Urāns Aunā - Jauni laiki, jauni cikli

Urāna cilpa Zivīs: 5.07. - 6.12.2010.

Retrogrādā perioda laikā rodas saspiestības sajūta, rīcībā trūkst plašuma brīvības. Zūd harmonija attiecībās ar priekšniecību un augstākstāvošām instancēm. Piemērots laiks, lai atrastu sen aizmirstu uzlabojumu vai jauninājumu un iedzīvinātu tos.

Urāna cilpa Aunā: 6.12.2010.

Urāna cikls Auna zīmē sākas ar diezgan skarbu konfigurāciju, ar kardinālo Plūtona, Saturna un Urāna T-kvadrātu, kam pievienojas Jupiters, kas tāpat sāk jaunu zodiakālo ciklu. Turklāt viņi visi ieiet kardinālās zīmēs gandrīz vienlaicīgi. Tas var liecināt par to, ka būs jāpievēršas nozīmīgām un nopietnām izmaiņām galvenajās dzīves jomās. Reizē ar civilizācijas sadzīves tehnoloģijām jāmainās un korekcijas jāpiedzīvo arī sociālajām, ekonomiskajām, kultūras un politiskajām reālijām.

Pārmaiņas var nenoritēt viegli; tās var saskarties ar spēcīgu pretestību, jo trūkst kopīgas izpratnes par attīstības virzienu un nav vienota redzējuma uz perspektīvām un mērķiem. Izpratnei un redzējumam,acīmredzot, jāveidojas pārmaiņu procesā kā atbildei uz šī laika izaicinājumiem. Bet izaicinājumi, neliks gaidīt.

Urāna savienojumu ar Jupiteru dēvē par progresa un apziņas evolūcijas virzītāju. Turklāt šis savienojums var nozīmēt, ka šī cikla sākotnējā etapā pārmaiņu ideja var tikt uzņemta ar entuziasmu un optimismu.

 

Ievērojamākie gada astroloģiskie notikumi:

27.11.2008 - 19.11.2024 g. Plutons Mežāzī.

Pirmkārt, pastiprinās spēka un kareivīguma tendences valstisko struktūru līmenī – gan attiecībā uz iekšpolitiku, gan ārpolitikā. Daudzās valstīs pie varas nāks spēcīgi līderi vai tirāni, jo tautas vēlēsies „kartību” un „stipru roku”. Gaidāmi kari par valstu robežu pārdalīšanu un uz reliģiskiem pamatiem pieaugošs kareivīgums pret citām reliģijām.

15.10.- 9.12.2008; 01.01.- 25.02.2009; 31.08.- 30.09.2009 (Zivis - Jaunava); 5.04.- 16.08.2010.g.(Auns-Svari). Saturna opozīcija ar Urānu.

Ja pirmie trīs periodi attiecas uz epidēmijām, lēcieniem ekonomikā un ražošanā, revolucionārām reformām medicīnā, krīzi valdošajās aprindās un karmisko parādu atmaksu, tad ceturtais – uz visnegaidītākajām pārmaiņām politikā, valdībās, juridiskos un sociālos likumos, pārorientēšanos valstiskā līmenī uz citiem partneriem un ienaidniekiem. Rēķinu slēgšana un šķiršanās no pagātnes, jaunas tehnoloģijas un jauni dzīves principi.

21.10.2009 – 26.02 2010.; 4.08. – 6.09.2010. Saturns veido kvadrātu pret Plūtonu.

Šis aspekts radīs tendenci ar spēka paņēmieniem risināt visus sarežģītos jautājumus, izraisīs politiskas krīzes valstīs ar augstākajiem labklājības līmeņiem. Uz šo pašu aspektu attiecināma „skrūvīšu pievilkšana”. Militāri apvērsumi, bruņotas uzstāšanās, spēcīgas zemestrīces – tā ir tikai neliela daļa no iespējamām sekām, ja šīs enerģijas tiks izmantotas nepareizi…

29.10.2009 – 6.04.2010.g. 21.07.2010 – 4.10.2012.g. Saturns ieiet Svaros.

Šeit tas no vienas puses palielinās esošās sociālās, politiskās un juridiskās problēmas, atklāj senus nodarījumus, sabiedrībā valda birokrātiskas un konservatīvas tendences; bet no otras puses – tas mācīs līdzsvaru visās savstarpējo attiecību jomās, izstrādās jaunus ilgtermiņa partnerības principus, prasmi sazināties kā līdzīgam ar līdzīgu, ar atbildību izturēties pret saviem vārdiem, nekrist galējībās, maksimāli izmantot diplomātiskās iespējas: „labāk slikts miers, nekā labs karš”.

Šajā zīmē Saturns ir eksaltēts – jo līdzsvara punktā ir labvēlīga iespēja un rodas situācijas, kurās lēmuma pieņemšana ir neizbēgama. Šī izvēle ir jāizdara fiziskā realitātē – ar apdomu un apziņas nomoda stāvoklī. Mūsdienās Saturna mērķtiecīgais darbs cilvēcei var pilnībā sasniegt vispārējā labuma līmeni, jo tikai tagad cilvēce ir sasniegusi tādu intelektuālo līmeni, kad izvēle var būt apzināts akts ar atbildības uzņemšanos par sekām”. „Pati cilvēce ir nokļuvusi uz pārbaudījumu takas, ko kontrolē un pār ko valda Svari. Šis izvēles ceļš, kurā jāizmanto apzinātas attīrīšanās līdzekļi pagrieziena punktā pirms Skorpiona, kas savukārt pārvalda mācekļa ceļu, var attiecīgi nospēlēt savu lomu”.

„Svari allaž ir bijuši „likuma galvotājs”. Līdz šim likumdošana nodarbojusies ar aizkliegumu uztiepšanu un iebiedēšanu, kas līdz mums nonākuši kā Mozus likumi; šie likumi mums uzlikti ar sodu piemērošanu un vardarbību. Iespējams, ka tā bija nepieciešana stadija bērnišķīgām rasēm un tika uzturēta kā „pedagoģisks režīms”. Taču tagad cilvēce tuvojas briedumam un tagad nepieciešama jauna veida likumdošanas interpretācija Svaru mērķiem un uzdevumiem. Likumam jākļūst par tikumu, taisnīguma sargātāju, nevis tikai par vardarbības instrumentu. Mēs tiecamies izskaust spēka pielietošanu starptautiskajās attiecībās, jo tagad ir acīm redzams, ka bargu sodu pielietošana nespēj novērst noziegumu vai atturēt cilvēkus no egoisma izpausmes vardarbības formā (kas arī būtībā ir jebkurš noziegums)”.

18.01.2010 – 27.05.2010.; 15.08.2010 – 21.01.2011. Jupiters ieiet Zivju zīmē.

Šo enerģiju vislabāk izmantot atraisot tādas īpašības kā žēlsirdība, līdzjūtība, altruisms, nožēla, piedošana, gādība, palīdzība utt.

„…no iepriekšteiktā ir saprotams, cik svarīga un varena ir šī zīme (Zivis). Caur savu ortodoksālo valdnieku – Jupiteru – tās spēks tiek virzīts uz to, lai „visu apvienotu vienā veselumā” – šajā gadījumā, tā apvieno divas zivis un sasaista tās funkcionālā vienībā. Attiecībā uz mikro-dualitāti, kas piemīt katram cilvēkam, galvas un sirds dualitāti, prāta un mīlestības, gribas un gudrības… Jupitera uzdevums ir attīstīt šīs īpašības un radīt starp tām sintētisku savstarpēju mijiedarbību. Gala rezultātā jānotiek pilnīgai mīlestības un prāta saplūšanai – tad pasaules glābējs spēs atklāties un efektīvi darboties. Tāds ir galvenais gala rezultāts Mutabilitātes Krusta spēku darbībai.”

„Jupiters rada sirds un prāta saplūšanu, kas ir subjektīvs izpausmes mērķis. Tas tiek panākts ar Trešā un Septītā Stara aktivitāti ekzotēriskajā ratā”. „Otrais Stars caur Jupiteru dod iespēju izpausties dvēselei un garīgajai apziņai, kā arī rada spēju izliet pār pasauli mīlestību un gudrību”, „Jupiters nozīmē iedzimtu tendenci uz apvienošanu, ko nekas nespēj apturēt. Galējās sintēzes sasniegšana ir neizbēgama, un Jupiters to veicina”.

28.05.2010 – 14.08.2010; 12.03.2011 – 5.03.2019. Urāns ieiet Auna zīmē.

Sākas diženu pārmaiņu laiks – būs atklājumi, būs revolūcijas, un tās skars visus: no „maza līdz dižena”, visās jomās.

6.06.2010 – 08.09.2010.; 22.01.2011 – 3.06.2011. Jupiters ieiet Auna zīmē.

Tas vai nu atvieglos Urāna darbu, vai arī pastiprinās tā ārdošās tendences Aunā šajā periodā, atkarībā no garīgās/intelektuālās cilvēces vai atsevišķa cilvēka dabas.

20.06.- 18.09.2011.g., 16.05.- 29.10.2012.g., 17.04.- 28.06.2013.g., 22.09.- 13.12.2013.g., 12.03.-24.05.2014.g., 04.11.2014.g.- 25.04.2015.g., 18.12.2015 – 19.03.2016.g. Urāns Auna zīmē veido kvadranta aspektu ar Plūtonu Mežāža zīmē.

Tas ir viens no vissaspīlētākajiem un dramatiskākajiem aspektiem, ko jau ir paspējuši sasaistīt ar „pasaules galu”. 1-ā stara spēks te būs tik sakoncentrēts kā nekad un tā graujošais aspekts atstās ietekmi uz visām mūsu esamības sfērām, taču tomēr, gala iznākums būs atkarīgs no konkrētiem politiķiem, labas gribas cilvēkiem un eksistējošas objektīvas realitātes. Cik lielā mērā cilvēki ies pret Dieva Gribu, tieši tik lielā mērā tam būs graujošas sekas, bieži vien tur, kur tās nemaz negaida – un tie nav abstrakti lozungi:

- jebkurš militārs konflikts var viegli pāraugt pasaules karā ar atomieroču pielietošanu;

- iespējamas atomreaktoru avārijas ar sekām, kas daudzkārt pārspēj „Černobiļas avāriju”;

- apvērsumi, revolūcijas, kara huntas, diktatūras…

- iepriekš nepieredzēta mēroga stihiskas nelaimes, viesuļvētras, zemestrīces…

- briesmīgu apmēru terora akti;

- iespējams, tiks atklātas jaunas imunitātes slimības;

- tiks izdarīti tādi zinātniskie atklājumi, kas pamatos izmainīs vecos postulātus un mūsu priekšstatus uz apkārtējo pasauli un pašiem sevi;

2010.gada planetārie cikli - jaunas civilizācijas attīstības vītnes sākums

Urāns pāriet Auna zīmē 2010. gada 28. maijā

Visu Zodiaku Urāns iziet 84 gadu laikā. Ar Aunu tas sāk jaunu ciklu. Pasaulē notiek atjaunošanās, mērķtiecīgi paātrinās attīstība. Auns ir Zodiaka sākums, tam ir raksturīga iniciatīva, tas ir ugunīgs, darbīgs, nepacietīgs un kareivīgs. Urāns ir neprognozējama planēta. Gan šī zodiaka zīme, gan planēta ir saistīta ar individuālu pašapliecināšanos. To atslēgvārds – Es. Taču Aunam pretējā zodiaka zīme ir Svari. Patiesībā tas tiecas pēc partnerības. Urāns valda Ūdensvīrā, tā ir kolektīva zīme.

Urāns ir saistīts gan ar individuālismu, gan ar kolektīviem projektiem, kas vērsti nākotnē, kuros individualitāte ir pakļauta kopīgam mērķim. Šis mērķis var būt kā abstrakts un fantastisks, tā arī pavisam reāls. Urāns ir saistīts ar jaunām tehnoloģijām, ar individuālu un kolektīvu jaunradi. Konkrēta cilvēka dzīvē tā reti izpaužas kā mākslinieciska jaunrade (lai arī mēdz gadīties arī tā – kubistu, futūristu, liela daļa Pikasso darbu), biežāk tie ir zinātniski panākumi. Ar Urānu saistās zinātniski atklājumi. Urāns dod drosmi domāšanā, oriģinalitāti un neatkarību, gan domāšanā, gan arī rīcībā. Urāns ir lidotāju –izmēģinātāju, pirmatklājēju, ģeologu un futurologu, astrologu un astronomu, likumsargu un disidentu planēta. Viss jaunais, neparastais, drosmīgais, oriģinālais ir saistīts ar šo planētu.

No kolektīva viedokļa, Urāna jaunrade – tā ir jaunu, uz nākotni vērstu cilvēku kopdzīves formu radīšana (komūnas, zinātniski-pētnieciskie kolektīvi), jaunu, tehnoloģiski piesātinātu zinātnisko, ražošanas, rūpniecības, enerģētisko kompleksu (Комсомольск-на-Амуре, БАМ, dažādu HES, aviācijas rūpnīcu) būvniecība.

Taču Urānam ir arī citāda puse. Šī planēta var izpausties kā ekstrēmisms, abstrakcijas, līdz pat necilvēcīgumam nelokāms skarbums („mežu cērt, skaidas lec”). Abstrakts mērķis var tādā mērā aizraut cilvēku vai kolektīvu, ka realitāte zaudē nozīmi. Cilvēks apzināti un ar ārkārtīgi lielu entuziasmu pakļaujas principam, idejai, projektam. Viņš jūtas kā bura, ko piepūtis ledainais abstrakcijas vējš. Kajs, kas burto vārdu „Mūžība”, kamēr viņa sirds sastingst.

Labi, ja tas ir patiesi progresīvs, uz reāliem aprēķiniem balstīts projekts. Taču mēdz būt arī tā, ka personība atdod sevi dēmonam, kas sacēlies pret Dievu (arī tas ir urānisks pasākums). Iztēlē veidojas fantasmagoriskas, dīvainas, savādas, negaidītas, nereālas ainas. Mitoloģijā Urāns ir šaušalīgu, ķēmīgu, baismu, gigantisku monstru, simtrocīgu milzeņu, titānu tēvs (kā arī Prometeja – arhetipiska urāniska personāža ! – vectēvs). Viņa auglība ir apstulbinoša.

Urāns diemžēl iezīmē ne tikai rekordistus, bet arī ekstrēmistus un teroristus. Ar to saistās negaidītas katastrofas, spilgti, šokējoši notikumi.

Protams, nevar jau visu norakstīt tikai uz Urānu. Parasti viņš izpaužas dažādās kombinācijās ar citām planētām.

Kā par brīnumu Urāns ir arī ar Afrodīti (Veneru), kas simbolizē mīlestību, skaistumu un harmoniju. Viņa taču rodas no Saturna izrūnītā Urāna spermas, kas iekritusi jūrā. Atmetot šī mīta ķirurģisko pusi, mēs ieraudzīsim tajā dziļu jēgu. Saturns personificē laika un robežu principu, stratēģiju, disciplīnu. Neptūns, jūru valdnieks – iztēles princips, individualitātes izšķīšana augstākā substancē. Ūdens – tā ir emociju stihija. Izrūnīšana – htoniskā spēka atņemšana, sublimācijas, vai varbūt pat iekultivēšanas simbols.

Iepriekšējo reizi Urāns Auna zīmē iegāja 1927.gada 31.martā. Tur tas, kā parasti, atradās 7 gadus. Tas bija laiks, kad dažādas valstis gatavojās savai proklamācijai, lielākās no tām ieguva „citādu seju”. Tas bija laiks, kad strauji attīstījās aviācija – kas kļuva par galveno ātrgaitas transporta veidu XX gs. Tas bija arī raķešbūves aizsākumu laiks.

PSRS tas bija rekordistu aviopārlidojumu varoņu periods, tika apgūta Arktika un Tālie Austrumi, notika rūpniecības būvniecība un zinātnes attīstība. Tika likti enerģētikas pamati, tika būvētas enerģētiskās maģistrāles, dibināti zinātniski-pētnieciskie un izglītības institūti, kas saistīti ar jaunām tehnoloģijām. Taču tas bija arī laiks, kurā nostiprinājās personības kults, represijas, GULAGs, valdīja vispārējs bads un citi sociālisma „jaukumi”.

Vācijā spēkā pieņēmās fašisms.

ASV vispirms piedzīvoja biržu uzplaukumu, kam sekoja Lielā Depresija.

Lūk, īsumā un nepieciešamības fragmentēta šīs septiņgades hronika. Tā dod zināmu priekšstatu par šī laika atmosfēru.

  • 1927.gadā - nodibināts ОСОАВИАХИМ – katrā ziņā urāniska apvienība.

Masačusetsas tehnoloģijas institūtā (MIT) tiek izgudrots analogais dators.
Čārlzs Lindbergs veic pirmo beznosēšanās transatlantisko pārlidojumu. Visai urānisks pasākums, kas izraisa skaļu rezonansi visā pasaulē.
1927.gadu pieņemts uzskatīt par skaņu kino dzimšanas gadu (lai arī tas tika izgudrots ātrāk, pirmā sensacionāli veiksmīgā skaņu filma tika izrādīta tieši 1927.gadā).
Pols Dikārs pareģo antimatērijas eksistenci.

  • 1929.gads – „Lielā lūzuma” gads un pirmās piecgades sākums (pilnīgi urānisks projekts). Gads, kurā sākas Lielā Depresija, kas satriec visu pasauli, izņemot PSRS. Te tieši otrādi, amerikāņu inženieri, kas bēg no bezdarba, dod lielu ieguldījumu sociālisma rūpnieciskās bāzes būvniecībā. Tas ir Urāna garā.

  • 1930.gadā – tiek atklāts Plutons, sāk pastāvēt PSRS gaisa-desanta spēki (viens no urāniskā veida karaspēkiem – aviācija + ātrums un pārsteigums + augstās tehnoloģijas + augsta individuālā sagatavotība + kolektīvisms). V. fon Brauns sāk darbu pie raķetēm, kas darbojas uz šķidro kurināmo.

  • 1931.gads – pirmais cilvēka lidojums stratosfērā. Koroļovs un Canders dibina raķešu kustības pētniecības grupu.

  • 1932.gads – Lielās Depresijas maksimums. Vispārējs bads PSRS, tai skaitā Ukrainā (1932-1933) – šausminošs rezultāts urāniskam projektam, kas izpildīts ar plutonisku stingrību un saturnisku cietsirdību.

  • 1933.gads – Vācijā pie varas nokļūst Hitlers, ASV – Rūzvelts. Abi veido savu projektu. Iezīmējas galvenie spēlētāji gaidāmajā pasaules sadursmē. Eiropā tie ir Hitlers un Staļins. Klusajā okeānā – ASV un Japāna. Vispasaules mērogā – Amerika un visa pārējā pasaule.Šoreiz būs kaut kas pavisam cits. Taču attīstība būs strauja, jauninājumi – pārsteidzoši, sekas – ilgstošas.. Cilvēce dosies nākotnē. Būs straujš izrāviens. Kas mūs sagaida? Kāds jauns transporta veids tiks atklāts? Kādas enerģētiskās maģistrāles tiks celtas? Kurp mēs ceļosim? Skaidrs, ka kosmosā un okeāna dzīlēs. Tas runājot par šo trīsdimensionālo pasauli. Bet ja nu šajā septiņgadē tiks atklāti ceļojumi uz citām dimensijām? Ceļojumi laikā?

Iepriekšējā Urāna tranzīta caur Auna zīmi iezīmējās valstu raksturi. Iespējams, šajā reizē noformēsies civilizāciju vaibsti. Vai arī planētas seja. Tas notiks, ja mēs palūkosimies spogulī – citas kultūras spogulī. Un ne tikai šīs planētas kultūrā.

Urāns aunā pirmo reizi ieiet 2010.gada 28.maijā 0:11 GMT. Horoskops, kas sastādīts šim brīdim var tikt uzskatīts par karti jaunajam 84-gadu ciklam. Tajā ir piecas opozīcijas. Būs ļoti svarīgi sacensības un/vai partnerības jautājumi. Tas ir arī pilnmēness. Mēs vai nu cenšamies saprast viens otru vai arī šķiramies.

2010.gadā Jupiters divas reizes maina zīmi

Jupiters strauji šķērso Zivis (no 18.janvāra līdz 6.jūnijam) un ietiecas Auna zīmē. 6.jūnijā tas tur ienāk pirmo reizi, pēc tam atrodas starp Zivju beigām un Auna sākumu līdz 2011.gada 22.janvārim, pēc kā līdz 2011.gada 4.jūnijam atgriežas Aunā. Rodas iespaids, ka Jupiters vēlas ātrāk nobeigt savu Zodiaka apli, atjaunoties, sākt savu nākošo ciklu, savu nākošo 12-gadi, ieejot Aunā vienlaikus ar Urānu.

Jupitera – Urāna cikla sākums

Jupiters un Urāns gandrīz vienlaicīgi ieiet ugunīgajā un iniciatīvas pilnajā Auna zīmē. Pirmo reizi tās savienojas 2010. gada 8. jūnijā Auna 0 grādu pozīcijā – pašā aktīvākajā Zodiaka punktā. Divi cikli – 12-gadu un 84-gadu – sākas gandrīz vienlaicīgi. Tam jāpiešķir pasaules procesiem būtisku paātrinājumu.

Jupiters – tā ir solījumu planēta, tā optimistiski noliek mērķus 12-gadu perspektīvā. Tā ir arī avantūristu planēta.

Urāns – tā ir pārmaiņu planēta, tā noliek ilgtermiņa mērķus (maksimums – 84-gadu periodiem): uz nākotni vērstas grupveida darbības, ar pašapliecināšanos un neatkarības aizstāvēšanu saistītu individuālu darbību. Tā ir riska un ārkārtas lēmumu planēta.

Kas sanāks no tādas kombinācijas? Ātra, pēkšņa un neparedzama individuālo un kolektīvo iniciatīvu paplašināšanās. Ekstremālas avantūras. Individuālu, nacionālu un vispārcilvēcisku mērķu uzstādīšana. Individuāla un nacionāla pašapliecināšanās.

Šo divu planētu savienošanās aktivizē ekonomiku un biržu. Tā notiks vēl divas reizes – 2010. gada 19. septembrī un 2011. gada 4. janvārī.

Jupitera – Saturna cikla kulminācija

Tas ir tradicionālās mundānās (pasaules, politiskās) astroloģijas pamata cikls. Tas apraksta mijiedarbību starp paplašināšanās un saspiešanās spēkiem sabiedrībā. Mērķiem, vēlmēm, vajadzībām – un realitāti. Ekspansija un robežas. Cikls sasniedz kulmināciju 3 reizes – 2010.gada 23.maijā, 16.augustā un 2011.gada 29.martā. Jupiters Aunā ir spēcīgs, taču Saturns Svaros (savas eksaltācijas zīmē) ir stiprāks. Pretrunas starp tiem sasniegs apogeju. Tās ir neizbēgamas problēmas sabiedrībā, kuras būs jāapzina un jāatrisina – pretējā gadījumā, iestāsies stagnācija. Tiesa gan, ar Urānu Aunā stagnācija nebūs iespējama.

Saturna – Urāna cikla kulminācija

Pamata cikls, kas nosaka attiecības starp jauno un veco sabiedrībā. Nesatricināmība, stabilitāte, kārtība (konservatīvisms, stagnācija) – un pārtapšana, reforma, tiekšanās uz nākotni (anarhija, avantūrisms, utopija, abstrakcija). Šim ciklam ir tiešs sakars ar smago rūpniecību un enerģētikas attīstību. Tas ir saistīts ar valstiskā aparāta atjaunošanos un vecās sistēmas aizliegumu sagraušanu sabiedrībā. Arī te pretrunas sasniegušas savu apogeju, taču kulminācijas periods vēl nav noslēdzies. Laika periodā starp 2008. un 2010.gadu šīs planētas nonāk opozīcijā 5 reizes – sākot ar 2008.gada novembri un beidzot ar 2010.gada jūlija beigām. Ar šo aspektu saista galvenokārt ekonomisko krīzi. 2010.gadā Saturns nonāk opozīcijā ar Urānu divas reizes: 27.aprīlī un 26.jūlijā.

Saturna – Plutona kvadrāts

Attiecības starp Saturnu un Plutonu ir viens no svarīgākajiem mundānās astroloģijas cikliem – tas atzīmē svarīgus posmus vēsturē. Iespējamās šī aspekta ietekmes esmu detalizētāk aprakstījis savās prognozēs 2009.gada oktobrim un novembrim. R.Merimens (viens no vadošajiem amerikāņu biržas astrologiem), uzskata, ka šis kvadrants radīs spēcīgu triecienu ASV ekonomikai. Šis kvadrants savas pēdas atstājis arī citu valstu ekonomikā. Viena no šī kvadranta tēmām ir nodokļu nastas palielināšanās lielu valstisku programmu izpildei. Tas sāpīgi sit pa vidējo biznesu – tas pārtrauc jaunu darbinieku pieņemšanu, līdz ar ko sarūk nodokļi un aizsākas apburtais loks.

Vēl viena tēma ir valsts kontroles, valsts aparāta pastiprināšanās. Vieniem tas nozīmē būtiskas grūtības, līdz pat iesildītu vietiņu zaudēšanai, citiem – jaunas pilnvaras, jaunu varas tehnoloģiju apgūšanu.

Kvadrants pirmo reizi izveidojās 2009.gada 15.novembrī, bet 2010.gadā veidojas divreiz – 31.janvārī un 21.augustā.

III. Kardinālā kulminācija

Vairāki cikli kulminē vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka cilvēku civilizācijas attīstībā sakrājusies kritiska masa pretrunu, kam nepieciešams atrisinājums. Būtu naivi uzskatīt, ka visas problēmas atrisināsies 2010.gadā (vēl naivāk būtu cerēt, ka tās jau atrisinātas 2009.gadā). Taču nav šaubu, ka pirmā kulminācija notiks jau 2010.gadā. Kāda tā būs? Iespējams, un tas ir atkarīgs no mantīgo saprāta, kompetences, gribas un morālajām īpašībām. Iespējams, ka no mums visiem. Un, protams, no augstākiem spēkiem. Lūgšanas par mieru pret debesīm paceļas no daudzām valstīm.

Šo vairāku ciklu kulmināciju 2010.gadā R.Merimens nodēvējis par Kardinālo kulmināciju. Kardināla tā ir tāpēc, ka notiek kardinālās zīmēs – kas ir visaktīvākās un darbīgākās. Acīmredzot tās virsotne iestāsies augusta sākumā. Šajā brīdī debesīs izveidosies lūk šāda saspringta planētu konfigurācija:

3.karte. 2010.gada augusta Kardinālā kulminācija


Tajā skaidri saskatāma pretēji vērstu tendenču sadursme. Jupiters ar Urānu Auna sākumā – mērķtiecīga zinātnes attīstība, iespējams biržas indeksu pieaugums, jaunu darba vietu rašanās (taču lielākā mērā – pēc savienojuma beigām, t.. 2011.gada janvārī). Taču tāpat arī azarts, tālejoši plāni, tieksme paveikt visu un uzreiz, nebūt ne vienmēr pamatots optimisms ekonomiskos aprēķinos. Agresīvām valstīm (un cilvēkiem) – visatļautības, personīgās varas izjūta, avantūrisms un alkas pēc ātras, izlēmīgas rīcības.

Pretī Jupiteram un Urānam – Saturns Svaros, ārkārtīgi spēcīgs un ietekmīgs. Saturns var simbolizēt reālistisku, stratēģisku, objektīvi izsvērtu pieeju, saspīlējuma noturēšanu, pat kolektīvus centienus. No otras puses, tas var radīt tieksmi saglabāt ja ne visus, tad vismaz pamata „pīlārus” tādā pašā statusā, ja ne vēl nostiprināt tos. Dažādās valstīs šis Saturns var izpausties dažādi. Vienuviet dominēs saprātīga un harmoniska pieeja, kas balstīta likumībā, citur – konservatīvisms ar noslieci uz sklerozi un marasmu. Ļoti riskē tās valstis, kas neiztīrīs valsts pārvaldes traukus (nemaz nerunājot par Augeja staļļiem) un biznesa artērijas.

Tā kā Saturnam pretī atrodas vienlaikus divas planētas, kas simbolizē neierobežotu attīstību, cerēsim, ka tās izrādīsies stiprākas (pozitīvā nozīmē), un attīstība paātrināsies. Tas tā vai citādi izpaudīsies visā pasaulē. Jupitera un Urāna (ekspansija, jauninājumi un mērķtiecība) opozīciju ar Saturnu (stabilitāte jeb konservatīvisms) var aplūkot gan attiecībā pret kādu vienu valsti; pret jebkuru valsti; vai arī pasaules mērogā kā pretrunīgu (konfliktus vēstošu) saiti starp diviem vektoriem. Turklāt ne tuvu ne vienmēr Jupiters un Urāns ir tik labi, bet Saturns tik slikts. Kā mēdz teikt: „it depends” (tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Lielisks izteiciens – saproti nu pats, no kā „depends”).

Dažās valstīs šī opozīcija atgādina spēcīgu lidmašīnu ar raķešu dzinēju. Citās – nēšus ar diviem spaiņiem. Jupiteriski-urāniskais spainis iet kur tam ienāk prātā, veicot savādas evolūcijas, kas parodē vidējas pilotāžas figūras. Tikmēr saturniskais spainis tiecas pārvērsties par stacionāru cisternu uz betona baltiem.

Turklāt valdošo pozīciju ieņem Plutons – spēka un transformācijas planēta. Sasaistē ar Saturnu un Jupiteru tas var apzīmēt planetāro transnacionālo korporāciju spēku kaislīgās skavās ar valstiskajām struktūrām. Sasaistē ar Saturnu – nodokļu slogu, ko atbalsta piespiešanas aparāts. Sasaistē ar Urānu (kas pilnā jaudā iedarbosies nedaudz vēlāk) – to, kā tik sen nav bijis – mērķtiecīgu dinamiku, pasaules attīstības orientieru nomaiņu (pirmais tāds rezultāts bija savienojot šīs planētas 1965-1966.gadā).

Vēža zīme ir tukša. Iespējams, tas liecina par to, ka emocionālā reakcija starp tiem, ko šie notikumi neskars, nebūs liela, it kā attālināta. Taču paši Vēži (katrā ziņā liela to daļa, ieskaitot tos, kuru kartē Vēzī atrodas kaut kas svarīgs), piedzīvos veselu virkni pārmaiņu.

Kādu efektu kardinālā kulminācija atstās uz personīgajiem horoskopiem? Tie būs vislielākā mērā pamanāmi, ja Jūsu spīdekļi vai kartes kardinālie punkti izvietoti pirmajos piecos kardinālo zīmju grādos.

Ja tā ir Saule – dziļa Es transformācija, iespējams izšķirošs pagrieziens dzīvē (skat. manu prognozi 2009.gada novembrim un šī gada prognozi kardinālajām zīmēm).

Ja pirmajos kardinālo zīmju grādos atrodas Mēness, sevišķi, ja tas ir sievietes kartē, iespējami emocionāli stresi, veselības problēmas, sarežģīta grūtniecība vai problēmas attiecībā uz bērnu audzināšanu, grūtības mātei. Visizteiktākie rezultāti, ja Saturns vai Plutons savienots ar Mēnesi. T.i. ja Mēness atrodas Svaru vai Mežāža sākumā – iespējamas materiālas grūtības, nopietnas pārmaiņas visdažādākajās dzīves jomās. Ja Mežāzī – uzstājīgi rekomendēju strādāt pie nervu sistēmas, iespējams, apmeklēt psihologu, nodarboties ar jogu vai pievērsties citām atveseļošanās sistēmām ar psihoterapeitisku efektu. Vispār jau šādu rekomendāciju varētu izteikt Mēnesim visu kardinālo zīmju sākumā.

Uzskaitīt visus iespējamos efektus visām planētām nav jēgas. Individuālā konsultācijā apmēram divas stundas paiet lai aptuveni (un kopīgi) iztēlotos, kādi varianti iespējami personīgajā kartē. Ko nu vēl runāt par astroloģiju an mass! Domāju, ka masu prognozes šajā gadā daudziem konkrētiem cilvēkiem sabrauks ne tikai „auzās”, bet pavisam dziļā grāvī. Pārlieku pretrunīgs un sarežģīts ir šis gads. Taču noblesse oblige (stāvoklis uzliek pienākumu).

Kardinālā kulminācija visai neviennozīmīgi iedarbosies uz pirmajiem pieciem kardinālo zīmju (Auna, Vēža, Svaru, Mežāža) grādiem un ievērojami vieglāk – uz beidzamajiem mutablo zīmju (Dvīņu, Jaunavas, Strēlnieka, Zivju) grādiem. Vislabāk 2010.gadā ies Zivīm un citām ūdens zīmēm.

Savukārt tie, kam pēdējos Zivju grādos vai citās ūdens vai zemes zīmēs atrodas kaut kas nozīmīgs, kas turklāt saistās ar aktivitāti – Ascendents, MC, Saule, Marss, Jupiters, Urāns (mazākā mērā), Plutons, sevišķi tur, jeb arī kombinācijā – var rēķināties ar visai veiksmīgu gadu, sevišķi veiksmīgu kolektīviem projektiem. Tiesa – beidzamajiem Jaunavu un Zivju grādiem prognoze nav tik viennozīmīga – tur notiks arī Saturna tranzīta noslēgums. Proti „virves vilkšanas” jeb armrestlinga situācija starp veco un jauno.

Pretrunīga situācija veidojas dažu zīmju beidzamajiem grādiem. Tas tādēļ, ka Jupiters akcentēs 26-30 ūdens zīmju un Junavas grādus, kā arī (mazākā mērā) Vērša un Mežāža; Urāns – nesīs negaidītas, krasas pārmaiņas beidzamajiem mutablo zīmju grādiem, taču lielākā plūstošu atjaunošanos beidzamajiem Vēža, Skorpiona, Mežāža un Vērša grādiem; savukārt Neptūns – haosu un ilūzijas beidzamajos enerģētisko zīmju (Vērša, Lauvas, Skorpiona, Ūdensvīra) grādos. Efekts uz dažu zīmju beidzamajiem grādiem var būt visai pretrunīgs.

Domāju, ka ļoti piesardzīgiem, uzmanīgiem un reālistiskiem jābūt tiem, kam ir kaut kas svarīgs beidzamajos fiksēto zīmju grādos.

Taču tās ir tikai kopējās prognozes. Lai gan patiesībā viss ir individuāli!

IV. Uzdziedi nu mums dziesmiņu! Tādu lustīgu wind of change

Neskatoties uz to, ka kardinālā kulminācija skaidri vēstī: „Krīze ne tuvu nav beigusies”, es sliecos to vērtēt (perspektīvā) kā progresa virzītāju. Progress bez krīzēm nemēdz būt. Tās atver jaunus attīstības ceļus. Kādus – to mēs drīz uzzināsim. Katrā ziņā Urāna ieiešana Aunā, reizē ar nepatīkamiem pārsteigumiem, kas, visticamāk, tomēr būs, atnesīs arī atklājumus. Jaunas tehnoloģijas, jaunu enerģētiku, attīstības paātrināšanos – tas viss vairs nav aiz kalniem. Burtiski tepat aiz stūra sākas plaši horizonti.

Šī kulminācija atnesīs arī kolosālas pārmaiņas konkrētu cilvēku dzīvēs. Tā izmainīs daudzus likteņus.

Lai Jūsu liktenis mainās uz labo pusi! Lai kaut vai „pārlēktu visus karodziņus” būs nepieciešami ne tikai visi spēki, bet arī iziešana ārpus ikdienas apziņas. Būs nepieciešama, kā mēdz teikt „domāšanas paradigmas maiņa”, proti – par pamata, fundamentālajiem priekšstatiem par pasauli un savu vietu tajā.

Prognoze 2010.gadam!

Sastādot gada astroloģisko prognozi 2010.gdam nevar neievērot tādas planētas kā Jupiters, Saturns, Urāns, Neptūns un Plutons. Šis piecinieks gluži kā debesu diriģents mūsu zemes dzīvē, ietekmē kopējo notikumu gaitu, uzdod toni visam gada periodam. Astroloģijā Jupiters, Saturns, Urāns, Neptūns un Plutons tiek uzskatītas par tām planētām, kas globālā mērogā pamatā ietekmē gada notikumus un tam iemesls ir acīm redzams – tām ir pietiekami ilgstošs rotācijas periods. Tās ilgstoši atrodas vienā Zodiaka zīmē, dažkārt gadu desmitiem ietekmē tikai vienu zemes dzīves jomu. Piemēram, Plutons, jau 2008.gada sākumā pārgāja no Strēlnieka Mežāzī, kur arī veiks savu nesteidzīgo kustību turpmākos 15 gadus līdz pat 2023.gada martam. Bet tagad aplūkosim, kur šīs planētas atradīsies 2010.gadā.

 

1.Plutons Mežāža 3-5 grādos. Tas ir sarežģīts periods – pārbaudījumu periods Mežāžiem, kas dzimuši 24-28.decembrī; Vēžiem 24-28.jūnijā; Svariem 26-30.septembrī; Auniem 23-27.martā. Kā arī pozitīva ietekme Vēršiem 23-27.aprīlī; Jaunavām 26-30.augustā; Skorpioniem 26-30.oktobrī; Zivīm 21-25.februārī. Plutons – tā ir transformāciju, dziļu pārkārtojumu planēta; attīroties bieži tādos periodos nākas uz visiem laikiem šķirties no kaut kā svarīga savā dzīvē. To var salīdzināt ar līnijas novilkšanu, punkta pielikšanu, pēc kura var sākt jaunu teikumu, jaunu savas dzīves posmu. Galvenais cienījami un ar sapratni pārciest šo dzīves periodu, nesalūzt, iegūt vērtīgu pieredzi. Acīm redzot, pie tās piederēs pieslēgšanās globāliem procesiem (valstiskiem, politiskiem, ekonomiskiem, dabas…). Nesteidzīgā Plutona pārvietošanās pa Mežāzi turpināsies vēl nepilnus 23 gadus un pakāpeniski tas skars visus iepriekš minēto zīmju pārstāvjus.


2. Urāns no Zivju 23.grāda līdz 1.Aunu grādiem.

Šajā gadā tā ietekme izjutīs sevišķi Zivis un Auni – dzimuši 13. - 24. martā;

Jaunavas un Svari 15. - 26. septembrī; Dvīņi un Vēži 14. - 24.jūnijā, Strēlnieki un Mežāži 15. - 24.decembrī. Un „+” Vēži un Lauvas 15. - 26.jūlijā; Skorpioni un Strēlnieki 15. -25. novembrī, Vērši un Dvīņi 13. - 24. maijā, Mežāži un Ūdensvīri 13.- 23. janvārī.

Urāns – tas ir Zodiaka revolucionārs. Tas atnes pārmaiņas un saspīlētu ietekmi, kas bieži ir graujoša. Tas atnes progresu, atjaunošanos, taču tas var norisināties gaužām sāpīgi cilvēkiem, kas ir konservatīvi un nesaprot pārmaiņu nepieciešamību. Bez pārmaiņām nav attīstības. Tādēļ ieteikums visiem, kas izjutīs viņa ietekmi, nepretoties jaunajam. Centieties patstāvīgi novērtēt situāciju, negaidot līdz ārēji apstākļi sagraus nostabilizējošos lietu kārtību, paši mainiet kaut ko sevī un savā dzīvē. Urāna pazīmes parādās savlaicīgi: kam ir problēmas ar veselību – pievērsieties savam organismam un nepieejiet šai lietai standartveidīgi, kam neveicas darbā – ieteicams to nomainīt, varbūt pat izvēlēties citu profesiju. Bet kam uz sabrukuma robežas atrodas attiecības – patstāvīgi un apzināti izmainiet kaut ko šajā jomā. Urāna pārejai citā zīmē ir milzīga nozīme arī pasaules mērogai. Auns ir pirmā Zodiaka zīme. Tas nozīmē secinājumu izdarīšanu (Zivīs) un jauna cikla sākumu (Aunā). No 2010.gada (kad Urāns pavisam pāries Aunā) mūsu sabiedrībā sāksies jauns etaps, kurā tiks uzstādīti jauni uzdevumi, kardināli izmainīsies prioritātes. Tādēļ ir tik liela nozīme virzienam, kas tiks izvēlēts šajā periodā, kamēr Urāns veiks savu procesiju Aunā (līdz 2018.gadam). Tā ir programma, kas iemīs taku turpmākajiem 84 gadiem (Urāna ciklam).