Statistika pēc profesijām (Steinbrecher Astrological Database datu bāze).

Lai arī zināmi dzimšanas dati dažādās profesijās sevi realizējušiem cilvēkiem, papētīsim cik bieži/reti sastopami vienādi leņķiski attālumi (aspekti) cilvēku grupai ar līdzīgu profesiju. Paskaitīsim atkārtojošos aspektu daudzumu un, ja parādīsies sakritības, pārbaudīsim šo sakritību iespējamību ar varbūtības metodi.

METODOLOĢIJA:

1. Caurskatīsim dzimšanas datus 1364 aktieriem, kuri dzimuši laikā no 1801 līdz 1983 gadam. Saskaitīsim visus iespējamos aspektus viņu dzimšanas datos, un atzīmēsim doto skaitli ailē „nozīme”.

2. Radīsim 1364 nejaušus dzimšanas datus laikā no 1801 līdz 1983 gadam. Saskaitīsim sakritušo aspektu daudzumu un atzīmēsim doto skaitli ailē „troksnis” (lielākai precizitātei radīsim 8 stabiņus ar nejaušiem datiem).

3. Katrā ailē saskaitīsim iespējamo aspektu daudzumu sakritību. Ja sakritība būs anomāli augsta jeb anomāli zema, atzīmēsim to ailē „signāls”.

 

Piemēram, atklāsim, ka sekstils (60º) starp Merkuru un Saturnu sastopams ar 1 no 107 varbūtību, un šim aspektam ir 1/2 līdz 1/12 varbūtība radītajā troksnī. Tātad sekstils Merkurs-Saturns sastopams anomāli bieži. Turpretim Mēness-Jupiters (180º) var parādīties 1 no 965 reizēm, tātad anomāli reti, un parāda, ka aktieriem šis aspekts parādās diezgan reti.

 

Aktieri (aspekti/ planētas) - 1364 aktieri, dzimuši no 1801 līdz 1983 g.

Militārpersonas (aspekti/planētas) – 702 militārpersonas, dzimušas laikā no 1802 līdz 1977 g.

Politiķi (aspekti/planētas) – 1183 politiķi, dzimuši laikā no 1802 līdz 1964 g.

Rakstnieki (aspekti/planētas) – 495 rakstnieki, dzimuši laikā no 1804 līdz 1965 g.

Mūziķi (aspekti/planētas) – 2224 mūziķi, dzimuši laikā no 1801 līdz 1978 g.

Mākslinieki (aspekti/planētas) – 915 mākslinieki, dzimuši laikā no 1803 līdz 1966 g.

Astrologi (aspekti/planētas) – 1393 astrologi, dzimuši laikā no 1806 līdz 1967 g.

Juristi (aspekti/planētas) – 410 juristi, dzimuši laikā no 1804 līdz 1960 g.

 

Pētījuma rezultātus var izcelt sekojošā tabulā:

+10 MAX – Signāla varbūtība pārsniedz "trokšņa" vidējo varbūtību 10 reizes. (šīs profesijas pārstāvjiem šie aspekti parādās anomāli bieži).

+100 MAX - Signāla varbūtība pārsniedz "trokšņa" vidējo varbūtību 100 reizes. (profesijas kvintesence, aspekts raksturo konkrēto profesiju).

-10 MIN - Signāla varbūtība pārsniedz "trokšņa" vidējo varbūtību mazāk kā 10 reizes. (šīs profesijas pārstāvjiem šie aspekti parādās anomāli reti).

-100 MIN - Signāla varbūtība pārsniedz "trokšņa" vidējo varbūtību mazāk kā 100 reizes. (šīs profesijas pārstāvjiem ārkārtīgi rets aspekts).

AKTIERA ASPEKTI

ASTROLOGA ASPEKTI

JURISTA ASPEKTI

MĀKSLINIEKA ASPEKTI

MILITĀRISTA ASPEKTI

MUZIKANTA ASPEKTI

POLITIĶA ASPEKTI

RAKSTNIEKA ASPEKTI