Čeku dedzināšanas kalendārs 2014.

http://www.astrologi.lv/meness_kalendars/kalendari/ceku-dedzinasana/

2014. gada jaunums! 

Ņemot vērā lielo interesi par čeku dedzināšanas laikiem, izveidojām vienotu Čeku dedzināšanas kalendāru. 
Astrologi.lv ar šo kalendāru palīdzēs Tev un tuvajiem tapt zinošākiem finanšu jautājumos un pielietot astroloģiju un numeroloģiju labklājības vairošanai.  

Čeku dedzināšana un naudas piesaistes numeroloģija

 • Kalendārā ir 55 lappuses
 • Universālie čeku dedzināšanas datumi un precīzi plkst. laiki:
  12 mēnešiem čeku dedzināšana, lai pieaugtu ieņēmumi un
  12 mēnešiem čeku dedzināšana, lai saruktu izdevumi
 • Naudas numeroloģija - Tev un tuviniekiem! 
  - palīdzēs atlasīt no universālo čeku dedzināšanas laikiem Tev un tuviniekiem piemērotākos laikus naudas vairošanai
  - Tava Numeroloģiskā gada, mēnešu un dienu aprēķins, lai saprastu, kam domāts gads, cik tas noderīgs finansēm (no Mēness plānotāja)
 • Naudas skaitļa numeroloģiskais aprēķins - Tavi finanšu simboli, talismani un to pielietojums
 • Tavs paraksts un tā nozīme 
 • Vajadzīgie skaitļi finanšu norēķinos

Lielisks palīgs visas ģimenes labklājības vairošanai!

Kur vēl iegūt informāciju par čeku dedzināšanu

VEIKSMĪGO DIENU PLĀNOTĀJS - 95 dienu abonements.
ASTRO VIP - gada abonements.
MĒNESS KALENDĀRS Draugiem.lv - izvēlētam laika periodam. 

Kāpēc dedzināt čekus? 

Čeku dedzināšana pēc Mēness cikla: sakrāj – īstā brīdī dedzini – pelnus kaisi vējā – nauda atgriežas makā!

Čeku dedzināšana apvieno visas 4 stihijas: 

Zeme - finanses-matērija;

Ūdens - Mēness cikla ievērošana, ticība, ezotēriskais skatījums, rituāla maģiski subjektīvā puse; 

Uguns - uguns-dedzināšana; 

Gaiss - čeki kā informācijas nesēji, izkaisīšana vējā; 

Tādējādi pasākums caur caurēm nes visus stihiju vienotību.

IZLASĪT PILNĪGĀKO APRAKSTU PAR ČEKU DEDZINĀŠANU!

Intervijas par Mēness cikla un čeku dedzināšanas ietekmi