Ko sēsi, to pļausi

Saule ir saistīta ar spēka un varas izpausmi. Laikā, kad spīd Saule, viss kļūst redzams, visam ir skaidri saskatāma forma un kustība. Ezotērikā Saule iemieso vīrišķo principu, "Jan" enerģiju, tā ir gara apzīmējums. Mēness spīdēšanas laikā visam konkrētajam zūd robežas, bet saasinās sajūtu pasaule. Cilvēki kļūst brīvāki, romantiskāki, jūtīgāki. Tāpēc Mēnesim ir piešķirts sievišķā principa, "Iņ" enerģijas un dvēseles apzīmējums. Aptumsuma brīžos šie trīs elementi — cilvēks, Saule un Mēness — apvienojas vienā veselumā un saplūst vienotā enerģijā ar kosmosa enerģiju.

Okultismā aptumsums ir laika periods, kad cilvēkam ir ļauts pie pilnas apziņas iekļūt smalkmateriālajās vidēs un izmainīt kaut ko savā pagātne un ieprogrammēt nākotnē. Bet, lai to darītu, ir jābūt zināšanām, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Ņemot vērā, ka aptumsuma brīžos cilvēku apzinātā rīcība tāpat mazinās un viņu rīcība pakļauta citai enerģijai, daudzi arī rīkojas, intuīcijas vadīti. Tāpēc ir pat labāk, ja vairums cilvēku nezin, ka aptumsuma brīžos var koriģēt savu likteni. Nezinot, kā to darīt pareizi, var nodarīt sev vairāk ļauna nekā laba.

Kas notiek aptumsuma laikā?
Iedomāsimies apaļu telpu, kurai ir tikai viena ieeja, kas reizē ir izeja. Apkārt šai telpai ir vēl viena siena, kurai arī ir tāda pati ieeja. Siena lēnām griežas uz apli. Pēc noteikta brīža abas ieejas sakrīt, paverot iespējas iekļūt vai izkļūt no telpas. Vēlāk, sienai pavirzoties uz priekšu, ieeja aizvērsies līdz nākamajai reizei. Iedomāsimies, ka šajā telpā atrodas mūsu lielā karmas grāmata, kurā varam izdarīt labojumu. Aptumsuma sākums ir brīdis, kad ejas sakrīt un mēs varam iekļūt šajā telpā. Visu aptumsuma laiku eja ir atvērta. Bet katrā aptumsuma reizē mēs varam labot tikai ar konkrēto aptumsuma enerģiju saistītos jautājumus.

Laiks starp Mēness un Saules aptumsumiem ir psiholoģiski saspringts. Daudzi jūt sevī neizskaidrojamu nemieru, neapmierinātības sajūtu, ir viegli aizvainojami un aizkaitināmi. Ap Saules aptumsuma laiku tas vairāk izpaužas kā rīcība, bet ap Mēness aptumsuma laiku kā biežas garastāvokļa maiņas. Šoreiz Saules aptumsums notiek Jaunavas zodiaka zīmes pēdējā grādā un zodiaka devītajā mājā. Tas vedina katru izvērtēt, kā viņa vārdi saskan ar darbiem. Pastiprināsies dažādu kontrolējošo instanču aktivitātes. Notiekošais rosinās cilvēkus aizdomāties par nepieciešamību apvienoties domubiedru grupās, jo "viens nav karotājs"…