-86”. 30˚ Urānu aspekta laikā 1994.g., no jau atkal neatkarīgas Latvijas teritorijas, tiek pilnībā izvesta Padomju armija. Un 2002.gadā Latvija uzsāka oficiālās pārrunas ar Rietumu valstīm par iestāšanos NATO un ES.

 • 1986.g. - Latvijā izveidota Cilvēktiesību aizstāvības grupa “Helsinki-86”;
 • 14.06.1986. - organizēta komunisma upuru piemiņas diena pie Brīvības pieminekļa;
 • 1987.g. - no padomju cietumiem tiek atbrīvoti un atgriežas Latvijā vairāki politiskie disidenti;
 • 1987.g - uzsākās trešās ATMODAS kustība Latvijā;
 
 • 1991.g. - Latvija atguva neatkarību;
 • 05.-06.06.1993.g. -  Latvijā notika 5.Saeimas vēlēšanas (pēc gandrīz 63 gadu pārtraukuma ¾ Urāna cikla); par atjaunotās Latvijas Valsts prezidentu ievēlēts G.Ulmanis);
 • 1994.g. - tika pilnībā izvests Padomju armijas karaspēks no Latvijas;
 • 1994.g. - tika pieņemts spēkā esošais Pilsonības likums;
 
 • 2002.g. - notiek Latvijas aktīvas pārrunas par iestāšanos NATO un ES;
 • 05.10.2002. - Latvijas 8.Saeimas vēlēšanas;
 • 07.11.2002. - par Latvijas Ministru prezidentu kļūst E.Repše;
            Tā izskatās Urāna 84 gadu sabiedrisko notikumu cikls piemēros.           Noslēgumā, gribu piedāvāt jūsu uzmanībai tabulu, kurā ir parādīti daži sabiedriskie notikumi, kas notika ar laika atstarpi 84 gadi viens no otra. Varbūt kādam būs vēlēšanās papētīt un paanalizēt šīs sakritības.
 09.01.1905. - Asiņainā svētdiena Krievijā;

13.01.1905. strādnieku sacelšanās Rīgā

23.08.1989. - Baltijas ceļā piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku

1906. - Krievijas pirmās Domes vēlēšanas, kur tiek ievēlēti 3 pārstāvji no Latvijas

1990. - Pirmās Latvijas Augstākās padomes vēlēšanas ar vairāk nekā vienu kandidātu

04.05.1990. - Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarācija

1905.-1907.g. Revolūcijas ietekmē likti pamati latviešu tautas apziņai cīņā par neatkarību

1991.augusts - Latvijas neatkarības atgūšana un atzīšana pēc PSRS sabrukuma
1914.g. - 1.pasaules kara sākums; sākās bēgļu laiki Latvijā1998.g. - 7.Saeimas vēlēšanas Latvijā;Latvijā atgriežas tagadējā Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga;
1917.g. - Revolūcija Krievijā; komunisma laikmeta sākums;2001.g. - teroristiskais akts ASV; pasludināta kopīga pasaules terorisma apkarošana;
1920.g. - Latvija noslēdz miera līgumu ar Padomju Krieviju;29.03.2004. - Latvija iestājās NATO;01.05.2004. - Latvija iestājās ES;
1922.g. - 1.Saeimas vēlēšanas; Pieņemta Latvijas Satversme; Latvija iestājās Tautu Savienībā; Apgrozībā iznāk pirmais lats;2006.g. - 9.Saeimas vēlēšanas;27.-28.11.2006.g. - NATO samits Rīgā;


Gribu atzīmēt, ka ne vienmēr notikumi, kuru sākums ir saistīts ar Urānu, pilnībā realizē pilnu 84 gadu ciklu. Bet pat tajā gadījumā, kad cikls tiek pārtraukts ātrāk, tranzītā Urāna aspektus var ņemt vērā situācijas analizēšanas un prognozēšanai. Īpaši izteikti parasti ir saspringtie aspekti. Urāna ietekmes izskatīšana palīdz labāk izprasts notikuma būtību, attīstības tendences un aktuālās problēmas. Var izskatīt gan pilnu Urāna 84 gadu ciklu, gan cikla daļas ( 7 gadus, 21, 42, 63 gadus).        
Pēc manām domām, Urāns dod plašas iespējas tālākai astroloģiskai pētīšanai.  

AUTORS: Lolita Mališčica, sertificēta astroloģe, LAstrA biedre.