Saturna - Jupitera mijiedarbība

Cikla sākums - savienojums

1x - 28.05.2000

2x - 1.03.2001

Sekstils – 60 grādi

1.11.2003

17.08.2004

Kvadrāts – 90 grādi

6.04.2005 

17.12.2005 

25.10.2006

Trigons – 120 grādi

6.05.2007

21.01.2008

21.11.2008

Opozīcija – 180 grādi

29.03.2011 

1.03.2012 

Trigons – 120 grādi

17.07.2013

13.12.2013 

24.05.2014

Kvadrāts – 90 grādi

18.12.2014

3.08.2015

26.05.2016

Sekstils – 60 grādi

5.03.2017

27.08.2017

Savienojums – jauna cikla sākums

9.08.2020 

21.12.2020 

Jupitera, Saturna un tālo planētu mijiedarbība.

Jupiters 90 Neptūns    

25.06.2012

Jupiters 60 Urāns        

22.07.2012 

Saturns120 Neptūns      

11.10.2012 

Saturns 60 Plūtons       

8.03.2013

Jupiters 60 Urāns        

15.04.2013

Jupiters 90 Neptūns      

27.03.2013 

Saturns120 Neptūns      

19.07.2013

Jupiters120 Saturns

17.07.2013

Jupiters120 Neptūns      

18.07.2013 

Jupiters180 Plūtons       

8.08.2013 

Neptūns 60 Plūtons       

13.08.2013 

Saturns 60 Plūtons       

21.09.2013 

Jupiters 90 Urāns        

21.08.2013

Jupiters120 Saturns

13.12.2013 

Jupiters180 Plūtons       

21.04.2014 

Jupiters 90 Urāns        

20.04.2014

Jupiters120 Neptūns      

29.03.2014 

Jupiters120 Saturns

24.05.2014

Saturns 60 Plūtons       

28.07.2014

Neptūns 60 Plūtons       

1.09.2014 

Jupiters120 Urāns        

25.09.2014

Jupiters 90 Saturns

18.12.2014

Saturns 90 Neptūns      

17.04.2015

Jupiters120 Urāns        

22.06.2015 16:45 

Neptūns 60 Plūtons       

16.09.2015 

Jupiters 90 Saturns

3.08.2015

Jupiters180 Neptūns      

17.09.2015 

Jupiters120 Plūtons       

12.10.2015 

Saturns 90 Neptūns      

26.11.2015

Urāns 90 Plūtons       

13.05.2016

Saturns120 Urāns        

18.04.2016 

Jupiters 90 Saturns

26.05.2016

Jupiters120 Plūtons       

26.06.2016

Jupiters180 Neptūns      

18.07.2016

Saturns 90 Neptūns      

 10.09.2016

Neptūns 60 Plūtons       

29.09.2016 

Jupiters 60 Saturns

30.12.2016

Jupiters 90 Plūtons       

25.11.2016 

Jupiters180 Urāns         

26.12.2016

Saturns120 Urāns        

25.12.2016 

Urāns  90 Plūtons       

30.12.2016