TRĪS SOĻI -  NO PLĀNOŠANAS PIE DARBIEM

Izprotot principus un liekot lietā šo shēmu katru mēnesi, pavisam drīz pārliecināsies pats, cik tā ir iedarbīga un reizē gan motivē, gan disciplinē, gan ļauj iekļauties Mēness cikliskuma dabiskajā plūsmā, attiecīgi arī Tavus nodomus, plānus un darbus virzot uz mērķu izpildi un panākumiem. 

Turpinājumā - skaidrojošs materiāls Mēness cikliskuma izpratnē, lai zinātu, kā tiek organizēts process “tur - augšā”, kas attiecīgi atspoguļojas “šeit – lejā” un ietekmē mūsu dzīvi, sadzīvi, ikdienu un nākotnes iespējas. Radini sevi pie pilnīgas Mēness cikliskuma izpratnes, kas ikdienas dzīvē un lielos lēmumos ir neatsverams palīgs un padomdevējs.

Mēness ir Zemes dabiskais pavadonis. Pastāvīgi mainīgais Mēness ar savu riņķošanu apkārt Zemei ietekmē to katrā fāžu maiņā. Dabā un cilvēka organismā notiekošie procesi ir pakļauti nepārtrauktajam dabas ritmam, kas nesakrīt ar parasto kalendāru. 

MĒNESS FĀZES

Mēness apriņķo Zemi 27,3 dienās. Šajā laikā Mēness veic arī vienu ap- griezienu ap asi, tāpēc pret Zemi vienmēr pavērsta viena un tā pati Mēness puse. Mēness kustas ap Zemi pa nedaudz saspiestu – eliptisku – orbītu. Kad Mēness ir vistuvāk Zemei, tas atrodas perigejā, kad vistālāk – apogejā. Mēness fāzes mainās tādēļ, ka Saule apspīd Mēnesi tikai no vienas puses un, Mēnesim riņķojot ap Zemi, tā apgaismotā un neapgaismotā puse redzama dažādās proporcijās.

Pilns fāžu maiņas periods ir 29,5 dienas. 
Mēness fāzes ir Jaunmēness, 1. ceturksnis, Pilnmēness un pēdējais ceturksnis.

 

Jaunmēness ir laiks, kad Mēness atrodas starp Zemi un Sauli un no Zemes nav redzams. Jaunmēness fāzei seko Augoša Mēness cikls līdz Pilnmēness fāzes sākumam. Apmēram nedēļu pēc Jaunmēness iestāšanās tiek apgaismota puse no Mēness diska. Pienācis – 1. ceturksnis.

Pusē Mēness cikla – vidēji 15 dienas pēc Jaunmēness sākuma – iestājas PilnMēness fāze. Šajā laikā Mēness atrodas vistālāk no Saules, kas pilnībā izgaismo Mēnesi un sākas Dilstoša Mēness cikls

Nedēļu pēc Pilnmēness paliek izgaismota Mēness otra puse kā pusaplis ar izliekumu uz kreiso pusi. Iestājies – pēdējais ceturksnis. Turpmāko septiņu dienu laikā Mēness sirpis sarūk, kamēr izzūd pavisam. 

Par Hekates dienām uzskatāmas divas dienas pirms jauna Mēness iestāšanās un divas pirmās jaunā Mēness dienas. Nosaukums dots par godu sengrieķu mitoloģijas pazemes valstības, burvestību un Melnā Mēness pavēlniecei – dievietei Hekatei, kura, kā vēsta leģendas, pārvalda Mēness neredzamo pusi. 

Enerģētiski visjūtīgākie ir fāžu maiņas brīži, kas sev līdzi nes vairāk stresa. Tādēļ atslodzes laiki, palīdzot organismam “pārslēgties” jaunā dabas fāzē, un pievēršanās saviem iekšējiem procesiem atalgojas turpmākajā Mēness ciklā. 

Kad Mēness cikliskums ģenerāli ir izprasts, pievēršamies plāniem un darbiem, kas veicami konkrētā mēnesī saskaņā ar Mēness ciklu.

APRĪĻA MĒNESS CIKLS:

Dilstošs Mēness: no 1. – 11.aprīlim un 30.aprīlī; Augošs Mēness: no 15. – 24.aprīlim, kā arī par augošām uzskatāmas 25. – 27.aprīļa dienas, kas ir jau PilnMēness enerģētikas piesātinātas un joprojām ar augošu tendenci. Tādēļ tās prasa īpašu uzmanību un piesardzību, jo ir laiks, kurā viss maksimāli sakoncentrēts, bet iznākums lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik harmoniski pavadīts iepriekšējais mēness cikls un kādas pašam cilvēkam ir attiecības ar PilnMēnesi, kā parasti izpaužas tā ietekme.

DILSTOŠA MĒNESS periods – tā laikā veic ierastos darbus un noslēdz projektus. Var iegādāties lietas, kas nav paredzētas izaugsmei vai tālākpārdošanai, bet lietošanai. Šajā laikā apmaksā rēķinus, pērk tehniku, veic iekārtu un auto remontu. Praktiskām nodarbēm ieteicams viss, kas noslēdz, pabeidz, tai skaitā ierindas darbs, kurā nav nepieciešama jaunrade un izaugsme, bet vienkārši paveikt uzticēto. Gatavo atskaites, likvidē, rekonstruē, nodod pilnvaras, sastāda mēneša kopsavilkumu un atdod parādus. Neuzsāk neko jaunu, kur paredzama attīstība, savādāk tā būs mūžīga iešana pret straumi, darbi neies kalnup, bet ripos kā akmens lejā. 

AUGOŠA MĒNESS periods – praktiskām nodarbēm ļoti svarīgs periods, kura augļi tiks nobriedināti PilnMēnesī, bet raža novākta Dilstošā Mēnesī. Ietekme uz ārpasauli ir vislielākā. Tas ir laiks, kad viss attīstās pa izaugsmes ceļu. Plāno darbus un uzsāk projektus, kuriem paredz lielu nākotni. Rūpīgāk seko līdzi ieteiktajiem aktīvās dienas laikiem vai norādītajiem Superlaikiem un izvairies no Čika laika – tas garantēs lielākus panākumus. Ja pirkums vai ieguldījums ir orientēts uz auglību, tā pavairošanu, tad šis ir veiksmīgākais laiks, lai pirktu, uzsāktu, organizētu, ieguldītu un rīkotos, lai vienotos un slēgtu līgumus, atvērtu bankā kontu, ietekmētu procesus un cilvēkus. Lai piedāvātu jaunas idejas, veidotu jaunus kontaktus, uzsāktu celtniecību (tikai noteikti ne retroSaturna laikā), organizētu reklāmas kampaņas, konsultētos, uzlabotu imidžu (ne retroVeneras laikā), veiktu ieguldījumus un apvienotos.

PILNMĒNESS periods – trīs dienas pirms un pēc PilnMēness kulminācijas samazina darbu tempus, atpūšas, sabalansē veselības stāvokli. Kulminācijas brīdī izpaužas enerģijas maksimums – radošuma svētki, bet var arī samilzt problēmas, ja cikla laikā enerģija nav izlietota lietderīgi. Tāpēc jārod iespēja enerģijai brīvi izpausties un vislabāk to izlietot kaut kā jauna veidošanai vai pilnveidošanai. Ieplāno radošas sapulces un “prāta vētras” – PilnMēness atraisa iedvesmu, labvēlīgi ietekmē radošos cilvēkus un procesus. Nepieņem svarīgus lēmumus, jo šajā laikā daudz ko priekšā diktē “tumšās emocijas”, nevis veselais saprāts. PilnMēness vienmēr der aktīvai, tūlītējai labuma gūšanai, tomēr paredzot nekontrolējamas sekas un mainīgumu. Tā var būt gan izcila veiksme, gan tukša izgāšanās. Ja PilnMēnesī pie dienas aprakstiem ir norādīts Superlaiks, tad Mēness kulminācija dod īpašu auglīgumu.