Asteroīdu vārdamāsu un vārdabrāļu mitoloģija

Zippora Dobins

Cerera jeb Demetra (Cereras vārds grieķu valodā) bija varenā zemes māte. Viņa aizsargāja auglību un zemkopību, it īpaši graudaugus un mājdzīvniekus. Viņai bija viena meita, kuru tā maigi mīlēja. Vispazīstamākais mīts par Cereru stāsta par tās meitas, Persefonas, nolaupīšanu, kuru nolaupīja pazemes valstības valdnieks Plutons. Cerera visu savu uzmanību veltīja vienīgi meitas meklēšanai, atstājot novārtā visu pārējo, kā rezultātā visa raža aizgāja bojā un uz zemes iestājās bads, līdz iejaucās Zevs (Jupiters) un piespieda Plutonu atbrīvot Perseforu. Cerera pēc būtības atspoguļota kā laipna un gādīga būtne, tāda, kas sniedz palīdzību, taču viņas pārmērīgās pieķeršanās savai meitai dēļ, viņa atstāja novārtā tās saistības (atbildību), ko bija uzņēmusies cilvēces dēļ.

Vesta jeb Gestija (Vestas vārds grieķu valodā) bija svētās uguns sargātāja templī un pie mājas altāriem. Viņai praktiski netika atvēlēta loma daudzos cietsirdīgajos grieķu mītos, tikai dažos no tiem tiek pieminēta tās uzticība pienākumam un tīrībai (tikumībai). Vesta visu mūžu palika jaunava, pilnībā nododoties savam svētajam uzdevumam, un tādas bija arī priesterienes, kuras viņai kalpoja. Dažos laikos priesterienes, kuras pārkāpa bezlaulības solījumu, sadedzināja dzīvas. Neskatoties uz tās nesabiedrisko, praktiski bezkrāsaino dabu, Vesta spēlēja nozīmīgu lomu grieķu ticībā. Jebkura ēdiena uzņemšana sākās un beidzās ar upura sniegšanu Vestai. Drošība bija atkarīga no Vestas svētās uguns nosargāšanas.

Pallāda jeb Atēna-Pallāda jeb Minevra parādījās apbruņota un pilnā spēku plaukumā no Zeva (Jupitera) galvas. Līdzīgi Zevam tā mētāja zibeņus, bet papildus tās kareivīgajai dabai, Pallādu saistīja arī ar gudrību un arodiem. Pallādai piedēvēja aušanas, vērpšanas, izšūšanas un podnieka ripas izgudrošanu, kā arī saistīja ar jūrniecību un zemkopību, it īpaši ar olīvkoku audzēšanu. Viens no mītiem stāsta par to, kā Pallāda savaldīja spārnoto zirgu Pegasu. Atēna-Pallāda bija īpaša Atēnu aizbildne, par ko liecina tās vārds, uzvarot sāncensībā ar Neptūnu, kad tās dāvana - olīvkoks - tika atzīta par cilvēkiem noderīgāku nekā Neptūna dāvātais zirgs. Vārds Minevra liecināja par tās gudrību sava tēva, Zeva, padomdevējas lomā; viņas svētais putns bija pūce. Viņu nosauca par Pallādu, jo viņa nogalināja slaveno milzi, kuru sauca tādā pašā vārdā. Viņu sauca arī par „Hippiju", jo viņa pieradināja zirgus. Pallāda netiek uzskatīta par tik agresīvu un asinskāru kā Marss, lai gan arī viņa bieži iesaistījās kaujās. Bet parasti viņa cīnījās par taisnīgumu.

Junona jeb Hēra (Junonas vārds grieķu valodā) bija Zeva sieva, kurš valdīja gaišajā Olimpā. Viņa tiek uzskatīta par vienīgo patiesi precēto dievieti Olimpā, kura nosvinēja savas laulības ar Zevu (Jupiteru) visu dievu klātbūtnē. Viņa bija līgavu, laulību un sievietes tikumības aizbildne, tika uzskatīts, ka katrai sievietei ir sava Junona kā dvēseles aizstāve, tāpat kā katram vīrietim ir savs dvēseles sargātājs. Savās dzimšanas dienās cilvēki sniedza upurus šiem dvēseles sargātājiem Junonu saista arī ar ornamentiem un sieviešu krāšņajām rotām, tās svētais putns bija pāvs. Bet Junona bija arī kareivīga dieviete, un jo īpaši atriebīga savā greizsirdībā pret dievietēm un vienkāršajām mirstīgajām, ar kurām Zevs pastāvīgi iesaistījās mīlas sakaros.

            Starp daudzajiem mītiem, kas saistīti ar divām kareivīgajām dievietēm - Pallādu un Junonu-, ir atrodami interesanti stāsti par viņu strīdu ar Venēru un šī strīda sekām - Trojas karu. Pariss uzstājās tiesneša lomā, lai noskaidrotu, kura no trijām - Pallāda, Junona vai Venēra ir visskaistākā. Junona apsolīja Parisam varu un bagātību, ja tas izvēlēsies viņu. Savukārt, Pallāda Parisam piedāvāja kara slavu un uzvaras, ja viņš izvēlēsies Pallādu. Bet Venēra apsolīja viņam visskaistāko pasaules sievieti par sievu, ja vien balva, zelta ābols, tiks viņai. Paris par uzvarētāju izvēlējās Venēru, un kā balvu saņēmu Helēnu, Spartas valdnieka Menalaja sievu, kuru viņš aizveda uz Troju. Protams, ka Sparta pieteica Trojai karu, bet Atēnas atbalstīja grieķus. Starp Dievu vidū Junona un Pallāda atbalstīja grieķus, bet Marss ar Venēru atbalstīja trojiešus. Arī Jupiters, Apollons (Saule) un Neptūns laiku pa laikam iesaistījās cīņās, pie kam Neptūns cīnījās grieķu pusē, bet Jupiters un Apollons kaujās atbalstīja abas iesaistītās puses. Izdarīsim secinājumus par šo četru dieviešu dabu. Mīti visas četras atspoguļo kā ļoti svarīgas. Trīs no viņām bija galveno dievu -Jupitera, Neptūna un Plutona- māsas, bet Atēna- Pallāda bija Jupitera meita. Cerēra un Vesta atspoguļotas kā koncentrējušās uz savu darbu, netieši norādot uz Jaunavas ietekmi, Cerēra iezīmē mātišķās rūpes pretstatā Vestas izvairīšanās no savām saistībām. Pallāda un Junona - kareivīgas dievietes, kuras abas ir saistītas ar svētajiem putniem, abas attiecas uz taisnīgumu un savstarpējām attiecībām. Pallāda pievieno iesaistīšanos zinībās vai gudrību, bet Junona, savukārt, uzsvaru liek uz ārējo izskatu un personīgo pievilcību, dažreiz nonākot līdz pat privātīpašnieciskai greizsirdībai. Pallādas-Junonas aizbildniecības jomas, jādomā, norāda uz iespējamo Svaru ietekmi.

Pārbaude, izmantojot pieredzi

Pats lielākais, ko varam iegūt izpētot šos mītus, ir ieraudzīt kaut kādas norādes vai atslēgas, kādas teorijas, ar kurām iesākt iespējamo asteroīdu nozīmju izpēti. Nopietni pētījumi vienmēr saistīti ar pieredzi. Astroloģijā tas nozīmē atrast natālās kartes, kurās viens vai vairāki jaunie debess ķermeņi atrodas noteiktā pozīcijā, t.i., atrodas vai nu uz stūriem, vai arī veido spēcīgus aspektus ar lielajām planētām, un atzīmēt šī indivīda rakstura īpašības (raksturu). Tā kā raksturs vienmēr ir abstrakcija, kas izriet no darbības, iesākumā efektīvāka varētu būt to periodu novērošana, kad asteroīdi ieņem noteiktu pozīciju pašreizējās konfigurācijās (tranzītā, progresijā, direkcijā), lai vispirms atzīmētu šī perioda notikumus, bet pēc tam izsekotu raksturam, kas visdrīzāk izsaucis vai pieļāvis šādu notikumu attīstību. Pamatojoties uz iepriekš teikto, attīstījās astroloģija, no notikumiem līdz iesaistīto principu indukcijai, tālāk līdz pielietoto principu dedukcijai attiecībā uz nākotnes notikumiem, un vēl tālāk līdz atvasināto notikumu lokam un principu formulēšanas pilnveidošanai. Pagaidām, balstoties uz četrus gadus ilgu darba pieredzi ar asteroīdiem, to sākotnējā daba, kuru piedāvā mīti, izskatās apbrīnojami tuva manai personīgajai pieredzei. Patiesībā, tā ir pat vēl tuvāka manai izpratnei par Jupitera lomu horoskopos, cilvēka rakstura veidošanā un dzīvē, nekā tā Jupitera izpratne, kuru piedāvā mitoloģija. Cerera un Vesta visticamāk simbolizē divas Jaunavas puses, bet Pallāda un Junona - divas Svaru puses.

Cerera izrādījās īpaši lietderīga mūsu spējas „izturēties mātišķi, aizsargāt" vai „būt aizsargātiem" atslēgas lomā, ka es pati sāku regulāri izmantot viņu kā atslēgu, izvērtējot indivīda pieredzi attiecībās ar māti vai arī indivīda tieksmē uzņemties audzinātāja lomu. Cerera pastāvīgi ieņem redzamu stāvokli pašreizējajās konfigurācijās, ja cilvēkiem ir bērni vai arī tie ir iesaistīti audzināšanā un aprūpē, vai arī kaut kā savādāk ir saistīti ar aprūpes lomu. Konfliktējošie aspekti norāda uz problēmām šajā lomā: uz grūtībām bērnu dzimšanā vai saskarsmē ar bērniem, pretrunīgām jūtām (kuras var izpausties zemapziņā) attiecībā pret māti vai matenitātes stāvokli. Kā piemēru varu minēt sievieti, kurai sekundārajās progresijās bija redzams Mēness savienojums ar natālo Cereru tajā periodā, kad es veidoju viņas natālo karti un tika gaidīts savienojums ar progresīvo Cereru pēc sešiem mēnešiem, visas devītajā mājā. Tā kā šī sievietes vecums vairs neatļāva tai palikt mātes cerības, bet viena no daudzajām devītās mājas nozīmēm ir mazbērni ( 5. māja no 5. mājas, tātad, bērnu bērni), es viņai pajautāju, vai viņa gadījumā negaida mazbērniņa piedzimšanu vai nu tagad, vai arī pēc sešiem mēnešiem. Izrādījās, ka viņas meitai apmēram pēc pusgada ir jādzemdē, bet viņas dēls, pēdējais neprecētais bērns, tikko kā bija tai paziņojis par saviem plāniem precēties, tādējādi, viņai parādās vēl vien bērns vedeklas veidolā. Analoģisks gadījums saistīts ar progresīvā Ascendenta savienošanos ar natālo un progresīvo Cereru apmēram ar piecgadīgu intervālu. Abos gadījumos sievietēm parādījās bērns.

Pārim, kurš gaida savu pirmdzimto, bija sekojošas konfigurācijas: vīra progresīvā Cerera atradās savienojumā ar natālo Marsu 10. mājā Lauvas zīmē, bet sievas progresīvā Cerera atradās savienojumā ar tās Debess Vidu. Citā piemērā, progresīvā Cerera atradās savienojumā ar sievietes MC, kamēr tā strādāja pie grāmatas izdošanas kopā ar vecāku sievieti, kurai šajā gadījumā bija „mātes" loma. Viņu sadarbība izbeidzās pēc grāmatas publicēšanas, tieši tad, kad Cereras aspekts zaudēja savu iedarbību (orbiss kļuva lielāks par vienu grāds).

Attiecībā uz Cereru es bieži redzēju progresīvus atdalošus aspektus (opozīcija vai kvinkons), ja sievietei bija grūtniecības pārtraukšanās (aborti) vai arī, ja cilvēks atstāja savas mājas, lai kļūtu neatkarīgs no vecākiem. Cerera Auna zīmē bieži iezīmējās to sieviešu kartēs, kurām bija tikai viens bērns. Cerera „auglīgajās" zīmēs (Vērsī un Vēzī) 5. mājā bija divām sievietēm, kurām bija astoņi bērni.

Zīmes īpašību, mājas un Cereras aspektu apraksts acīmredzot kalpo kā atslēga cilvēka bērnības pieredzei, kas ir saistīta ar viņa vai viņas māti, kā arī ar tā attieksmi pret un spēju būt audzinātājam. Tomēr, tā arī ir atslēga, kuru izmanto, lai meklētu atbilstošu nodarbinātības (darba) tipu. Tā kalpo kā mazliet spēcīgāka pazīme nekā Mēness, otra maternitātes pamatatslēga

Šajā situācijā paralēli ar audzinošajiem obertoniem novērojama arī Jaunavas tieksme darboties efektīvi. Daudzos gadījumos progresīvie aspekti pret Cereru sakrita ar darba maiņu. Domājams, ka arī Vesta atradīsies aspektā ar citiem faktoriem, ja runa iet par darbu. Ja indivīdam patīk savs darbs un viņš tam atdodas ar visu sirdi un dvēseli, tad ļoti bieži gaidāma veiksme. No otras puses, nepatika pret darbu izraisa tādus veselības traucējumus, kas ļauj atbrīvoties no šī darba.

Gan Cerera, gan Vesta var tikt saistītas ar veselības problēmām, lai gan Vestai, balstoties uz manu personīgo pieredzi, vairākumā gadījumu ir daudz lielāka nozīme. Jaunavas „efektīva funkcionēšana" ir attiecināma uz darba efektivitāti un ķermeņa funkcionēšanu, bet mīlestība pret savu darbu ir viens no veidiem kā saglabāt veselību un būt veselam. Indivīdiem, kuriem novērojama Jaunavas un/vai Mežāža emfāze (planētas, zīmes vai mājas), iespējamas veselības problēmas bērnībā, kamēr vēl tie nav spējīgi strādāt, un atkal, tuvojoties vecumam, ja viņus piespiež aiziet pensijā. Uzsvars tiek likts kompetences sajūtu, darba izpildi un produktivitāti, nevis uz naudu, tāpēc plašs hobijs vai brīvprātīgais darbs var sniegt nepieciešamo sajūtu, ka pieliektā piepūle vainagojas ar redzamiem panākumiem.

Domājams, ka Vesta simbolizē īsto Jaunavu „darbaholiķi" (darbs + alkoholoķis), tādu cilvēku, kurš praktiski strādā paša darba dēļ, nevis, lai iegūtu apbalvojumus. Cilvēkiem, kuriem Vesta ir īpaši izteikta, ir ļoti svarīgi atrast darbu, kuram tie varētu veltīt sevi visu. Protams, ka, lai noteiktu atbilstošā darba tipu, jāņem vērā Jaunavas izvietojums zīmē un mājā, kā arī aspekti. Diemžēl, izpildāmais darbs var veicināt draudu attīstību, kurus simbolizē Vesta: atsvešinātību vai vienaldzību personīgajā dzīvē. Darbs var kļūt par dzīves prioritāti, un cilvēks vienkārši vairs nespēj uzturēt ilgstošas un tuvas personīgās attiecības.

Vesta nozīmīgā pozīcijā atspoguļo iespējamo „visu vai neko" īpašību, it kā viss laiks un enerģija būtu jāvelta tikai un vienīgi darbam, vai arī tikai personīgajai dzīvei, kā rezultātā cilvēkam rodas grūtības gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Vesta personīgo attiecību zīmē vai mājās (Vēža, Lauvas, Svaru, Skorpiona zīmē un/vai 4.-jā, 5.-jā, 7.-jā un 8.-jā mājā) norāda uz brīdinājumu, ka cilvēkam nepieciešams sevī apzināt potenciālo konfliktu starp divām atšķirīgām dzīves sfērām. Dzīvē jāatvēl sava vieta gan darbam, gan ģimenei, bet šo dzīves sfēru integrācija ir apgrūtināta, ja novērojams attiecīgs Vestas stāvoklis (spēcīgi aspekti attiecībā pret citām planētām vai stūriem). Īsajā četrus gadus ilgajā darbā ar asteroīdiem es sastapos ar vairākiem desmitiem gadījumu, kad indivīdi ar izteiktu Vestu, natālo vai progresijas, vai nu meklēja piepildījumu darbā un noniecināja vai attālinājās no personīgajām simpātijām, vai arī padarīja ģimeni par savas „dzīves darbu" un nespēja rast ne apmierinājumu, ne panākumus savā profesionālajā darbībā. Dažreiz radās problēmas abās sfērās, un, beigu beigās, slimība piespieda cilvēku paraudzīties uz iekšējo frustrāciju un darīt kaut ko, lai šo problēmu atrisinātu.

Bieži novērojami pagaidu progresīvie aspekti pret Vestu, kad cilvēki atsakās no personīgajām simpātijām vai arī izvēlas cilvēkus, kuri tos pametīs. Šķiet, ka augstāk minētais ir raksturīgs tādos gadījumos, ja tiek dots solījums nestāties laulāto attiecībās, novērojama impotence, izvairīšanās no laulības vai bērnu radīšanas, neatkarīgi no tā, vai tā ir labprātīga izvēle, vai arī tāda situācija attīstījusies zemapziņas konfliktu rezultātā. Labākā pieeja, ja Vesta atrodas nozīmīgā stāvoklī vai nu natālajā kartē vai pagaidu konfigurācijās, ir koncentrēšanās uz atbilstoša darba atrašanu, cenšoties saglabāt līdzsvaru dzīvē, kurā noteikti tiek atvēlēta vieta arī personīgajām simpātijām. Savstarpējo attiecību problēmas var rasties no vienkāršas nevērības attiecībā pret šo dzīves pusi, vai arī tās var būt saistītas ar nobīdi, kad kaut kas potenciāli labs notiek neīstajā vietā. Piemēram, kritiska attieksme, kas noder darbā, var būt nobīdīta uz savstarpējām attiecībām.

Jaunavas „efektīvas funkcionēšanas" tēma prasa koncentrēšanos uz trūkumiem un piepūli šo trūkumu labošanai, kas ir ļoti nozīmīga kompetence darba vietā. Taču savstarpējās attiecībās starp līdzvērtīgiem indivīdiem tā ir tikai „gaisīgs", vizuāls elements, kas vēro, bet necenšas situāciju mainīt.

Mums jāvērtē cilvēki objektīvi un jāpieņem viņi tādi, kādi tie ir. Ja mēs koncentrēsimies uz viņu trūkumiem un mēģināsi viņus mainīt, tad, visdrīzāk, vai nu atgrūdīsim tos no sevis, vai arī būsim tik ļoti neapmierināti ar viņiem, ka aiziesim paši.

Ja attiecības tiek uzturētas drošības dēļ, nevis darba pienākumu vai reliģisko šaubu dēļ, tad diez vai tās būs siltas un patīkamas. Tur, kur Vesta nokļūst savstarpējo attiecību mājās vai zīmēs, tik, cik vien iespējams, attiecības jāvirza uz uzdevumu, uz kopdarbu, lai sasniegtu skaidri zināmu kopējo mērķi. Tur, kur tas notiek, darbs tiek sadalīts un neizšķir divus cilvēkus, darba attiecības var koncentrēties uz konkrētā darba būtību.

Pretstatā darba tēmai, kura ir Cereras un Vestas pamattēma, šķiet, Pallāda un Junona simbolizē sistemātisku attiecību nepieciešamību starp līdzvērtīgiem indivīdiem. Dvīņi un Ūdensvīrs atspoguļo vairāk neregulāras, virspusējas attiecības ar pārtraukumiem līdzvērtīgu indivīdu starpā, savukārt, Svari vēlas ilgstošākas, sirsnīgākas un emocionāli augstvērtīgākas attiecības. Uz tādām attiecībām var norādīt laulība, kopdzīve bez oficiālas attiecību noformēšanas, profesionālais kopdarbs (sadarbība vai sacensība, ja vien pastāv regulāra un ilgstoša savstarpējā saskarsme) un pat tuvi draugi, kuri ikdienā spēlē bridžu vai mācās vienā klasē.

Tāpat kā Cerera atspoguļo Jaunavas personīgo attiecību pusi, bet Vesta - tās sabiedrisko attiecību pusi, tā Junona, šķiet, atspoguļo Svaru personīgo attiecību pusi, bet Pallāda - to sabiedrisko attiecību pusi. Ar vislielāko ticamību Junona vēlas laulības. Pallāda bieži tiek iesaistīta sociālajās lietās, konsultēšanas darbā, likumdošanā, politikā. Abas var izpaust talantu grafiskajā mākslā, un atkarībā no zīmes un mājas katra var simbolizēt iespējamo alternatīvu dažādību.

Junona Strēlnieka, Mežāža, Ūdensvīra, Zivs zīmēs vai no 9. līdz 12. mājai var tikt dziļi iesaistīta sociālajās lietās, bet Pallāda Vēža, Lauvas, Svaru, Skorpiona zīmēs vai 4.-jā, 5.-jā, 7.-jā un 8.-jā mājā pirmajā vietā var iecelt laulības un ģimeni. Izskatās, ka gan Pallāda, gan Junona pārstāv Svaru „kaujiniecisko" pusi. Tie vēlas taisnīgumu, vienlīdzību un spēli, ievērojot noteikumus.

Gan Pallāda, gan Junona tiecas arī pēc estētikas dzīvē, tām piemīt formas, līnijas, harmonijas, līdzsvara un telpas izjūta; talanti, kas nepieciešami tēlotājā mākslā. Vairumā gadījumu smagi konfliktu aspekti, īpaši pret Pallādu, tika atrasti bērnu kartēs, kuriem bija „šablonu" vizuālās identificēšanas problēmas, kā rezultātā radās grūtības mācot bērnam lasīt. Daudz retāk izpaudās ar Pallādu saistītās uztveres problēmas, kas atšķīrās no vizuālās uztveres.

Manā rīcībā ir pārāk maz piemēru, lai attiecībā uz iepriekš teikto piedāvātu kaut ko vairāk par izdevību, kurai ir vērts pievērts uzmanību. Noteikti jāatceras, ka visi faktori ir jāskata kopējā kartes kontekstā. Parasti asteroīdi atkal atkārtos dažas no nozīmīgākajām kartes tēmām. Uz jebkuru patiesi svarīga rakstura šķautni horoskopā tiks norādīta vairākos veidos. Taču, ja asteroīds „par to runā atkal", tas nozīmē, ka tas ir pozitīvs apstiprinājums, un dažreiz informācija būs nodota vai nu īpaši nofokusēta vai arī vairāk izgaismota. Īpaši jāpavēro tuvie savienojumi ar planētām vai stūriem. Tie norāda uz pazīmes īpašo intensitāti tajās dzīves sfērās, kuras šie faktori simbolizē.

Piemēri natālajās kartēs : Cerera un Vesta

Edvarda Kenedija un Nelsona Rokfellera kartēs Cerera atradās savienojumā ar Ascendentu divpadsmitajā mājā ar lielu daudzums saspringtu aspektu. Lai gan abi piedzima pārtikušās ģimenēs un varēja izvēlēties dīkdienīgu dzīvi, pār abiem valdīja nepieciešamība gūt panākumus profesionālajā darbībā un abu darbība bija saistīta ar sabiedrību. Abi tiecās kļūt par tēviem, taču šajā lomā izjuta dziļas sāpes; Rokfellers ļoti pārdzīvoja dēla pazušanu, bet Kenedija dēlam diagnosticēja ļaundabīgu audzēju, kā rezultātā viņam nācās amputēt kāju.

Savienojums ar Ascendentu norāda uz spēcīgi izteiktu identificēšanos ar to dzīves daļu, kuru simbolizē iesaistītie faktori, lai gan divpadsmitajā mājā tā (identificēšanās) varētu būt arī zemapziņas līmenī. Cereras klātbūtne šajā gadījumā liecina par identificēšanos ar tēva lomu un profesionālo darbību, un bieži vien ar izteiktu „mātes tēlu", kā personīgās lomas modeli. Rokfelera Vesta pastiprina akcentu uz profesionālo darbību (darbu), atrodoties desmitajā mājā Lauvā precīzā savienojumā ar Jupiteru. Jupiters Lauvā veicina tieksmi uz lielas ģimenes izveidošanu un mīlestības idealizēšanu, bet Vesta, savukārt, liecina par cīņu starp tiekšanos pēc panākumiem un ģimenes pienākumu pildīšanu, ar iespēju atsvešināties no mīļotā cilvēka.

Ievērojamu un spilgtu lomu sabiedrībā uztur Jupitera-Vestas sekstils pret Ascendentu, pussekstils pret Sauli un trīns pret Saturnu sestajā mājā, bet uz domu par iespējamo šķiršanos no mīļotā cilvēka atkal uzvedina kvinkons pret Urānu, piektās mājas pārvaldītāju.

Salīdzināšanai, Kalifornijas štata gubernatoram, Džerijam Braunam, Cerera bija Aunā devītajā mājā precīzā savienojumā ar Saturnu. Devītā māja ir saistīta dzīves pamatvērtību meklēšanu; Saturna centieni ieņemt administratīvu stāvokli kombinējas ar Auna PERSONĪGĀS brīvības nepieciešamību, kas uzvedina uz domu novilcināt stāšanos laulībā un mantinieku radīšanu. 39 gadu vecumā Brauns joprojām ir vecpuisis. Vestas stāvoklis piektajā mājā, kura atbild par mīlas attiecībām un pēcnācēju radīšanu, apstiprina iespējamās pretrunas un vilcināšanos šajā dzīves jomā, un darba prioritarizēšanu tā vietā, lai radītu ģimenei. Taču Cerera Aunā bieži simbolizē vienīgo bērnu, ar kuru vecāks tiecas identificēties, un tas ir gubernatora Brauna vienīgais potenciāls. Tā kā Auns simbolizē personīgo identificēšanos, kopā ar Marsu un visiem pirmās mājas pārvaldniekiem, arī Cerera un Saturns uztur identificēšanos ar darbu.

Varu minēt divus piemērus, kuros Vestas stāvoklis piektajā mājā norādīja uz grūtībām uzturēt personīgās attiecības, bet atsvešināšanos no cilvēkiem vieglāku nepadarīja veicamā darba atrašana. Sirhanam Sirhanam cilvēkam, kurš nāvējoši ievainoja Robertu Kenediju, Vesta bija Dvīņos piektajā mājā savienojumā ar Urānu un Saturnu. Artūram Brēmeram, kurš nošāva gubernatoru Džordžu Vollesu, Vesta bija Vērsī piektajā mājā kvinkonsā ar Ascendentu un kvadratūrā ar Plutonu, kas izvietojās (atradās) astotajā mājā Lauvā.

Pienāks diena, kad cilvēkiem ar līdzīgu planētu izvietojumu jau bērnībā tiks nodrošināta psiholoģiska palīdzība, lai palīdzētu tiem pieņemt tuvību ar citiem un atrast nozīmīgu darbu. Abas kartes norāda uz potenciālu ideālismu, kurš nekad netika novirzīts atbilstošā gultnē, bet varētu būt ļoti vērtīgs ieguldījums sabiedrības attīstībā, ja vien šiem cilvēkiem bērnībā būtu sniegta palīdzība.

Abi identificējās ar darbu un potenciālu audzināšanu, raksturīgu arī Rokfelleram un Kenedijam; Sirhans ar Mēnesi savienojumā ar Ascendetu divpadsmitajā mājā un Cereru savienojumā ar Marsu sestajā mājā, Brēmers ar Cereru un Mēnesi divpadsmitajā mājā savienojumā viens ar otru, ar mēnesi ar savienojumā ar Ascendentu. Abiem vajadzēja izvēlēties profesijas, kuras būtu saistītas ar palīdzības sniegšanu. Tā vietā savu dzīvi viņi pavada ieslodzījumā uz sabiedrības rēķina.

Cerera vai Mēness Zivīs vai divpadsmitajā mājā vai arī savienojumā ar Neptūnu var simbolizēt jebkuru skaitļa 12 tēmas variāciju: mākslinieku, glābēju vai upuri; un agrīnā pieredze, kas saistīta ar mātes tēlu, ietver tādu pašu iespēju diapazonu. Māte var būt mākslinieciski noskaņota, apgarota vai nekompetenta (slima, promesoša utml.)

Astroloģiskās kombinācijas var izprast loģiski tad, kad visas divpadsmit dzīves jomas (sfēras) ir skaidri noteiktas (definētas) un iegūta izpratne, ka visi trīs astroloģisko faktoru tipi, planētas, zīmes un mājas, reprezentē atšķirīgus veidus, lai norādītu uz vai simbolizētu tās pašas divpadsmit dzīves puses. Tādējādi, astroloģija līdzinās alfabētam ar tā lielajiem un mazajiem burtiem - planētām, zīmēm un mājām.

„Burts" 1, tātad, ietver Marsu, Aunu un 1.māju. „Burts" 10 - Saturnu, Mežāzi un 10.māju utt.

Indivīds, kuram aicinājums strādāt pārvērtās apsēstībā, un kurš ir atbildīgs par miljoniem cilvēku nāvi, ir Ādolfs Hitlers, Vācijas diktators un otrā pasaules kara iniciators. Hitleram Vesta bija savienojumā ar diviem pirmās mājas pārvaldniekiem (t.i. individualitātes dubultā atslēga); ar Venēru, kura pārvaldīja uzlecošos Svarus, un Marsu, Skorpiona līdzpārvaldītāju, kura klātbūtne bija arī pirmajā mājā. Visi šie trīs faktori kopā ar Sauli atradās Vērsī septītajā mājā.

Arī Merkurs tika septītajā mājā, jo viņa zīme, Auns, atkārtoja saikni starp „sevi" un „citiem". Cits pirmās mājas pārvaldnieks, Plutons, un, sekojoši, atkal personīgās individualitātes daļa (mūsu tiesību un spēka sajūta darīt to, ko gribam) atradās astotajā mājā savienojumā ar Neptūnu Dvīņos.

Mūsu individualitātes un spēka atslēgu izvietojums citu mājās (septītajā un astotajā) ir brīdinājums, ka mēs varam sajust, ka citiem pār mums ir vara. Uz šīm bailēm cilvēki var reaģēt piekāpjoties un atļaujot citiem sevi pārvaldīt. Vai arī, tāpat kā Hitlers un Čarlzs Mensons, viņi cenšas valdīt pār citiem, lai piepildītu (sasniegtu) savas personīgās vēlēšanās. Vai arī viņi izvairās no konfrontācijas un netiecas veidot tuvas attiecības ar citiem cilvēkiem.

Šīs problēmas risinājuma varianti var būt sekojoši: varas sadalīšana (kompromisa atrašana), veselīga konkurence sportā, spēlēs vai darījumos, kas attīsta pašpaļāvību un ticību saviem spēkiem caur sāncensību, bet nenoved to līdz sagraušanai; kā arī palīdzības sniegšana cilvēkiem, kura ļauj mums saglabāt varu savās rokās, taču tā tiek izmantota konstruktīvi.

Hitleram jāatzīmē ne tikai Vestas stāvoklis, bet arī Cereras izvietojums devītajā mājā savienojumā ar Debess Vidu, kas vēlreiz akcentē darba svarīgumu viņā dzīvē, kā arī iespēju saņemt administratīvo varu.

Zemāk uzskaitīti vēl daži ievērojami cilvēki, kuriem Cereras un/ vai Vestas izvietojums (stāvoklis) norāda uz stimulu uz darbu, kurš saistīts ar:

·       Identifikāciju (Marss, Auns, pirmās mājas pārvaldnieki)

2.      Ego-stimulu un potenciālu slavu ( Saule, Lauva, piektās mājas pārvaldnieki)

3.      Izpildvaru (Saturns, Mežāzis, desmitās mājas pārvaldnieki).

Nepieciešams atcerēties, ka mājas pārvaldnieki ietver visas planētas mājā un visus ārvaldniekus, kā arī visu zīmju līdzpārvaldniekus mājā. Visiem trijiem pazīstamajiem psihologiem Alfrēdam Ādleram, Karlam Jungam un Fricim Perlam bija Vestas savienojums ar Sauli.

Freidam Vesta bija savienojumā ar Plutonu, Ascendenta pārvaldnieku Skorpionā. (Diemžēl vairākās astroloģijas grāmatās Freida dzimšanas laiks bija nopublicēts kļūdaini. Viņa biogrāfijā, kuras autors ir Ernsts Džons, norādīts pareizais dzimšanas laiks - 18:30 vakarā pēc lokālā vietējā laika.)

Ādleram, kura Ascendents no Freida Ascendenta atšķīrās vienas minūtes robežās, tā pārvaldnieks Plutons bija savienojumā ar Cereru, pastiprinot turpmāko akcentu uz darba stimulu viņa raksturā. Arī Jungam novēroja Cereras savienojumu ar Ascendenta pārvaldnieku, konkrētajā gadījumā - ar Urānu. Perlam, savukārt, Cerera un Vesta veidoja ciešu savienojumu ar Sauli. Līdzīgi iespējams tikpat viegli atrast politiskos darboņus (politiķus), kuriem bija vērojams nozīmīgs Cereras un/vai Vestas izvietojums (stāvoklis).

Prezidentam Džeimsam Kārteram Vesta atrodas savienojumā ar Marsu, veidojot trigonu ar Ascendentu. Gan eksprezidentam Džeraldam Fordam, gan viceprezidentam Voltēram Mondeilam abiem ir kombinācija 10/11: Fords ar Vestu Ūdensvīrā 10.-jā mājā, Mondeils ar Vestu Mežāzī 11.-jā mājā. Alfabēta desmitais burts simbolizē izpildvaru, bet vienpadsmitais burts - likumdošanas varu. Šie politiķi ieņem abus stāvokļus valdībā. Forda kartē Cerera atrodas opozīcijā Ascendentam, bet jebkurš aspekts pret stūriem palielina šī faktora nozīmību.

Viceprezidentam Mondeilam Cerera atrodas savienojumā ar Vestu un Sauli, visi Mežāzī vienpadsmitajā mājā. Vienam no nesenajiem kandidātiem uz ASV prezidenta amatu Hjūbertam Hamfrejam Vesta atrodas pirmajā mājā.

Ronaldam Reiganam Vesta atrodas savienojumā ar Saturnu, bet Saturns sekundārajās progresijas attālinājās no tās par dažām minūtēm. Cerera atrodas Aunā desmitajā mājā.

Birčam Beijam Cerera un Vesta atrodas savienojumā ar Sauli un Mēnesi. Henrijam Džeksonam Vesta atrodas tieši uz Ascendenta, bet Cerera - plašā savienojumā ar Marsu. Arī Morisam Veidlam Vesta atrodas savienojumā ar Ascendentu divpadsmitajā mājā, ja vien viņa dzimšanas laiks ir norādīts precīzi.

Citas valsts politiskajai līderei Indirai Gandijai Cerera atrodas savienojumā ar Sauli. Lai gan nesen viņa piedzīvoja sakāvi, viņas karte parāda, ka viņai ir pietiekami daudz spēka, lai atgrieztos politiskajā arēnā. Divi citi ievērojami cilvēki, kuri bija saistīti ar varu pat nebūdami politiķi, ir Džeims Hoffa ar Vestu savienojumā ar Jupiteru, vienu no tā pirmās mājas ārvaldniekiem, un Andžela Dēvisa ar Vestu pirmajā mājā savienojumā ar Marsu un Urānu, kamēr Cerera otrajā mājā veidoja savienojumu ar Saturnu - visi Dvīņos.

Kā citus jauktu aspektu piemērus no ievērojamu cilvēku vidus var minēt Gudini ar Vestu savienojumā ar Sauli; Svēto Tēvu Pio, dziednieku un stigmatiķi ar Vestu savienojumā ar Jupiteru, viņa garīgā aicinājuma atslēgu; havajiešu dziednieku, tēvu Breju ar Vestu ciešā savienojumā ar Mēnesi un Venēru; Billiju Grehemu, pazīstamu astroloģijas oponentu ar Cereru devītajā mājā savienojumā ar Debess Vidu un Vestu plašā savienojumā ar Neptūnu (viņa reliģiozās darbības atslēgas); Verneru Erhardtu, EST dibinātāju ar Venēru desmitajā mājā savienojumā ar Saturnu.

No personām, kuru panākumi Jaunavas dzīves puses pārvaldīšanā nebija tik izteikti, bet kuru dzīve parādīja Cereras un/vai Vestas problemātisko pusi, var minēt sekojošus piemērus:

Sieviete ar Vestu septītajā mājā opozīcijā savienojumam Mars-Ascendents. Viņa nespēja izveidot nekādas daudz maz apmierinošas attiecības, un galu galā nomira no sarkanās vilkēdes. Slimojot ar šo slimību cilvēks vārda tiešā nozīmē izjūt alerģiju pats pret sevi, un šūnās sabrūk saistaudi.

Bērnam ar nervu sistēmas traucējumiem, kuru rezultātā viņš nespēja kontrolēt kuņģa-zarnu trakta darbību, ir izteikta Skorpiona un Mežāža emfāze, kas atspoguļo patstāvīgas problēmas ar kontroli. Viņa Cerera un Vesta veido savienojumu ar Mēnesi, pie kam Mēness un Vesta atrodas Dvīņos, kas simbolizē nervu sistēmu.

Jaunai sievietei, kura nomira no multiplās sklerozes, Vesta atradās Dvīņos savienojumā ar Ascendentu un kvinkonsā ar Marsu.

Piecgadīgs bērns, kuru nožņaudza nezināms noziedznieks, dzima Vestas savienojumā ar Mēnesi septītajā mājā un opozīcijā Neptūnam pirmajā mājā.

Bērna, kurš jau piedzima slims ar hemofiliju un kuru adoptēja uzreiz pēc dzimšanas, un kurš nekad neredzēja savus īstos vecākus, Vesta atradās precīzā savienojumā ar Debess Vidu.

Ne tik dramatiska izvairīšanās no savstarpējām attiecībām tika novērota sekojošu cilvēku dzīvēs:

Uri Hellers ( Vesta piektajā mājā, 30-gadu vecumā vēl joprojām nav precējies).

Rems Dess ar Vestu opozīcijā Jupiteram, Plutonam un Ascendentam Mežāzī sestajā mājā, bet plašā savienojumā ar Saturnu Mežāzī septītajā mājā.

Vīrietis, vienlaicīgi precējies ar četrām sievietēm dažādās pasaules valstīs ar Vestu savienojumā ar Mēnesi, abi Svaros septītajā mājā.

Eugenio Makkartijs, vēl viens kandidāts uz prezidenta amatu, kurš no sevis atgrūda daudzus cilvēkus un izšķīrās ar Vestu astotajā mājā. Cerera Makkartijam izvietota precīzi uz ceturtās mājas kuspīdas, akcentējot viņa stimulu uz darbu.

Viena laulātā pāra kartē - vīrietim Vesta piektajā mājā un viņš ir impotents, bet sievietei Vesta septītajā mājā un viņa viņu ir apprecējusi!

Tālāk seko piemēri, kuros indivīdu savstarpējās attiecībās spriedze ir daudz izteiktāka:

Vīrietis ar izteiktu donžuāna kompleksu, kurš, neskatoties uz to, ka ir precējies, ir neizvēlīgs savos sakaros, desmitajā mājā Lauvas sākumā puskvadrātā ar Sauli Jaunavā ir ciešs Vestas, Junonas, Venēras un Plutona savienojums. Viņš „taisīja" karjeru no savām neveiksmīgajām attiecībām.

Psihologs ar Vestu Lauvā septītajā mājā, kurš izdarīja pašnāvību, jo sieviete, kuru viņš vēlējās iegūt, neinteresējās par viņu.

Sieviete ar ciešu Ascendenta, Jupitera, Venēras un Vestas savienojumu no sākuma izvēlējās vīrieti, kurš, pirms viņi paspēja apprecēties, aizgāja bojā nelaimes gadījumā; otro reizi viņa izvēlējās vīrieti, kurš, būdams ar viņu saderināts, stājās attiecībās ar citu sievieti, kurai iestājās grūtniecība, un viņš bija spiests to apprecēt. Viņa apprecējās ar trešo reizi un izrādījās, ka viņas vīrs ir vai nu psihopāts, vai homoseksuāls. Viņa nebija pārliecināta, kurš no šiem diviem apgalvojumiem ir pareizs, bet vīrs nebija spējīgs nodrošināt dzimumattiecības. Vīram bija ciešs Merkurija, Vestas, Saules un Debess Vidus savienojums Ūdensvīrā; Venēra un Mēness atradās Mežāzī kvadratūrā pret Saturnu Aunā; Pallāda savienojumā ar Saturnu; Junona kvadratūrā ar Mēness mezgliem. Viņš nevēlējās saņemt profesionālu palīdzību, lai atrisinātu savstarpējo attiecību problēmas.

Atcerieties, ka mēs vienmēr pievelkam kādu, kurš „atbilst" mūsu iekšējiem konfliktiem. Kad mēs apzināti vēlamies nodibināt attiecības, bet zemapziņā tām pretojamies vai atgrūžam tās, zemapziņas prāts tiecas atrast cilvēkus, kuri mūs vai nu pametīs, vai arī atgrūdīs. Atrisinājums seko tikai tad, kad mēs sākam apzināties personīgās pretrunas un samierinām konfliktējošās vēlmes.

Sieviete gados, kas dzimusi ar precīzu Vestas opozīciju Ascendentam natālajā kartē, bet ar lieliem stelliumiem Vēzī un Mežāzī, apprecējās un palika kopā ar vīru, jo viņai bija spēcīgi izteikta vajadzība pēc „drošuma/statusa". Taču laulības dzīves sākumā viņa sāka izjust riebumu katru reizi, kad vīrs viņai tuvojās, lai uzsāktu seksuālās attiecības. Ar laiku viņš kļuva impotents, lai gan viņi turpināja kopdzīvi abpusējas frustrācijas stāvoklī. Taču, neskatoties uz augstāk minēto, daudzi cilvēki ar Vestu šādās pozīcijās tomēr iemanās integrēt savu pretrunību un izveidot veiksmīgu laulību.

Vienā no nesenajiem gadījumiem kāda sieviete ar natālo Vestu septītajā mājā ievēroja, ka abi ar vīru patiešām kopā jūtas labi, strādājot pie kopīga projekta, un, lai gan viņu personīgajās attiecībās valdīja zināma spriedze, viņa domā, ka abiem izdosies atrisināt arī to.

Īsi piemēri natālajās kartēs: Pallāda un Junona

Lai gan Junona sliecas vairāk uz Svaru personīgo pusi, bet Pallāda - uz sabiedrisko, zīmes un mājas var norādīt uz šo tendenču pārkārtošanos. Cilvēkam, kuram vienlaicīgi ir četras sievas, Junona atrodas Skorpionā septītajā mājā trīnā pret Pallādas savienojumu ar Jupiteru Zivīs divpadsmitajā mājā. Arī Venēra atrodas Zivīs divpadsmitajā mājā. Šajā gadījumā mēs redzam laulības idealizāciju, bet, maigi izsakoties, tādu nereālu (dīvainu). Bez tam, fakts, ka viņam ir četras sievas, liecina par to, ka viņš netuvināsies nevienai no savām sievām, vai arī, šī tuvināšanās nebūs ilgstoša. Bieži var novērot Pallādas saikni ar darba faktoriem (burts b un 10) advokātu, juristu, politiķu u.c. cilvēku kartēs, kuri ir saistīti ar sabiedrības lietām, sacensībām vai samierināšanos, taisnīgumu:

Tēvam Pio, krietnam katoļu mācītājam, kurš bija „precējies" ar savu darbu, Pallāda un Junona bija sestajā mājā.

Karlam Jungam bija ciešs Pallādas un Vestas savienojums ar Sauli, Pallāda gandrīz precīzi uz septītās mājas kuspīdas, ja vien zināmais dzimšanas laiks ir precīzs. Junona veidoja plašu savienojumu ar Neptūnu sestajā mājā, un viņš vienmēr bija saistīts ar garīgās dzīves izvērtējumu. Freidam, tāpat kā Jungam Pallāda bija divu grādu robežās no septītās mājas kuspīda, kas ir potenciāla advokāta pazīme.

Starp politiķiem nozīmīgs abu asteroīdu, Pallādas un Junonas stāvoklis, šķiet, ir kopīgs:

Džeimsam Kārteram uzlecošā Junona ir precīzā savienojumā ar Satrunu pirmajā mājā, potenciāls darbam ar sievu. Tāda pati informācija redzama viņa sievas kartē, Pallādas savienojums ar Vestu. Prezidentam Karteram ir arī Junonas trīns ar Pallādu Zivīs piektajā mājā, kas liecina par harmonisku laulību.

Morisam Veidlam Junona ir Aunā desmitajā mājā, bet viņa Pallāda precīzā savienojumā ar Saturnu, sasaistot viņa statusa lomu ar Junonas/Pallādas pievilkšanos likumam un politikai.

Henrijam Džeksonam ir Pallādas savienojums ar Neptūnu vienpadsmitajā mājā un precīzs Junonas savienojums ar Mēnesi Strēlniekā.

Voltēram Mondeilam Pallāda ir tieši uz vienpadsmitās mājas kuspīda, daļēji abās mājās (Placi-dus), bet Junona Jaunavā septītajā mājā, trīnā pret Mežāža stelliumiem. Arī viņa sieva bija īsts „tās pašas komandas spēlētājs".

Kalifornijas štata gubernatoram Braunam, 39 gadus vecam vecpuisim, Junona ir Strēlniekā, bet Pallāda Zivīs kvadratūrā viena pret otru. Jaunībā kādu laiku viņš bija jezuītu mūks, lomā, kuru dažreiz apraksta kā „precējies ar baznīcu", un, iespējams, viņš vēl joprojām turpina meklēt „absolūto" sievu.

Ričardam Niksonam Junona atrodas savienojumā ar Sauli, ar izteiktu ceturtās un piektās mājas emfāzi, bet viņš saglabāja saliedētu ģimeni, neskatoties uz publisko kaunu.

Tomam Bredlijam, Losandželosas mēram Pallāda atrodas savienojumā ar lokālo Ascendentu.

Runājot par mazāk pazīstamiem psihoterapeitiem nekā iepriekš minētajiem, jāatzīmē, ka vairumā gadījumu viņu natālajās kartēs Pallādu un/vai Junonu atspoguļo raksturīga īpašība:

Junona atrodas uz ceturtās mājas kuspīda vienam no tiem, bet Pallāda veido savienojumu ar Ascendentu. Citam Pallāda, Vesta un Cerera atrodas pirmajā mājā. Citā gadījumā Pallāda veido precīzu savienojumu ar Ascendentu un daudz plašāku savienojumu ar Sauli. Junona izvietojas desmitajā mājā.

Vēl vienam šīs profesijas pārstāvim Pallāda atrodas mēreni ciešā savienojumā ar Ascendentu, Junona septītajā mājā, un Cerera izvietojas pirmajā mājā un Vesta tieši uz Debess vidus.

Citam terapeitam Pallāda atrodas pirmajā mājā, bet Junona savienojumā ar Mēnesi. Vēl citam Pallāda atrodas precīzā savienojumā ar Sauli, bet Junona veido trīnu pret tiem. Un, riskējot atkārtoties, varu vēlreiz pieminēt vienu cilvēku, kuram Pallāda atrodas savienojumā ar ceturtās mājas kuspīdu, bet Junona atrodas desmitajā mājā savienojumā ar Plutonu.

Ierobežotajā feministu līderu natālo karšu kolekcijā Pallāda ieņem nozīmīgu vietu diezgan daudzās šīs kustības pārstāvju kartēs:

Sieviete ar Pallādu precīzā savienojumā ar Debess Vidu atradās Nacionālās Sieviešu Organizācijas (Nationa Organization for Women) padomē un dibināja šis organizācijas vietējo nodaļu; vadīja personīgo televīzijas šovu; vairāku gadu garumā universitātē mācīja oratora mākslu un aktiermākslu, un bez tam četrus gadus strādāja par pasniedzēju metodistu misionāru programmā Āfrikā.

Citai feministei, liela auguma, spēcīgai sievietei Pallāda izvietojas tieši uz Ascendenta un ir Urāna savienojums ar Cereru Aunā pirmajā mājā. Viņa ir sieviešu pašaizsardzības un fiziskās audzināšanas pasniedzēja.

Vēl viena feministe aktīvi piedalās daudzos sabiedriskos darbos, ieskaitot darbu ar ārvalstu studentiem. Šķiet, ka, papildus astoņu pašas bērnu audzināšanai kopā ar vīru, viņa darbojas arī kā kopējā māte. Viņas Pallāda atrodas savienojumā ar Sauli Dvīņos pirmajā mājā.

Vēl vienai feministu kustības līderei Pallāda ir savienojumā ar Mēnesi un Plutonu. Citai sieviešu kustības pārstāvei Pallāda veido precīzu savienojumu ar Marsu papildus plašai opozīcijai pret Ascendentu.

Cilvēki, kuri cīnās par pārmaiņām sabiedrībā:

Pirmrindniekam, sabiedriski apzinīgam mācītājam vienpatim Pallāda ir savienojumā ar Ascendentu. Profesors universitātē, kurš vada pasniedzēju apvienību un aizstāv viņu tiesības.

Mākslas sfērā:

Jaunam aktierim, kurš specializējas pantomīmas mākslā, ir precīza Pallādas opozīcija ar Ascendentu, bet viņa Junona veido savienojumu ar Venēru piektajā mājā.

Cits Junona/Venēra savienojums atrodams psihoterapeita kartē, kura iedarbība uz sievietēm līdzinās magnētam.

Izcilam, jaunam muzikantam ir Junonas savienojums ar Ascendentu.

Prasmīgam fotogrāfam-portretistam ir precīzs Pallādas savienojums ar Ascendentu, bet Junona atrodas savienojumā ar Merkuriju.

Citam daudzsološam fotogrāfam ir precīzs Junonas savienojums ar Marsu opozīcijas divu grādu robežās pret Ascendentu.

Oriģinālam arhitektam, kurš projektē mājas pasūtītājiem, ir Pallādas savienojums ar Urānu piektajā mājā.

Tomasam Edisonam arī bija precīzs Pallādas savienojums ar Urānu Aunā.

Kopumā, Pallādas klātbūtne atstāj lielāku ietekmi uz sociālajām lietām, bet Junona - uz mākslu.

Viens no piemēriem saistīts ar uztveres traucējumiem bērnam, kuram novēro precīzu Pallādas savienojumu ar Merkuriju Skorpionā pirmajā mājā. Šie uztveres traucējumi no dzimšanas izpaudās kā acs muskuļu kopējās darbības traucējumi. Meitenītei veica četras ķirurģiskas operācijas, kurās acs muskuļi tika pārgriezti, bet, neskatoties uz to, viņa, lai novērstu redzes dubultošanos, tomēr ir spiesta nēsāt brilles ar ļoti biezām lēcām.

Interesants gadījums ar precīzu Pallādas savienojumu ar Ascendentu Mežāzī bija saistīts ar bērnu, kurš piedzima ģimenē, kurā abi vecāki un brālis bija kurli, toties bērns piedzima ar absolūti normālu dzirdi. Šis bērns kļuva par viņu ausīm. Faktora nozīmīgums kartē norāda uz šī faktora simbolizēto dzīves puses nozīmību (svarīgumu), un tie var būt gan īpaši talanti, gan nopietnas problēmas, vai arī gan viens, gan otrs.

Dzīves notikumi un esošās konfigurācijas: Cerera un Vesta

Asteroīdu teorētiskās dabas apraksta sākuma daļā jau tika atspoguļota vesela rinda raksturīgu notikumu. Aktuālie aspekti attiecībā uz Cereru galvenokārt koncentrējas ap darbu vai rūpēm par kaut ko, audzināšanu.

Kristaps Baņķis