09.11.2017. – 07.08.2018

Lilita Mežāzī – Karjeras un kontroles dēmons

Lilita viesojoties Mežāža zīmē, rada hierarhijas, autoritātes un kārtības ievērošanas problēmas. 

Protests autoritātēm, manipulācija ar cilvēkiem, savas gribas uzspiešana. Kārdinās skaldīt un valdīt, uzspiest savu viedokli, kontrolēt visus procesus, kuros esi vai neesi iesaistīts. Necieņa pret cilvēkiem, aukstasinīga, bezemociju attieksme, pazemošana. Nepieļaus citu cilvēku izvirzīšanos vadībā, noniecinās izvirzītos mērķus. Sadistiskas seksuālās tieksmes.

Lilita viesojoties Mežāža zīmē, rada hierarhijas, autoritātes un kārtības ievērošanas problēmas.

“Jebkuri līdzekļi ir svarīgi” jeb “mērķis attaisno līdzekļus”. Ar šādu pārliecību Mežāzis var kāpt pāri citu galvām pa karjeras kāpnēm. Vai arī otra galējība – sakautrējas no lielā izaicinājuma un atbildības un kļūst par mājsaimnieku/mājsaimnieci.

Aiz ciniķa maskas slēpjas neprasme kārtot lietas savās interesēs.

Starp Mežāžiem ir daudzi, kuri aprecas dēl izdevīguma ar augstākā sociālā statusā vai finansiāli nodrošinātiem. Ērtību meklēšana uz citu rēķina ir degradācija. 

Psihes lūzuma punkts un izaugsme notiek, kad apzinās savus mērķus, ievieš kārtību un pamatīgi strādā. Darba pilnas ilgas stundas pacels neiedomājamos augstumos. Citu mērķi un statuss – fikcija. Paša mērķi – uzdevums. Nopērc labu pulksteni un ievēro laiku. Nekad nekavē un zini ko gribi, pirms Tu tur esi ieradies. 

Morāles problēmas un ilūzijas

Pārmērīgi pastiprināts egoisms, individuālisms. Nespēja pakļauties citu gribai, tiekšanās pēc varas. Savas gribas uzspiešana un citu vadīšana kļūst par pašmērķi. Nodoma īstenošanas spēks ir tik liels, ka rodas grūtības apstāties pie šķēršļiem. Ja dzīves apstākļi neļauj realizēt ambīcijas, sākas centieni valdīt pār ģimenes locekļiem, kļūstot par mājas tirānu. Melnais Mēness Mežāzī izkropļo atbildības un pienākuma izjūtu. Rezultātā pienākumi sāk apgrūtināt dzīvi, bet nav spēka no tiem atbrīvoties.

Naudas un seksa dziņas

Dzīvo ekonomiski, laicīgi apgādājoties ar nepieciešamajiem līdzekļiem krīzes gadījumam. Jau iepriekš tiek sastādīts testaments. Uz seksu skatās kā nepieciešamo soli laimīgas laulības nodrošināšanā. 

Karmiskie uzkrājumi 

Juteklīgums tiek pārdzīvots vēlākajos gados. Šeit noteiktu lomu var spēlēt audzināšana agrākajos un pašdisciplīna brieduma gados, bet galvenokārt uzvara pār iekšējām pretrunām un konfliktiem starp vēlēšanos un pašierobežošanu. Karma prasa atteikties no visu veidu tirānijas, despotisma, aukstasinīga un ar aprēķinu savu ienaidnieku un pretinieku iznīcināšana, no nevainīgu cilvēku padarīšanas par upuriem. 

Kur vīrietis zaudē spēku

Zaudē enerģiju, kad dzīvē kaut kas neizdodas tā, kā bijis iecerēts, tiklīdz dzīve iziet ārpus ierastajiem rāmjiem, tūdaļ pat sākas īssavienojums, un no visām pusēm gāžas visas iespējamas psihosomatiskās saslimšanas.

Kur sievietē mostas dēmoni

Mostas dēmoni, kad tiek vērptas intrigas.

Brīdinājuma signāls!

Ķermeņa daļas un orgāni, kuru traumēšana, saslimšana rāda, ka esi spēris kļūmīgus soļus nepareizā liktens virzienā:

Kaulu sistēma. Ceļgali, locītavas, kauli, āda. Zobi. Nosēdumumi. Akmeņi. Sausa āda. Apaukstēšanās.  

Ieteikumi labākai dzīvei

Koncentrēties saviem plāniem un mērķiem dzīvē, pievērst uzmanību sev, savām prioritātēm. Veidot dialogu, uzklausīt citu viedokli. Uzklausīt, ieteikt, taču izvairīties no vērtēšanas pēc saviem kritērijiem.

Cīnīties par godīgumu, pilnību un apgaismību.

Asimilēt ļaužu uzskatu plašumu, līdzināties vienotas cilvēku pasaules „audējam”.

Vajadzīga garīga attīstība, sevis barošana ar viedumu.

Būt emocionāli viengabalainam gan patiesības izzināšanā, gan tālāk nodošanā.

Kļūt par īstu filozofisko zināšanu bibliotekāru.

Atcerēties, ka dialogs ir svarīgāks, nekā tīra apmācība. Tas vislabāk izdodas mijiedarbībā, iedvesmas un motīvu dzīvā apmaiņā.

Piepildīt savu pasauli ar estētiskām idejām, padarīt to saskanīgu ar pacilāta prāta skaistumu, kam atvērušies jauni horizonti, un dalīties šajā baudījumā ar ikvienu.

Cienīt un novērtēt pasauli visā tās kultūru daudzveidībā.