Profesionālisma atmoda

Vēl Mēness sirpis nebija paspējis pārtapt par Pilnmēnesi, kad Strēlnieka dienā, ceturtdienā, Saulei esot Strēlnieka zīmē, likumdevējs atzina zem Strēlnieka zīmes dzimušo Ivaru Godmani par nākamās vadības vadītāju.

Par laiku. Kā astrologs es negribētu daudz diskutēt par tiem pašiem vēžiem un tām pašām kulītēm, bet vēlētos, pirmkārt, vērst uzmanību uz aktuālo laika posmu Latvijas un tautas vēsturē.

Latvija nākamgad atzīmēs valstiskuma 90. gadadienu. Svinama apaļa jubileja. Kā astrologs esmu bažīgs, jo šis laiks ir viens no saspringtākajiem un atbildīgākajiem posmiem valsts pastāvēšanā, kad atklājas no valstiskuma pamatiem nākušās plaisas. Nākamgad biežāk un nopietnāk nekā citkārt var akcentēties valstiskuma pamatjautājumi: nopietni Satversmes grozījumi, valsts pārvaldes sistēmas izmaiņas, birokrātijas lomas pārvērtēšana un varas pārdales jautājumi. Bet tas jau saskan ar globālām tendencēm - varas centru pārbīdi visā pasaulē (Buša un Putina sistēmas maiņu). Latvija riskē pazaudēt/neatrast savu stabilu vietu jaunajā pasaules kārtībā.

Latvieši kā tauta atbilst Jaunavas zīmei, bet turpmākos divus gadus tā nonāk stingrā Saturna kontrolē. Tādēļ nebrīnīsimies, ja piedzīvosim vēl stingrākus taupības, ekonomikas atvēsināšanas, regulācijas u. tml. tendences. Ne velti valdības priekšgalā celts taupības laika cilvēks Ivars Godmanis. Patiesi, laika dinamika paredz jostas savilkšanu, esošo ekonomisko spēku konsolidāciju nopietnu ekonomisko grūtību pārvarēšanai. Vajadzīga aizrakšanās līdz tautas patieso vajadzību saknēm bez rožainiem sapņiem un ideāliem. Šis ir profesionālisma triumfa laiks, kad politikā pakāpeniski ienāks melnā darba darītāji - daudz nepazīstamu seju. Domāju, ir īstais brīdis pie politikas apvāršņa parādīties jaunai, nopietnai, konservatīvai, uz sociāliem jautājumiem orientētai, konkurētspējīgai partijai.

Pirmo reizi kopš atjaunotās neatkarības pirmsākumiem latviešu tauta (valdību ieskaitot) pieredzēs nopietna darba cēlienu. Varēsim pārbaudīt, cik patiess ir tautas dziesmās apdziedātais latvju tautas darba tikumiņš. Vai varbūt godā celsim citus “tikumiņus” - skaudību un čīkstēšanu...

Par valdību. Neaizmirsīsim, ka esošo valdību ievēlēja Saeima, kas tapusi Pilnmēness laikā, tādējādi simbolizējot tautas un varas pretstāvi. Ne velti jau esam piedzīvojuši tautas nemierus un jaunas “dziesmotās revolūcijas”. Šajā ziņā valsts priekšstāvji visu tautas pacietību vēl nav izsmēluši...

Kāda Saeima, kāds laiks - tāda valdība. Šās valdības uzdevums nav rūpēties par reitingiem un rādīt brīnumus, bet profesionāli darīt savu darāmo. Šai valdībai piemīt pietiekami daudz noturīga entuziasma. Diemžēl valdības tarbā ielikts tas pats vecais klupšanas akmens, kas daudzos jautājumos liks “stampāt uz vietas”, - atsevišķu ministru profesionālisms. Pirmā ideoloģiskā krīze par veicamajiem uzdevumiem valdībā iespējama jau ap 18. martu. Arī 7. un 21. februāra aptumsumi ir gana svārstīgs laiks, lai neapdomīgi pakluptu aiz pašu nesasietās kurpju auklas....

Par premjeru. Kā valdības atslēgas figūrai Ivaram Godmanim piemīt vairākas spēcīgas īpašības, piemēram, spēja iedvest stabilitāti. Ivars Godmanis, pirmkārt, ir krīžu personība, kura pārmaiņās jūtas kā zivs ūdenī. Arī astroloģiskie faktori liecina ekonomikā par Atmodas laika tādu kā otrreizēju uzlējumu, jaunu “nulles punktu”. Tieši šo apstākļu kopums ļāva I. Godmaņa “nekad” nomainīt pret ierasto “bet”...

Tomēr Ivaram Godmanim būtu grūti piedēvēt izlēmīga vadītāja stilu, drīzāk - samierniecisks konjunktūras cilvēks, kurš “ķer kaifu” ne tik daudz no rezultāta, cik no atšķirīgu viedokļu sabalansēšanas, no paša veicamā procesa. Un, kā zināms, politikā darāmo vienmēr var atrast...

No Ivara Godmaņa valdības varam sagaidīt virkni nepopulāru, bet vajadzīgu lēmumu. Prioritārās būtu ar veselību, sociāliem jautājumiem (pensijas, pabalsti) un izglītību saistītās sfēras. Īpašu uzmanību valdībai vajadzētu veltīt energoresursu ekonomijai. Tā nebūs šīs valdības vaina, ja demogrāfiskā situācija sasniegs kritisku punktu, “bet” tikai tās ziņā ir ilgtermiņa stratēģijas izstrāde. Daudz veicamu darbu, lai nākamai paaudzei (valdībai) būtu vieglākas dienas.

Daļu pārmaiņu tauta norīs sakostiem zobiem, daļu izdziedās tautas sapulcēs. Jāatceras, ka šoreiz neesam valdību skaistumkonkursā, bet gan stabilas pēctecības un profesionālisma briedināšanas laikā, kas arī būtu galvenie kritēriji, pēc kuriem vērtēt padarīto.

Vieglas dienas valdībai un tautai nesolu!

AUTORS: Kristaps Baņķis
PUBLICĒTS:
"Latvijas Avīze", 22.12.2007
ILUSTRĀCIJA: Gatis Šļūka; www.karikatūra.lv