Šumeru astroloģija

Šumeri ticēja, ka dzīve uz Zemes norisinās saskaņā ar Kosmosa likumiem, ka pasaule ir cikliska un atrodas mūžīgā kustībā, ka visumam nav ne sākuma, ne beigu, ka visiem notikumiem Kosmosā ir likumsakarīgs atspoguļojums arī uz zemes, ka pastāv labā un ļaunā garu polaritāte un ka zvaigžņu dievības pārvalda ik stundu uz Zemes un vada visas zemes lietas.

Šo pasaules uzskatu, kas ir saistīts ar Kosmosa ietekmi senie šumeri apstiprina ar šādiem akmenī iecirstiem vārdiem:" Pakāpju tornis sastāv no septiņu vidutāju tempļa, kuri nodod Kosmosa pavēles Zemei...". „Septiņi vidutāji"- tās ir septiņas ietekmes sfēras, septiņas zvaigžņu dievības, kuras bija zināmas tajos laikos, tās ir, Saule, Mēness, Merkurs, Venēra, Marss, Jupiters, Saturns.