1. Astroloģijas virzieni

Klasiskā

Klasiskās astroloģijas metodes horoskopa skaidrošanai izmanto 360 grādu disku, kurš sadalīts 12 vienādās daļās. Katra no tām ir 30 grādu liela un atbilst 12 zodiaka zīmēm. Šis pats disks tiek sadalīts vēl 12 dažāda izmēra daļās, kas atbilst tā saucamajām astroloģiskajām mājām. Diskā redzamas planētas un citi svarīgi faktori, kuri izvietojušies attiecīgi uzrādītajam laikam un vietai. Klasiskā astroloģija skaidrojot horoskopu ņem vērā gan attālumu starp planētām un to mijiedarbību, gan to, kurā zīmē un mājā atrodas planētas. Apvienojot planētu, zodiaka zīmes un mājas raksturojumus un savstarpējo mijiedarbību astrologs skaidro horoskopu.

Austrumu

Austrumu virziens (Ķīna, Japāna, Mongolija, Indonēzija) balstās uz Mēness un Jupitera ritmiem. Austrumu cikls veidots no 12 mēness gadiem, kuriem katram ir veltīts savs dzīvnieks, bet gada pamata ir Mēness kalendārs.

Vēdiskās astroloģijas saknes meklējamas Hinduismā. Gan Rietumu, gan Vēdiskā astroloģija izmanto līdzīgus terminus - planētas, zīmes un mājas, tomēr tās būtiski atšķiras gan filozofiskā, gan pēc kartes interpretācijas veida, gan ētiski-psiholoģiskā ziņā.

Klasiskajā astroloģijā par Zodiaka sākumu tiek uzskatīta Saule 0° Auna zīmē, savukārt Vēdiskā astroloģijā balstās uz nemainīgu zvaigžņu principu, un par zodiaka sākumu tiek uzskatīta nemainīga zvaigzne zeta Piscium. Būtiskākās atšķirības no Klasiskās astroloģijas ir: vēdiskajā astroloģijā neapskata transcendenālo planētu - Urāna, Neptūna un Plutona ietekmi, bet ļoti lielu nozīmi piešķir mēness mezgliem.

Klasiskā astroloģija zodiaku dala 12 zīmēs, bet Vēdiskā papildus tam vel 27 daļas - mēness zodiakā (nakšatra) , un attiecīgi cilvēka personības analīzē būtiskāka loma ir Mēness zīmei, Mēness zvaigznei, ascendentam un citām planētām.

Pateicoties ļoti detalizētai un rūpīgai kartes analīzei, ar Vēdiskās astroloģijas palīdzību iespējams gan analizēt pagātnes, gan paredzēt nākotnes notikumus.

Hamburgas

Hamburgas astroloģijas pamatā ir klasiskās astroloģijas metodes, tomēr tās izmanto dažādas metodes.

Hamburgas astroloģija izmanto tā saucamās planētu ainas un simetriju - tā saucamos vidus punktus.

Hamburgas astroloģijā izmanto gan 360°, gan 90° diskus. 90° disks ļauj precīzāk novērtēt situāciju, jo viens grāds tiek apskatīts spēcīgā palielinājumā.

Hamburgas astroloģijā izmanto formulas , kas balstītas uz simetriju. Tādejādi jebkuru interesējošo jautājumu viegli apskatīt no astroloģiskā viedokļa.

Ar Hamburgas astroloģijas metožu palīdzību horoskopā redzama ir ne vien problēma, bet arī tās risinājums.

Elektivā

Elektīvā astroloģija ir viens no astroloģijas veidiem, ar kuras palīdzību izvēlās labāko brīdi kādas konkrētas darbības uzsākšanai/veikšanai. Šīs darbības var būt gan uzņēmuma dibināšana, dzīvesvietas maiņa, stāšanās laulībā, došanās ceļojumā, gan jebkura cita.

Lai noteiktu/aprēķinātu labāko brīdi, tiek ņemti vērā gan globālie faktori (tādi, kuri ietekmē vairumu cilvēku darbības un notikumus, daži no tiem ir - planētu izvietojums, planētu tranzīti un to aspekti, individuālos gadījumos ari Mēness atrašanās zīmē, un tā tranzīti), gan individuālie faktori, kuru esamība būtiski ietekmē pašu indivīdu.

Elektīvo karti var saukt ari par konkrētā notikuma dzimšanas karti. To sastādot indivīdam ir jāzina, ko viņš no konkrētā brīža sagaida, kāds ir notikumam labvēlīgs rezultāts, savukārt astrologs palīdz izvēlēties brīdi, kad vēlamajiem notikumiem ir vislielākā iespējamība realizēties atbilstoši mērķim.

Medicīnas

Medicīniskās astroloģijas uzdevums ir orientēties planētu principos un to izpausmēs, kā arī izzināt planētu ietekmi uz slimības norisi cilvēka organismā.

Par katru cilvēka ķermeņa daļu tāpat ir atbildīga kāda no zodiaka zīmēm. Medicīniskā astroloģija pēta medicīniska rakstura iejaukšanos attiecīgās ķermeņa daļās saistībā ar planētu izvietojumu.

Horārā

Horārā astroloģija ir viens no senākajiem astroloģijas veidiem. Tā sniedz atbildes Jā/Nē formātā uz jautājumiem par visdažādākajām dzīves sfērām - laulībām, biznesu, dzīvesvietu, ceļojumiem u.c. .

Horārā karte var atbildēt uz jebkuru uzdoto jautājumu, bet pirms jautājums jānoformulē tā, lai varētu sniegt vieglu, nepārprotamu un viennozīmīgu atbildi.

Var tikt sniegtas atbildes par trešajām personām ari bez viņu klātbūtnes.
Pēc kartes sastādīšanas tās darbības termiņš ir 2.5 - 3 mēneši.

Mundānā

Astroloģija, kas pēta pasaulīgas lietas un notikumus. Mundānā astroloģija strādā divos lielos virzienos - Valsts horoskopa analīze, ar kuras palīdzību pēta valstu un tautu likteņceļus, prognozē norises, kas var skart konkrētas teritorijas un tur dzīvojošos cilvēkus.

Otrs virziens ir kopsakarību pētīšana starp ģeoloģiskām un astronomiskām parādībām - kā saules sistēmas planētu kustību ietekmē notiek vulkānu darbības, zemestrīces.