Atsijāt graudus no pelavām

Pēdējo mēnešu laikā Latvijā sagriezušās tautas domu vērpetes ap dažādiem notikumiem, kuru cēloņi meklējami ne tikai valsts pārvaldes īstenotajā politikā.

Likumsakarīgs skaidrojums rodams, paraugoties uz to ar astrologa acīm.

Zvaigžņu skaidrojumā pirmcēloņi Latvijas politikas satricinājumam tomēr jāmeklē dziļāk nekā Kalvīša "stabilitātes garantā". Būtiskas pārmaiņas notika līdz ar 2. septembri, kad sūrais un patiesais stabilitātes atprasītājs Saturns iegāja Jaunavas zīmē. Tur tas atradīsies teju 2,5 garus gadus. Kāpēc tas ir tik būtiski?! Tādēļ, ka latviešu tautu tradicionāli pieskaita čaklajai, piedodiet, arī pakalpīgajai, savu zemi mīlošajai un punktuālajai Jaunavas zīmei. Savukārt, Saturna aizgādnībā ir birokrātija, ierobežojumi, visa veida resursu konsolidēšanu, ilgtermiņa plānošana. Faktiski šīs divas komponentes samīcot vienā putras gaņģī, iznāk, ka latvju tautai jānoliek vieglās dienas un jāsāk smagi strādāt.

Tā kā viss šai pasaulē ir pakļauts noteiktiem cikliem, arī šī Saturna uzturēšanās Jaunavas zīmē saistāma ar būtiskiem notikumiem Neatkarīgas Latvijas vēsturē. Piemēram, ar 1995. gada banku krīzi. Senākā vēsturē: 1919. gada brīvības cīņām, 1936. gada nacionālās valūtas vērtības maiņu ( tas stiprināja eksportu) un 1949. gada deportācijām.

Saprotams, ka valsts struktūru spiediens, tās realizētā politika un ilgtermiņa stratēģiski svarīga pretinflācijas jeb ekonomiskās atveseļošanās plāna trūkums skar katru Latvijas iedzīvotāju individuāli. Tieši tas vairāk nekā jebkas cits spēj pacelt latvieša acis "no tīruma uz debesīm". Saturna spīlēs, kad josta jāsavelk ciešāk, latvietis sāk kurnēt. Fons tam visam gan nekaitīgs: revolucionārais Urāns šobrīd atrodas dziedošajā un pakļāvīgi apcerīgajā Zivju zīmē, tādēļ arī skarbi nemiera protesta vietā - praktisks, inteliģents un dziedošs dumpītis Doma laukumā. Ne velti tur atradās arī mūsu prezidents Valdis Zatlers, kura horoskopā jaušams spēcīgs Zivju zīmes akcents. 

Tomēr valsts pārvaldei nevajadzētu ieslīgt tīksmā mierā: tuvākie pāris gadi solās būt Latvijas valstij reti nozīmīgs un smagnējs laika posms. Reformām būs neatgriezeniski liela nozīme uz visu tautsaimniecību un latvisko dzīvesziņu ilgā laika periodā.

Prieka vēsts: no valsts pārvaldes melno darbu darītāju apcirkņiem izbirs viens otrs jauns un spējīgs politiķis ar spēcīgu nākotnes potenciālu. Šis ir pelēcīgu, bet savu darbu (un darba tikumu) mīlošu politiķu briedināšanas laiks. Šis graudu vētīšanas laiks no pelavām.  

Jāatzīst, ka decembris kā politiski un ekonomiski enerģētiski spēcīgs laika posms var "dzemdēt" jauno politisko spēku. Visticamāk gan, ka to nesteigsies uzreiz iecelt slavas saulītē, bet gan briedinās aizkulisēs.

Šajos pāris gados vai nu dzims aizmetņi nācijai ar lielo burtu vai tās pārstāvji savstarpējā kritikā (Jaunavas zīmes pazīme) sitīsies katrs pa savu kaktiņu-stūrīti zemes, gaidot arvien jaunus kakla kungus un Mērnieka laikus... 

AUTORS: Kristaps Baņķis
PUBLICĒTS: manapilseta.lv