Melnā Mēness jeb Lilitas ietekmes sfēras

AUNS

Attīstība, izglītošanās un pasaules dažādības pieņemšana. Zināšanas, kuras likt lietā profesionālā jomā.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs sociālajā jomā. Pašattīstība un profesionālā izaugsme, lietderība sabiedrībā.

Enerģiju zaudēs bezjēdzīgos klejojumos pa pasauli, ceļojumos bez mērķa, zināšanu nelietderīgā apguvē – mācīsies tikai dēļ ķeksīša. Gada beigās profesionālajā jomā ambīcijas, kas neatbilst iespējām.

Spēku atradīs vērtīgās, izzinošās sarunās, izglītošanās, pašizaugsmē, biedrošanās ar cilvēkiem un grupām, kas strādā kopīgu mērķu vārdā.

 

VĒRSIS

Pašizaugsme un mijiedarbība partnerattiecībās. Citāds skats uz pasauli.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs finansiālajā jomā un mijiedarbībā ar līdzcilvēkiem. Baudu kārdinājumi, seksuālas attiecības.

Enerģiju zaudēs bezatbildīgās seksuālās attiecībās, amorālās baudas rotaļās, īslaicīgos romānos, azartspēlēs, ticībā lielajam laimestam. Gada beigās iegūs ezotēriskas zināšanas, kurām pats netic un neprot izmantot.

Spēku atradīs, pilnveidojot un uzlabojot esošās partnerattiecības, ieviešot tajās jaunas romantikas notis, izglītojoties un pilnveidojoties ar praktiski noderīgām zināšanām.

 

DVĪŅI

Jūtu un domu līdzsvars partnerattiecībās. Prasme veidot un noturēt stabilas un ilgstošas attiecības, atrast tajās kaisles dzirksti, piedzīvot un saglabāt to.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs partnerattiecību jomā, gada beigās aktuāls būs aizliegtais auglis, seksuālā dzīve.

Enerģiju zaudēs, vieglprātīgi mainot partnerus, padodoties pie sīkām nesaskaņām attiecībās, ļaujoties maznozīmīgiem seksuāliem sakariem.

Spēku atradīs, veltot uzmanību sirds cilvēkam, runājot ar kolēģiem, nostiprinot profesionālās partnerattiecības.

 

VĒZIS

Brīvā laika līdzsvarošana ar ziedošanos pienākumam. Veselība pārkārtos fiziskās un materiālās dzīves prioritātes. Jaunas vēsmas partnerattiecībās.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs profesionālajā jomā, ikdienas darba ritmā un veselībā.

Enerģiju zaudēs bezatbildīgā attieksmē pret darbu, pārstrādājoties, darbam veltot daudz vairāk laika nekā sev un savai ģimenei, attiecībām.

Spēku atradīs, pievēršoties veselīgam dzīvesveidam, sportiskām aktivitātēm, attiecību kvalitātes uzlabošanai.

 

LAUVA

Radošās enerģijas pacēlums, drosme, azarts. Pilnvērtīga izpausme profesionālajā jomā. Iekšējā bērna atbrīvošana, attiecības ar bērniem un mīļoto cilvēku.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs romantiskajās attiecībās, pašizpausmē, attiecībās ar bērniem.

Enerģiju zaudēs, velti šķiežot savus talantus, azartspēlēs, piedzīvojumos uz riska robežas. Romantiskas iepazīšanās ar aizliegtā augļa smaržu. Nesakārtotas un emocionāli norobežotas attiecības ar bērniem.

Spēku atradīs, attīstot un atbrīvojot savas emocijas, priecājoties, draudzējoties, daloties mīlestībā, pārsteidzot gan savu mīļoto cilvēku, gan bērnus.

 

JAUNAVA

Ģimeniskās saites, to kvalitāte, nozīme un spēks. Savienošanās ar saviem senčiem, attiecību un attieksmes maiņa. Spēcīgas saknes dos enerģiju zaļiem zariem – izaugsmei profesionālajā jomā.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs ģimenē, attiecībās ar vecākiem. Gada noslēgumā aktuālas būs attiecības ar bērniem, bērnu loma.

Enerģiju zaudēs bezrūpīgā un vienaldzīgā attieksmē pret vecākiem, nepārejošās dusmās, vecāku nosodījumā.

Spēku atradīs, piedodot un pieņemot savus vecākus, sakārtojot ar viņiem attiecības, palīdzot. Ezotēriskās zināšanas palīdzēs atvērt acis un ieraudzīt šo attiecību nozīmi citā gaismā.

 

SVARI

Mijiedarbība ar līdzcilvēkiem, kvalitatīvas un jēgpilnas informācijas apmaiņa. Labums caur sadarbību un ģimeniskām saitēm.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs attiecībās ar ģimenes locekļiem – gan tuviem radiniekiem, gan vecākiem.

Enerģiju zaudēs, neuzticoties tuviniekiem, pieņemot lēmumus vienpersoniski, virspusējā un nekvalitatīva satura informācijas apmaiņā – baumas, aprunāšana, apmelošana.

Spēku atradīs izzinošā komunikācijā, vērtīgos braucienos – komandējumos, enerģētiskās spēka vietās, veidojot atklātas un prieka pilnas attiecības, apgūstot jaunas, noderīgas zināšanas.

 

SKORPIONS

Materiālās pasaules labumi pret cilvēciskām un sirsnīgām attiecībām.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs finanšu jomā un attiecībās ar ģimenes locekļiem.

Enerģiju zaudēs, tiecoties nopelnīt visu pasaules naudu, pārlieku tērējot enerģiju materiālo vērtību vārdā, iegādājoties praktiski nederīgas lietas. Gada beigās – virspusējā informācijas apmaiņā, bezmērķīgos ceļojumos.

Spēku atradīs partnerattiecībās, izprotot līdzcilvēku lomu savā dzīvē, pievēršot viņiem līdzvērtīgu uzmanību, kā finanšu lietām, pārdomāti saimniekojot mājās, uzlabojot dzīves apstākļus.

 

STRĒLNIEKS

Pārspīlēts ego, vienpersoniska lēmumu pieņemšana, savu vajadzību izvirzīšana priekšplānā.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs pašam sevī, personīgajā un profesionālajā izaugsmē un attīstībā.

Enerģiju zaudēs, rīkojoties savu personīgo ambīciju vārdā, neieklausoties citos, nespējā pieņemt partnera viedokli un varbūt pat klātbūtni. Gada beigās akcentēsies materiālās pasaules mijiedarbība ar profesionālajām gaitām.

Spēku atradīs, pilnveidojot un attīstot sevi, strādājot ar savu ego un bailēm, pievēršoties un atveroties partnerattiecībām, pelnot naudu ar savām zināšanām, darot to, kas patīk.

 

MEŽĀZIS

Slēptākās zemapziņas dzīles runās skaļā balsī. Iekšējie transformācijas procesi izraisīs jaunu radošās enerģijas vilni. Kļūs atvērtāks, brīvāks attiecībās ar cilvēkiem. Jāmācās uzticēties.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs emocionālajā, personīgajā attīstībā. Vispirms attiecībās ar sevi, saviem iekšējiem kairinājumiem un pēc tam attiecībās ar ģimenes locekļiem.

Enerģiju zaudēs, gremdējoties sāpīgās atmiņās, nestrādājot ar savām bailēm un sāpēm, pārmetot un nosodot citus, nopeļot, neieklausoties, neuzticoties.

Spēku atradīs, atbrīvojot emocijas, atklājot sava rakstura vājās puses, pieņemot sevi, savu bērnību, attiecības ar mīļoto cilvēku un bērniem.

 

ŪDENSVĪRS

Loma sabiedrībā, atzinība, draudzības saites. Cilvēki kā personiskās labsajūtas resurss.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs attiecībās ar draugiem, laikabiedriem, sabiedrotajiem. Individuālo projektu un ieceru realizācija dos spēcīgu artavu profesionālajai izaugsmei.

Enerģiju zaudēs, pavadot laiku nekvalitatīvās un degradējošās ļaužu grupās, piedaloties protestos, iestājoties par savu taisnību.

Spēku atradīs, nostiprinot mīlestības pilnas saites ar draugiem un ģimenes locekļiem. Labāk maz uzmanības un laika kopā nekā daudz un bezpersoniski. Vecāku sniegtais miers bagātinās dvēseli.

 

ZIVIS

Profesionālā izaugsme un panākumi šķaidīs pamatus zem kājām. Pārspīlēts pašvērtējums un pašapziņa mainīs attiecības ar līdzcilvēkiem.

Melnais Mēness vislielākās pārmaiņas atnesīs profesionālajā jomā un attiecībās ar tuviem radiniekiem.

Enerģiju zaudēs, izvirzot mērķus, kas neatbilst iespējām un zināšanām. Sevis cildināšana, izcelšanās citu priekšā, savu zināšanu un prasmju izcelšana, citu cilvēku noniecināšana, novēršanās no cilvēkiem.

Spēku atradīs, novērtējot savas spējas, strādājot pie viena izvirzītā mērķa, plānojot savas darbības, veidojot jaunas partnerattiecības profesionālajā jomā un atklāti izsakot savu viedokli.