Dz. Žīgures zelta domu graudi

2017. gads tiecas uz izaugsmi un attīstību visos līmeņos, jaunu ideālu apgūšanu. Tautai sāksies pilnveidošanās un absolūtā veseluma gads.

Šis gads vairs nav negatīvs, kā cilvēki domā. Tautai pašai vairāk jāizceļ pozitīvais, par negatīvo jārunā atklāti, bet ne tik saasināti. Citādi noliedzam paši sevi un visu laiku mīņājamies auzās. Ja izietu druvā un runātu atklātā tekstā, ieraudzītu, ka tajā aug zelta graudi. Tās ir mūsu pašu vērtības, ko esam Latvijā radījuši un radām.

Valstiskā mērogā jāpalīdz maznodrošinātajiem. Jāsāk skatīties, vai cilvēks ir spējīgs samaksāt visus nodokļus un vai ir paēdis. Jāpārskata sociālā atbalsta skalas kritēriji. Desmitgade dod skaitli 8, kas līdzēs ieiet bezgalības oreolā, pilnveidojot visus finanšu līdzekļus cilvēku labā.

Tiks pārskatīti banku limiti un iespēja palīdzēt cilvēkiem. Turpināsies banku pabalstu piešķiršana jaunajām ģimenēm mājokļa iegādei. Sāks atdzimt ražotnes, un to būs daudz vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Palielināsies iespējas studēt un mācīties, jo būs lielāks atbalsts no valsts puses. Prezidents un premjers dos spēcīgu grūdienu resursu atjaunošanas iespējai izglītības virzienā. Uzplauks medicīna, jo mediķi tiks atbalstīti, tāpat kā skolotāji.

Visu mēs nevaram paveikt viena gada laikā, bet pakāpeniski attīstīsimies. 12 gadu ciklā veidosimies par ļoti plaukstošu valsti. Latvijai nedraud terorakti ne no vienas valsts, tāpēc nevajag veidot programmas, kuru nav. Mēs esam Dzintara zeme. Mūsu valsts ir Dieva sargāta, jo kulturāli, ētiski un smalkjūtīgi palīdzam viens otram.

Dievs mūsu tautai ir noteicis 3 lielus uzdevumus:

  1. Vienmēr domāt ar saprātu.
  2. Ieraudzīt sāpēs citu bēdas, vienot tautu, lai nav ne latviešu, ne cittautiešu, bet ir vienota Latvijas tauta.
  3. Zemei ir lemts būt stiprai, neskartai, saliedētai.