PROFESIJU KLASIFIKATORS

515 MAZĀ GRUPA
ASTROLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs grupas darbinieki pareģo nākotnes notikumus klienta personiskajā dzīvē ar astroloģiskām un tām līdzīgām metodēm, sniedz padomus, kā izturēties dažādos gadījumos; nosaka pagātnes un nākotnes notikumus pēc klientu plaukstu līnijām, spēļu kārtīm un ar citām metodēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:
— sastādīt klientiem horoskopus, sniedzot informāciju par viņu pagātni un nākotni; noteikt piemērotāko laiku dažāda veida darbībai; pētīt zvaigznāju un zvaigžņu ietekmi uz klienta dzīvi; dot padomus par vienu vai otru aizsardzības līdzekļu lietošanu; atšifrēt klienta plaukstu līniju nozīmi, interpretēt klienta izvilkto kāršu nozīmi, tējas vai kafijas biezumu izvietojumu tasītē u.tml. un uz šo interpretāciju pamata paredzēt nākotnes notikumus; brīdināt klientu no draudošām briesmām un dot padomus par vēlamo rīcību; veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:
5151__Astrologi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki
5152__Zīlnieki, hiromanti un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5151 ATSEVIŠĶĀ GRUPA
ASTROLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI

Šīs grupas darbinieki sastāda klientiem horoskopus, kuros skaidro viņu pagātnes notikumus un pareģo nākotni ar astroloģiskām un tām līdzīgām metodēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:
— sastādīt klientiem horoskopus, sniedzot informāciju par viņu pagātni un nākotni; noteikt piemērotāko laiku dažāda veida darbībai; pētīt zvaigznāju un zvaigžņu ietekmi uz klienta dzīvi; dot padomus par attiecīgu aizsardzības līdzekļu lietošanu; veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Šīs grupas profesijas:
5151__01__ASTROLOGS

APSTIPRINĀTS: ar Labklājības ministrijas 1998. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 246
(Labklājības ministrijas 2000.gada 30.novembra rīkojuma Nr.328 redakcijā)

IZSTRĀDĀTS: Saskaņā ar International Standard Classification of Occupations (ISCO), ILO, 1988