Pētījums „Astroloģijas nozīme astroloģijas studentu dzīvē Latvijā”.