1. Retrogrādās planētas 

  2. Retrogrāda planēta nozīmē to, ka dzimšanas brīdī planēta bija vizuāli atpakaļejošā kustībā. Dabā šāda kustība nepastāv. Tas ir vizuāls efekts, kas veidojas dažādo planētu kustību ātrumu dēļ un pateicoties tam, ka astroloģijā planētas novēro ģeocentriskā skata – no Zemes.

  3. Saule un Mēness nekad nav Retrogrādi. 

  4. No zemes skatoties planētas kustas retrogrādi tikai noteiktu laika periodu.

Retrograds Merkurs

Retrogrāda perioda ilgums apmēram 20 dienas, 3 x gadā.

Dabā:

Apgrūtināta personīgā komunikācija, negodīgums, neadekvāts vārdu birums.

Cilvēki cits citu pārprot. Strīdi par sīkumiem, neiedziļinoties otra patiesajos nolūkos.

Personīgās izpausmes:

 • Pārdomā pirms kaut ko saka.

 • Iekšējas pārdoma.

 • Nereti jūtas pārprasts.

 • Labāk sevi izsaka rakstiski.

 • Tendence kavēt.

Ieteikumi:

 • Pret katru izteikto vārdu un apkārtējās sabiedrības reakciju uz to jāizturas ļoti uzmanīgi.

 • Saskarsmi vēlams ierobežot, lai taupītu mentālo enerģiju.

 • Jāmācās pārslēgt uzmanība uz sarunas biedru.

Retrogrāda Venēra

Retrograda perioda ilgums apmēram 40 dienas, 1-2 x gadā.

Dabā:

Retrogrādais periods – nepiemērots laiks mīlestībai un emocionālai saskarsmei, laulības slēgšanai, jaunu attiecību veidošanai un iepazīšanās randiņiem.

Personīgās izpausmes:

 • Savu trūkumu nepieņemšana.

 • Nevērība pret apkārtējo pasauli.

 • Problēmas ar stilu.

 • Pārliecības trūkums, nedrošība.

 • Grūtības izprast otra cilvēka motivāciju.

Ieteikumi:

 • Jāatsakās no pārlieku stingriem stereotipiem attieksmē pret apkārtējo realitāti.

 • Partnerī ir ne tikai problēma, bet arī izeja no tās.

Retrogrāds Marss

Retrograda perioda ilgums apmēram 80 dienas.

Labākais veids, kā izmantot Marsa retrogrādo periodu, ir novirzīt Marsa enerģiju uz sociālajiem un kultūras pasākumiem.

Personīgās izpausmes:

 • Vāji izteikts sacensību gars.

 • Ierobežota fiziskā enerģija.

 • Rīcība, enerģija - vērsta uz sevi.

Ieteikumi:

 • Cilvēks nedrīkst kļūt par savu iedomu un iegribu vergu

 • Vajadzētu mazāk spriedelēt un šaubīties, bet vairāk rīkoties

 • Jākontrolē enerģijas izmantošana un sadale.

Retrogrāds Jupiters

Retrograda perioda ilgums apmēram 4 mēnešus vienu reizi gadā.

Dabā:

 • Retrogrādās kustības laikā pasliktinās attiecības ar apkārtējiem.

Personīgās izpausmes:

 • Nespēja pārliecinoši mijiedarboties ar ārpasauli

 • Enerģijas trūkums problēmu risināšanā

 • Neapmierinātība ar sevi un sasniegto

Ieteikumi:

 • Jāturpina aktīva sociālā darbība, neatkarīgi no neveiksmēm.

 • Uzticēties, atvērties pasaulei un atzīt nekompetenci kaut dažos jautājumos.

Retrogrāds Saturns

Retrogrāda perioda ilgums apmēram 4 mēneši, vienu reizi gadā.

Dabā:

Pazemināta atbildības sajūta, iespējama savu pienākumu un saistību neizpildīšana. Saturna retrogrādās kustības laikā vajag ieklausīties savā intuīcijā.

Personīgās izpausmes:

 • Cilvēkam ir nenoturīgi priekšstati par sevi.

 • Cilvēkam šķiet, ka pasaule pret viņa centieniem ir nevērīga.

 • Vēlme iegūt iekšēju stabilitāti un mieru.

Ieteikumi:

 • Katru darbu izdarīt kārtīgi un līdz galam.

 • Katrs lēmums jāpieņem izsvērti un atbildīgi.

 • Jāpaaugstina darbības lietderības koeficients.

Urāna, Neptūna un Plutona retrogrādumu vismazāk sajūt individuālā psihe. Tālo planētu pozīcijas tiek raksturotas kopumā, saistītas ar globāliem, virspersoniskiem un sabiedriskiem faktoriem.