"LATVIJAS AVĪZE" un "MĀJAS VIESIS"

Kristaps Baņķis kopš 2007. gada sadarbojas ar "Latvijas Avīzes" izdevumiem.

"Mājas Viesis" reizi mēnesī publicē astrologa Mēnes kalendāru, kas ir pirmais publiskais presē publicētais ikmēneša kalendārs atjaunotajā Latvijā.

Laikraksta slejās vairākkārt parādījušies Kristapa Baņķa astropolitiskie komentāri.

Astrologs devies pie žurnāla "Mājs Viesis" lasītājiem:

INČUKALNĀ - 27.04.2006.

ANCĒ - 16.02.2007.

CESVAINĒ - 25.02.2011.

 

 

VIENA MĒNEŠA PROGNOZES PARAUGS
(pavisam "Mājas Viesī" publicēti no 2006. - 2011.)