MĒNESS PARUNAS

 

Smaida kā pilns mēnesis.

 

Rej kā suns mēnesī skatīdamies

 

Jā tis nov tiesa, lei tod četras nedēļas par mēnesi paliek.

 

Suns riedams apnīk, bet mēness spīdēt neapnīk.

 

Cik ilgi suns mēnesi ries.

 

Ko skaties kā suns mēnesī.

 

Spied kai mēness nakts laikā.

 

Staigā kā mēnešsērdzīgs.

 

Ir liela starpība starp saules spožumu un mēness atspīdumu.

 

Labāk saule dienā, nekā mēness naktī.

 

Lai cik gaiši mēness spīd, tomēr nav saulīte.

 

Smej kā maija mēnesis.

 

Kas gada laikā grib bagāts tapt, tas pēc sešiem mēnešiem nāk cietumā.

 

Laika līdz jaunam mēnesim.

 

Ko kauc kā suns mēnesnīcā.

 

Galva plika kā mēness.

 

Spīd kā žīda svārki mēnesnīcā.

 

Vaicoj ceļu kai žeids jaunā mēnesī.

 

Ko tu smaidi kā maija mēness.

 

Ēd tā, ka'mēnesi pie mieta būtu piesiets.