Saules un Mēness aptumsumu ietekme

Katru gadu notiek no diviem līdz pieciem Saules aptumsumiem, no kuriem parasti viens vai divi ir pilnie Saules aptumsumi. Pilnais Saules aptumsums kāda konkrētā ģeogrāfiskā vietā notiek vēl retāk, tāpēc, ka katra aptumsuma laikā tas ir tikai noteiktā joslā uz Zemes virsmas, kurš ir relatīvi šaurs apgabals.


Mēness aptumsums novērojams laikā, kad Zeme aiziet priekšā Saulei jeb Mēness ieiet Zemes ēnā. Mēness aptumsumi notiek gandrīz tik pat bieži kā Saules aptumsumi. Mēness aptumsums novērojams Pilnmēness laikā. Konkrētā vietā redzami ik pa 2-3 gadiem.

Saules un Mēness aptumsumu cikls ilgst 18 gadus, kad atkal tas iziet to pašu zīmi. Katrs cikls atšķiras par 10 grādiem, tādēļ tieši tādā pašā grādā un zīmē notiekošais Saules un Mēness aptumsums būs ik pēc 651 gadiem.

Saules aptumsumā lietas, kas iesāktas, kontakti, kas nodibināti, nodomi ko apņemti izpildīt līdz Pilnam Mēnesim, ietekmēs nākamos 6 mēnešus.

Mēness aptumsuma lēmumus ko pieņemam, lietas ko pabeidzam sniedz noturīgu rezultātu. Labvēlīgs laiks lai tiktu vaļā no nevajadzīgiem ieradumiem.

Aptumsumiem ietekme cilvēka dzimšanas kartē, skarot:

Ascendnetu – skar dzimtas veselības problēmas

Descendentu – skar pēcnācējus un ietekmē partnerattiecības

MC – skar attiecības un pozīciju dzīvē – cieņu citu acīs, dzimtā.

IC – skar ģimenes un mājas mieru.

Saules un mēness patumsumi ir kā dzinējspēki mūsu attīstībai, tie izraisa notikumus, lai mēs spētu pariet savā nākamajā attīstības līmenī.

Var ienest mūsu dzīvē jaunas vēsmas – bērnu dzimšanu, laulību, karjeras izaugsmes. Draudzības noslēgšanos vai ciešāku saišu izveidošanos.

Notikumi, kas seko pēc aptumsumiem ir vairāk nozīmīgi. Aptumsumi var ienest dzīvē notikumus, kas var būt nepatīkami, bet tiem ir noteikts mērķis veikt izmaiņas dzīvē.

Ja aptumsums ir dzimšanas dienā, tad nākamais gads solās būt notikumiem bagāts un neparasts. Bet jāuzmana sava veselība, jo šajā laikā organisms ir novājināts.

Pienākošo informāciju aptumsumu laikā jāpieņem racionāli un apdomāti. Ne vienmēr tas, kas tiek teikts ir patiesi domāts, šī informācija ir jāapdomā un jāizsecina no tās pretējais.

Aptumsumu laikā kaut kādas lietas sākas un kaut kādas beidzas – vienas durvis aizveras, citas atveras. Aptumsuma laikā var atvērties durvis, pie kurām nekad iepriekš neesat klauvējis. Negaidīti dzīves pavērsieni.

Īpaši Mēness aptumsuma laikā var justies emocionālāks nekā ierasts. Tādēļ jāatturas no svarīgu lēmumu pieņemšanas emociju uzplūdā.

Astroloģe Guna Kārkliņa pētījusi Saules aptumsumu klātbūtni dažādos Latvijas valstij svarīgos brīžos.

Saules aptumsumu ietekme bijusi:

1995. gada 27. oktobrī, kad Latvija izteica gatavību iestāties ES;

2004. gada 1. maijā, kad Latvija iestājās ES;

1991. gada barikāžu laiks:

Saules aptumsumu ietekme nav bijusi:

1918. gadā Latvijas Republikas proklamēšana

1934. gada 15. maijā Kārļa Ulmaņa apvērsumu,

1939. gada 23. augustā Molotova-Ribentropa pakta parakstīšanu,

1940. gada jūnijā padomju karaspēka ienākšanu Latvijā,

Kirhenšteina valdības izveidošanu,

1941. un 1949. gada deportāciju datumi;

1945. gads - Otrā pasaules kara beigas,

1987. gada 14. jūnijā Tautas atmodas pirmos aizmetņi – „Helsinki-86" gājienu pie Brīvības pieminekļa,

1988. gada 1.-2. jūnijā slaveno Rakstnieku savienības plēnums,

1990. gada 4. maijā - lēmums „Par LPSR ekonomisko patstāvību", arī neatkarības deklarācijas pieņemšanu:

Aptumsumi medicīnā

Pētot literatūru par saules un mēness aptumsumu ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem un dažādiem procesiem, atrodama vairāk mītiskas dabas informācija, kas nākušas no seno tautu novērojumiem. Meklējot zinātnisko literatūru un pētnieciskos darbus par saules un mēness aptumsumiem medicīniskajos avotos, var secināt, ka šiem dabas procesiem nav pievērsta pietiekoši liela uzmanība, jo pētījumi ir veikti samērā maz.

Forumos Ārsti izsaka savus viedokļus, ka saules aptumsums var nelabvēlīgi ietekmēt dzemdību gaitu, bet konkrēti pētījumu par šo tēmu zinātniskajos medicīnas žurnālos nav atrodami. Pāris pētījumi, kas tika atrasti par saules aptumsumu ietekmi uz dzīvību, neapstiprināja to ietekmi.

Iedzimtu ekstremitāšu deficīta anomālija:

Indijā kur ir ļoti augsts iedzimtu ekstremitāšu deficīta anomāliju līmenis, tika apskatīt 200 šīs anomālijas gadījumi. Kā viens no cēloņfaktoriem tika izvirzīts arī saules aptumsuma ietekme grūtniecības laikā. Šis pētījums tika veikts 1994. gadā un tajā minēts, ka pirms tam šāda veida pētījumos saules aptumsuma ietekme nekad nav izvirzīta par cēloņfaktoru. Bet sīkāk nekādas korelācijas un daudzfaktoru analīzes šajā pētnieciskajā darbā netika apskatītas. Kā varam redzēt tabulā, no šiem 200 anomālijas gadījumiem 19 grūtniecības laikā bija pakļauti saules aptumsuma ietekmei, tik pat augsts līmenis kā zāļu ietekmei grūtniecības laikā.

Saules aptumsuma izvirzīšana par cēloņfaktoru tika veikta pamatojoties uz to, ka Indijā lielākā daļa cilvēku tic, ka šī parādība ir ietekmējusi nelabvēlīgu grūtniecības iznākumu.

Baktēriju un sēnīšu genotipu un fenotipu izmaiņas:

2010. gada 15. janvārī Indijā novēroja pilnu saules aptumsumu. Tā laikā tika veikts pētījumus, lai izzinātu saules aptumsuma ietekmi uz dažādu baktēriju un sēnīšu genotipu un fenotipu izmaiņām. Viena daļa baktēriju un sēnīšu kolonijas tika pakļautas saules gaismai aptumsuma laikā un otra daļa pakļautas parastai saules gaismai. Tik reģistrētas atšķirīgas specifiskas morfoloģijas izmaiņas abām pētījumu grupām. Bet liekākas specifiskās izmaiņas tika konstatētas parastai saules gaismai, kas bija spēcīgāka. Šī pētījuma veicēji secināja, ka aptumsuma laikā saules gaismas ietekme neizraisa morfoloģiskas izmaiņas baktērijām un sēnītēm.

Neironu bojājumi tīklenē:

1999.gada 11.augusta Eiropas saules aptumsuma laikā tika veikts pētījums, lai noskaidrotu vai saules aptumsuma laikā ir lielāki neironu bojājumi tīklenē. Tika salīdzinātas 3 albīnu žurku grupas – viena pakļauta parastai saules gaismai, otra saules gaismai aptumsuma laikā, un trešā saules gaismai caur saules gaismas filtru. Abās grupās, kur tīklene tika pakļauta saules gaismai bez filtra bija augsts bojā gājušo neironu līmenis. Šajās grupās nebija statistiski ticamas atšķirības un zinātnieki secināja, ka saules gaismas ietekme aptumsuma laikā ir tik pat spēcīga kā parastā saules gaismā.

Sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia veica aptauju ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecuma grupā no 18 līdz 55 gadiem par mēness aptumsuma ietekmi uz pašsajūtu.

10% iedzīvotāju atzina, ka jūt Mēness aptumsuma ietekmi;

20% iedzīvotāju nebija konkrēta viedokļa un

70% uzskata, ka viņus Mēness aptumsums nekādā veidā neietekmē.

Planetārie Aptumsumi

Plaši aprakstīti un novēroti Saules un Mēness aptumsumi, bet mums ar neapbruņoti aci nepamanīti paliek arī plenetārie aptumsumi.

Planetārais aptumsums – tranzīts - notiek, ja pāri saules diskam pārvietojas kāda planēta.

No Zemes redzami tikai iekšējo planētu tranzīti – Merkūra un Venēras. Planētu tranzīti notiek daudz retāk nekā Saules un Mēness aptumsumi.

Vidēji ir 13 Merkūra tranzīti katrā gadsimtā. Savukārt

Venēras tranzīti notiek ik pēc 8, 121.5, 8 un 105.5 gadiem.

Pirmo Merkūra tranzītu novēroja Franču astronoms Gassendi 1631. gadā. Venēras tranzīts notika tieši mēnesi vēlāk, bet Gassendi mēģinājums novērot neizdevās, jo tranzīts nebija redzams Eiropā. 1639. Gadā Jerimiah Horrocks un William Crabtree kļuva par pirmajiem Venēras tranzīta novērotājiem.

Venēras orbīta ir ievērojami lielāka par Merkūra orbītu, tādēļ Venēras tranzīts novērojams retāk. Kopš teleskopa izgudrošanas novēroti tikai seši Venēras tranzīti (1631., 1639., 1761., 1769., 1874. un 1882.gadā). Venēras tranzītu iespējams novērot tikai decembra sākumā un jūnijā.

Venēras nesenais tranzīts notika 2004. gada jūnijā, nākamais notiks 2012.gada jūnijā, bet pēc tam tikai 2117. un 2125.gadā. Merkūra tranzīts notika 2006. gada novembrī , bet tuvākie gaidāmie notiks 2016.gada maijā un 2019.gada novembrī.

Noderīgas saites

Materiāls par saules aptumsumu tranzītā:

http://www.astrologyclub.org/articles/eclipses/eclipses_article.htm

Notikušie un gaidāmie saules un mēness aptumsumi:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html

Izmantotā Literatūra

http://lv.wikipedia.org/wiki/Saules_aptumsums

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html

http://www.liis.lv/astron/IE_version/AstroAz/NoZemraug/Aptumsumi.htm

http://www.aquamoonlight.co.uk/eclipse.html

http://north-node.com/astrology-tutorials/eclipse

Latviešu tautas dzīvesziņa 2. R., 1990.

http://www.liis.lv/folklora/mitol/citati/saule.htm#dziveszina

Straubergs K. Latviešu tautas paražas I. R., 1944.

http://www.liis.lv/folklora/mitol/citati/saule.htm

A study of 200 cases of congenital limb deficiencies (S. K. Jain)

Effect of solar eclipse on microbes.(Shriyan A, Bhat AM, Nayak N.)

Exposure to a solar eclipse causes neuronal death in the retina.(Thanos S, Heiduschka P, Romann I.)

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/transit.html