Jupitera nozīme astroloģijā

Veiksmes, labklājības, taisnības un optimisma planēta.

Naudas, ceļojumu un panākumu pārvaldnieks.

Tā princips ir veicināt izaugsmi, paplašināt un attīstīt.

Jupiters atbild par līdzjūtību, palīdzību, labdarību, cerību, profesionālo izglītību, reliģiju, ticību, skološanu, labvēlību, uzņēmējiem, garīdzniekiem, bankām, birojiem, juristiem, lieliem dzīvniekiem, dāvanām, lieliem svētkiem, kāzām, izšķērdību, likumdevējiem un bagātniekiem.

Jupiters Dvīņu zīmē

Veiksmīga attīstība izglītībā.

Pieaug interese par mācībām un izglītību kopumā. Informācijas buma laiks. Tiek atvērtas jaunas skolas, augstskolas.

Reģistrētas jaunas studiju programmas un mācību priekšmeti.

Topa augšgalā izvirzās svešvalodas, komunikācijas priekšmetu apguve. Paaugstinās mācību kvalitāte.

Dažādu kursu piedāvājums aug griezdamies.

Auditorijas ir piepildītas ar zinātkāriem jauniešiem.

Prestižu gūst intelektuālas profesijas.

Informācijas apkopošanas, izzināšanas un jaunu kontaktu dibināšanas laiks.

Rodas interese doties pieredzes apmaiņas braucienos.

Parādās jauni laikraksti, žurnāli, interneta portāli un TV raidījumi.

Disharmoniskos aspektos rodas problēmas ar informācijas apguvi, neveiksmes reklāmas darbības jomā, skandāli presē, autortiesību pārkāpumi, šķēršļi, saņemot licences un atļaujas.

Retrogrāds Jupiters

Retrogrāda planēta, no zemes raugoties, atrodas šķietamā atpakaļejošā kustībā.

Visvairāk ietekmē Strēlnieka un Zivju zīmē dzimušos.

Tiek bremzēta to sfēru darbība, ko Jupiters pārvalda (zinātne, reliģiskā darbība, politika, tieslietu jautājumi).

Šajā periodā rodas īpaši pasaules uzskati. Savādāks skats uz filosofiju, reliģiju, politiku.

Tiek izvirzīti uzdevumi atrast aicinājumu, bagātināt iekšējo pasauli un augt garīgi.

Veiksmīgi izdodas objektīvi palūkoties uz sevi no malas un atzīmēt, kā un kur vajadzētu pilnveidoties tālāk.

Raksturīga tendence mētāties no viena darba uz citu, neracionāli tērēt laiku un naudu.

Iezīmes:

cīņa par pasaules uzskatiem;

uzpeld pagātnē izdarītās kļūdas;

nāk gaismā slēptais;

iestāvējušies tieslietu darbi atsāk savu darbību (un otrādi);

pieaug pārspīlēta pašpārliecinātība, rodas sajūta, ka var kalnus gāzt;

labs laiks, lai noslēgtu iesāktos projektus;

tiek plānoti turpmākie darbi;

liek paskatīties no malas uz iepriekš paveiktajiem darbiem;

darbā vajag paļauties tikai uz saviem spēkiem, necerot uz veiksmi;

darbs prasa daudz laika un enerģijas.

Negatīvās iezīmes:

pasliktinās attiecības ar apkārtesošajiem; 

rodas problēmas, ieviešot jauninājumus biznesā, banku, tieslietu darbībā;

šķēršļi paplašinot uzņēmumu;

grūtības, kārtojot eksāmenus;

neizdodas piesaistīt investorus;

šķēršļi kredīta ņemšanā;

atgriežas iepriekšējās problēmas;

ilgstoši braucieni nenes vēlamo rezultātu;

laulību ceremonija nav tāda, kā bija plānots;

nespēja pārliecinoši mijiedarboties ar ārpasauli;

enerģijas trūkums problēmu risināšanā;

cilvēki sevi instinktīvi identificē ar viegliem panākumiem un slavu;

likteņa dāvanas jānopelna ar lielu darbu;

neapmierinātība ar sevi un sasniegto;

sakāpināta pašcieņa;

bailes nonākt smieklīgā situācijā;

pietrūkst ticības saviem spēkiem;

problēmas importa/eksporta jomā.

Retrogrāds Jupiters Dvīņu zīmē

Tiek apgrūtināta jebkāda veida komunikācija.

Problēmas, apstrādājot informāciju.

Citi uzspiežt savu viedokli.

Zemūdens akmeņi, paviršība, divkosība, kontaktējoties ar līdzcilvēkiem.

Rodas ideoloģiski strīdi, nesaskaņas un konflikti.

Izglītības kvalitātes pārbaude.

Transporta, loģistikas aktualitāte. 

Stacionārs Jupiters

Jupiters stacionārā pozīcijā it kā apstājas, mainot savu kustību no Direktā uz Retrogrādo virzienu, vai otrādi (no Retrogrādā un Direkto).  

Sastindzis Jupiters nosacīti iesaldē visas sfēras, par ko atbild. 

Tas ir vērtējums kā Jupitera enerģijas iekapsulēts maksimums, kuru prasmīgi izmantojot, var paveikt lielas lietas.

Raksturīgi:

tiek izvērtēti pagātnes notikumi;

pastiprināta vērība tiek pievērsta kultūras vērtībām;

mazinās vēlme kaut ko iesākt;

bremzes uzsākt kaut ko jaunu, ja nav īstas pārliecības;

darījumi ar ārzemju partneriem nevirzās uz priekšu;

tūristi mazāk ceļot.

nav ieteicams uzsākt ilgstošu braucienu uz ārzemēm.